Comunicate‎ > ‎

Tribunalul București obligă conducerea TVR să explice cum a cheltuit peste un million de euro pentru plata orelor suplimentare!

postat 14 sept. 2020, 01:20 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 sept. 2020, 01:22 ]
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000919207&id_inst=3
Tribunalul Municipiului București a admis cererea Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind depusă în baza Legii nr.544/2001 (foto) și a obligat  conducerea Societății Române de Televiziune să pună la dispoziție documentele care au stat la baza acordării, din anul 2018 și până în prezent, a sumei de 4.907.719 lei (aproximativ 1.022.441 euro), pentru plata orelor suplimentare prestate de anumiți salariați.

Prin petitia înregistrată la SRTV în data de 6 martie 2020, SRJ MediaSind a solicitat, în baza Legii nr. 544/2001, să i se comunice următoarele informații de interes public:

1. Situația orelor suplimentare efectuate lunar pe fiecare compartiment/serviciu/direcție, în perioada 1 ianuarie 2018 –până în prezent și suma totală plătită lunar pentru aceste ore.

2.Situația cuprinzând sumele acordate pentru fiecare lună/compartiment/serviciu/direcție, în perioada 1 ianuarie 2018 –până în prezent.

3. Copii după toate Notele de fundamentare întocmite pentru acordarea plății orelor suplimentare, întocmite în perioada 1 ianuarie 2018–până în prezent, pentru fiecare compartiment/serviciu/directie, cu anonimizarea datelor cu caracter personal.

SRTv, prin președinte-director general Doina Gradea, a oferit un răspuns incomplet și redactat superficial, iar la solicitarea de la pct.  3 a refuzat să răspundă!

Întrucât a primit date incomplete, MediaSind a reacţionat și printr-o Reclamaţie administrativă prin care atenționa conducerea TVR că încalcă prevederile legale. Din păcate, angajații numiți în comisia de soluționare a reclamațiilor administrative, consecvenți în obediența lor față de șefa TVR, au respins sesizarea, motiv pentru care organizația noastră a fost nevoită să se adreseze instanței de judecată și instituțiilor abilitate pentru cercetarea acestor abuzuri.

Precizăm că, potrivit prevederilor art.75 alin 6 si art 77 alin 3 din Contractul Colectiv de Muncă din SRTV, munca suplimentară poate fi efectuată numai cu acordul salariatului și după ce s-a obținut aprobarea factorilor de decizie abilitați în acest sens, prin completarea unui document anexat la CCM, care certifică asumarea, din partea angajatorului, a necesității prelungirii programului de muncă.

Potrivit informațiilor pe care le avem, SRTv, prin conducerea sa, ar fi plătit preferențial și fără documente legale orele suplimentare din tabele anexate adresei nr. C/236/09.04.2020, cu suma totală de 1.564 255 lei, pentru anul 2018 și 2 717 081 lei pentru anul 2019 (numai în luna decembrie 2019 s-au plătit 281 511 lei pentru 5609 ore suplimentare!). În anul 2020, în aceeași manieră, s-au plătit 626 394 lei pentru 6 346 ore prestate în luna ianuarie și 4602 ore ce ar fi fost efectuate în luna februarie. Totalul acestor sume cheltuite pentru prestarea unor ore suplimentare reprezintă 4 907 719 lei, adică aproximativ 1.022.441 euro!  Potrivit surselor noastre din zona apropiată conducerii, aceste plăți ar reprezenta doar o parte din sumele efectiv achitate, cuantumul real al acestora putând fi chiar de două ori mai mare!

Din acest motiv, am solicitat conducerii SRTV să verifice încă o dată informațiile transmise și să certifice, prin semnătură, conformitatea cu originalul a fiecărei anexe trimise. Din păcate, cererea noastră a fost ignorată.

Subiectul întrebării la care conducerea SRTV a refuzat să răspundă este foarte important pentru angajații SRTV, pentru că aceștia trebuie să știe dacă conducerea SRTV a respectat dispozițiile legale, atunci când a  plătit peste un milion de euro sau, poate, chiar dublu anumitor angajați, pentru efectuarea de ore suplimentare.

Precizăm că împotriva conducerii TVR și a membrilor Comisiei de soluționare a reclamațiilor administrative a fost făcută și o sesizare penală, ce a fost depusă la Direcția Națională Anticorupție. Considerăm că, dacă politicienii ignoră semnalele noastre legate de gravele ilegalități și derapaje ale administrației Gradea, nu ne rămâne decât să să apelăm la justiție, pentru ca cei care au contribuit la jaful instituțional din TVR să răspundă pentru faptele comise. (amănunte aici: MediaSind TVR a solicitat DNA anchetarea jafului descoperit de Curtea de Conturi în Televiziunea Națională!)

Administrația Gradea și politicienii care o sprijină în continuare, în pofida evidenței abuzurilor pe care le comite aceasta aproape zilnic, în detrimentul cetățenilor, dar și al salariaților, trebuie să înțeleagă că Televiziunea Națională nu este un SRL aflat la cheremul grupurilor de interese. Chiar dacă anchetele penale și procesele intentate durează mai mult timp, avem convingerea că, până la urmă, cei vinovați vor plăti pentru infracțiunile comise.

 

Departament Comunicare SRJ MediaSind

București, 14 septembrie 2020