Comunicate

Conducerea TVR a cheltuit abuziv aproximativ 1,3 milioane de euro pentru contracte de asistenţă juridică!

postat 24 feb. 2020, 00:45 de Office Mediasind   [ actualizat la 24 feb. 2020, 01:12 ]

În atenţia instituţiilor abilitate ale Statului!

Conducerea TVR a cheltuit abuziv aproximativ 1,3 milioane de euro pentru contracte de asistenţă juridică!

În urma Hotărârii nr. 41 definitive a Curţii de Apel Bucureşti din data de 13 ianuarie 2020 (amănunte aici), conducerea Societăţii Române de Televiziune a fost obligată să pună la dispoziţia Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind și a filialei MediaSind TVR lista cu casele de avocatură cu care a încheiat contracte de asistenţă juridică în perioada 2012 – 2019. Administratia Gradea a fost obligată să ofere organizației noastre şi accesul la documentele prin care, în mod ilegal, un fost salariat al SRTV disponibilizat a fost reangajat,fără concurs, în baza unei Tranzacții declarată ilegală de către Tribunalul Municipiului București, pentru a fi apoi numit şef al departamentului juridic

Potrivit informaţiilor primite, TVR a cheltuit 6 175 129 lei pentru contracte de asistenţă juridică încheiate cu diverse case de avocatură în perioada 2012-2019 şi 7 442 589 lei pentru salarizarea personalului propriu de specialitate juridică.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, au depus în data de 11 aprilie 2019, la Tribunalul Bucureşti, cererea de chemare în judecată a conducerii TVR, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public:

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvracheltuitabuzivaproximativ13milioanedeeuropentrucontractedeasistentajuridica/cheltuieli%20asistenta%20juridca%20TVR.jpg?attredirects=0
“Având în vedere prevederile OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative potrivit cărora autoritățile și instituțiile administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, nu pot achiziționa servicii juridice de consultanta, de asistență și/sau de reprezentare.

În baza prevederilor Legii 544/2001 privind informațiile de interes public,  am solicitat să ne răpundă la următoarele întrebari:

1.  Ce sume a cheltuit SRTv în perioada 2012 – până în prezent pe contracte de asistenţă juridică?
2.  Care sunt casele de avocatură cu care SRTv a încheiat contracte de asistenţă juridică, în perioada 2012 – până în prezent?
3.  Care au fost sumele cheltuite de SRTv cu fiecare casă de avocatură, în parte, în perioada 2012 – până în prezent?
4.  Care au fost cheltuielile totale ale SRTv în perioada 2012 – până în prezent cu salarizarea personalului propriu de specialitate juridică?
5. Tranzacţia încheiată de conducerea SRTV cu fostul disponibilizat Marin Drumcea privind reangajarea acestuia, fără concurs, la Serviciul Juridic. Sentinţa judecătorească şi Încheierea Tribunalului Bucureşti, secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Dosar 25660/3/2013 de respingere a cererii SRTV de a se lua act de această tranzacţie. Expunerea de motive, Nota de fundamentare inclusiv anexe, avizele Consiliului Director, Hotărârile Consiliului de Administraţie şi Ordinul PDG privind reangajarea, transformarea Serviciului juridic în departament şi numirea acestuia în funcţia de director al Departamentului juridic.”

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvracheltuitabuzivaproximativ13milioanedeeuropentrucontractedeasistentajuridica/Incheire%20TMB%20pag%201%20si%202.jpg?attredirects=0
În data de 29.03.2019 SRTV a transmis către SRJ MediaSind adresa nr. 130030, prin care răspunde doar la unele la întrebări, afirmând cu rea credință că TVR nu se încadrează în prevederile OUG nr.26/2012.  Administrația Gradea a ignorat, astfel, faptul că SRTV nu este o instituție privată de presă ci una publică,
finanțată în proporție de peste 80 la sută de la bugetul de stat.

Trebuie precizat, de asemenea, că șefa TVR, Doina Gradea,  a refuzat să pună la dispoziția organizației documentele privind angajarea fără concurs a unui fost salariat disponibilizat și numirea acestuia, fără respectarea cerințelor legale, la conducerea departamentului juridic, susținând, cu rea credință, că “nu a identificat întrebarea”!

Din aceste aceste motive, SRJ MediaSind a depus în data de 02.04.2019 o reclamaţie administrativă, invocând faptul că răspunsul oferit este incomplet şi că sunt așteptate toate informaţiile solicitate, pentru a evita un nou proces 
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvracheltuitabuzivaproximativ13milioanedeeuropentrucontractedeasistentajuridica/incheiere%20pag%203.jpg?attredirects=0
La acestă ultimă solicitare conducerea instituţiei nu a trimis niciun răspuns. În aceste condiţii, SRJ MediaSind a decis să se adreseze instanţei, pentru a obliga conducerea TVR să facă publice informaţiile solicitate.

În urma procesului câştigat de MediaSind, administraţia Gradea a pus la dispoziţie documentele solicitate, inclusiv Tranzacţia declarată ilegală de instanță, prin care un fost salariat disponibilizat a fost reangajat în funcţia de jurist şi numit ulterior director al directiei juridice, fără concurs, contrar prevederilor  Legii nr. 41/1994 de organizare și funcționare a SRR și SRTV.

Având în vedere că instanţa a hotărât că informațiile și documentele cerute sunt de interes public, vă prezentăm în continuare răspunsul primit din partea SRTV. Precizăm că aceste răspunsuri oferite de conducerea SRTV, în urma unei hotărâri judecătorești, confirmă gravele încălcări ale legii, semnalate de noi în numeroase rânduri.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu filiala sa MediaSind TVR solicită instituțiilor abilitate ale Statului să cerceteze aceste ilegalități și abuzuri și să îi sancționeze pe cei care se fac vinovați de ele.
SRJ MediaSind cere Parlamentului României să demită, în regim de urgență, Administrația Gradea și să numească la conducerea SRTV profesioniști care pot face dovada respectului lor față de meseria de jurnalist, față de angajații instituției și față de misiunea publică a Televiziunii Naționale!

Departament Comunicare MediaSind TVR
București, 24 februarie 2020

Congresul FAIR-MediaSind a stabilit strategia de apărare a drepturilor lucrătorilor din cultură şi mass-media!

postat 19 feb. 2020, 00:38 de Office Mediasind   [ actualizat la 19 feb. 2020, 00:43 ]

Delegaţii prezenţi la Congresul Extraordinar al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR- MediaSind ce a avut loc în perioada 17-19 februarie 2020 cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţare, au adoptat direcţiile de acţiune pentru apărarea drepturilor lucrătorilor din domeniu în mandatul 2020-2024. Participanţii au adoptat următoarele obiective:

Negocierea si semnarea  unui contract colectiv de muncă la nivel de Sector Cultură şi Mass-Media.
 
Modificarea Legii salarizarii unice  în vederea unei ierarhizări corecte a funcţiilor de execuţie şi de conducere din sector.

Respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială.

FAIR-MediaSind va sprijini negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă în instituţiile unde are membri afiliaţi.

Sustinerea sindicatelor membre cu privire la respectarea aplicării prevederilor CCM cu privire la protecția muncii, asigurarea condițiilor de muncă, remunerarea corectă a timpului suplimentar de muncă, calitatea serviciilor de cazare pentru personalul aflat în delegație și respectarea strictă a încadrării în prevederile din fișa postului.

Respectarea legalității și transparenței în cheltuirea banului public, sesizarea oricărui abuz sau derapaj de la aceste principii.

Sprijin pentru orice proiect de lege care va urmări depolitizarea instituţiilor publice de radio şi televiziune şi a CNA, precum şi introducerea taxei mass-media pentru Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, ca garanţie a unei informări corecte a cetățenilor, a eliminării distorsiunilor de informare şi a asigurării  independenței editoriale a acestor instituții.

FAIR-MediaSind sprijină orice iniţiativă legislativă care vizează reducerea fiscalităţii în cazul veniturilor angajaţilor din cultură si mass-media.  

Împreună cu Federaţia Internatională a Muzicienilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor,  Federatia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor si UNI GLOBAL UNION,  FAIR-MediaSind se va implica în creşterea gradului de profesionalizare a membrilor săi prin organizarea de seminarii, conferinţe, schimburi de experienţă cu profesioniştii din mass-media internaţională. În acest sens, împreună cu reprezentanţii Comitetului Sectorial din cultură şi mass-media, FAIR-MediaSind va participa la elaborarea standardelor ocupaţionale la nivel european pentru lucratorii din cultură şi mass-media. 

FAIR-MediaSind susţine modificarea legislaţiei muncii astfel încât şi lucrătorii independenţi să poată beneficia de aceleaşi drepturi cu ale salariaţilor, concedii platite, în baza contractelor colective de muncă încheiate la nivelul sectorului cultură si mass-media.

FAIR-MediaSind susține toate demersurile membrilor afiliaţi din Societatea Română de Radiodifuziune  - SRR și Societatea Română de Televiziune – SRTV pentru reinstaurarea legalității în aceste două instituții. În acest sens, reiterează cererea  de demitere în regim de urgenţă a conducerilor SRR şi SRTV şi   numirea în fruntea  acestor instituţii a unor profesioniști care să respecte meseria de jurnalist si misiunea publică stabilită prin lege. 

FAIR-MediaSind va iniţia demersurile legale în vederea modificării şi completării Legii pensiilor publice în sprijinul salariaţilor din cultură şi mass-media.

FAIR- MediaSind va face demersuri către Ministerul Culturii şi Ministerul Muncii pentru recunoasterea bolilor profesionale  ale salariaţilor din  domeniu.

FAIR-MediaSind va solicita din partea instituţiilor statului reglementări  riguroase privind situatia muncii nenormate pentru lucrătorii din cultură şi mass-media.

FAIR-MediaSind va solicita modificarea şi completarea Legii nr 62/2011 pentru deblocarea dialogului social la nivel national, de sector şi de unitate.

Având în vedere faptul că numărul membrilor organizaţiei este într-o continuă creştere, fapt ce demonstrează sporirea încrederii salariaţilor în organizaţia noastră, ne întăreşte convingerea ca Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind are acum profilul unei organizaţii europene care poate apăra şi promova drepturile şi interesele membrilor săi. Această misiune poate fi realizată cu succes şi datorită sprijinului constant pe care federaţia îl primeşte din partea organizaţiilor la care este afiliată cu drepturi depline: Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere Frăţia CNSLR-Frăţia, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, UNI Global UNION şi UNI MEI.

Congresul Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind

 19 februarie 2020

Adunarea Generală a SRJ MediaSind a stabilit strategia de apărare a drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media pentru anul 2020

postat 14 feb. 2020, 04:06 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 feb. 2020, 04:25 ]

Reprezentanții Sindicatului Român al Jurnaliştilor  MediaSind au hotărât astăzi, 14 februarie 2020, în cadrul Adunării Generale, strategia pe care organizaţia sindicală o va adopta în anul 2020 pentru apărarea drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media.

 
În cadrul şedinţei au fost discutate toate problemele semnalate de către membrii filialelor organizaţiei: MediaSind TVR, MediaSind Radio România, MediaSind AGERPRES şi MediaSind – Freelanceri. În urma dezbaterilor, participanții au identificat și soluţiile necesare pentru rezolvarea acestora. Au fost semnalate, de asemnea, problemele privind condiţiile precare de lucru și dotarea tehnică insuficientă, precum și o serie de nereguli în respectarea libertăţii de exprimare, a independenţei editoriale, a legislaţiei muncii şi a securităţii locurilor de muncă. Problemele juridice privind recuperarea unor drepturi salariale neacordate, funcţionarea dialogului social şi respectarea tuturor partenerilor sociali, au fost subiecte importante abordate de către delegaţi. Nu în ultimul rând, abuzurile conducerilor din Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune asupra angajaţilor din aceste instituţii au fost sancţionate de delegaţi.

 
În finalul Conferinţei, membrii SRJ MediaSind au votat următoarele:

 
Respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială.
 

 Având în vedere faptul că în anul 2020 vor fi organizate două campanii pentru alegerile locale şi parlamentare, ceea ce va face să crească presiunea asupra jurnaliştilor, SRJ MediaSind solicită membrilor afiliaţi să semnaleze orice ingerinţă politică în activitatea redacţională. Respectarea Codurilor deontologice  anexate la contractele colective de muncă şi a Codului Deontologic al Convenţiei Organizaţiilor de Media sunt condiţii obligatorii ce garantează exercitarea cu onestitate și competență  a profesiei de jurnalist și corecta informare a  publicului.


SRJ MediaSind va monitoriza, în organizatiile de presă în care se află filialele sale, modul în care se respectă deontologia profesională şi va reacţiona în urma sesizărilor membrilor săi împotriva oricărei presiuni asupra libertăţii de exprimare şi a clauzei de conştiinţă.


2. SRJ MediaSind va sprijini negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă în instituţiile de presă unde are membri afiliaţi, pentru ca angajaţii din mass-media să beneficieze de aceleaşi standarde ca şi colegii din Uniunea Europeană. În calitate de membru fondator al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, singura organizaţie reprezentativă la nivel de sector Cultură şi Mass-media, SRJ MediaSind va participa, cu profesioniştii din filialele componente, la negocierea contractelor colective, atât în instituţiile publice de media dar şi în cele cu capital privat.

 
3. SRJ MediaSind  va asigura consultanţă şi asistenţă juridică gratuită pentru membrii filialelor sale  în toate  procesele care implică drepturi colective precum şi în cazul cererilor depuse în baza Legii nr.544/2001.

În cazul încălcării drepturilor individuale, membrii MediaSind vor beneficia de servicii avocațiale contra-cost, dar cu reduceri substanţiale în urma contractului juridic încheiat cu casa de avocatură  selectată de organizaţie. Pentru apărarea drepturilor membrilor s-a convenit organizarea unor întâlniri lunare, sau ori de câte ori este nevoie, cu avocaţii SRJ MediaSind, pentru a căuta soluţii la problemele angajaţilor şi freelancerilor din mass-media. Serviciile de asistenţa juridică oferite de casa de avocatură cu care organizaţia a încheiat contract, constituie o garanție suplimentară că SRJ MediaSind  se va implica cu profesionalism pentru a garanta celor care lucrează în mass-media siguranţa locurilor de muncă şi respectarea drepturilor care li se cuvin prin legislaţia naţională, directivele europene şi convenţiile internaţionale în domeniul relaţiilor de muncă.

 
4. Monitorizarea permanentă a respectării aplicării prevederilor CCM cu privire la protecția muncii, asigurarea condițiilor de muncă, remunerarea corectă a timpului suplimentar de muncă, calitatea serviciilor de cazare pentru personalul aflat în delegație și respectarea strictă a încadrării în prevederile din fișa postului.


5.  Respectarea legalității și transparenței în cheltuirea banului public, sesizarea oricărui abuz sau derapaj de la aceste principii.

 
6. SRJ MediaSind  va sprijini orice proiect de lege care va urmări depolitizarea instituţiilor publice de radio şi televiziune şi a  CNA.

 
7. SRJ MediaSind sprijină orice proiect de lege care vizează reducerea fiscalităţii în cazul veniturilor angajaţilor din mass-media. Fără a intra în dispute cu alţi colegi de breaslă, SRJ MediaSind susţine promulgarea de către preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, a proiectului de lege privind anularea impozitului pe venit  pentru jurnaliştii şi tehnicienii din mass-media.

SRJ MediaSind susţine că este imperios necesar ca statul român să acorde industriei de media aceleaşi facilităţi ca şi colegilor din multe alte state europene, cum ar Germania, Franţa, Marea Britanie etc, unde se alocă anual importante subvenții directe, dar și indirecte prin măsuri de fiscalitate reduse pentru sprijinirea acestei activități strategice pentru funcţionarea unui stat de drept. A acorda facilităţi industriei de media înseamnă, în primul rând, responsabilitate şi respect  pentru  libertatea de exprimare, iar un jurnalist profesionist niciodată nu se poate lăsa influienţat de diverse măsuri economice care se iau  în sprijinul exercitării misiunii sale.


8. Împreună cu Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, SRJ MediaSind se va implica în creşterea gradului de profesionalizare a membrilor săi prin organizarea de seminarii, conferinţe, schimburi de experienţă cu profesioniştii din mass-media internaţională. În acest sens, împreună cu reprezentanţii Comitetului Sectorial din cultură şi mass-media, SRJ MediaSind va participa la elaborarea standardelor ocupaţionale la nivel european pentru angajaţii din mass-media. 


9. SRJ MediaSind susţine modificare legislaţiei muncii astfel încât şi freelancerii să poată beneficia de aceleaşi drepturi cu ale salariaţilor, în baza contractelor colective de muncă încheiate la nivel de instituţii mass-media.

 
10. SRJ MediaSind susține toate demersurile colegilor din Societatea Română de Radiodifuziune  - SRR și Societatea Română de Televiziune – SRTV pentru reinstaurarea legalității în aceste două instituții prin demiterea actualelor consilii de administrație și pentru numirea la conducerea acestor instituții a unor profesioniști care să respecte meseria de jurnalist. De asemenea, SRJ MediaSind solicită instituțiilor abilitate să cerceteze cu celeritate acuzațiile de corupție existente în ultimele Rapoarte ale Curții de Conturi. 

 
Vom realiza toate aceste obiective prin asigurarea unui management transparent al sindicatului nostru, oferind membrilor noștri toate informațiile privind deciziile luate la nivel de conducere.

 
Înfiinţat în anul 2001, Sindicatul Român al  Jurnaliștilor MediaSind a apărut ca soluție alternativă la diversele proiecte de organizare sindicală în mass-media eșuate. Din păcate, foarte mulți lideri de organizații au trădat încrederea cu care au fost investiți de către oameni, renunțând la principii, la valorile solidarității sindicale. În schimbul unor meschine foloase personale, unii dintre ei au fost „cumpărați” de angajatori pentru a-i face să renunțe la apărarea intereselor salariaților pe care îi reprezentau, mimând doar lupta sindicală. Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind - SRJ MediaSind este organizația națională a jurnaliștilor și a lucrătorilor din mass-media, care continuă tradiția federației cu același nume. MediaSind și-a câștigat renumele de apărător al oamenilor din presă și tipografii, asumându-și, printre multe altele, inițierea și semnarea primului Contract Colectiv de Muncă din Mass-Media. (mai multe detalii aici).

 Împreună vom fi mai puternici!


Adunarea Generală a Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind

Bucureşti, 14 februarie 2020

 

Principalele organizaţii mondiale din Cultură şi Mass-Media au stabilit strategia pentru apărarea drepturilor lucrătorilor independenţi

postat 12 feb. 2020, 01:44 de Office Mediasind   [ actualizat la 12 feb. 2020, 01:58 ]

Principalele organizaţii din lume ale lucrătorilor din domeniul cultură şi mass-media – Federaţia Europeană a Jurnaliştilor-FEJ, Federaţia Internaţională a Actorilor - FIA, UNI Global UNION şi Federaţia Internaţională a Muzicienilor – FIM au organizat în perioada 11-12 februarie 2020, la Dublin, Irlanda,  conferinţa cu tema Sindicalizarea şi negocierea colectivă pentru lucrătorii atipici


 În cadrul conferinţei au fost dezbătute teme importante cum ar fi negocierea colectivă pentru lucrătorii independenţi, provocările unor reglementări juste pentru lucrătorii independenţi din sectorul cultură şi mass-media, Exemple de bune practici, Ateliere de lucru, implicarea şi importanţa sindicatelor în apărarea drepturilor lucrătorilor independenţi.

Au împărtăşit din experienţa lor reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor europene şi mondiale din cultură şi mass-media, cum ar fi: Patricia King, secretar general ICTU, Xavier  Beaudonnet, reprezentantul ILO,  Nicola Countours, profesor de legislaţia muncii şi expert la OIM şi Confederaţia Europeană a Sindicatelor, lord  John Hendy, presedintele Centrului Internaţional pentru Drepturile Sindicatelor, Renate Schroeder, Directorul Federaţiei Europene a Jurnaliştilor, William Moniere, presedintele UNI Europa,  Richard Polacek, directorul UNI MEI, Thomas Dayan, secretarul general adj. al Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor şi Dearbhal Murphy, secretar general adjunct al Federaţiei Internaţionale a Actorilor. Din partea României au participat preşedintele Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind, Leonard Octavian Pădureţ şi Cristi Godinac, preşedinte executiv (foto).


Dezvoltarea dialogului social, încheierea contractelor de muncă la nivel sectorial si promovarea unei piete a muncii corecte au fost unele dintre subiectele aprins discutate de către participanţi. S-a convenit, de asemenea, elaborarea unui ghid privind dezvoltarea relaţiilor de muncă şi consolidarea dialogului social.

 Proiectul este finanţat de către Comisia Europeană şi se adresează lucrătorilor din domeniul cultură şi mass-media. 

Departament Comunicare FAIR-MediaSind                        

 Dublin, 12 februarie 2020 

MediaSind Radio România cere demiterea conducerii și anchetarea faptelor de corupție din SRR!

postat 3 feb. 2020, 02:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 3 feb. 2020, 02:31 ]

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala Radio România solicită Parlamentului României demiterea Consiliului de Administraţie al Societății Române de Radiodifuziune - SRR şi a Preşedintelui Director General, Georgică Severin, și cere instituțiilor abilitate de lege să cerceteze faptele descoperite de inspectorii Curții de Conturi.

Potrivit Raportului pentru anul  2018 al Curţii de Conturi, prin decizii şi ordine emise de conducerea SRR, au fost aduse prejudicii atât bugetului de stat prin cheltuirea discreţionară a banului public, cât și angajaților societății prin exercitarea abuzivă a puterii în privința acordării drepturilor salariale. Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit încălcări ale legislației care pot atrage răspunderea disciplinară, civilă și penală a conducerii SRR
Între acestea amintim:

Stabilirea de către CA și încasarea nelegală, din partea Președintelui Director General, a unui salariu mai mare decât prevede legea. Pe cale de consecinţă, indemnizația membrilor CA a fost calculată și acordată în corelație cu o bază salarială eronat stabilită. Prejudiciu cauzat pe 2018 – 291 de mii de lei.

Preşedintele Director General, Georgică Severin, a beneficiat nelegal de o indemnizaţie mai mare decât prevederile în vigoare pentru deplasările internaționale ( bilete de avion la business class și încasarea de diurne stabilite nelegal).

Factori de decizie din SRR au exercitat în exces și în mod abuziv prerogativele conferite de lege în calitatea de angajator, prin emiterea unei decizii de concediere, dovedită a fi netemeinică și nelegală. Prejudiciu 132 de mii de lei
Nereguli privind administrarea patrimoniului instituțiilor care sunt finanțate de la bugetul de stat şi încălcarea dispozițiilor legale în materie.

În aceste condiţii, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala Radio România solicită Comisiilor de cultură ale Parlamentului demiterea Consiliului de Administraţie al SRR şi a PDG, Georgică Severin, iar instituţiilor abilitate recuperarea prejudiciilor de la persoanele responsabile. În plus, cerem Parlamentului şi Guvernului reintroducerea taxei radio şi depolitizarea SRR.

Constatări Raport Curtea de Conturi

Abaterile constatate de Curtea de Conturi în anul 2019 au fost cauzate, în principal, de organizarea și funcționarea defectuoasă a formelor de control intern la nivelul entității, atât la nivel central, cât și în cadrul structurilor SRR.
Deși organe de control abilitate (Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor Publice) au dispus măsuri pentru clasarea bunurilor culturale mobile din arhiva sonoră a SRR, iar structurile de specialitate din cadrul entității au propus diverse modalități de punere în aplicare și remediere a situației existente, factorii decidenți nu au soluționat starea de fapt sesizată anterior.

În aceste condiții, la data efectuării misiunii de audit, bunurile culturale mobile care fac parte din arhiva sonoră a entității sunt reflectate în evidența extracontabilă la valoarea de 457 mii lei.
Această evaluare este nereală și fără concordanță cu natura bunurilor respective, reprezentând de fapt costul suporturilor electronice de arhivare.

În anul 2018, la nivelul SRR – sediu central și studiouri teritoriale, s-a derulat un contract de furnizare încheiat între SRR și o societate comercială cu răspundere limitată, pentru achiziționarea de consumabile pentru copiatoare și imprimante.
Analizând modul de derulare a angajamentului legal s-a constatat că nu în 158 toate cazurile persoanele responsabile să verifice respectarea clauzelor contractuale au penalizat acțiunea defectuoasă a furnizorului.
Drept urmare, în situațiile în care livrarea mărfurilor comandate s-a efectuat cu o întârziere mai mare de cinci zile lucrătoare, structurile teritoriale beneficiare au aprobat plata integrală a facturilor emise fără a reține penalitățile calculate, în cuantum de 922 lei.

Din analiza obligațiilor către furnizori prezentate de SRR în situațiile financiare întocmite la 31.12.2018 s-a stabilit că pentru datorii în cuantum de 34 mii lei nu mai există posibilitatea reală de achitare, că vechimea scadenței este mai mare de trei ani și că nu se mai cunosc datele de contact ale creditorului.
Cu toate acestea, contul „Furnizori” cuprinde în componența soldului la 31.12.2018 inclusiv aceste sume prezentate ca obligații curente, deși entitatea se află în imposibilitate de a stinge prin plată directă aceste datorii.
În această situație, deși se impunea o analiză detaliată a soldurilor conturilor la data întocmirii situațiilor financiare, compartimentele de specialitate nu au procedat în acest sens.

Consiliul de administrație al SRR a aprobat drepturi salariale pentru directorul general al entității într-un cuantum superior celui stabilit prin Legea de organizare și funcționare nr. 41/1994, situație ce a generat pentru anul 2018 plăți în afara cadrului legal, suportate din fonduri bugetare, în valoare de 124 mii lei (121 mii lei reprezintă drepturi salariale și 3 mii lei contribuții datorate de angajator).
Pe cale de consecință, indemnizația membrilor CA, care reprezintă 25% din salariul brut lunar al directorului general, a fost calculată și acordată în corelație cu o bază salarială eronat stabilită.
În aceste condiții, bugetul SRR a suportat cheltuieli din fonduri publice în sumă de 291 mii lei, pentru care nu există bază legală de aplicare.

Pentru deplasările efectuate în străinătate în anul 2018, președintele – director general al SRR a beneficiat nelegal de o indemnizație de deplasare la nivelul prevăzut la categoria a II-a din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare și a decontat cheltuieli de transport cu avionul la „business class”, în condițiile în care, potrivit actelor normative, funcția de director general al SRR nu este asimilată funcției de ministru, ci, potrivit reglementărilor legale, doar salariul brut lunar pe care îl primește directorul general al SRR este asimilat funcției de ministru.
Cuantumul cheltuielilor au fost stabilite, aprobate și decontate în baza Instrucțiunilor privind deplasările în străinătate ale personalului SRR pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, aprobate de președintele – director general al SRR prin Ordinul nr. 386/5.04.2016, instrucțiuni necorelate cu prevederile art. 23(2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune și nerevizuite după modificarea art. 41 din Legea nr. 41/1994 prin Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Conducerea SRR nu a luat măsuri pentru buna gestiune a fondurilor aprobate pentru finanțarea cheltuielilor efectuate cu deplasările externe, în sensul că nu a întreprins măsuri prin care să se urmărească minimizarea costului resurselor alocate pentru achiziția biletelor de avion aferente deplasărilor externe.
Modul de achiziție a serviciilor de transport pentru transportul cu avionul a persoanelor a căror deplasare a fost aprobată prin ordin nu a avut în vedere utilizarea fondurilor publice cu respectarea principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate.
În anul 2018, la nivelul SRR nu au fost reglementate condițiile de analiză și aprobare a ajutoarelor sociale cu acordul Comisiei Paritare în temeiul Contractului colectiv de muncă din 3.12.2015, valabil pentru perioada 16.12.2015-15.12.2017, prelungit până la 15.12.2018.

Conform Contractului colectiv de muncă, salariații entității pot beneficia de diverse tipuri de ajutoare sociale în cazuri justificate, situații ce au fost analizate de auditorii publici externi.
Aceste ajutoare sunt de competența Comisiei paritare, aceasta fiind structura ce ar trebui să le analizeze și să le aprobe.
S-a constatat că, în anul 2018, la nivelul SRR nu a existat transparență din punct de vedere al modului de evaluare a cererilor de solicitare de ajutoare și a documentelor însoțitoare, a criteriilor în funcție de care s-a stabilit numărul de salarii minime brute pentru fiecare solicitare în parte sau a numărului de ajutoare acordate în cursul unui an unei persoane, fiind identificate persoane care au primit mai multe ajutoare în cursul anului 2018.

Societatea Română de Radiodifuziune a fost prejudiciată cu suma de 132 mii lei, reprezentând despăgubiri stabilite de Curtea de Apel București, cuvenite unui salariat, față de care s-a constatat că factorii decizionali din cadrul SRR au recurs la exercitarea în exces și în mod abuziv a prerogativelor conferite de lege în calitatea sa de angajator, prin emiterea unei decizii de concediere, dovedită a fi netemeinică și nelegală.

Pentru anul 2018, la nivelul Societății Române de Radiodifuziune au fost identificate următoarele aspecte:

– ordonanțarea și plata cheltuielilor nu au fost efectuate în toate cazurile conform prevederilor legale, constatându-se acordarea cu întârziere a vizei de control financiar preventiv propriu;
– ordonanțările de plată nu au fost completate în toate cazurile cu data la care au fost aprobate de 159 ordonatorul de credite;
– operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu nu au fost înscrise în registre, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în SRR, aprobate prin OPDG nr. 335/10.04.2015 și actualizate prin OPDG nr. 86/30.01.2019.
Au fost efectuate acțiuni de control financiar de gestiune în lipsa Ordinului de control operativ planificat/ Ordinului de control tematic, dar cu Rezoluția președintelui – director general pe documentele prin care s-a dispus efectuarea acțiunilor.

De asemenea, conducerea SRR nu a aprobat toate rapoartele de control financiar de gestiune. continuarea demersurilor inițiate cu scopul realizării clasării bunurilor culturale mobile din arhiva sonoră a Recomandări entității, stabilind explicit modalitatea prin care se va realiza această operațiune.

Biroul Executiv al MediaSind - Radio România

București, 3 februarie 2020

În atenția Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului și a DNA: Decizia Curții de Conturi confirmă jaful din Televiziunea Națională!

postat 31 ian. 2020, 03:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 31 ian. 2020, 03:31 ]

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind - Filiala MediaSind TVR solicită Parlamentului României să demită, în regim de urgență, administrația Gradea din Societatea Română de Televiziune - SRTV și cere instituțiilor abilitate de lege să cerceteze faptele descoperite de inspectorii Curții de Conturi.

Decizia nr. 11/2019 a Curții de Conturi prezintă o multitudine de ilegalități săvârșite de către conducerea SRTV în urma cărora au fost prejudiciate atât bugetul de stat, dar și veniturile angajaților societății. Inspectorii au descoperit încălcări flagrante ale legislației care pot atrage răspunderea disciplinară, civilă și penală a conducerii SRTV. 

Curtea de Conturi a impus o serie de măsuri reparatorii și obligatorii, care ar fi trebuit implementate până la data de 31 decembrie 2019, iar nerespectarea acestui termen constituie infracțiune - se arată în Decizia Departamentului de control al CCR.

 
Ilegalităţile descoperite de inspectorii Curţii de Conturi sunt extrem de grave, compromițând total managementul instituţiei. Iată care sunt acestea:

 
- În anul 2018 directorul general al SRTV  a beneficiat de un venit salarial brut superior celui stabilit pentru funcţia de ministru, aşa cum prevede Legea nr. 41/1994 de organizare şi funcţionare a SRR şi SRTV la art. 23
alin 2 și 3: (2) Directorul general al Societatii Romane de Radiodifuziune, precum si directorul general al Societatii Romane de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat functiei de ministru. (3) Ceilalti membri ai Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune si, respectiv, al Societatii Romane de Televiziune primesc, lunar, o indemnizatie reprezentand 25% din salariul brut lunar al directorului general al societatii respective. 
Membrii consiliului de administratie au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor de transport si de cazare, ocazionate de participarea la sedintele consiliului de administratie,  ceea ce a avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma de 237 800 lei, întrucât a influenţat şi cuantumul indemnizaţiei acordată suplimentar membrilor Consiliului de Administraţie. Faţă de această ilegalitate, Curtea de Conturi a impus măsură obligatorie de recalculare a salariului preşedintelui - director general al SRTV şi a indemnizaţiei primite de membrii CA, precum şi recuperarea prejudiciului de la persoanele vinovate.

 Deşi termenul de intrare în legalitate a expirat la 31 decembrie 2019, situația nu a fost remediată, ceea ce, în opinia CCR, reprezintă infracţiune.

- S-au încheiat contracte de drepturi de autor şi de drepturi conexe ulterior perioadei în care trebuia efectuată prestaţia care reprezenta obiectul acestora, cu întârzieri ajungând până la 70, respectiv 89 de zile, ceea ce dovedeşte că procesul încheierii acestor contracte nu este reglementat în mod corespunzător şi că  operaţiunile efectuate au avut un caracter formal, fiind menite să simuleze doar aparența de legalitate.

 - Inspectorii CCR consideră că a fost decontată ilegal suma de 132 249,80 lei Filialei SRTV din Republica Moldova pentru cheltuieli de cazare şi utilităţi  pentru 4 salariaţi, în condiţiile în care nu se îndeplineau condiţiile de eligibilitate stabilite prin HG/955-2014. În consecinţă a fost prejudiciat Bugetului de stat cu  această sumă, se arată în Decizie.

- Nu s-au respectat  prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, fondurile alocate de la bugetul de stat fiind utilizate, astfel, în mod nelegal, prin depăşirea normativelor de cheltuieli stabilite pentru cazare şi diurnă, în deconturile de cheltuieli externe ale Preşedintelui-director general al SRTV, cu suma de 15 798 lei.

- Curtea de Conturi consideră că în cazul unor proceduri de achiziţie SRTV a atribuit contracte unor furnizori neeligibili, pentru că ofertele acestora erau neconforme. Este vorba de un contract în valoare  de 870 519 lei fără tva şi  altul de 124 499,99 lei fără TVA. Pentru aceste nereguli, la data de 22.07.2019, SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei, aplicată prin Procesul verbal de constatare  şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7/19.07.2019.

 Nici până în prezent aceste sume nu a fost recuperate de la persoanele vinovate, ceea ce reprezintă infracţiune, potrivit Deciziei CCR.

- SRTV a atribuit în mod ilegal  o serie de contracte de achiziții unui ofertant care a propus ca o parte dintre echipamentele care fac obiectul acestora să fie refurbished, deşi documentaţiile de atribuie a procedurilor de achiziţie în cauză nu prevedeau posibilitatea unor bunuri de acest fel. Astfel, au fost încheiate în mod ilegal contractul nr. 26856/12.11.2018 în valoare de 351 935,36 lei având drept obiect furnizarea de calculatoare de grafică, contractul nr. 26 8367 din 9.11.2018 în valoare de 34 391 lei pentru furnizarea unor statii de lucru pentru redare materiale video, contractul nr.26840 din 9.11.2018 în valoare de 105 610 lei pentru achiziţionarea unui sistem de stocare, contractul nr. 26 876 din 16.11.2016 în valoare de 38 556 lei pentru achiziţionarea unor staţii de lucru pentru monitoarele video wall. Avizările şi aprobările organelor de conducere colectivă ale SRTV (CD şi CA) pentru încheierea contractelor în cauză au fost acordate în lipsa informaţiilor cu privire la faptul că echipamentele care urmau să fie achiziţionate nu sunt noi. Din acest motiv la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei aplicată prin Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 7 din 19.07.2019.

 Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr 11/2019.

-Procedura de licitaţie deschisă pentru achizionarea unor cazane, hidrofoare, boilere şi echipamente nu a fost suficient fundamentată iar atribuirea contractului unei societăţi comerciale  s-a realizat contrar prevederilor Legii  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Pentru aceasta, la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la Bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei, aplicată prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7 din 19.07.2019.

Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

- SRTV a procedat la transmiterea în SICAP a anuntului de atribuire aferent procedurii de achiziţie având ca obiect furnizarea  de elemente de susţinere a echipamentului de iluminat de producţie cu o întârziere de 14 zile faţă de termenul legal prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice. În consecință, la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei aplicată prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7 din 19.07.2019.

Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

- Nesupunerea spre aprobare Consiliului de Administraţie a propunerilor de demarare a unor proceduri de achiziţie organizate pe loturi, precum şi de încheiere a contractelor rezultate în urma derulării acestora, deşi valoarea totală a achiziţiilor impunea acest fapt.

- A fost prejudiciat bugetul de stat cu suma de 174 808,62  lei întrucât SRTv. a achitat ilegal unui furnizor privat anumite servicii pe care acesta era obligat să le suporte gratuit, conform contractului încheiat cu conducerea TVR.

  Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

-Încheierea unor contracte de cesiune drepturi de autor şi drepturi conexe pentru artiştii reprezentaţi de o agenţie privată, pentru recitalurile din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2018, fără aprobarea Consiliului Director şi fără a exista documente justificative care să ateste realitatea prestaţiei, în valoare de 11 365 lei.

  Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019. 

-În anul 2018 a fost achiţionat un cazan în valoare de 831 616,03 lei de la o companie privată fără respectarea procedurilor legale.

  Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

- În anul 2018 SRTV nu a executat bugetul de venituri şi cheltuieli al Festivalului Cerbul de Aur potrivit surselor de finanţare aprobate prin Hotărârea Comitetului Director nr. 530/25.05.2018 şi Hotărârea CA nr. 66 din 20.05.2018. Prin schimbarea surselor de finanţare şi în lipsa aprobărilor CD şi CA, prin conducerea executivă, SRTV a solicitat şi a încasat necuvenit de la Bugetul de stat suma de 1 548 146,96 lei,  se arată în Decizie.

  Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

 -Încheierea unor contracte de cesiune de drepturi de autor şi drepturi de proprietate intelectuală pentru artiştii care au susţinut recitaluri în cadrul Festivalului Concurs Cerbul de Aur 2018, suportate din fonduri publice, în condiţiile nerealizării unei bune gestiuni financiare a sumelor respective.

 Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019. 

 Acestea sunt câteva dintre ilegalităţile susceptibile a fi sancționate penal, descoperite de inspectorii Curţii de Conturi în Televiziunea Română.

Din păcate, complicitatea  care există între conducerea executivă şi unele persoane cu funcţii de decizie din SRTv, a făcut ca sesizările, strigătele de alarmă ale anagajaţilor din SRTV, inclusiv ale organizaţiei noastre, pentru a opri acest jaf, să fie blocate.

Sperăm că măcar acum, în al 12 lea ceas, atât Parlamentul României, cât şi celelalte instituţii abilitate, să-şi facă curaj şi să facă dreptate, pentru că jaful instituţionalizat din Televiziunea Naţională afectează, în egală măsură, angajaţii instituţiei, dar şi cetăţenii plătitori de taxe şi impozite!

 Foto Mediafax: În imagine  președintele-director general al SRTV, Doina Gradea, secondată de sfătuitorul său pe probleme juridice si de management, avocatul Alexandru Dumitrescu.

Vă prezentam in continuare conținutul complet al Deciziei Curtii de Conturi pentru a trage singuri concluziile: 

Decizia Curtii de Conturi nr 11/2019 partea 1: Vezi aici

Decizia Curtii de Conturi nr. 11/2019 partea a 2 a: Vezi aici

Măsuri Curtea de Conturi control TVR: Vezi aici

MediaSind TVR cere Parlamentului demiterea de urgenţă a groparilor Televiziunii Naţionale!

postat 29 ian. 2020, 02:43 de Office Mediasind   [ actualizat la 29 ian. 2020, 02:50 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind  -  Filiala MediaSind TVR
a luat act de votul membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune – SRTV din data de 28 ianuarie 2020 privind adoptarea bugetului pentru anul 2020. Membrii CA apropiaţi preşedintelui-director general al SRTV, Doina Gradea (foto) au propus şi votat, în total dispreţ faţă de misiunea publică a instituţiei, faţă de angajaţii SRTV şi  partenerii sociali, faţă de solicitările şefilor compartimentelor din TVR şi a conducerilor studiourilor teritoriale, un buget care poate provoca  blocarea activităţii în cea mai mare instituţie de presă a statului. Deşi Parlamentul a acordat  aproximativ aceleaşi sume ca şi în bugetul anului precedent, banii primiti de SRTV au fost împărţiţi pe capitole de către şefa TVR împreună cu apropiaţii săi  în aşa fel încât să crească cu 82% achiziţionarea de servicii și închirieri de echipamente, în detrimentul investiţiilor, cărora li se alocă de cinci ori mai puţini bani faţă de anul trecut.  Astfel, se creează premisele favorizării clientelei, fiind pusă în pericol funcţionarea efectivă a instituţiei din cauza dotării tehnice şi aşa extrem de precare.  În această situaţie, cele mai afectate vor fi studiourile teritoriale, întrucât acestea vor fi nevoite să se descurce în funcţie de propriile venituri, deşi ele nu au personalitate juridică şi depind financiar de deciziile luate la Bucureşti. O situaţie deosebită este şi la TVR Chişinău, unde au fost reduse fondurile pentru funcţionare la jumătate, iar sumele pentru investiţii au fost total eliminate.

Decizia votată de şefa TVR împreună cu membrii CA controlaţi de către aceasta, inclusiv unul dintre reprezentanţii salariaţilor în Consiliul de Administraţie angajat al Studioului Teritorial Cluj (!), va periclita funcţionarea SRTV şi va favoriza firmele-căpuşă de pe lângă instituţie. De altfel, ultimul Raport al Curţii de Conturi (pe care îl vom publica zilele următoare) arată clar jaful făcut în Televiziunea Română în 2018. Pentru a fi continuat şi în anul acesta, era nevoie, se pare, de votarea unui astfel de  buget.

Având în vedere aceste fapte deosebit de grave, cu conotaţii penale, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind solicită Parlamentului demiterea în regim de urgenţă a Consiliului de Administraţie al SRTV prin respingerea Raportului de activitate şi aprobarea constituirii unei comisii de anchetă pentru a cerceta faptele de corupţie depistate de inspectorii Curţii de Conturi în Televiziunea Naţională.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR

Bucureşti, 29 ianuarie 2020

Foto Mediafax

Noile drepturi câștigate la negocierile colective din TVR au intrat în vigoare!

postat 13 ian. 2020, 02:07 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 ian. 2020, 02:54 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/noiledrepturicastigatelanegocierilecolectivedintvrauintratinvigoare/pag%202%20CCM%20TVR%20final.jpg?attredirects=0
ITM București a înregistrat  Actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune ce a fost  semnat  în data de 24 decembrie 2019 de conducerea  SRTV, de conducerea Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în baza mandatelor acordate de membrii afiliați din instituție – Sindicatul MediaSind TVR și Sindicatul Televiziunea Craiova, precum și de către reprezentanți ai angajaților.

Documentul cuprinde clauza de conștiință a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecință, „să refuze un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv al/a cărui/cărei conținut este contrar legislației actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conștiință, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are dreptul să refuze divulgarea surselor de informații, să-și exprime liber și în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesională, să beneficieze de sprijinul moral și material al angajatorului în privința păstrării confidențialității surselor, în toate fazele unui proces/civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile. Angajatul are dreptul să refuze să semneze știrea care a fost modificată  prin intervenția șefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferita de forma inițială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conținutul materialului se opune opiniilor și libertății de exprimare a jurnalistului."

 
Partenerii sociali au convenit ca angajatorul să acorde 10 salarii de bază în caz de concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana angajatului, să coreleze în permanență salariul de bază minim brut pe unitate astfel că acesta să fie întotdeauna cu 5 la sută mai mare decât salariul minim brut pe țară garantat în plată  (studii medii și superioare), precum și să acorde tichete de masă și vouchere de vacanță la maximul prevăzut de lege. Nu în ultimul rând, părțile au decis să acorde angajaților care pleacă în deplasări drepturile prevăzute în HG 714/2019, în special cele prevăzute în Anexa (adică 230 lei/zi – indemnizație cazare), precum şi să se acorde sumele pentru inflaţia rămasă pentru anul 2019 şi inflaţia pentru anul 2020.

Precizăm că negocierile nu au fost ușoare. Deși reprezentanții administrației împreună cu reprezentanții salariaților au solicitat prelungirea CCM cu 12 luni fără nicio altă negociere, reprezentanții FAIR-MediaSind au reușit să obțină drepturile de mai sus.

Având în vedere că pentru negocierea  celorlalte articole  din proiectul de CCM  elaborat de MediaSind TVR împreună cu Sindicatul TVR Craiova și experți ai FAIR-MediaSind și FIJ, adminstrația SRTV s-a angajat ca în termen de 6 luni să negocieze Anexa nr 4 privind coeficienții de salarizare din TVR, iar în termen de 60 de zile să negocieze celelalte drepturi, conducerea SRJ MediaSind convoacă pentru pentru data de 15 ianuarie 2020, ora 12,00, la sediul SRTV, ședința Adunării Generale a MediaSind TVR.  De asemenea, în data de  17 ianuarie 2019, la sediul TVR Craiova delegația MediaSind și a Sindicatului TVR Craiova vor definitiva strategia și calendarul negocierilor noului CCM. Nu în ultimul rând, în perioada următoare vor avea loc dezbateri cu membrii MediaSind TVR din toate studiourile teritoriale ale SRTV, precum și din sediul central pentru negocierea noilor drepturi din CCM.


ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!
 
Biroul Executiv al SRJ MediaSind

Bucureşti, 13 ianuarie 2020

Clauza de conştiinţă şi noi drepturi pentru angajaţii din Televiziunea Publică!

postat 24 dec. 2019, 06:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 24 dec. 2019, 06:20 ]

Actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune a fost semnat astăzi, 24 decembrie 2019, de către echipa de negociere a administraţiei SRTV, de conducerea Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în baza manadatelor acordate de membrii afiliați din instituție – Sindicatul MediaSind TVR și Sindicatul Televiziunea Craiova, precum și de către reprezentanți ai angajaților.

Documentul cuprinde clauza de conștiință a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecință, „să refuze un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv al/a cărui/cărei conținut este contrar legislației actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conștiință, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are dreptul să refuze divulgarea surselor de informații, să-și exprime liber și în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesională, să beneficieze de sprijinul moral și material al angajatorului în privința păstrării confidențialității surselor, în toate fazele unui proces/civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile. Angajatul are dreptul să refuze să semneze știrea care a fost modificată  prin intervenția șefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferita de forma inițială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conținutul materialului se opune opiniilor și libertății de exprimare a jurnalistului.

 Partenerii sociali au convenit ca angajatorul să acorde 10 salarii de bază în caz de concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana angajatului, să coreleze în permanență salariul de bază minim brut pe unitate astfel că acesta să fie întotdeauna cu 5 la sută mai mare decât salariul minim brut pe țară garantat în plată  (studii medii și superioare), precum și să acorde tichete de masă și vouchere de vacanță la maximul prevăzut de lege. Nu în ultimul rând, părțile au decis să acorde angajaților care pleacă în deplasări drepturile prevăzute în HG 714/2019, în special cele prevăzute în Anexa (adică 230 lei/zi – indemnizație cazare), precum şi să se acorde sumele pentru inflaţia rămasă pentru anul 2019 şi inflaţia pentru anul 2020.

Pentru celelalte articole  din proiectul de CCM  elaborat de MediaSind TVR împreună cu Sindicatul TVR Craiova și experți ai FAIR-MediaSind și FIJ, adminsitrația SRTV s-a angajat ca în termen de 6 luni să negocieze Anexa nr 4 privind coeficienții de salarizare din TVR, iar în termen de 60 de zile să negocieze celelalte drepturi.   

Precizăm că negocierile nu au fost ușoare. Deși reprezentanții administrației împreună cu reprezentanții salariaților au solicitat prelungirea CCM cu 12 luni fără nicio altă negociere, reprezentanții FAIR-MediaSind au reuși să obțină drepturile de mai sus.

Pe această cale mulțumim tuturor celor care au participat la acest proces de negociere, în mod special colegilor filialei MediaSind TVR, ai Sindicatului Televiziunea Craiova și ai Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind.

 

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

 

Biroul Executiv al SRJ MediaSind

Bucureşti, 24 decembrie 2019  

Apel către salariați: nu acceptați vicierea procesului de negociere a CCM din SRTV! Angajații Televiziunii Naționale nu trebuie să rămână fără Contract Colectiv de Muncă de la 1 ianuarie 2020!

postat 9 dec. 2019, 03:29 de Office Mediasind   [ actualizat la 9 dec. 2019, 03:42 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-56/foto%20adresa%20Min%20Muncii%20reprez%20fed%20la%20nivel%20de%20unitate.jpg
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR a luat act de tentativele de  viciere a procesului de alegeri a reprezentanților salariaților pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă în Societatea Română de Televiziune, din partea unor lideri ai sindicatului de casă al conducerii.

 

Atragem atenția că orice încălcare a normelor legale privind alegerea reprezentanților salariaților poate conduce la neînregistrarea Contractului Colectiv de Muncă la ITM București!


Așa cum legislația nu dă dreptul delegării/mandatării votului în cazul alegerilor locale, generale sau prezidențiale, nici Legea nr. 62/2011, a Dialogului social, nu prevede această posibilitate. În aceste condiții, așa-zisul Regulament propus de liderii SPUSTv privind alegerea reprezentanților salariaților, este în total dezacord cu legislația,nefiind posibilă delegarea/mandatarea de către salariați a votului pentru alegerea reprezentanților.

 

Conform precizărilor Ministerului Muncii prin adresa nr. 36/IM/2019 şi ale reprezentanţilor ITM București la întâlnirea din data de 5 decembrie 2019, în cazul în care din diferite motive reprezentanţii salariaţilor nu sunt aleși în cadrul adunării generale, cu jumătate plus unul din totalul angajaţilor instituţiei, negocierea nu intră în impas, așa cum susțin liderii SPUSTv, ci va continua doar cu reprezentanţii federaţiei reprezentative, în baza mandatului acordat de către sindicatele afiliate (atașat adresa Ministerului Muncii). În acest mod au fost negociate toate contractele colective de muncă în instituțiile în care Federația FAIR-MediaSind are sindicate afiliate. Toate CCM-urile au fost negociate la cele mai înalte standarde și au fost înregistrate, fără probleme, la ITM.

 

Încercarea unor lideri sindicali de a participa la aceste negocieri sub umbrela reprezentanților salariaților este o tentativă disperată de a bloca negocierile, afectând astfel interesele salariaților.  Un argument în sprijinul celor afirmate este și faptul că la prima negociere a CCM din data de 27 noiembrie 2019, în echipa administrației se aflau doar membri sau foști membri ai SPUSTv.

 

MediaSind TVR precizează că pe rolul instanțelor și în atenția organelor de cercetare penală se află mai multe cauze privind modul în care unii lideri SPUSTv, sprijiniți de diverse persoane din conducere, au încercat să obțină prin metode dolosive reprezentativitatea la nivel de unitate. Am atras atenția că transferul ilegal de membri de la o organizație la alta - fie prin semnarea unor tabele în alb, nedatate, fie prin majorări salariale oferite la schimb doar celor care se înscriu într-un anumit sindicat sau fie presiuni din partea unor persoane cu funcții de conducere asupra unor membri de sindicat, - sunt dovezi clare că s-a încercat prin fraudă obținerea reprezentativității la nivel de instituție.


În consecință, MediaSind TVR solicită stoparea oricărei intervenții din partea administrației sau a conducerilor sindicatelor controlate de șefa TVR, Doina Gradea, privind alegerea reprezentanților salariaților în comisia de negociere a CCM. MediaSind TVR cere administrației SRTV să respecte calendarul discutat și cu conducerea ITM București și să se așeze la masa negocierilor în data de 23 decembrie 2019, ora 12,00pentru a găsi împreună o soluție în beneficiul  salariaților instituției. Este obligatoriu ca angajații Televiziunii Naționale să aibă contract colectiv de muncă  de la 1 ianuarie 2020.

 

Departament Juridic MediaSind TVR

București, 9 decembrie 2019

1-10 of 447