Comunicate

Conducerea TVR somată în instanță să publice informații despre dezmățul financiar din contractele de asistență juridică!

postat 11 apr. 2019, 00:46 de Office Mediasind   [ actualizat la 11 apr. 2019, 03:35 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvrsomataininstantasapubliceinformatiidespredezmatulfinanciardincontracteledeasistentajuridica/foto%20actiune%20contracte%20juridice.jpg
Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind
, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, au depus astăzi, 11 aprilie 2019, la Tribunalul Bucureşti, cererea de chemare în judecată a conducerii TVR, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public.

Constatând că nerespectarea angajamentelor semnate de către conducere cu Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor din TVR- SPUSTv devine o regulă, că angajaţii celei mai mari instituţii de presă din ţară pierd constant drepturi importante, fiindu-le astfel  afectate atât situaţia financiară, cât şi stabilitatea locurilor de muncă,  constatând că în TVR se mimează activitatea sindicală iar unii lideri primesc  funcţii de conducere şi salarii mărite,constatând încălcarea prevederilor OUG nr. 26/2012 prin încheierea, cu onorarii exorbitante, a mai multor contracte cu diverse case de avocatură în timp ce în SRTV există un Serviciu Juridic,  în   data de 20.02.2019 MediaSind - TVR a  notificat pe preşedintele-director general, Doina Gradea să pună la dispoziţie următoarele informaţii de interes public:

“Având în vedere prevederile OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative. potrivit cărora autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care au in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica nu pot achizitiona servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare.

Având în vedere hotărârile Conferintei anuale a MediaSind TVR din 22 ianuarie 2019 și ale Conferinței Naționale a SRJ MediaSind din 29 ianuarie 2019,
În baza prevederilor Legii 544/2001 privind informațiile de interes public, vă solicităm să ne răpundeți la următoarele întrebari:

1.   Ce sume a cheltuit SRTv în perioada 2012 – până în prezent pe contracte de asistenţă juridică?

2.   Care sunt casele de avocatură cu care SRTv a încheiat contracte de asistenţă juridică, în perioada 2012 – până în prezent?

3.  Care au fost sumele cheltuite de SRTv cu fiecare casă de avocatură, în parte, în perioada 2012 – până în prezent?

4.  Care au fost cheltuielile totale ale SRTv în perioada 2012 – până în prezent cu salarizarea personalului propriu de specialitate juridică?

5. Tranzacţia încheiată de conducerea SRTV cu fostul disponibilizat Marin Drumcea privind reangajarea acestuia, fără concurs, la Serviciul Juridic. Sentinţa judecătorească şi Încheierea Tribunalului Bucureşti, secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Dosar 25660/3/2013 de respingere a cererii SRTV de a se lua act de această tranzacţie. Expunerea de motive, Nota de fundamentare inclusiv anexe, avizele Consiliului Director, Hotărârile Consiliului de Administraţie şi Ordinul PDG privind reangajarea, transformarea Serviciului juridic în departament şi numirea acestuia în funcţia de director al Departamentului juridic.”

În data de 29.03.2019 SRTV a transmis adresa nr. 130030 prin care ne răspunde doar la unele la întrebări, afirmând cu rea credință că  TVR  nu se încadrează în prevederile OUG nr.26/2012.  Conducerea ignoră  faptul că SRTV nu este o instituție privată de presă ci una publică, finanțată în proporție de peste 80 la sută de la bugetul de stat.
 
Conducerea instituției ne-a informat că suma totală cheltuită cu contractele de asistență juridică  este de 5 721 652 lei, defalcată pe anii 2012 – 579 486 lei, 2013 – 808 403 lei , 2014 – 1 007 911 lei, 2015 – 1.140 201 lei , 2016 – 1. 374 415 lei , 2017 – 450 960 lei, 2018 – 290 240 lei. Aceste sume au fost achitate în condițiile în care SRTV are un compartiment juridic pentru care a cheltuit  în aceeași perioadă, pentru salarizare, suma de 6 059 181 lei. Conducerea instituției a pus la dispozițieși  o listă cu mai multe case de avocatură, fără însă să precizeze, așa cum am solicitat, sumele atribuite  pentru fiecare contract.

Precizăm că  șefa TVR a refuzat să pună la dispoziție documentele solicitate privind angajarea fără concurs a unui fost disponibilizat și numirea acestuia, fără respectarea cerințelor legale, la conducerea departamentului juridic, susținând că “nu a identificat întrebarea” !

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvrsomataininstantasapubliceinformatiidespredezmatulfinanciardincontracteledeasistentajuridica/foto%20reclamatie%20administrativa%20contracte%20juridice.jpg
Din aceste motive, SRJ MediaSind a depus în data de 02.04.2019 o reclamaţie administrativă, invocând faptul că răspunsul oferit este incomplet şi că sunt așteptate toate informaţiile solicitate, pentru a evita un nou proces  (vezi aici).
La acestă ultimă solicitare conducerea instituţiei nu a trimis niciun răspuns. În aceste condiţii, SRJ MediaSind a decis să se adreseze instanţei, pentru a obliga conducerea TVR să facă publice informaţiile solicitate. 

Precizăm că, în cazul în care instanţa va admite cererea noastră privind eventuale cheltuieli de judecată, SRJ MediaSind va solicita Consiliului de Administrație al SRTV şi Curţii de Conturi ca aceste sume să fie recuperate de la persoanele responsabile de acest nou abuz.

În acest proces, SRJ MediaSind este reprezentat de către Casa de avocatură coordonată de av. Dan Iordache.

Din nefericire, nu este prima dată când  actuala conducere a Televiziunii Române face dovada disprețului său față de angajați și față de lege, motiv pentru care, în acest moment, pe rolul intanţei se află mai multe procese ce au ca obiect lipsa de transparenţă față de cheltuirea  banului public  (vezi aici amănunte), nerespectarea prevederilor  din Contractul Colectiv de Muncă (vezi aici amănunte), neacordarea voucherelor de vacanță, (amănunte aici),   diminuarea drepturilor angajaților   (amănunte aici), precum și lipsa de transparență în privința facilităților acordate sindicatului său de casă, SPUSTv (amănunte aici)

Atitudinea  dictatorială  a şefei TVR, Doina Gradea, a fost de fiecare dată sancționată de  organizaţiile naţionale şi internaţionale de presă, care au  protestat şi au cerut  Parlamentului să o demită de urgenţă de la conducerea instituţiei (vezi aici).   

SRJ MediaSind
Departament Comunicare

București, 11 aprilie  2019

Conducerea TVR somată în instanţă să publice informații legate de facilităţile acordate sindicatului său de casă!

postat 8 apr. 2019, 01:42 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 apr. 2019, 01:45 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-34/actiune%20facilitati%20sindicale.jpg
Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind
, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, au depus vineri, 5 aprilie 2019, la Tribunalul Bucureşti, cererea de chemare în judecată a conducerii TVR, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public.

Constatând că nerespectarea angajamentelor semnate de către conducere cu Sindicatul pentru  Unitatea Salariaţilor din TVR- SPUSTv devine o regulă, că angajaţii celei mai mari instituţii de presă din ţară pierd constant drepturi importante, fiindu-le astfel  afectate atât situaţia financiară, cât şi stabilitatea locurilor de muncă,  constatând că în TVR se mimează activitatea sindicală iar unii lideri primesc  funcţii de conducere şi salarii mărite, în   data de 14.02.2019 MediaSind - TVR a  notificat pe preşedintele-director general, Doina Gradea să pună la dispoziţie următoarele informaţii de interes public facilitîțile acordate organizațiilor sindicale din TVR, inclusiv sindicatului cu care semnează CCM.

În data de 22.03.2019 SRTV a transmis adresa nr. 130028 prin care ne răspunde, parţial, la întrebări. De exemplu, în ceea ce priveşte numărul total de membri ai SPUSTv, TVR a refuzat să ne trimită situaţia din studiourile teritoriale. Conducerea instituției nu a oferit clarificări nici în legătură cu facilităţile acordate acestei organizaţii cum ar fi: administratrea unui spaţiu comercial din incinta instituţiei, zile libere acordate pentru activitate sindicală, birotică, calculatoare  etc.

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-34/foto%20reclamatie%20administrativa%20facilitati%20sindicale.jpg
Din acest motiv, SRJ MediaSind a depus în data de 25.03.2019 o reclamaţie administrativă, invocând faptul că răspunsul oferit este incomplet şi că sunt așteptate toate informaţiile solicitate, pentru a evita un nou proces  (vezi aici).
La acestă ultimă solicitare conducerea instituţiei nu a trimis niciun răspuns. În aceste condiţii, SRJ MediaSind a decis să se adreseze instanţei, pentru a obliga conducerea TVR să facă publice informaţiile solicitate. 

Precizăm că, în cazul în care instanţa va admite cererea noastră privind eventuale cheltuieli de judecată, SRJ MediaSind va solicita Consiliului de Administrație al SRTV şi Curţii de Conturi ca aceste sume să fie recuperate de la persoanele responsabile de acest nou abuz.
În acest proces, SRJ MediaSind este reprezentat de către Casa de avocatură coordonată de av. Dan Iordache.

Din nefericire, nu este prima dată când  actuala conducere a Televiziunii Române face dovada disprețului său față de angajați și față de lege, motiv pentru care, în acest moment, pe rolul intanţei se află mai multe procese ce au ca obiect lipsa de transparenţă față de cheltuirea  banului public  (vezi aici amănunte), nerespectarea prevederilor  din Contractul Colectiv de Muncă (vezi aici amănunte), neacordarea voucherelor de vacanță, (amănunte aici) precum și diminuarea drepturilor angajaţilor de către PDG împreună cu sindicatul său de casă, Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor Tv - SPUSTV. (amănunte aici).

Atitudinea  dictatorială  a şefei TVR, Doina Gradea, a fost de fiecare dată sancționată de  organizaţiile naţionale şi internaţionale de presă, care au  protestat şi au cerut  Parlamentului să o demită de urgenţă de la conducerea instituţiei (vezi aici) .   

Departament Comunicare SRJ MediaSind
 Bucureşti, 8 aprilie 2019

MediaSind dă în judecată conducerea TVR pentru recuperarea drepturilor cuvenite angajaţilor!

postat 3 apr. 2019, 02:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 3 apr. 2019, 03:17 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind
, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, au depus astăzi,3 aprilie 2019, la Tribunalul Bucureşti, cererea de chemare în judecată a conducerii TVR pentru nerespectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă.

Constatând că nerespectarea angajamentelor semnate de către conducere în cadrul Contractului Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune devine o regulă, în  data de 26 martie 2019 (vezi aici) MediaSind - TVR a  notificat pe preşedintele-director general Doina Gradea să supună la vot, în cadrul şedinţei Consiliului de Administrație, acordarea tichetelor de masă şi a voucherelor de vacanţă pentru angajaţii instituţiei. 

MediaSind a atras atenţia că administrația împreună cu sindicatul semnatar s-au angajat, încă din data de 23.05.2018, de când a intrat în vigoare CCM, să facă toate demersurile necesare pentru acordarea acestor drepturi tuturor salariaţilor, pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019.

Cu mare greutate, șefa TVR  a acceptat să supună la vot doar acordarea tichetelor de masă.  Conform informărilor publice vehiculate din partea liderilor sindicatului conducerii, tichetele de masă se vor acorda în cuantum de 15 lei începând cu luna aprilie 2019 şi nu de la 1 ianuarie 2019, așa cum prevede CCM.  Iar în ceea de priveşte voucherele de vacanţă, acestea nu vor fi acordate nici anul acesta!  

În aceste condiţii, SRJ MediaSind a decis să se adreseze instanţei, pentru a obliga conducerea TVR să-și respecte angajamentele din  CCM iar colegii din  Societatea Română de Televiziune să beneficieze de aceleași drepturi cu cei din celelalte instituţii de media care sunt finanţate de la bugetul de stat.

În cazul în care instanţa va admite solicitarea noastră pentru cheltuieli de judecată, SRJ MediaSind va solicita Consiliului de Administrație al SRTV şi Curţii de Conturi ca aceste sume să fie recuperate de la persoanele vinovate de acest nou abuz.

În acest proces, SRJ MediaSind este reprezentată de către Casa de avocatură coordonată de av. Dan Iordache.

Din nefericire, nu este prima dată când  actuala conducere face dovada disprețului său față de angajați și față de lege. Precizăm că în acest moment, pe rolul intanţei se află mai multe procese privind lipsa de transparenţă față de cheltuirea  banului public (vezi aici amănunte), pentru nerespectarea prevederilor  din Contractul Colectiv de Muncă (vezi aici amănunte), precum şi pentru diminuarea drepturilor angajaţilor de către PDG împreună cu sindicatul său de casă, Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor Tv - SPUSTV. (amănunte aici).

Atitudinea  dictatorială  a şefei TVR, Doina Gradea, a fost de fiecare dată sancționată de  organizaţiile naţionale şi internaţionale de presă, care au  protestat şi au cerut  Parlamentului să o demită de urgenţă de la conducerea instituţiei. (vezi aici)   


Departament Comunicare SRJ MediaSind

 Bucureşti, 4 aprilie 2019

La 130 de ani de la înfiinţarea instituţiei, MediaSind urează La mulţi ani colegilor din AGERPRES!

postat 27 mar. 2019, 00:49 de Office Mediasind   [ actualizat la 27 mar. 2019, 00:53 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind transmite sincere felicitări colegilor din Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, cu prilejul aniversării a 130 de ani de la înfiinţarea instituţiei.

La 27 martie 1889 , din inițiativa ministrului de Externe de atunci, P.P. Carp, se înființa prima 'agenție de presă românească, națională și autonomă", având titulatura de Agenția Telegrafică a României sau Agenția Română. De la prima telegramă până la știri multimedia, AGERPRES a transmis timp de 130 de ani cele mai importante informații în România, dar și în afara țării, îndeplinind cu promptitudine misiunea sa de serviciu public.

 
SRJ  MediaSind a apreciat întotdeauna profesionalismul salariaților agenției, sprijinind toate demersurile întreprinse pentru modernizarea instituției publice de presă.

Ne amintim cu plăcere faptul că, în anul 2008, colegii din AGERPRES ne-au solicitat sprijinul pentru apărarea instituţiei, care risca să intre  în ghearele  unor grupuri de interese economice-politice, ce  doreau să o privatizeze. MediaSind, împreună cu organizaţiile internaţionale de presă la care era afiliat, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor  şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, s-au implicat in mod activ, contribuind la contracararea acestor demersuri îndreptate împotriva angajaţilor şi agenţiei.

Ne-am implicat şi am reuşit atunci o mare victorie: încheierea primului contract colectiv de muncă din istoria instituţiei, document care gira independenţa agenţiei faţă de factorul politic, oferind totodată jurnaliştilor garanția exercitării oneste a profesiei. Ne referim la Codul Deontologic al Jurnalistului AGERPRES, la clauza de conştiinţă şi alte drepturi atât de necesare pentru această grea meserie.

An de an, împreună cu colegii din AGERPRES, acest contract colectiv a fost dezvoltat prin negocierea şi introducerea unor clauze noi care garantează indeopendenţa instituţiei faţă de factorul politic și asigură un climat normal de muncă, demn de o instituţie europeană de presă. (amănunte aici)

Într-o perioadă în care fake-news-urile, dezinformarea, abordările partizane, afectează, în mod grav, peisajul media din România, AGERPRES rămâne  una dintre redutele jurnalismului profesionist. Având această convingere, MediaSind va susține și va promova activitatea colegilor din cea mai mare agenţie de presă din ţară, prin continuarea proiectelor demarate cu AGERPRES, cum ar fi ReStart pentru un jurnalism de calitate sau Live Skills pentru profesionalizarea întregii breasle.

Sigur, mai sunt multe de făcut. De aceea, trebuie să milităm, în continuare, pentru schimbarea atitudinii politicienilor faţă de instituţie, care încă  o tratează ca pe o agenţie guvernamentală şi nu ca o instituţie publică de presă, în slujba națiunii și a intereselor țării, aşa cum prevede legea de organizare.

La fel de important este ca angajații Agenției să ajungă la acelaşi nivel de salarizare cu cel al colegilor din celelalte instituţii de presă. Este o discriminare inacceptabilă ca angajații să fie plătiţi sub nivelul salariilor din alte instituţii publice, dar să aibă aceleaşi obligaţii în ce privește informarea cetăţenilor plătitori de taxe.De aceea MediaSind se va implica pentru rezolvarea acestei situații.

La acest moment de sărbătoare, împărtășind bucuria specifică unei astfel de aniversări, urăm colegilor din Agenția Naţională  de Presă AGERPRES cât mai multe succese in nobila lor misiune de informare a publicului, dorindu-le, totodată, sănătate lor și familiilor lor!

LA MULŢI ANI AGERPRES!

Împreună suntem mai puternici!

Biroul Executiv Naţional al Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind

Bucureşti, 27 martie 2019

Înfiinţat în anul 2001 cu jurnalişti din mai multe instituţii de media sub denumirea de Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti-SJP, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind - SRJ MediaSind este în prezent organizația națională a jurnaliștilor și a lucrătorilor din mass-media, care continuă tradiția federației cu același nume. MediaSind și-a câștigat renumele de apărător al oamenilor din presă, radio, tv, on line  și tipografii, asumându-și, printre multe altele, inițierea și semnarea primului Contract Colectiv de Muncă din Mass-Media. Are membri afiliaţi în Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, AGERPRES şi în principalele instituţii de presă cu capital privat din ţară. Este membru -fondator al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, organizaţie afiliată la Federaţia Internaţională  a Jurnaliştilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, UNI Global UNION şi la UNI Media Entertainment &Arts.

Conducerea TVR somată în instanță să publice contractele încheiate cu colaboratorii!

postat 26 mar. 2019, 03:41 de Office Mediasind   [ actualizat la 26 mar. 2019, 03:41 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-28/actiune%20colaboratori.jpg
Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind
împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, au depus  astăzi, 26 martie 2019, la Tribunalul Bucureşti, cererea de chemare în judecată a conducerii  SRTV pentru refuzul acesteia de a ne permite accesul la contractele încheiate cu colaboratorii.

Având în vedere că în presă au apărut mai multe informaţii privind „dezmăţul financiar” făcut de conducerea TVR, prin încheierea, în mod preferenţial, a unor contracte de colaborare de ordinul zecilor de mii de euro, cu mai multe persoane care prestau exact aceleaşi activităţi cu angajaţii din instituţie, mai mulţi membri ai Consiliului de Administraţie ai SRTV, între care și reprezentantul salariaţilor, membrii ai Comisiilor de Cultură şi Mass-Media din Parlamentul României, precum şi organizaţii sindicale au cerut explicaţii oficiale preşedintelui-director general Doina Gradea. Aceasta a refuzat, tratând cu aroganţă inclusiv pe membrii Comisiilor parlamentare. Ca urmare a acestei situații deputații au hotărât constituirea unei comisii de anchetă pentru a verifica cheltuielile respective. (amănunte aici)

Ţinând cont de faptul că aceste cheltuieli reprezintă informaţii de interes public, SRTV fiind, potrivit legii de organizare şi funcţionare, o instituţie plătită în proporţie de peste 80 % de la bugetul de stat,  în data de 6 februarie 2019 SRJ MediaSind a depus o cerere în baza Legii nr. 544/2001 prin care a solicitat următoarele:

1. Lista nominală a terţilor cu care SRTV a încheiat contracte de colaborare şi de cesiune a drepturilor conexe pentru participarea sau realizarea programelor şi emisiunilor televiziunii publice în anii 2017, 2018 şi în luna ianuarie 2019, cu precizarea tipului de activitate prevăzut în contract şi a programului/emisiunii aferente.

2. Sumele plătite de SRTV colaboratorilor externi în perioadele menţionate, cumulate pentru fiecare tip de activitate în parte.

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-28/foto%20cheltuieli%20tvr.jpg?attredirects=0
Conducerea SRTV a răspuns prin adresa nr.130024/08.03.2019 că datele solicitate  nu sunt informatii de interes public, susţinând că a respectat Legea 544/2001 oferind doar sumele totale  pentru anii respectivi, şi anume, 5 869 026 lei pentru contractele încheiate în anul 2017, 8 041 750 lei pentru 2018 şi 304 027 pentru luna ianuarie 2019  (vezi foto)

SRJ MediaSind a depus în data 11 martie 2019 o Reclamaţie administrativă prin care a  susţinut legalitatea demersului şi a solicitat o cercetare administrativă a persoanelor care au refuzat să respecte Legea 544/2001 şi să ne ofere informaţiile complete.

SRJ MediaSind susţine că  SRTV este o instituţie publică care se finanţează în proporție de peste 80 la sută din bugetul statului, iar opinia publică este îndrituită să afle, conform legii, modul în care administraţia cheltuieşte banii publici. Totodată, în respectiva reclamație administrativă a menționat faptul că informațiile personale pot fi anonimizate, pentru a nu încălca prevederile legale privind datele cu caracter personal.

Ca răspuns la Reclamația administrativă, preşedintele -director general al SRTV, Doina Gradea  ne-a comunicat în data de  prin adresa nr. C/209 din 22.03.2019,  că „SRTV a soluționat solicitarea în conformitate cu prevederile stipulate în Legea nr.544/2001”.

Din acest motiv, SRJ MediaSind şi filiala sa, MediaSind TVR  au decis acţionarea în justiţie a conducerii SRTV pentru a obţine informaţiile de interes public solicitate. 
În acest proces, SRJ MediaSind este reprezentat de Casa de avocatură coordonată de avocat Dan Iordache.

Departament Comunicare SRJ MediaSind

Filiala MediaSind TVR

București, 26 martie 2019

 

Unificarea sindicatelor din TVR prinde contur în ţară!

postat 22 mar. 2019, 08:07 de Office Mediasind   [ actualizat la 26 mar. 2019, 06:06 ]

Informare de presă:

Unificarea sindicatelor din TVR prinde contur în ţară!

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, susţinuţi de Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, şi-au continuat demersurile de unificare a structurilor sindicale din cea mai mare instituţie de presă a statului, TVR.

După ce în data de 7 martie a.c. delegaţia MediaSind TVR s-a întâlnit cu colegii din Televiziunea Craiova (amănunte aici), iar în data de 15 martie a.c.  la Televiziunea TVR Timișoara,  ieri, 21 martie şi astăzi, 22 martie a.c., preşedintele Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR- MediaSind, Leonard Pădureţ, preşedintele Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind, Cristi Godinac şi preşedintele filialei MediaSind TVR, Sorin Torică, s-au deplasat la Studiourile teritoriale ale TVR din Cluj şi Tg. Mureş. Delegaţia a fost însoţită de membrul în Consiliul de Administraţie al SRTV, Monica Ghiurco, singurul reprezentant al salariaţilor din CA care, în repetate rânduri, a semnalat abuzurile împotriva angajaţilor din această instituţie.

În aceste întâlniri, liderii sindicali şi reprezentantul salariaţilor le-au prezentat colegilor  situaţia grea în care se află în prezent instituţia din cauza unui management defectuos cu grave consecinţe asupra situaţiei salariaţilor, atât în ceea ce priveşte situaţia financiară, dar mai ales în cazul condiţiilor de muncă. În acest sens, s-au adus în discuţie demersurile făcute de MediaSind TVR, inclusiv în justiţie, pentru ca drepturile angajaţilor să fie respectate.

 Lipsa determinărilor de noxe în aceşti ultimi 12 de ani a afectat dramatic sănătatea salariaţilor, mulţi dintre ei îmbolnăvindu-se de boli incurabile, iar alţii chiar au decedat. Pentru a nu investi în retehnologizare şi pentru a nu plăti angajaţilor sporul de 15% pentru condiţiile vătămătoare de lucru, conducerea SRTV îşi obligă angajaţii să lucreze în condiţii inumane, cu grave consecinţe asupra sănătăţii lor. Aceasta a fost una dintre concluziile întâlnirilor, iar o altă problemă discutată a fost cea a diminuărilor drepturilor pe care salariaţii TVR le-au avut de-a lungul timpului prin Contractul Colectiv de Muncă. (amănunte aici)

Trădarea unor lideri ai sindicatului asa-zis reprezentativ în schimbul unor funcţii, salarii mărite şi angajări de rude, a făcut ca peste 700 de angajaţi să fie concediaţi abuziv în 2013, iar drepturile din CCM au fost diminuate dramatic. Este vorba de majorarea salarială cu 40% a salariului minim pe instituţie, salariile compensatorii în caz de concedieri, drepturile prevăzute în HG 714/2018 privind deplasările, precum şi multe alte drepturi.  În acest ultim caz, SRJ MediaSind a acţionat deja în instanţă conducerile SRTV şi ale Sindicatului pentru Unitatea Salariaţilor Tv – SPUSTv. (amănunte aici) 

Nu au fost ignorate nici problemele profesionale ale jurnaliştilor, acuzaţiile de cenzură, clauza de conştiinţă, dreptul la avertizare publică.

Nu în ultimul rând, cheltuielile efectuate netransparent din bugetul instituţiei pe tot felul de contracte de colaborare, de asistenţă juridică, de prestări servicii, achiziţii publice etc., au suscitat un real interes din partea participanţilor. Liderii MediaSind au anunţat că deja au depus în instanţă mai multe acţiuni pentru a afla sumele cheltuite cu colaboratorii externi. În următoarele zile vor urma şi alte acţiuni în instanţă privind cheltuielile efectuate cu diverse case de avocatură, din anul 2012 până în prezent. Aşa cum am mai informat, câteva milioane de euro au fost achitate în mod ilegal pe servicii de consultanţă juridică, deşi instituţia are un compartiment juridic specializat pentru astfel de cazuri.

O altă acţiune depusă în instanţă împotriva conducerii a fost cea privind primele acordate preferenţial unor angajaţi. Potrivit CCM din SRTV, angajatorul avea obligaţia de a publica aceste sume, justificarea şi numele beneficiarilor pe reţeaua de intranet a societăţii. Deşi i s-a cerut acest lucru de către reprezentantul salariaţilor în CA, PDG a refuzat, susţinând că sindicatul s-a împotrivit pentru a nu exista animozităţi. (amănunte aici)

Proiectul de reorganizare al SRTV, noua organigramă, reducerea numărului de şefi, dar şi problemele redacţionale pe care le implică această reorganizare au fost subiecte aprins dezbătute de către participanţi. Nu în ultimul rând, problema discrepanţelor, inechităţilor şi discriminărilor salariale pentru angajaţii TVR au fost aduse în discuţie de către liderii sindicali şi reprezentantul salariaţilor în CA. 

O altă problemă ce necesită urgent rezolvare este deficitul de personal din anumite zone de producţie, mai ales la studioul din Tg. Mureş, unde schema de personal este grav subdimensionată, iar angajaţii fac eforturi deosebite ce depăşesc cu mult atribuţiile prevăzute în fişele de post şi în contractele individuale de muncă. 

Concluzia a fost că angajaţii TVR au urgent nevoie de un contract colectiv la standarde europene şi pentru acest deziderat este nevoie de o organizaţie reprezentativă, puternică, care să negocieze în mod profesionist şi onest drepturile salariaţilor. 

Vă reamintim că SRJ MediaSind a făcut în urmă cu două luni propunerea către toate sindicatele din TVR să i se alăture în beneficiul exclusiv al salariaţilor. Ca răspuns, sindicatul aşa-zis reprezentativ a adoptat o atitudine extrem de agresivă şi duplicitară prin care practic refuză orice fel de dialog, distrugând astfel orice şansă de unificare. În schimb, alte organizaţii şi chiar angajaţi fără afiliere sindicală au venit spre noi cu deschidere pentru a schimba din temelii modul care funcţionează dialogul social în TVR.

Subliniem că singura organizaţie care, în prezent, are dreptul legal să negocieze şi să semneze CCM în TVR este Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, în baza mandatului acordat de către membrii afiliaţi din instituţie.

Până în prezent, MediaSind TVR are filiale în Bucureşti, Timişoara, Craiova şi Tg. Mureş, urmând ca, în scurt timp, să fie validate de către Biroul Executiv al SRJ MediaSind şi conducerile filialelor din studiourile locale Iaşi şi Cluj. La Federaţia FAIR-MediaSind este afiliat şi Sindicatul TVR Craiova, care deja a semnat şi Protocolul de unificare cu SRJ MediaSind. Aşteptăm un răspuns la propunerea de afiliere în vederea negocierii CCM şi din partea Sindicatului TVR Cluj, organizaţie care de mulţi ani se luptă cu abuzurile managerului staţiei, Romeo Couţi, instalat şi menţinut în funcţie în mod discreţionar de către preşedintele- director general Doina Gradea. (amănunte aici 

SRJ MediaSind a preluat modelul internațional privind organizarea în sindicat național deoarece a înțeles că o organizație puternică, cu foarte mulți oameni în spate (peste 5 000 de membri în acest moment) are mai multe șanse de succes pentru a-și apăra membrii, decât un sindicat cu doar câteva sute de salariati. Fără sprijin internațional, MediaSind nu ar fi reușit niciodată să respingă desele presiuni şi atacuri venite din partea unor politicieni sau a unor manageri cu apucături dictatoriale care au nesocotit drepturile și libertățile salariaților din media, fiind și potrivnici exercitării libertății de exprimare.

Considerăm că numai un sindicat puternic va reuși în Televiziunea Națională să facă față  diverselor presiuni patronale și ingerințelor politice, precum și să negocieze un CCM la standarde europene. Este motivul pentru care reiterăm propunerea făcută tuturor sindicatelor din SRTV: să fuzionăm şi să alegem prin vot o conducere capabilă să negocieze drepturi pentru toți angajații.

Împreună suntem mai puternici!

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind                       Filiala MediaSind TVR
Bucureşti, 22 martie 2019

Conducerea TVR acţionată în justiţie pentru nerespectarea drepturilor angajaţilor!

postat 19 mar. 2019, 02:26 de Office Mediasind   [ actualizat la 19 mar. 2019, 02:26 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, au depus ieri, 18 martie 2019, la Tribunalul Bucureşti, cererea de chemare în judecată a conducerii TVR pentru nerespectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă.

 Încă din data de 1 februarie 2019, Filiala MediaSind - TVR a  condamnat nerespectarea Contractului Colectiv de Muncă de către conducerea instituției şi a cerut clarificări în legătură cu  afirmaţiile Președintelui –Director General, Doina Gradea, referitoare la o înţelegere cu sindicatul așa-zis reprezentativ, SPUSTv, privind eludarea unei clauze contractuale.

Refuzul Preşedintelui-Director General de a prezenta Consiliului de Administraţie situaţia primelor acordate angajaţilor în anul  2018 - refuz susţinut în şedinţa din 30 ianuarie a.c. de majoritatea membrilor C.A. -, reprezintă o formă gravă de încălcare, de către conducerea TVR, a Contractului Colectiv de Muncă, Secţiunea a II-a (Alte drepturi salariale), Art.108(1): „Alte venituri sunt: a) premii acordate transparent, pentru activitate de excepţie, din fondul constituit lunar în acest scop în cuantum de 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat (...). În aceste condiţii se va publica pe reţeaua de intranet numele salariatului premiat, suma acordată cu acest titlu şi justificarea acordării premiului.”
 
PDG al TVR argumentează nerespectarea prevederilor CCM prin faptul că SPUSTv, și-ar fi dat acordul pentru comiterea acestei ilegalități, admițând păstrarea confidenţialităţii asupra beneficiarilor primelor, a cuantumului acestora şi a criteriilor după care au fost acordate pentru a evita animozităţile între salariaţi.
 
Dincolo de absurdul unei astfel de situaţii - care se cere urgent clarifica, în respectul legalităţii şi în interesul tuturor părţilor implicate - atragem atenţia că asigurarea transparenţei sistemului de recompensare a angajaţilor este un principiu managerial elementar, valabil în orice companie: motivarea şi stimularea angajaţilor se pot face doar prin promovarea exemplelor individuale de succes, nu la adăpostul secretomaniei şi lipsei de asumare.

Considerăm regretabil şi de neînţeles gestul majorităţii membrilor CA, în prezența observatorului sindicatului așa-zis reprezentativ prezent la şedinţă, care, în ciuda responsabilităţii cu care sunt învestiţi, au votat, în fapt, împotriva punerii în aplicare a unei prevederi dintr-un document legal, pe care aveau obligaţia să-l cunoască şi datoria să-l respecte.

Considerăm incalificabilă și periculoasă atitudinea slugarnică a reprezentantului SPUS TV față de Președintele-Director General, în detrimentul tuturor angajaților instituției, inclusiv a membrilor de sindicat. De altfel, nu este prima oară când lideri ai acestei organizații, în schimbul unor foloase personale, cedează drepturi importante pentru angajați, cum ar fi măsurile de protecție socială, salarii compensatorii în caz de concediere, etc.

Menționăm că SRJ MediaSind a făcut și  o solicitare de răspuns, în baza Legii nr. 544/2001, privind modul în care s-au acordat respectivele prime, primind un  răspuns care viza doar valoarea totală acestora și anume 352.233 lei brut în anul 2017 și 327.897 brut în 2018,

Administrația a refuzat să ofere celelalte informații solicitate, deși prevederile Contractului Colectiv de Muncă îi cereau, în mod explicit, acest lucru.

Pe cale de consecință, având în vedere că există o obligație în Contractul Colectiv de Muncă,negociată la solicitarea expresă a salariaților din SRTv, în sensul publicării pe rețeaua de intranet a numelui salariatului premiat, a sumei acordată cu acest titlu, precum și a justificării  premiului, apreciem că solicitarea noastră este perfect întemeiată.

Față de toate argumentele prezentate mai sus, SRJ MediaSind a solicitat  Instanței de judecată admiterea cererii de chemare în judecată și, pe cale de consecință, obligarea Pârâtei la publicarea pe rețeaua intranet a numelui salariaților preamiați în anii 2017 și 2018, a sumelor acordate cu acest titlu, precum și a justificării acordării premiilor, conform art. 108 alin. (1) lit. a) din Contractul Colectiv de Muncă din SRTv 2017 înregistrat sub nr. 512/29.12.2016 la Inspectoratul Teritorial de Muncă București și Contractul Colectiv de Muncă din SRTv 2018 – 2019 înregistrat sub nr. 204/23.05.2018 la Inspectoratul Teritorial de Muncă București.

În cazul în care instanţa va admite şi cuantumul cheltuielilor de judecată, SRJ MediaSind va solicita Consiliului de Administrație al SRTV şi Curţii de Conturi ca aceste sume să fie recuperate de la persoanele vinovate de acest nou abuz.

Departament Comunicare SRJ MediaSind

 Bucureşti, 19 martie 2019

Organizația europeană a jurnaliștilor, artiștilor și creatorilor, UNI-MEI, solicită sancționarea șefei TVR!

postat 14 mar. 2019, 04:24 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 mar. 2019, 04:31 ]

Într-o scrisoare semnată de șeful UNI Media,Entertainment & Arts - UNI MEI, Johannes Studinger, adresată Președintelui României, președinților celor două camere ale Parlamentului și președinților comisiilor de cultură și media,  organizația care cuprinde 140 de sindicate și bresle reprezentând 400 000 de creatori, tehnicieni și alți lucrători culturali din media, divertisment și arte, își exprimă solidaritatea cu membrii MediaSind  din Societatea Română de Televiziune, care cer demiterea de urgență a președintelui-director general Doina Gradea.

UNI MEI se alătură astfel protestelor Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, filialei  MediaSind TVR, precum și  Federației Europene a Jurnaliștilor, organizație care deja  a trimis  o scrisoare prin care cere autorităților române să se implice în conflictul din Societatea Română de Televiziune. (vezi aici)

Vă prezentăm textul scrisorii UNI-MEI.

Departament Comunicare FAIR-MediaSind 

Bruxelles, 13 Martie 2019Solidaritate cu MediaSind şi cu jurnaliștii și lucrătorii media de la SRTV 


UNI MEI, reprezentând 140 de sindicate și bresle de creatori, tehnicieni și alți lucrători culturali din media, divertisment și arte, își exprimă solidaritatea cu colegii de la Societatea Română de Televiziune (SRTV) și afiliata noastră FAIR-MEDIASIND. Ne alăturăm colegilor noștri în solicitarea lor de a restabili un management  profesional și un mediu bun de lucru.

În timp ce Parlamentul cercetează suspiciunile cu privire la neregulile legate de  Festivalul Cerbul de Aur și concursul Eurovision, suntem preocupați de atitudinea și acțiunile conducerii SRTV față de angajații săi și de nerespectarea contractului colectiv de muncă al Televiziunii Naționale Române.

Condamnăm presiunea exercitată de președintele - director general al SRTV asupra reprezentantului angajaților în consiliul de administrație și refuzul conducerii de a iniţia un dialog social bazat pe bună-credinţă cu afiliatul nostru, MediaSind.

UNI MEI își exprimă sprijinul pentru solicitarea MediaSind și cere Parlamentului României să-și folosească atribuţiile democratice de supraveghere și să sancționeze orice formă de conducere necorespunzătoare a Președintelui - Director General al SRTV.

Johannes Studinger
Head UNI MEI

Federația Europeană a Jurnaliștilor cere implicarea autorităților române în conflictul de la TVR!

postat 13 mar. 2019, 01:52 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 mar. 2019, 02:07 ]

Președintele Federației Europene a Jurnaliștilor, Mogens Blicher Bjerregård, a trimis ieri, 12 martie 2019, o scrisoare Președintelui României, președinților Camerei Deputaților și Senatului, precum și președinților Comisiilor de Cultură și Media din Parlamentul României, în care cere intervenția autorităților române în conflictul declanșat în Societatea Română de Televiziune din cauza abuzurilor patronate de către președintele director general, Doina Gradea.

Vă prezentăm textul scrisorii.

Departament Comunicare FAIR-MediaSind

Către:
Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis
Biroul de Presă al Preşedinţiei 
Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Nicolae Dragnea
Guvernul României, Prim-Ministrul Viorica Dăncilă
Comisia pentru Cultură şi Media din Senatul României, Preşedinte Radu Cosmin Preda
Comisia pentru Cultură, Arte și Mijloace de Informare în masă din Camera Deputaților,  Preşedinte Gigel Sorinel Știrbu
Bruxelles, 12 martie 2019

Stimate Domnule Presedinte,

Vă scriu în numele Federatiei Europene a Jurnalistilor (EFJ), cea mai mare organizatie a jurnalistilor, reprezentând aproximativ 320 000 de jurnalisti din 44 de tari, in legatura cu problemele recente din Societatea Romana de Televiziune, dintre Mediasind TVR  si Serviciul Public de Televiziune TVR. Suntem foarte ingrijorati de atitudinea aparent neprofesionista a conducerii SRTV si a Directorului General Doina Gradea, care refuza să colaboreze cu reprezentantii nostri afiliati din Romania. 

Dorim să vă reamintim, cu respect, că, în conformitate cu standardele UE și OIM, toate sindicatele si toti angajatorii, care sunt constituiti conform legii, trebuie respectati ca parteneri sociali.

Am fost informati ca doamna Gradea ignora Contractul Colectiv de Munca din Televiziunea Nationala, pe care l-a semnat si care prevede la art. 166 urmatoarele:
1) Angajatorul se obligă sa adopte o pozitie neutra si impartiala in relatia cu toti salariatii societatii si cu toate sindicatele din unitate, cooperind permanent cu acestia.
2) In relatia cu salariatii, angajatorul recunoaste dreptul acestora de a fi reprezentati de sindicatul ai carui membri sunt angajatii respectivi. 
3) Este interzisa angajatorului orice forma de ingerinta in existenta si activitatea unui sindicat costituit legal, ca si tratamentul  favorizant sau discriminatoriu fata de un sindicat sau fata de un salariat, ca urmare a apartenentei sau nonapartenentei sale la un anumit grup sindical.

Potrivit celui mai recent Monitor al pluralismului mass-media (2017) in România, realizat de   Centrul pentru pluralismul si libertatea presei (vezi aici), "serviciul public de media (PSM) din România este intr-o stare proasta. Are cel mai ridicat indicator de risc, cel referitor la  independenta politica (92%), dintre toti indicatorii editiei din acest an din Romania. 
 "2017 a fost un an destul de turbulent pentru serviciul public de media PSM, iar 2018 va inregistra noi schimbări si provocari.. Majoritatea preocupărilor au vizat câteva decizii si initiative legislative care reglementeaza finantarea serviciului public de media, numirea si demiterea conducerii sale. Asa cum s-a aratat (OpenPolitics 21 martie 2016), prevederile  actuale permit demiterea arbitrară a directorilor si Consiliilor de Administratie ale Televiziunii Publice si Radioului Public. Demiterea este bazata numai pe respingerea raportului anual, pentru care nu sunt stabilite criterii si care nu necesita justificare. Această situatie a condus la schimbări frecvente ale managementului serviciului public de media, mandatul mediu al directorilor TVR fiind de jumatate din durata legala, ceea ce a impiedicat un management strategic, orientat spre performanta. Acest lucru s-a reflectat atît in  problemele financiare ale TVR, cit si intr-un nivel editorial slabit si o audienta limitata. “

Reamintim ca Sindicatul Jurnalistilor din Romania MediaSind este membru fondator al Federatiei Cultura si Mass Media FAIR-MediaSind, singura organizatie sindicala reprezentativa pentru domeniul cultura si mass media conform Legii nr 62/2011 si sentintei Tribunalului Bucuresti. O Federatie autorizata sa negocieze si sa semenze acorduri colective de munca in toate institutiile din domeniu, inclusiv in Societatea Romana de Televiziune SRTV. 

Partenerii nostri afiliati din Romania au semnalat faptul ca drepturile angajatilor din SRTV nu sunt respectate, conditiile de munca sunt inacceptabile (de exemplu: timp de citeva luni angajatii au fost obligati sa munceasca la temperaturi de 2-3 grade), iar solicitarile referitoare la situatia cheltuielilor din fonduri publice au ramas fara raspuns.  

Referitor la Raportul Comisiei de Etica si Arbitraj din SRTV, mai multe asociatii profesionale de presa au cerut parlamentului demiterea Presedintelui-Director General Doina Gradea. Aceasta pozitie este sprijinita de MediaSind.

Am aprecia, Domnule Presedinte, daca ati acorda atentie problemelor din SRTV, intr-un mod transparent, implicând toate partile interesate, inclusiv Sindicatul Jurnalistilor din Romania MediaSind si filiala sa din SRTV, MediaSind TVR.

Multumesc foarte mult. Astept vesti de la dvs. 

Cu stimă, 
Mogens Blicher Bjerregård, EFJ President.

TVR și sindicatul șefilor acționați în judecată pentru diminuarea drepturilor angajaților!

postat 12 mar. 2019, 06:36 de Office Mediasind   [ actualizat la 12 mar. 2019, 06:48 ]

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind a acționat în justiție  Societatea Română de Televiziune și sindicatul de casă al administrației, Sindicatul pentru Unitatea Salariaților Tv - SPUSTv, pentru anularea prevederilor Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă din instituție, document care diminuează drepturile legale pentru salariații care efectuează deplasări în interes de serviciu.

În cererea de chemare în judecată (foto), SRJ MediaSind arată faptul că această tranzacție semnată de președintele-director general, Doina Gradea și de un vicepreședinte cu atribuții de președinte interimar al SPUSTv, conţine clauze care diminuează în mod flagrant drepturile minimale prevăzute pentru  toți angajaţii din TVR în HG nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

SRJ MediaSind solicită instanței să anuleze clauzele semnate, astfel încât, salariaților SRTV să li se aplice prevederile mai favorabile, și anume, cele din HG 714/2018.

Având în vedere faptul că SPUSTv nu mai deținea numărul legal de membri pentru a negocia CCM și nici nu îndeplinea condițiile legale privind calitatea de reprezentant,  până la finalizarea acestui proces,  SRJ MediaSind şi filiala sa, MediaSind TVR, solicită conducerii instituției  să nu aplice  clauzele abuzive din  Actul aditional nr. 2 şi să acorde tuturor angajaţilor Televiziunii naţionale drepturile prevăzute în HG 714/2018, şi anume alocatia de cazare în cuantum de 230 lei pe zi fără prezentarea documentelor justificative, în conformitate cu prevederile art.1 alin. 4.

SRJ MediaSind atrage atenţia că, în conformitate cu prevederile art. 5 din HG 714/2018 ,

 "Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați."

În acest proces, SRJ MediaSind este reprezentată de către Casa de avocatură coordonată de av. Dan Iordache.

Departament Comunicare SRJ MediaSind, 

Fliliala MediaSind TVR

                                               Bucureşti, 12 martie 2019

21-30 of 399