Comunicate

Federația FAIR – MediaSind prezintă Contractul Colectiv de Muncă din Televiziunea Română înregistrat de ITM București!

postat 8 iun. 2022, 02:46 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 iun. 2022, 02:47 ]

Contractul produce efecte juridice din data de 6 iunie 2022, iar prin drepturile profesionale și salariale negociate este cel mai performant, consistent și modern din istoria instituției publice de presă! 


Inspectoratul Teritorial de Muncă București a transmis astăzi, 8 iunie 2022, că în urma verificărilor a decis înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă negociat și semnat de Federația Cultură și Mass-Media  FAIR-MediaSind - în baza mandatului acordat de Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR, împreună cu președintele-director general al Societății Române de Televiziune, Dan Cristian Turturică! Documentul a fost înregistrat sub nr. 163/06.06.2022 și produce efecte juridice 24 luni! (foto)

Așa cum Federația FAIR-MediaSind a fost mandatată de membrii afiliați, în urma negocierii noului Contract Colectiv de Muncă au fost păstrate, fără a exista diminuări sau eliminări, toate drepturile și beneficiile salariaților SRTV care erau în actualul C.C.M, dar au fost introduse și clauze profesionale și salariale pe care angajații instituției nu le-au avut niciodată. Totodată, revin unele drepturi pe care salariații le-au pierdut din cauza trădărilor din partea unor așa-ziși lideri de sindicat.

Astfel, la loc de cinste, se află clauza de conștiință cu valabilitate pentru toți salariații instituției, indiferent de funcția pe care o ocupă în instituție. Potrivit acestei prevederi, angajatul TVR are dreptul „Să refuze să execute un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv  al/a cărui/carei  conţinut este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conştiinţă, conform propriilor convingeri; Să refuze divulgarea surselor de informaţii; Să-şi exprime liber și în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând Regulamentul de Organizare și Funcționare al SRTv, Regulamentul Intern din SRTv, Statutul Ziaristului din SRTv, Codul de conduită pentru angajați și colaboratori TVR, deontologia profesională, precum și prevederile legale în vigoare; Să beneficieze de sprijinul moral şi material al angajatorului în privinţa păstrării confidenţialităţii surselor, în toate fazele unui proces civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile. Angajatorul, în cazul în care cunoaşte sursele de informare în baza cărora jurnalistul s-a documentat şi a realizat materialul editorial sau emisiunea, are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora; Să refuze să semneze ştirea care a fost modificată prin intervenţia sefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferită de forma iniţială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conţinutul materialului se opune opiniilor si libertății de exprimare a jurnalistului.” Totodată,  interzicerea cenzurii și dreptul la libertatea de exprimare și de opinie al fiecărui salariat, sunt clauze situate la loc de cinste în cadrul documentului negociat.

De asemenea, au fost stabilite drepturi privind funcționarea unui dialog social între partenerii social la standarde europene, care dau posibilitatea organizației  afiliate Federației FAIR-MediaSind să  reprezinte eficient și onorant interesele membrilor de sindicat. În acest sens, la toate ședințele de CD și de CA, reprezentanții MediaSind TVR vor avea calitatea de invitat permanent, cu drept la opinie asupra oricărui subiect care privește interesele economice, sociale și culturale ale membrilor de sindicat! 

Totodată, la concursurile pentru angajare și promovare, reprezentanții MediaSind vor avea un reprezentant cu drept de notare! A fost clarificată și situația delegațiilor, în acest sens noua diurnă a fost negociată la 50 de lei pe zi cu posibilitatea majorării cu 50% a cuantumului acesteia, dar și a indemnizației acordate pentru plecările în străinătate. Indemnizația de cazare a fost trecută în cuantum de 230 lei pe zi, fără artificiile și diminuările semnate de către fostul sindicat reprezentativ și anulate de instanță la cererea  SRJ MediaSind. (amănunte aici: Tribunalul Bucureşti a anulat diminuările de drepturi negociate de conducerea TVR cu sindicatul de casă împotriva angajaţilor!)

Referitor la salarizare, pentru prima dată după mulți ani, au fost renegociați indicii de ierarhizare pentru a se mai elimina din discrepanțele existente. Nu în ultimul rând, au fost introduse sporuri pentru condiții de muncă situate între 10 și 30 la sută, indexarea salariilor cu indicele de inflație comunicat de INS obligatorie de două ori pe an, la date precise și alte drepturi importante pentru angajații TVR. A fost stabilit cuantumul pentru primele de Paște și de Crăciun precum și cuantumul tichetelor de masă și a voucherele de vacanță în cuantumul maxim prevăzut de Lege!
 
Odată cu intrarea în vigoare a acestui document, promovările se vor face pe criterii de performanță și nu pe criterii arbitrare cum s-a întâmplat până în prezent. Acestea se vor face “pe baza potenţialului personal si a unui plan de carieră, avându-se in vedere calităţile, cunoştinţele, deprinderile dobandite si analizarea fructificarii  acestora  în perspectivă, promovarea pe baza rezultatelor si a unor criterii de promovare verificabile bazate pe  evaluarea performanţelor profesionale, motivând astfel angajații prin recunoasterea calitatii muncii și a efortului depus.” – după cum se specifică în document.  Deciziile de promovare se vor aduce la cunoștința tuturor angajaților prin e-mail sau altă formă de comunicare circulară. După înregistrarea CCM la ITM, partenerii sociali vor elabora procedura după care vor avea loc promovările în instituție, pe principii de transparență.

Clauzele de protecție socială au fost dezvoltate prin introducerea unor articole care garantează și protejează locurile de muncă, precum și concedierile sau sancțiunile abuzive. În acest sens, s-au introdus 12 salarii compensatorii în caz de concedieri colective dar nu mai puțin de 5.000 lei net lunar și s-au stabilit principiile în baza cărora va funcționa comisia de cercetare disciplinară, precum și alte drepturi importante. A fost reglementată și activitatea de telemuncă, prin introducerea unor clauze speciale în sprijinul celor care doresc să lucreze în acest sistem. 

Angajaţii TVR nu mai sunt responsabili pentru accidentele produse maşinii de serviciu sau aparaturii de serviciu în cazul în care călătoresc în interes de serviciu, respectând foaia de parcurs (prejudicii cauzate de accidente rutiere, de manifestări violente, furturi etc.), cu excepţia cazurilor în care se reţine intenţia sau culpa Salariatului.

De menționat e că în actualul document au fost introduse clauze profesionale preluate din fostul CCM din ramura mass-media care sprijină și garantează independența jurnaliștilor din cea mai mare instituție de presă a statului român! Prin aceste clauze corpul editorial își recapătă independența și statutul profesional în sensul că jurnaliștii instituției publice de presă nu mai sunt considerați doar simpli semnatari ai condicii de prezență! Nu în ultimul rând, a fost reglementată și clauza de neconcurență și condițiile în care angajații TVR pot să obțină venituri și din alte locuri de muncă! 

Pe această cale, Federația FAIR-MediaSind mulțumește public tuturor membrilor organizației afiliate din SRTV - Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind -  Filiala MediaSind TVR pentru mandatul și încrederea acordate pe parcursul acestor negocieri. Totodată, Federația FAIR-MediaSind remarcă și salută inteligența și determinarea de care au dat dovadă cele două echipe de negociere, din partea MediaSind TVR dar și a administrației, ceea ce a făcut posibilă încheierea Contractului Colectiv de Muncă Televiziunea Română! 

Având în vedere că în ultimul timp, anumite persoane cu funcții  de conducere în SRTV sprijinite de lideri ai sindicatului de casă și de unii politruci din partide politice care doresc controlul total al instituției publice de presă, au declanșat o campanie murdară cu scopul  de a  bloca înregistrarea noului CCM la ITM, Federația FAIR-MediaSind apreciază profesionalismul și celeritatea cu care angajații Inspecției Generale a Muncii și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă a  Municipiului București au analizat și soluționat intrarea în vigoare a acestui document vital pentru toți angajații Televiziunii Naționale, dar și pentru independența acesteia! 

La acest link vă prezentăm documentul final negociat.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind
Departament Comunicare

București, 8 iunie 2022

Federația FAIR – MediaSind a încheiat Contractul Colectiv de Muncă din Televiziunea Română la standarde europene!

postat 6 iun. 2022, 01:13 de Office Mediasind   [ actualizat la 6 iun. 2022, 01:45 ]

Prin drepturile profesionale și salariale negociate, noul CCM este cel mai performant, consistent  și modern din istoria instituției publice de presă! 

Federația FAIR-MediaSind, singura organizație reprezentativă, conform legii, la nivel de sector Cultură și Mass-Media, în urma mandatului primit din partea organizației afiliate din Societatea Română de Televiziune -  Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind -  Filiala MediaSind TVR, a semnat vineri, 3 iunie 2022, împreună cu președintele – director general al SRTV, Dan Cristian Turturică, Contractul Colectiv de Muncă - CCM din instituția publică de presă. Documentul are o valabilitate de doi ani și a fost înregistrat astăzi la Inspectoratul Teritorial de Muncă București (foto).

Așa cum Federația FAIR-MediaSind a fost mandatată de membrii afiliați, în urma negocierii noului Contract Colectiv de Muncă au fost păstrate, fără a exista diminuări sau eliminări, toate drepturile și beneficiile salariaților SRTV care erau în actualul C.C.M, dar au fost introduse și clauze profesionale și salariale pe care angajații instituției nu le-au avut niciodată. Totodată, revin unele drepturi pe care salariații le-au pierdut din cauza trădărilor din partea unor așa-ziși lideri de sindicat.

Astfel, la loc de cinste, se află clauza de conștiință cu valabilitate pentru toți salariații instituției, indiferent de funcția pe care o ocupă în instituție. Potrivit acestei prevederi, angajatul TVR are dreptul „Să refuze să execute un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv  al/a cărui/carei  conţinut este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conştiinţă, conform propriilor convingeri; Să refuze divulgarea surselor de informaţii; Să-şi exprime liber și în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând Regulamentul de Organizare și Funcționare al SRTv, Regulamentul Intern din SRTv, Statutul Ziaristului din SRTv, Codul de conduită pentru angajați și colaboratori TVR, deontologia profesională, precum și prevederile legale în vigoare; Să beneficieze de sprijinul moral şi material al angajatorului în privinţa păstrării confidenţialităţii surselor, în toate fazele unui proces civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile. Angajatorul, în cazul în care cunoaşte sursele de informare în baza cărora jurnalistul s-a documentat şi a realizat materialul editorial sau emisiunea, are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora; Să refuze să semneze ştirea care a fost modificată prin intervenţia sefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferită de forma iniţială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conţinutul materialului se opune opiniilor si libertății de exprimare a jurnalistului.” Totodată,  interzicerea cenzurii și dreptul la libertatea de exprimare și de opinie al fiecărui salariat, sunt clauze situate la loc de cinste în cadrul documentului negociat.

De asemenea, au fost stabilite drepturi privind funcționarea unui dialog social între partenerii social la standarde europene, care dau posibilitatea organizației  afiliate Federației FAIR-MediaSind să  reprezinte eficient și onorant interesele membrilor de sindicat. În acest sens, la toate ședințele de CD și de CA, reprezentanții MediaSind TVR vor avea calitatea de invitat permanent, cu drept la opinie asupra oricărui subiect care privește interesele economice, sociale și culturale ale membrilor de sindicat!

Referitor la salarizare, pentru prima dată după mulți ani, au fost renegociați indicii de ierarhizare pentru a se mai elimina din discrepanțele existente. Nu în ultimul rând, au fost introduse sporuri pentru condiții de muncă situate între 10 și 30 la sută, indexarea salariilor cu indicele de inflație comunicat de INS obligatorie de două ori pe an, la date precise și alte drepturi importante pentru angajații TVR. A fost stabilit cuantumul pentru primele de Paște și de Crăciun precum și cuantumul tichetelor de masă și a voucherele de vacanță în cuantumul maxim prevăzut de Lege!
 
Odată cu intrarea în vigoare a acestui document, promovările se vor face pe criterii de performanță și nu pe criterii arbitrare cum s-a întâmplat până în prezent. Acestea se vor face “pe baza potenţialului personal si a unui plan de carieră, avându-se in vedere calităţile, cunoştinţele, deprinderile dobandite si analizarea fructificarii  acestora  în perspectivă, promovarea pe baza rezultatelor si a unor criterii de promovare verificabile bazate pe  evaluarea performanţelor profesionale, motivând astfel angajații prin recunoasterea calitatii muncii și a efortului depus.” – după cum se specifică în document.  Deciziile de promovare se vor aduce la cunoștința tuturor angajaților prin e-mail sau altă formă de comunicare circulară. După înregistrarea CCM la ITM, partenerii sociali vor elabora procedura după care vor avea loc promovările în instituție, pe principii de transparență.

Clauzele de protecție socială au fost dezvoltate prin introducerea unor articole care garantează și protejează locurile de muncă, precum și concedierile sau sancțiunile abuzive. În acest sens, s-au introdus 12 salarii compensatorii în caz de concedieri colective și s-au stabilit principiile în baza cărora va funcționa comisia de cercetare disciplinară, precum și alte drepturi importante. A fost reglementată și activitatea de telemuncă, prin introducerea unor clauze speciale în sprijinul celor care doresc să lucreze în acest sistem.

De menționat e că în actualul document au fost introduse clauze profesionale preluate din fostul CCM din ramura mass-media care sprijină și garantează independența jurnaliștilor din cea mai mare instituție de presă a statului român! Prin aceste clauze corpul editorial își recapătă independența și statutul profesional în sensul că jurnaliștii instituției publice de presă nu mai sunt considerați doar simpli semnatari ai condicii de prezență

Având în vedere că în ultimul timp anumite persoane cu funcții  de conducere în SRTV sprijinite de lideri ai sindicatului de casă și de unii politruci din partide politice care doresc controlul total al instituției publice de presă au declanșat o campanie murdară cu scopul  de a  bloca înregistrarea noului CCM la ITM, Federația FAIR-MediaSind va sesiza instituțiile civile și penale abilitate pentru a sancționa și a recupera toate drepturile care vor fi pierdute de fiecare angajat al TVR! 

Pe această cale, Federația FAIR-MediaSind mulțumește public tuturor membrilor organizației afiliate din SRTV - Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind -  Filiala MediaSind TVR pentru mandatul și încrederea acordate pe parcursul acestor negocieri. Totodată, Federația FAIR-MediaSind remarcă și salută  profesionalismul, inteligența și dăruirea de care au dat dovadă cele două echipe de negociere, din partea MediaSind TVR dar și a administrației, ceea ce a făcut posibilă încheierea Contractului Colectiv de Muncă Televiziunea Română!

După înregistrarea la ITM, vă vom prezenta documentul final negociat.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind
Departament Comunicare

București, 6 iunie 2022

Federația FAIR – MediaSind a semnat Contractul Colectiv de Muncă din Radioul Public!

postat 1 iun. 2022, 01:11 de Office Mediasind   [ actualizat la 1 iun. 2022, 01:27 ]

Așa cum a promis, organizația noastră a consolidat în noul document toate beneficiile existente și a obținut noi drepturi pentru angajații SRR. Imediat după rectificarea bugetară, vor continua negocierile pentru noi majorări salariale!

Federația FAIR-MediaSind, singura organizație reprezentativă, conform legii, la nivel de sector Cultură și Mass-Media, în urma mandatelor primite din partea organizațiilor afiliate din Societatea Română de Radiodifuziune -  Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind -  Filiala MediaSind Radio România, Sindicatul Național din Cultură FAIR, Sindicatul Liber al Salariaților din SRR și  Sindicatul Salariaților din SRR SINDSAL, a semnat ieri, 31 mai 2022, împreună cu reprezentanții aleși ai salariaților și cu președintele – director general al SRR, Răzvan Ioan Dincă, contractul colectiv de muncă din instituția publică de presă. Documentul are o valabilitate de doi ani și va fi depus la ITM pentru înregistrare. 

Așa cum Federația FAIR-MediaSind a fost mandatată de membrii afiliați, în urma negocierii noului Contract Colectiv de Muncă au fost păstrate, fără a exista diminuări sau eliminări, toate drepturile și beneficiile salariaților SRR care erau în actualul C.C.M, dar  care  expiră în data de  6 iunie 2022. La acestea, în contextul actualelor negocieri, se adaugă următoarele drepturi:

   1. securizarea și garantarea concediului de odihnă și a sporului de vechime prin introducerea acestora în Contractul Individual de Muncă (CIM), garantând astfel continuitatea acestora pentru salariat și în lipsa unui Contract Colectiv de Muncă.
   2. acordarea sporului pentru persoanele cu dizabilități în cuantum de 15%.
   3. mărirea numărului de salarii minime brute de la 2 la 4, în cazul pierderii locului de muncă din cauze medicale, ca o măsură compensatorie pentru pierderea capacității de muncă.
   4. creșterea salariului tarifar cu 450 lei brut, de la data de 15.06.2022, pentru salariații cu funcții de execuție, angajați până la data de 31.12.2021. Odată cu această creștere, se vor înregistra îmbunătățiri ale categoriilor salariale, astfel: 

  *  aproximativ 210 salariați vor avea o majorare de până la 16,6%;
  *  aproximativ 570 de salariați vor avea o majorare de până la 12,85%;
  *  aproximativ 550 salariați vor avea o majorare de până la 10,98%;
 *   aproximativ 285 salariați  vor avea o majorare de până la 8,92%.

De asemenea, au fost stabilite drepturi privind funcționarea unui dialog social între partenerii social la standarde europene, care dau posibilitatea organizațiilor  afiliate Federației FAIR-MediaSind să  reprezinte eficient și onorant interesele membrilor de sindicat. Nu în ultimul rând, interzicerea cenzurii și dreptul la libertatea de exprimare și de opinie al fiecărui salariat, sunt clauze situate la loc de cinste în cadrul documentului negociat.

Având în vedere că o eventuală nesemnare a CCM care expiră peste câteva zile ar fi făcut imposibilă plata sporului de vechime, dar și a celorlalte drepturi existente în CCM, dar și pentru că, în final, la cererea reprezentanților federației, conducerea SRR a acceptat totuși să mai mărească cuantumul de majorare propus inițial, reprezentanții Federației FAIR-MediaSind au renunțat la declanșarea conflictului colectiv de muncă în instituție. Însă, ținând cont de faptul că oferta de majorare  salarială propusă de angajator nu acoperă pentru toți salariații instituției rata inflației și nici creșterile aberante la prețul alimentelor, energie electrică, carburanți, rate etc., părțile au  convenit ca imediat după rectificarea bugetară să se întrunească Comisia Paritară din SRR pentru a se negocia noi creșteri salariale, dar și drepturile solicitate de federație și neacordate, cum ar fi sporul de 15 % pentru condițiile de muncă și indexarea salariilor cu rata inflației.

Federația FAIR-MediaSind mulțumește tuturor membrilor organizațiilor afiliate din SRR - Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind -  Filiala MediaSind Radio România, Sindicatul Național din Cultură FAIR, Sindicatul Liber al Salariaților din SRR și  Sindicatul Salariaților din SRR SINDSAL, pentru mandatul și încrederea acordată pe parcursul acestor negocieri soldate cu încheierea Contractului Colectiv de Muncă din Radioul Public. 

După înregistrarea la ITM, vă vom prezenta documentul final negociat.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind
Departament Comunicare

București, 1 iunie 2022

Radiodifuziunea Română la un pas de grevă generală!

postat 26 mai 2022, 04:52 de Office Mediasind   [ actualizat la 26 mai 2022, 04:53 ]

În urma impasului negocierii CCM, Federația FAIR-MediaSind așteaptă până luni, 30 mai 2022,  acordul salariaților pentru declanșarea grevei generale în Radioul Public!

Constatând că termenul convenit de către părți privind negocierea și semnarea Contractului Colectiv de Muncă din Societatea Română de Radiodifuziune a expirat astăzi, 26 mai 2022, 

constatând că oferta angajatorului privind majorarea salarială a rămas aceeași, și anume, 234 lei net fără sporul de vechime și  292 lei cu sporul maxim de vechime,

constatând  că ofertele prezentate de către reprezentanții Federației FAIR-MediaSind - indexarea obligatorie a salariilor cu rata inflației  acordată de două ori pe an, majorarea salariilor cu 30 la sută și acordarea unor sporuri pentru condiții de muncă au fost respinse  de către angajator,

 constatând lipsa de flexibilitate din partea echipei de negociere a administrației SRR,

 constatând că drepturile negociate în acttual CCM sunt sub cele negociate de către federație împreună cu membrii afiliați în anul 2020,  (amănunte aici: FAIR-MediaSind prezintă public documentul negociat în Societatea Română de Radiodifuziune)

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind împreună cu sindicatele afiliate din Societatea Română de Radiodifuziune -  Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, Sindicatul Național din Cultură FAIR, Sindicatul Liber al Salariaților din SRR și Sindicatul Salariaților din SRR – SINDSAL – solicită salariaților Radioului Public să comunice liderilor organizațiilor sindicale afiliate și la mail ccm@mediasind.ro până în data de luni, 30 mai 2022, ora 12,00, acordul  sau dezacordul  pentru declanșarea conflictului de muncă în Radioul Public!

Reprezentanții Federației FAIR-MediaSind  consideră drept rușinoasă și umilitoare așa-zisa ofertă a echipei de negociere din partea SRR care nu acoperă nici măcar rata inflației, explozia de prețuri la alimente, combustibili, energie electrică, termică etc. 

În consecință, în cazul în care majoritatea angajaților doresc declanșarea conflictului de muncă, Federația FAIR-MediaSind va notifica angajatorul  și va solicita ITM București concilierea conflictului. În cazul în care și după această etapă negocierile vor fi în impas, atunci organizațiile afiliate vă vor pune la dispoziție tabelele cu semnături pentru declanșarea grevei de avertisment și a grevei generale.

Pe această cale Federația din Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind împreună cu organizațiile afiliate din SRR fac un apel public către  conducerea Societății Române de Radiodifuziune să dea dovadă de responsabilitate și să acorde angajaților instituției măcar aceleași drepturi de care beneficiază prin contracte colective de muncă și angajații din Societatea Română de Televiziune și Agenția Națională de Presă AGERPRES, dar și din celelalte instituții de presă cu capital privat!

Vă vom ține la curent cu desfășurarea evenimentelor.

Departament Comunicare Federația FAIR - MediaSind
București, 26 mai 2022


Federația FAIR-MediaSind cere acordul salariaților din Radioul Public pentru declanșarea conflictului de muncă!

postat 23 mai 2022, 04:09 de Office Mediasind   [ actualizat la 23 mai 2022, 04:18 ]

Oferta de majorare  salarială făcută de echipa de negociere a administrației SRR în cuantum de 234 lei net este rușinoasă pentru angajați și nu acoperă nici măcar rata inflației!

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind împreună cu sindicatele afiliate din Societatea Română de RadiodifuziuneSindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, Sindicatul Național din Cultură FAIR, Sindicatul Liber al Salariaților din SRR și Sindicatul Salariaților din SRR – SINDSAL – au luat act astăzi, 23 mai 2022, de oferta de majorare salarială propusă de către echipa de negociere a Contractului Colectiv de Muncă din SRR din partea administrației, în cuantum de 234 lei net fără sporul de vechime și de 292 lei cu sporul maxim de vechime! Precizăm că această ofertă nu se aplică persoanelor  angajate  după data de 1 ianuarie 2022 și nici personalului cu funcții de conducere! Totodată, ofertele prezentate de către reprezentanții Federației FAIR-MediaSind - indexarea obligatorie a salariilor cu rata inflației  acordată de două ori pe an, majorarea salariilor cu 30 la sută și acordarea unor sporuri pentru condiții de muncă au fost respinse  de către echipa angajatorului, pe motiv că nu există fonduri suficiente!

Reprezentanții Federației FAIR-MediaSind au considerat drept rușinoasă  această ofertă care nu acoperă nici măcar rata inflației, explozia de prețuri la alimente, combustibili, energie electrică, termică etc.

Constatând că actualele drepturi negociate cu reprezentanții SRR sunt sub cele obținute de reprezentanții Federației la negocierea CCM, în plină pandemie, din anul 2020 (amănunte aici: FAIR-MediaSind prezintă public documentul negociat în Societatea Română de Radiodifuziune:), constatând lipsa de înțelegere din partea echipei SRR cu privire la nevoile reale ale angajaților Radioului Public, Federația FAIR-MediaSind împreună cu membrii afiliați consideră că ne aflăm în situația premergătoare declanșării conflictului de muncă din SRR. În acest sens solicităm organizațiilor afiliate ca până la data de 25 mai 2022 să ne transmită pe adresa ccm@mediasind.ro acordul membrilor de sindicat pentru declanșarea conflictului de muncă.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind face un apel la responsabilitate din partea administrației Radioului Național pentru a evita pierderea drepturilor tuturor angajaților prestigioasei instituții publice, ceea ce ar duce, inevitabil, la declanșarea acțiunilor greviste.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind

Biroul Executiv Permanent

București, 23 mai 2022

Parlamentul European a lansat apelul pentru Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism în valoare de 20 000 de euro!

postat 9 mai 2022, 01:31 de Office Mediasind   [ actualizat la 9 mai 2022, 01:43 ]

https://daphnejournalismprize.eu/
La fel ca în ediția de anul trecut, din juriul international, din partea României vor face parte profesioniștii selectați de către Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind!

Parlamentul European a lansat oficial, de Ziua Libertății de Exprimare, apelul la candidaturi pentru Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. Premiul recompensează anual jurnalismul de calitate excepțională care promovează sau apără principiile și valorile de bază ale Uniunii Europene. Printre acestea sunt demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat: „Mesajul Parlamentului European este clar: Europa este alături de cei care caută adevărul. Condeiul lui Daphne a fost redus la tăcere pentru că a descoperit adevărul și nu ar trebui să permitem niciodată jurnaliștilor să devină ținte și victime. Prin acest premiu, Parlamentul European va continua să apere libertatea de exprimare, pluralitatea mass-mediei și jurnalismul de calitate și va contribui la transmiterea acestor valori generațiilor viitoare”.

Pot candida jurnaliști profesioniști și echipe formate din jurnaliști profesioniști de orice naționalitate. Candidatura trebuie să cuprindă lucrări aprofundate, publicate sau difuzate de entități mass-media cu sediul într-unul dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Scopul este de a susține și sublinia importanța jurnalismului profesionist în apărarea libertății și egalității.

Câștigătorul va fi ales de un juriu independent format din reprezentanți ai presei și ai societății civile din cele 27 de state membre ale Uniunii și din reprezentanți ai principalelor asociații europene de jurnalism. Ceremonia de decernare va avea loc anual în jurul datei de 16 octombrie, data la care a fost asasinată Daphne Caruana Galizia.

Premiul și suma aferentă de 20.000 EUR demonstrează sprijinul ferm acordat de Parlamentul European pentru jurnalismul de investigație și importanța unei prese libere. În ultimii ani, Parlamentul a avertizat cu privire la încercările de subminare a pluralismului mass-mediei, atât în UE, cât și în afara acesteia. Eurodeputații au denunțat atacurile asupra jurnaliștilor, în special din partea politicienilor, și au solicitat Comisiei să prezinte acte legislative împotriva proceselor abuzive. La 27 aprilie, a fost anunțată o propunere de soluționare a litigiilor răuvoitoare împotriva jurnaliștilor și activiștilor.
Jurnaliștii își pot transmite articolul sau articolele online, pe site-ul
https://daphnejournalismprize.eu/ până pe 31 iulie 2022, ora 23.59 (CEST).

Precizăm că la fel ca în ediția trecută, din partea României, din juriul internațional vor face parte  profesioniștii selectați de către Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind  (Proiectul Pegasus primește Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism!)

Cine a fost Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia a fost autoare de blog, jurnalistă și activistă anticorupție. Ea a realizat reportaje ample despre corupție, spălarea de bani, crima organizată, vânzarea cetățeniei și legăturile guvernului maltez cu Panama Papers. A fost hărțuită și amenințată, iar apoi a fost asasinată prin explozia unei mașini-capcană pe 16 octombrie 2017. Reacția publicului la ancheta desfășurată de autorități a condus la demisia prim-ministrului Joseph Muscat. În 2019, eurodeputații au criticat modul deficient în care s-a realizat ancheta și au cerut Comisiei Europene să ia măsuri.

Departament Comunicare FAIR-MediaSind
București, 9 mai 2022

De Ziua Presei, MediaSind cere Coaliției de la Putere să înceteze atacul împotriva libertății de exprimare și să respecte drepturile lucrătorilor din mass-media!

postat 2 mai 2022, 22:12 de Office Mediasind   [ actualizat la 2 mai 2022, 23:29 ]

Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Culturii și alte instituții publice centrale sunt implicate politic în suprimarea drepturilor jurnaliștilor

De Ziua Libertăţii de exprimare, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, organizația națională a lucrătorilor din mass-media,  cere clasei politice să trateze jurnalismul ca pe un bun public, să renunţe la folosirea instituţiilor publice pentru a suprima libertatea de exprimare și să respecte drepturile lucrătorilor din mass-media negociate prin contractele colective de muncă, cum ar fi clauza de conștiință a jurnalistului.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind constată că situaţia industriei de media și, în special, condiţia jurnalistului, se deteriorează în fiecare zi iar libertatea de exprimare și drepturile jurnaliștilor sunt la cheremul Coaliției aflate la Putere. Acum, când Ucraina se află în plin război cu Rusia, când jurnaliștii ar trebui apărați și sprijiniți intens, autoritățile de la București ignoră rolul crucial al presei și, nu numai că nu-i oferă niciun fel de măsuri de protecție, dar apelează chiar la  diverse operațiuni de discreditare a acesteia.

Beneficiind de o opoziție anemică, actuala Putere din România își permite  să folosească fără restricții instituțiile statului pentru a discredita jurnaliști incomozi (amanunte aici: Zece organizații europene și internaționale cer autorităților române „investigații prompte și independente” în cazul Emiliei Șercan), desființând drepturile  negociate în cazul principalelor instituții publice de presă – Televiziunea Română și Radioul Public prin interpretarea eronată a legislației de către Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, la solicitarea unor politruci din aceste instituții (amănunte aici: Noi procese împotriva abuzurilor din Televizunea Română: MediaSind acționează în justiție administrația Turturică-Săseanu pentru că refuză să plătească tichetele de masă angajaților TVR!

Mai mult chiar, asistăm la implicarea abuzivă a Ministerului Muncii pentru a bloca negocierile colective la nivel de sector și din alte instituții din Cultură și Mass-Media, ceea ce poate afecta interesele a 100.000 de lucrători  care au nevoie de negocierea unui CCM care să le garanteze drepturile!!!  (amănunte aici: Federația FAIR-MediaSind a prezentat instituțiilor europene cum Ministerul Muncii din România devine Ministerul Solidarității cu Corupția din Cultură și Mass-Media!)

O mare neîmplinire a societății noastre rămâne faptul că instituţiile publice de presă rămân politizate, iar angajaţii din Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune sunt supuşi unor presiuni imense, pentru a fi folosiţi în diverse confruntări politice și în campaniile electorale.

Dialogul social, la toate nivelurile, este blocat de o legislaţie a muncii restrictivă şi abuzivă, care afectează în mod grav și presa care, cel puțin la nivel local, este pe cale de dispariţie. Totodată Ministerul Culturii, cu aroganța cu care ne-a obișnuit în ultima vreme, disprețuiește angajații din sectorul Cultură și Mass-Media refuzând să se implice în rezolvarea problemelor semnalate de către organizația reprezentativă - Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind.

În aceste condiții, jurnaliștii au nevoie de un  sprijin mai mare din partea societății civile, care poate limita, prin diverse acțiuni de presiune publică, măsurile Puterii politice de restrângere a libertății de exprimare. De asemenea, unele instanţe internaţionale pot face presiuni asupra factorilor decizionali autohtoni, fapt dovedit  în multe din episoadele dificile parcurse de presa românească a ultimilor ani.

Cetăţenii trebuie să înţeleagă că jurnalismul este un bun public, că este una dintre pietrele de temelie ale democraţiei. De aceea, ei  trebuie să se implice solicitând  Guvernului mai multă transparență  privind modul în care sunt cheltuiți banii pentru instituţiile mass-media publice, dar și private. Un deziderat major al oricărei societăți democratice este ca mass-media să nu fie controlată de Guvern şi să nu fie manipulată de politicieni. Aceste lucruri se pot întâmpla doar atunci când cetăţenii conştientizează că mass-media este a lor, pentru că plătesc pentru ea. Din acest motiv, considerăm că este imperios necesară introducerea taxei radio-tv pentru finanțarea instituțiilor publice de media  - Televiziunea Română, Radioul Public și Agenția Națională de Presă AGERPRES!

Așa cum a procedat de fiecare dată în apărarea drepturilor tuturor lucrătorilor, inclusiv prin Petiția depusă în PE împotriva introducerii în strategia națională de apărare a vulnerabilității presei (amănunte aici: Dezbaterea petitiei FRJ MediaSind in Parlamentul European)Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, sprijinit de Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, de Confederația CNSLR-Frăția, de Federația Europeană a Jurnaliștilor și de Federația Internațională a Jurnaliștilor va sesiza Parlamentul European, Consiliul European, Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii pentru a cere sprijinul acestor instituții în scopul de a stopa abuzurile actualei clase politice din România împotriva libertății de exprimare și a drepturilor lucrătorilor români din mass-media.


Biroul Executiv Național al SRJ MediaSind

București, 3 mai 2022

 On Press Day, MediaSind calls on the Coalition in Power to stop its attack on freedom of expression and to respect the rights of media workers!

The Ministry of Labour, the Ministry of Finance, the Ministry of Culture and other central public institutions are politically involved in suppressing the rights of journalists


On Freedom of Expression Day, the Romanian Union of Journalists MediaSind, the largest national trade union organization, asks the political class to treat journalism as a public good, to give up the use of public institutions for suppressing freedom of expression and to respect the rights of media workers, rights that were negotiated through collective labor agreements, such as the journalist's conscience clause.

 

The Romanian Union of Journalists MediaSind notes that the situation of the media industry and, in particular, the condition of the journalist, are deteriorating every day and the freedom of expression and the rights of journalists are at the mercy of the Ruling Coalition. Now that Ukraine is in the midst of a war with Russia, when journalists should be defended and intensively supported, the authorities in Bucharest are ignoring the crucial role of the press and not only are not offering it any protection measures, but they are even resorting to various operations to discredit it.

 

Benefiting from an anemic opposition, the current Power in Romania allows itself to use without restrictions the state institutions to discredit inconvenient journalists (details here: Ten European and international organizations are asking the Romanian authorities for "prompt and independent investigations" in the case of Emilia Sercan), abolishing the rights negotiated in the case of the main public press institutions – the Romanian Television Corporation and the Public Radio Company through the erroneous interpretation of the legislation by the Ministry of Labor and the Ministry of Finance at the request of some politruks from these institutions (New lawsuits against abuses in the Romanian Television Corporation: MediaSind is suing the Turturica-Saseanu administration for refusing to pay the meal vouchers to TVR employees!). Moreover, we are witnessing the abusive involvement of the Ministry of Labor to block collective bargaining at sector level and in other institutions in Culture and the Media, which may affect the interests of 100,000 workers in this important area who need to negotiate a Collective Labor Agreement to guarantee their rights!!!  (The FAIR-MediaSind Federation presented to the European institutions how the Romanian Ministry of Labor becomes the Ministry of Solidarity with Corruption in Culture and the Media!).

 

A great unfulfillment of our society remains the fact that the public media institutions remain politicized, and the employees of the Romanian Television Corporation and the Romanian Broadcasting Corporation are subjected to immense pressures, in order to be used in various political scandals and electoral campaigns.

 

Social dialogue, at all levels, is being blocked by restrictive and abusive labor legislation, which also seriously affects the press which, at least at local level, is on the verge of extinction. At the same time, the Ministry of Culture, with the arrogance with which we have become accustomed lately, despises the employees in the Culture and Media sector by refusing to get involved in solving the problems reported by the representative organization - the Federation of Culture and Mass-Media FAIR-MediaSind.

Under these circumstances, journalists need greater support from civil society, which can limit, through various actions of public pressure, the measures of the Political Power to restrict the freedom of expression. Also, some international institutions may put pressure on the local decision-makers, a fact proven in many of the difficult episodes taken by the Romanian press in recent years.

Citizens need to understand that journalism is a public good, that it is one of the cornerstones of democracy. That is why they must get involved by asking the Government for more transparency on how the money is spent on public media institutions. A major desideratum of any democratic society is that the media should not be controlled by the Government and should not be manipulated by politicians. These things can only happen when citizens realise that the media is theirs, because they are paying for it. For this reason, we consider that it is imperative to reintroduce the radio-TV fee for the financing of public media institutions - the Romanian Television Corporation, the Public Radio Company and the National Press Agency AGERPRES!

As it has always done in defence of the rights of all workers, including through the Petition tabled in the EP against the introduction into the national strategy for defending the issue of the vulnerability of the press (details here: Debate on the petition of FRJ MediaSind in the European Parliament), the Romanian Union of Journalists MediaSind, supported by the Federation of Culture and Media FAIR-MediaSind, the Confederation CNSLR-Brotherhood, the European Federation of Journalists and the International Federation of Journalists, will notify the European Parliament, the European Council, the European Commission and the International Labour Organization for requesting the support of these institutions in order to stop the abuses of the current political class in Romania against freedom of expression and against the rights of the Romanian media workers.


National Executive Bureau of SRJ MediaSind

Bucharest, May 3, 2022

 

MediaSind acționează în justiție conducerea TVR pentru neplata Primei de Paște!

postat 26 apr. 2022, 22:01 de Office Mediasind   [ actualizat la 26 apr. 2022, 22:01 ]

Într-o tentativă de calmare a situației explozive din TVR, sindicatul de casă al conducerii  anunță că împreună cu administrația au cerut Parlamentului să modifice o ordonanță care nu are nicio legătură cu statutul și Legea de funcționare a  TVR!

După procesele intentate de MediaSind TVR  împotriva conducerii Societății Române de Televiziune care a refuzat să achite, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă, Prima de Crăciun în valoare de 750 lei și tichetele de masă, alte procese urmează în Televiziunea Română din cauza neplății Primei de Paște. Prima,  în cuantum de 1000 lei/angajat , a fost negociată de reprezentanții Federației FAIR-MediaSind și aprobată de către membrii Comitetului Director și de membrii Consiliului de Administrație din SRTV! (amănunte aici: Membrii CA au aprobat Prima de Paște negociată de reprezentanții FAIR- MediaSind în TVR!  )

În urma refuzului conducerii Societății Române de Televiziune – SRTV  de a respecta prevederile  Actului Adițional nr. 3 din Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune – SRTV încheiat cu Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în baza mandatului primit din partea membrilor afiliați, Biroul Executiv Național al Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind  a decis să acționeze în instanță instituția publică de presă. Astfel, membrii organizației care doresc să-și recupereze contravaloarea Primei de Paște vor avea reprezentare în instanță gratuită, toate cheltuielile avocațiale fiind  achitate de MediaSind TVR, urmând ca acestea  să fie recuperate ulterior de la persoanele vinovate de aceste abuzuri! În acest sens, membrii MediaSind TVR trebuie să completeze Împuternicirea anexată și să o transmită liderului MediaSind TVR, Sorin Torică, sau liderilor MediaSind TVR din teritoriu, împreună cu o copie CI și o copie după cererea de adeziune MediaSnd TVR! Precizăm că sumele vor fi solicitate până la rămânerea definitivă a sentinței judecătorești, și vor fi indexate cu rata inflației.

Într-o tentativă de a aplana situația explozivă din TVR, conducerea sindicatului de casă a anunțat cu mândrie patriotică că, împreună cu administrația, au cerut Parlamentului să modifice OUG nr.130/2021 cu scopul exceptării celor două servicii publice de la restricțiile impuse de actul normativ vizat! Or, această Ordonanță se referă la instituțiile publice salarizate în baza Legii Salarizării Unitare, nu și la serviciile publice SRR și SRTV care au propria lege de organizare și funcționare  și care stabilește că salarizarea și acordarea celorlalte drepturi bănești se face în baza negocierii contractului colectiv: „Art. 36(1) Salariile de baza şi celelalte drepturi de personal pentru salariaţii Societăţii Romane de Radiodifuziune şi ai Societăţii Romane de Televiziune se negociază prin contracte colective şi individuale de munca, încheiate în condiţiile legii.”

Aceste argumente juridice demonstrează, fără echivoc, că TVR și SRR nu le sunt incidente prevederile legale referitoare la instituțiile publice salarizate în baza Legii nr.153! Chiar dacă Parlamentul ar clarifica statutul juridic al celor două societăți prin modificarea OUG nr.130/2021, legea nu se aplică retroactiv, iar drepturile neacordate tot prin instanța de judecată trebuie obținute. Mai mult, demersurile SPUSTV și ale conducerii SRTV pot afecta situația juridică și demersurile organizației noastre din justiție prin faptul că girează, implicit, nelegalitatea plății drepturilor bănești de către conducerea TVR!

Așteptăm pe toți salariații instituției să se alăture demersurilor noastre din justiție, pentru a recupera drepturile cuvenite din Contractul Colectiv de Muncă din SRTV!

Împreună suntem mai puternici!

Departament Comunicare MediaSind TVR                                      
București, 27 aprilie 2022

Federația FAIR-MediaSind vă urează Sărbători luminate!

postat 21 apr. 2022, 22:52 de Office Mediasind   [ actualizat la 21 apr. 2022, 22:52 ]

Biroul Executiv al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind vă urează
  sănătate, fericire şi deosebite împliniri alături de cei dragi !

Fie ca sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă pace în suflet și bucurie.

Hristos a Înviat!


Biroul Executiv Permanent FAIR-MediaSind 

București, 22 aprilie 2022

MediaSind cere conducerii Radio România să acorde Prima de Paște!

postat 19 apr. 2022, 23:57 de Office Mediasind   [ actualizat la 19 apr. 2022, 23:58 ]

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind Radio România
 solicită conducerii Societății Române de Radiodifuziune să respecte drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă din instituție și să acorde angajaților Prima de Paște. 

MediaSind Radio România atrage atenția că din cauza creșterilor  aberante la energie, gaze, apă, alimente, a inflației galopante, veniturile colegilor din cea mai mare instituție de radio din România au scăzut dramatic. Din acest motiv, acordarea unor sume compensatorii reprezintă o datorie și nu un moft  - după cum susțin unii manageri din instituție cu salarii imense față de cei care, zilnic trudesc pentru ca Radioul Național să-și îndeplinească cu  succes misiunea publică.

La fel ca în cazul colegilor din Societatea Română de Televiziune unde organizația reprezentativă la care suntem afiliați cu drepturi depline – Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind împreună cu filiala MediaSind TVR, în calitate de semnatari ai CCM,  au negociat și obținut o primă de Paște în cuantum de 1000 lei net pentru fiecare angajat al instituției, considerăm că și colegii din Radio România au dreptul moral și legal să primească aceste drepturi bănești.(amănunte aici: Membrii CA au aprobat Prima de Paște negociată de reprezentanții FAIR- MediaSind în TVR!)

 Alternativa Radio România – MediaSind - Împreună suntem mai puternici!  

Biroul Executiv al  MediaSind Radio România

București, 20 aprilie 2022

21-30 of 403