Comunicate‎ > ‎

Scrisoare deschisă adresată Parlamentului şi Guvernului privind expirarea mandatului directorului general al ANP AGERPRES

postat 13 mar. 2012, 00:08 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 mar. 2012, 01:18 ]
Către:

Parlamentul României, Comisiile de Cultură, Arte şi Mijloace de Informare a Parlamentului

Raluca Turcan, Preşedinte, Sergiu Nicolaescu, Preşedinte

Guvernul României, Mihai Răzvan Ungureanu, Prim Ministru

 

CC: Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Arne Konig, Preşedinte

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Iacob Baciu, Preşedinte

Inspecţia Muncii, Dantes Bratu, Inspector General de Stat

Consiliul Director al ANP AGERPRES

     Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, organizaţie reprezentativă din mass-media, semnatară a Contractului Colectiv de Muncă din Mass-media, membră cu drepturi depline a Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, Federaţiei Europene a Jurnaliştilor şi Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România, vă solicită să analizaţi şi să decideţi asupra legalităţii mandatului actualului director general interimar al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Ioan Roşca, având în vedere expirarea perioadei pentru care i-a fost prelungit mandatul şi  împlinirea vârstei legale de pensionare.

 1. În  data de 19 martie 2003, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Ioan Roşca a primit un nou mandat pentru funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Conform art. 14 alin. 3 din Legea nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, “durata mandatului directorului general este de 5 ani”, ceea ce înseamnă că mandatul a expirat în data de 19 martie 2007.  Deoarece primul ministru  nu a înaintat o propunere Parlamentului pentru mandatul 19 martie 2007 – 19 martie 2012, Comisiile de cultură ale Parlamentului au prelungit mandatul actualului director general în data de 24 septembrie 2008 până la o nouă nominalizare. De asemenea, în data de 21.05.2010 Parlamentul a modificat Legea nr.19/2003, introducând un nou alineat la art.14 care prevede că “în situaţia în care procedura de numire a directorului general nu este definitivată până la expirarea mandatului, mandatul directorului general în funcţie se prelungeşte de drept până la numirea, prin votul Parlamentului, a directorului general”.

  Având în vedere aceste modificări, precum şi faptul  că în data de 19 martie 2012 expiră mandatul 2007-2012, inclusiv perioada de interimat, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES rămâne fără conducere legală în cazul în care nu se va iniţia până la această dată, conform art.14 alin 2 din Legea 19/2003, procedura de numire prin trimiterea la Parlament a propunerii primului ministru pentru funcţia de director general.

 2. Totodată,  menţionăm că în data de 12 martie 2012 directorul general interimar a împlinit vârsta legală de pensionare şi stagiul minim de cotizare. Conform prevederilor Legii Pensiilor coroborate cu prevederile art. 56 alin 1 lit c din Codul Muncii, “contractul individual de muncă încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.”

Având în vedere aceste argumente, solicităm iniţierea procedurii de numire a noului director general până la data de 19 martie 2012 şi anchetarea, de către o comisie parlamentară, a modului dictatorial în care directorul general interimar a condus instituţia şi a folosit fondurile publice. Aşa cum rezultă din sesizările transmise Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului de către sindicatul semnatar al Contractului Colectiv de Muncă din ANP AGERPRES, Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti, susţinut de Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, numeroasele abuzuri ale directorului general interimar Ioan Roşca produc în fiecare zi prejudicii membrilor noştri de sindicat, precum şi independenţei politicii editoriale din cea mai mare agenţie de presă din ţară.

Până la soluţionarea acestei sesizări, organizaţia afiliată la FRJ MediaSind, Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti, va contesta în justiţie orice decizie a actualului director general interimar al ANP AGERPRES, Ioan Roşca, semnată de către acesta după data de 19 martie 2012.

 

 Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind

 

Cristi Godinac, Preşedinte

 

Anexăm câteva abuzuri din ANP AGERPRES:

 

FRJ MediaSind solicită Parlamentului României stoparea abuzurilor din AGERPRES: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/frjmediasindasolicitatpresedintilorcamereideputatilorsiasenatuluisastopezeabuzurileconduceriianpagerpres

 

CSDR face front comun cu FRJ MediaSind pentru sancţionarea abuzurilor din AGERPRES http://www.mediasind.ro/comunicate-1/csdrfacefrontcomuncufrjmediasindpentrusanctionareaabuzurilordinagerpres

 

Federaţia Europeană a Jurnaliştilor solicită implicarea Preşedinţiei, Guvernului şi a

Parlamentului României în cazul abuzurilor din AGERPRES

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/federatiaeuropeanaajurnalistilorsolicitaimplicareapresedintieiguvernuluisiaparlamentuluiromanieiincazulabuzurilordinagerpres

 

Conducerea ANP AGERPRES, dată în judecată pentru abuzurile împotriva propriilor salariaţi! http://www.mediasind.ro/comunicate-1/conducereaanpagerpresdatainjudecatapentruabuzurileimpotrivapropriilorsalariati

 

StareaPresei.ro: Ioan Mihai Roşca se lansează cu Agerpres în grădinărit

http://www.mediasind.ro/news/stareapreseiroioanmihairoscaselanseazacuagerpresingradinarit

 

Conducerea AGERPRES obligată de Tribunalul Bucureşti să facă publice informaţiile solicitate de Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/conducereaagerpresobligatadetribunalulbucurestisafacapubliceinformatiilesolicitatedesindicatuljurnalistilorprofesionisti

 

MediaSind news: Directorul interimar al AGERPRES se răzbună pe Sindicat!

http://www.mediasind.ro/news/mediasindnewsdirectorulinterimaralagerpresserazbunapesindicat

Reporter Virtual: MediaSind a câştigat procesul cu AGERPRES

http://www.reportervirtual.ro/2011/12/mediasind-a-castigat-procesul-cu-agerpres.html

 

Cum mai sunt irosiţi banii publici la AGERPRES

http://www.mediasind.ro/abuzuri-in-presa/cummaisuntirositibaniipublicilaagerpres

 

Un nou abuz în AGERPRES: Ioan Roşca şi-a creat propria comisie de disciplină împotriva salariaţilor incomozi

http://www.mediasind.ro/abuzuri-in-presa/unnouabuzinagerpresioanroscasi-acreatpropriacomisiededisciplinaimpotrivasalariatilorincomozi

 

StareaPresei.ro: Crăciun cu surprize pentru pălmaşii de la Agerpres

http://www.mediasind.ro/news/stareapreseirocraciuncusurprizepentrupalmasiidelaagerpres

 

Administraţia ANP AGERPRES se răzbună pe angajaţii care au câştigat procese în instanţă

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/administratiaanpagerpresserazbunapeangajatiicareaucastigatproceseininstanta

 

Administraţia AGERPRES cheltuie banii publici pe cauze declarate inadmisibile

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/administratiaagerprescheltuiebaniipubliciininstantapecauzedeclarateinadmisibile

 

Directorul interimar al AGERPRES modifică evaluările pentru angajaţii incomozi http://www.mediasind.ro/comunicate-1/directorulinterimaralagerpresmodificaevaluarilepentruangajatiiincomozi

Comments