News

Conducerea TVR încearcă să blocheze participarea MediaSind TVR la sedința CA în care se discută despre abuzurile Președintelui-Director general!

postat 27 mai 2020, 00:43 de Office Mediasind   [ actualizat la 27 mai 2020, 00:44 ]

Către Societatea Română de Televiziune

În atenția membrilor Consiliului de Administrație


CC. 

Comisiile de specialitate ale Parlamentului

Direcția Națională Anticorupție

Inspectia Muncii


 

Notificare: - a 9- a încălcare  a HC nr. 88/2019 și art 297 Cod Penal de către conducerea Societății Române de Televiziune!

 

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind în calitate de partener social în Societatea Română de Televoizune a luat act de refuzul presedintelui - director general al SRTV, Doina Gradea, de a permite accesul reprezentantului organizației noastre la ședința Consiliului de administrație programată în data de 28 mai 2020, ora 12,00. Atragem atenția că este pentru a  9-a oară consecutiv când Secretariatul Comisiei CA, în urma deciziei ilegale primite din partea presedintelui-director general al SRTV, Doina Gradea,  ignoră organizația noastră și refuză să  trimită invitația la ședință, fapt care încalcă prevederile HC nr. 88/2019  și art 297 Cod Penal.

Este grav faptul că la această ședință în care se discută despre procedura ilegală privind conduita etică din TVR care maschează, de fapt, o tentativă de concediere a unor angajați și colaboratori incomozi, precum și despre refuzul conducerii SRTV de a prezenta, în baza Legii nr. 544/2001  cheltuielile discreționare efectuate din bani publici în timpul stării de urgență, presedintele-director general Doina Gradea, continuă abuzurile împotriva MediaSind TVR și a membrilor organizației noastre.

Facem un apel către toți membrii CA ca în al 12  - lea ceas să respingă și să sancționeze această atitudine ilegală a președintelui-director general al SRTV pentru a nu deveni complici la aceste fapte ilegale  

Solicităm membrilor CA să ceară, prin vot, revizuirea Procedurii de conduită etică din SRTV prin retragerea tuturor articolelor care încalcă Constituția României, Legea SRR și SRTV, Codul Muncii și Contractul Colectiv de Muncă din SRTV.

Totodată, având în vedere faptele de corupție prezentate și în Raportul Curții de Conturi, solicităm membrilor CA să sesizeze instituțiile abilitate în conformitate cu prevederile art. 267 din Cod Penal (Funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.). Precizăm că în accepțiunea art. 175 alin 2 din   Codul Penal,“este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.”

Aducem la cunoștința membrilor CA că aceste abuzuri ale conducerii SRTV la adresa instituției publice trebuie să înceteze deîndată, iar persoanele vinovate trebuie trase la răspundere, întrucât calitatea de partener social a SRJ MediaSind în cadrul SRTV a fost confirmată de mai multe sentințe judecătorești, inclusiv de către ITM București în data de 30 decembrie 2019, când  a verificat legalitatea înregistrării Actului adițional nr 3 la CCM din SRTV, în urma mandatului acordat Federației FAIR-MediaSind de către SRJ MediaSind și Sindicatul Televiziunea Craiova. Atragem atenția că nerespectarea unei hotărâri judecătorești reprezintă infracțiune, conform art. 287 Cod Penal!

Nu în ultimul rând, solicităm membrilor CA să ia atitudine față de iresponsabilitatea conducerii în ceea ce privește sănătatea salariaților instituției! De mai mult timp, atât în mediul online dar și direct la MediaSind TVR, în ciuda sumelor cheltuite discreționar de conducerea SRTV, salariații reclamă tot mai des lipsa materialelor și a măsurilor de protecție față de pandemie. În acest sens, solicităm membrilor CA să sesizeze instituțiile sanitare abilitate pentru a determina conducerea TVR să protejeze sănătatea angajaților instituției!

În concluzie, în conformitate cu prevederile HC nr. 88/2019, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind mandatează pe dl. Cristian Balas, presedinte al Filialei MediaSind TVR Cluj, să participe în calitate de observator la ședința Consiliului de Administrație programată în data de joi, 28 mai 2020, ora 12,00, conform invitației trimisă în data de 25 mai 2020 doar unor organizații sindicale. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 167 alin 2 din CCM SRTV, vă solicităm punerea la dispoziție cu minim 24 de ore înaintea ședinței, a  materialelor care vizează problemele de interes profesional, economic si social.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor  MediaSind

Biroul Executiv Național                                                        

 Bucuresti, 27 mai 2020

 

FAIR-MediaSind susține revendicările angajaților din Opera și Filarmonica Brașov!

postat 21 mai 2020, 02:45 de Office Mediasind   [ actualizat la 21 mai 2020, 02:45 ]

Federația FAIR-MediaSind, organizația reprezentativă la nivel de sector cultură și mass-media susține revendicările membrilor de sindicat de la Filarmonica Brașov și Opera Brașov care, de aproape două luni, se află în șomaj tehnic din cauza refuzului reprezentantilor Consiliului Local de a găsi soluții pentru susținerea acestor instituții aflate în subordinea sa.

Sindicatul National din Cultură FAIR a inițiat deja procedurile legale pentru anularea în instanță a deciziilor abuzive de trimitere forțată a salariaților Operei Brașov în șomaj tehnic. Tensiunile din această instituție sunt cu atât mai mari cu cât plata salariilor are deja o întârziere de o săptămână!

Din păcate, lipsa de respect a autorităților față de salariații din instituțiile de spectacole și concerte din Brașov este un demers în formă continuată, declarațiile primarului urbei din data de 17 februarie 2020 rămân un exemplu de dispreț la adresa culturii și artiștilor din Brașov.

Totodată, Sindicatul Filarmonicii Brașov acuză conducerea instituției și  Consiliul Local Brasov de lipsă de respect față de angajați, dar și față de identitatea și valorile culturale. Deși instrumentiștii Filarmonicii și-au continuat încă de la stabilirea măsurilor de carantină, menirea de ambasadori ai culturii, printr-o susținută activitate online, drepturile bănești pe care ar fi trebuit să le primească angajații au fost inexistente, la fel si comunicarea dintre angajați și manager: “Comunicarea intre manager si artistii Filarmonicii Brasov în aceste doua luni de carantina a fost inexistenta, in ciuda faptului ca muzicienii, prin intermediul sindicatelor, au inaintat directiunii numeroase sugestii pentru variante de reluare treptata a activitatii, in functie de noi reglementari ce ar putea urma si aratand  ca in alte institutii similare din tara, se reia deja treptat activitatea! Aceasta este bataia de joc ce se petrece la Filarmonica Brasov! Munca instrumentistilor nu este recunoscuta, iar muzicienii nu isi primesc drepturile banesti!” -   susțin reprezentanții Sindicatului Filarmonicii Brașov.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind invită autoritățile la dialog și solicită Consiliului Local să soluționeze cererile angajaților acestor două instituții etalon ale culturii brasovene. FAIR-MediaSind solicită Ministerului Culturii să se implice cu măsuri unitare de susținere a activității angajaților din acest important domeniu.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind

Biroul Executiv Permanent                             

București, 21 mai 2020

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

postat 8 mai 2020, 08:36 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 mai 2020, 08:39 ]

În contextul circumstanțelor excepționale generate de răspândirea puternică a virusului SARS-CoV-2, cu consecințe deosebit de grave asupra vieții economice și sociale,

Având în vedere efectele economice deosebit de grave generate de închiderea integrală sau parțială a activității economice din sectorul privat din România, cu impact deosebit de grav asupra funcționării instituțiilor mass-media,

În condițiile în care, pe fondul încetinirii activităților economice, cea mai mare parte a instituțiilor care activează în domeniul mass-media și al publicității și-au diminuat încasările cu procente cuprinse între 40% și 80%, iar în lipsa unor campanii de informare susținute financiar, activitatea instituțiilor mass-media ar putea fi grav afectată, cu consecințe negative în ceea ce privește asigurarea dreptului la o informare corectă și echilibrată a cetățenilor într-o perioadă critică în care nevoia de informare este esențială,

Luând act de necesitatea obiectivă a îndeplinirii obligației constituționale prevăzută la art. 31 din legea fundamentală, potrivit căreia „Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal.”, în dublul scop al prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 și respectiv al facilitării măsurilor de relansare economică,

Constatând că se impune de urgență derularea unor campanii naționale și locale de informare publică, țintite către cetățeni, în scopul conștientizării riscurilor de îmbolnăvire și creșterii gradului de conformare voluntară la normele sanitare și sociale impuse de autoritățile competente, în vederea limitării extinderii răspândirii virusului după încetarea stării de urgență,

Având în vedere necesitatea imperativă a reluării graduale în cel mai scurt timp a activităților economice și sociale după încetarea stării de urgență,

Conștientizându-se necesitatea pregătirii imediate a perioadei ulterioare încetării stării de urgență de către autoritățile statului român, atât prin măsuri economice și sociale, cât și prin campanii de informare publică prin toate mijloacele de comunicare în masă,

Ținând cont de faptul că este absolut necesar și urgent ca informațiile de interes public privind măsurile adoptate de Guvern în vederea reluării activităților economice și protecției sanitare trebuie să fie difuzate consistent și cât mai rapid, pentru a-și produce efectele favorabile imediat după încetarea stării de urgență, orice întârziere în adoptarea acestui cadru normativ putând produce consecințe deosebit de grave la nivel social și economic,

Luând în considerare faptul că sarcina realizării unor astfel de campanii media nu se poate realiza exclusiv de industria mass-media și a publicității, fiind obligatorie susținerea financiară din partea statului, iar impunerea unei obligații acestor structuri private de a furniza informațiile respective fără o contraprestație financiară din partea statului poate fi considerată o afectare substanțială a dreptului de proprietate al companiilor respective, o încălcare a principiului proporționalității, care constituie o garanție a statului de drept,

Reținându-se că lipsa derulării unor campanii oficiale de informare va genera efecte sociale și economice deosebit de negative, precum diminuare conformării voluntare față de măsurile sanitare impuse de autoritățile competente, creșterea numărului de persoane afectate de infectarea cu SARS-CoV-2, creșterea cheltuielilor sanitare pe termen scurt și mediu, prelungirea crizei sanitare și, implicit, prelungirea efectelor negative resimțite de populație, creșterea accelerată a șomajului, adâncirea dezechilibrelor macroeconomice, întârzierea relansării economice, cu consecințe deosebit de grave asupra mediului economic privat și asupra numărului de locuri de muncă din economie,

Constatându-se că aspectele menționate vizează un interes public de cea mai mare importanță și constituie o situație cu totul extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
în temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență

Art. 1 – (1) Pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 mai 2020, Guvernul României difuzează contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune și radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicațiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online și furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități, înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire și limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și campanii de informare publică privind modul de reluare a activităților economice și sociale după încetarea stării de urgență.

(2) Campaniile de informare publică prevăzute la alin. (1) vor fi realizate de Guvernul României și gestionate de către Secretariatul General al Guvernului și Autoritatea pentru Digitalizarea României.

(3) Campaniile de informare publică prevăzute la alin. (1) nu se includ în calculul duratei legale alocate publicității comerciale, potrivit dispozițiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Bugetul total alocat campaniilor de informare publică prevăzute la alin. (1) este de maxim 200.000 mii lei, inclusiv TVA, pe toată durata acestora. Sumele se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(5) Perioada de derulare a campaniei prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită în funcție de necesitățile de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 în limita bugetului total alocat conform alin. (4).

(6) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute la alin. (4) se asigură din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru anul 2020, prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului la titlul 20 ”Bunuri și servicii”.

Art. 2 - (1) Pot participa la campaniile de informare publică prevăzute la alin. (1) al art. 1 serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, ziarele tipărite, revistele, publicațiile periodice, furnizorii de servicii media online și furnizorii de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități, care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

a) sunt profesioniști în sensul art. 3 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sau asociații și fundații în sensul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

b) dețin licențe audiovizuale valabile pe care le utilizează efectiv și nu se află sub o interdicție impusă de autoritățile competente ale statului român sau funcționează ca reprezentant media, în baza unui contract de reprezentare cu societăți deținătoare de licență, încheiat anterior declarării stării de urgență pe teritoriul României instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, prelungită prin Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020;

c) au obținut în ultimul an venituri din activități corespunzătoare unuia din următoarele coduri CAEN:

CAEN 5813 - Activități de editare a ziarelor;
CAEN 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;
CAEN 5819 - Alte activități de editare;
CAEN 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio;
CAEN 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune;
CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și a activităților conexe;
CAEN 6312 - Activități ale portalurilor web;
CAEN 6391 - Activități ale agențiilor de știri;
CAEN 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media;
CAEN 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale;
CAEN 9499 - Activități ale altor organizații n.c.a.

d) nu înregistrează obligații fiscale restante către bugetul general consolidat al statului sau respectă condițiile de eșalonare la plată, conform Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

e) în cazul societăților aflate în insolvență, respectă planul de reorganizare admis de instanță;

f) să aibă un număr de cel puțin 2 angajați pe perioadă nedeterminată, cu timp integral sau parțial de lucru, sau contracte de drepturi de autor încheiate cu cel puțin 2 redactori colaboratori, pe perioada ultimelor 6 luni anterioare decretării stării de urgență;

g) pentru portalurile web, să aibă o existență neîntreruptă cel puțin 6 luni înainte de instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pentru serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, decizia de autorizare să fi fost acordată cu cel puțin 6 luni înainte de instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

h) pentru companiile ce înscriu publicații tipărite sau portaluri web în campaniile de informare, acestea își continuă funcționarea pe perioada de desfășurare a campaniei cu cel puțin o publicație tipărită sau online;

i) pentru portalurile web, fac dovada deținerii dreptului de a utiliza domeniul de Internet;

j) pentru serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, informative și/sau generaliste și sportive, acestea să realizeze și să difuzeze producții proprii de știri și/sau emisiuni informative, iar pentru serviciile de programe de radiodifuziune, acestea să se realizeze și să difuzeze producții proprii de știri și/sau emisiuni informative.

(2) Sunt excluși de la plata mesajelor difuzate în cadrul campaniei furnizorii mass-media deținuți și finanțați de autorități publice române sau străine sau de instituții religioase.

Art. 3 - Bugetul prevăzut la alin. (4) al art. 1 se distribuie după cum urmează:

a) 55% pentru serviciile de programe de televiziune, care se distribuie astfel: 8% pentru serviciile de programe de televiziune cu licențe audiovizuale locale și regionale și 47% pentru serviciile deținătoare de licență națională. Sunt considerate televiziuni locale și regionale acele companii care dețin licențe locale sau regionale ce nu sunt identificabile prin nume ca aparținând unui serviciu de programe cu audiență măsurată;

b) 23% pentru furnizori media online, care se distribuie astfel: cel puțin 5% pentru furnizorii media online cu conținut local și 18% pentru furnizorii media online cu conținut național;

c) 12% pentru serviciile de programe de radiodifuziune, care se distribuie astfel: 8% pentru radiodifuzorii radio cu audiență măsurată la nivel național, conform Studiului de Audiență Radio (SAR) furnizat de Asociația pentru Radio Audiență (ARA) și 4% pentru radiodifuzorii radio locali sau regionali care nu sunt incluși în studiul național de audiență menționat anterior. Sunt considerate radiodifuzori locali sau regionali acele radiouri care nu sunt identificabile prin nume ca aparținând unui serviciu de programe cu audiență măsurată și raportată prin intermediul studiului menționat anterior.

d) 5% pentru ziare tipărite, reviste și publicații periodice, cu apariție săptămânală, bilunară sau lunară, cu până la 8 apariții pe an;

e) 4% pentru publicitatea prin amplasarea de mijloacelor de publicitate în localități, efectuată în condițiile Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

f) 1% pentru creația și producția materialelor care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică.

Art. 4 – (1) Plata serviciilor de publicitate către furnizorii prevăzuți la art. 1 alin. (1), participanți în campanie, se va face după cum urmează:

a) pentru radiodifuzorii TV cu audiență măsurată la nivelul anului 2019: 450 lei/punct de audiență națională medie orară pentru un spot video de 30 de secunde, maxim 2 spoturi pe oră, în intervalul 06:00-24:00.

b) pentru radiodifuzorii radio cu audiență măsurată la nivel național, conform Studiului de Audiență Radio (SAR) furnizat de Asociația pentru Radio Audiență ( ARA): în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit.c), conform cotelor de piață măsurate la nivelul anului 2019, cel mult 20 de difuzări pe zi ale spoturilor din campanie la prețul de listă al radiodifuzorului pentru un spot de 30 de secunde, cu o reducere de cel puțin 50%;

c) pentru radiodifuzorii TV și radio fără audiență măsurată la nivel național, conform Studiului de Audiență Radio (SAR) furnizat de Asociația pentru Radio Audiență ( ARA): 50 lei/spot video sau audio în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit.c);

d) pentru furnizorii media online: 5 lei/1.000 afișări dar nu mai mult 5 afișări/vizitator unic și nu mai mult de 150.000 lei/lună pentru un site, pentru bannere 970x250 pixeli, 300x250 pixeli și 300x600 pixeli, amplasate în primele două ecrane ale portalurilor web varianta desktop și maxim trei ecrane în varianta mobil, fără a depăși două poziții publicitare pe fiecare pagină afișată;

(2) Pentru presa tipărită, pe toată perioada de desfășurare a campaniei, fiecare publicație inclusă în campanie va publica, în fiecare ediție a publicației, cel puțin o machetă de o jumătate de pagină, ce va conține o creație oficială din cadrul campaniei, la următoarele costuri:

a. 50.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare națională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 20.000 de exemplare și o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni în anul 2019;

b. 30.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare națională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 2.000 și 19.999 de exemplare și o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

c. 15.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 exemplare, cu minim 3 apariții săptămânal, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

d. 3.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minim 8 apariții pe an, publicații cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 2.000 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

e. 2.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minim 8 apariții pe an, publicații cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

f. 4.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor trimestriale cu cel puțin 1 apariție în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediție mai mare de 2.000 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

g. 2.000 lei pentru fiecare ediție a publicațiilor trimestriale cu cel puțin 1 apariție în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediție cuprins între 500 și 1.999 exemplare, cu difuzare națională, locală sau regională, cu o apariție regulată și neîntreruptă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni din anul 2019;

(3) Pentru panourile stradale, începând cu data de 15 mai 2020 și până la finalizarea campaniei, în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit. e), pentru fiecare companie ce solicită includerea în campania de informare, în funcție de cota de piață calculată raportat la numărul total al mijloacelor de publicitate în localități al fiecărei companii, autorizate în condițiile Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, și fără a depăși pentru o companie 10% din bugetul total alocat pentru afișaj stradal prevăzut la art.3 lit.e), pe fiecare panou publicitar inclus în campanie va fi afișată o creație oficială din cadrul campaniei, la următoarele costuri, care includ producția materialelor decorative, decorarea și iluminarea:

1. pentru municipiul București, municipiile și orașele cu o populație de peste 200.000 locuitori: 1.190 lei/lună pentru un panou cu suprafața mai mică de 12 mp; 2.380 lei/lună pentru un panou cu suprafața între 12,01 mp și 50 mp; 11.900 lei/lună pentru un panou cu suprafața mai mare de 50 mp, dar nu mai mult de 10 panouri cu suprafața mai mare de 50 mp pentru o companie;

2. în localitățile cu o populație mai mică de 200.000 de locuitori: 952 lei/lună pentru un panou cu suprafața mai mică de 12 mp; 1.904 lei/lună pentru un panou cu suprafața între 12,01 mp și 50 mp; 8.330 lei/lună pentru un panou cu suprafața mai mare de 50 mp, dar nu mai mult de 10 panouri cu suprafața mai mare de 50 mp pentru o companie;

3. spot de 10 secunde la frecvență de 3 minute în cazul panourilor digitale: 1.666 lei/lună pentru un panou cu suprafața mai mică de 12 mp; 2.023 lei/lună pentru un panou cu suprafața între 12,01 mp și 50 mp;

(4) pentru radiodifuzorii locali sau regionali, plata serviciilor de difuzare a campaniei se va face în baza următorului mecanism:

1. 10% din sumă va fi distribuită în cote egale pentru fiecare licență deținută și efectiv utilizată;

2. 20% din sumă va fi distribuită în cote egale pentru fiecare studio autorizat deținut de companiile deținătoare ale licenței, conform raportărilor depuse la C.N.A. la data de 1 martie 2020;

3. 70% din sumă va fi distribuită către fiecare deținător de licență, proporțional cu numărul de minute de producție proprie, reprezentând emisiuni de știri sau informative, intervenții ale moderatorilor, emisiuni pe teme economice sau sociale, ponderat cu numărul de locuitori rezidenți în localitățile pentru care s-a acordat licența, cu o ponderare suplimentară aplicată licențelor acordate în București de 0,25, conform raportărilor depuse la CNA până la data de 1 martie 2020.

Art. 5 – (1) Mesajele din campanie vor avea un caracter exclusiv informativ, non-comercial, iar plasarea acestora se va face în cadrul unui conținut adecvat, după cum urmează:

a) Radiodifuzare – în cadrul buletinelor de știri, al emisiunilor informative, al emisiunilor cu informații economice și financiare și al emisiunilor de educație sanitară/medicină, îngrijire personală, educație, familie și copii, știință, tehnologie și sport, precum și al altor programe ce sunt difuzate în intervalul orar 06:00 – 24:00.

b) Ziare, reviste și periodice - cotidiane generaliste naționale sau locale, cotidiane populare, publicații economico - financiare, publicații de afaceri, publicații de sănătate/medicină, știință, tehnologie, cultură și sport sau suplimentele unor astfel de publicații.

c) Portaluri web – cu un conținut din următoarele categorii: știri și analize, naționale sau locale, știri generale, economic financiar, sănătate și îngrijire personală, educație, familie și copii, știință, tehnologie și sport.

d) Amplasarea mijloacelor de publicitate în localități se va realiza în zone cu vizibilitate, evitându-se aglomerarea acestora în aceeași zonă.

Art. 6 - Societatea Română de Televiziune (SRTv) și Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) difuzează, în mod gratuit, campaniile de informare publică derulate în baza prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 7 – (1) Pentru a participa la desfășurarea campaniilor de informare publică, serviciile de programe de televiziune și radiodifuziune, ziarele tipărite, revistele, publicațiile periodice, furnizorii de servicii media online și furnizorii de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localități, vor completa o cerere de participare la campaniile de informare publică, împreună cu o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și autenticitatea datelor furnizate, prin intermediul unei platforme web gestionată de Secretariatul General al Guvernului prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

(2) Cererea va conține următoarele elemente:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) serviciul/serviciile mass-media furnizat/e care participă la campanie;

c) date privind audiența/tirajul/traficul online, cu precizarea expresă a organismului independent în domeniu care a efectuat evaluarea;

d) date privind mijloace de publicitate în localități administrate în condițiile Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

e) contul bancar deschis pe teritoriul României, utilizat pentru participarea în campaniile de informare publică;

f) pentru datele prevăzute la alin.(2) lit.a), lit.c) și lit.d) se vor atașa documentele care să ateste aceste date.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet un anunț cu privire la platforma web prevăzută la alin.(1).

(4) Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor către Secretariatul General al Guvernului este de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului privind platformei web.

(5) La finalizarea termenului limită de înregistrare, în baza datelor comunicate de solicitanți, Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet raportul generat prin aplicația web gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu cererile validate, sumele alocate fiecărui participant la campanie, condițiile contractuale de derulare a campaniei.

(6) Contractul de prestări servicii în cadrul campaniei se încheie între Secretariatul General al Guvernului, în numele și pe seama statului, și solicitant, în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data publicării raportului prevăzut la alin.(5). Contractul se semnează de către solicitant prin semnătură electronică sau în formă olografă și este transmis electronic prin aplicația web. În cazul contractelor semnate prin semnătură olografă, acestea se transmit de către solicitant Secretariatului General al Guvernului prin curierat.

(7) Modelul contractului de prestări servicii se aprobă prin ordin comun al secretarului general al Guvernului și al președintelui Agenției pentru Digitalizarea României.

(8) Secretariatul General al Guvernului efectuează plata serviciilor în tranșe lunare, cu plata în avans pentru prima lună de campanie, în condițiile prevederilor art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care, în urma monitorizării de către Agenția pentru Digitalizarea României, se constată diferențe față de condițiile de difuzare asumate inițial de participanții în campanie, următoarea tranșă lunară se ajustează pentru diferență la nivelul serviciilor efectiv prestate și măsurate.

(9) Creanțele de recuperat rezultate din derularea contractelor de prestări servicii sunt creanțe bugetare a căror recuperare se efectuează de către organele fiscale din subordinea ANAF, conform prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Creanțele de recuperat se stabilesc de către Secretariatul General al Guvernului și se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu, ce se transmite organului fiscal competent în vederea recuperării potrivit alin.(9).

(11) Sumele recuperate de organul fiscal potrivit alin.(9) se fac venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri distinct.

(12) Pentru creanțele de recuperat debitorii datorează dobânzi și penalități de întârziere potrivit Legii nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, calculate de organul fiscal competent pentru perioada de când s-a efectual plata și până când s-au recuperat sumele.

Art. 8 - (1) Cererile de participare la campanie, declarațiile pe propria răspundere și rapoartele de activitate se verifică de Secretariatul General al Guvernului prin Autoritatea pentru Digitalizarea României înainte de efectuarea fiecărei tranșe lunare. În cazul în care se constată neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate sau că prestatorul, potrivit enumerării prevăzute la art. 1 alin. (1), a furnizat date nereale privind serviciile prestate, Secretariatul General al Guvernului dispune rezilierea de îndată a contractului, sesizarea organelor competente și procedează la recuperarea sumelor acordate în avans.

(2) Materialele audio-vizuale și tipărite care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică (spoturi audio și video, bannere online, machete print, machete pentru panotaj) vor fi create și produse centralizat de o structură de creație în care asociațiile profesionale specifice pot delega membri din mai multe agenții pe bază de voluntariat și/sau plătiți.

(3) Monitorizarea executării campaniilor online, presă scrisă și amplasarea de mijloace de publicitate în localități se realizează de Autoritatea pentru Digitalizarea României prin servicii proprii de monitorizare și/sau cu sprijinul unui organism independent, standardizat și transparent, pe baza standardelor agreate și utilizate în industria media, desemnat de structurile asociative ale industriei media, pe bază de voluntariat și/sau plătit.

(4) Serviciul de planificare media, raportare și urmărire media al campaniei pentru radiodifuzori se realizează de Autoritatea pentru Digitalizarea României pe baza serviciilor furnizate de un organism independent, standardizat și transparent, în baza standardelor agreate și utilizate în industria media, desemnat de structurile asociative ale industriei media, pe bază de voluntariat și/sau plătit.

(5) În situația în care în urma monitorizărilor prevăzute la alin. (3) se observă că execuția campaniei de informare publică nu a corespuns pe deplin specificațiilor din prezenta ordonanță de urgență, se vor aplica următoarele corecții financiare:

a) Suma alocată unei publicații va fi diminuată proporțional cu gradul de neafișare al campaniei;

b) Suma alocata unui portal web va fi diminuată proporțional cu gradul de neafișare al campaniei;

c) Suma alocată mijloacelor de publicitate în localități va fi diminuată proporțional cu perioada pentru care panoul nu a fost decorat conform specificațiilor.

(6) În termen de 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 1 alin.(1), Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet un raport asupra desfășurării campaniei de informare publică.
 

The FAIR-MediaSind Federation calls on the Orban Government not to destroy the Culture and Media sector by populist measures!

postat 10 apr. 2020, 03:42 de Office Mediasind   [ actualizat la 10 apr. 2020, 03:43 ]

The Federation FAIR-MediaSind, the only representative organization, according to the law, at the level of the Culture and Media sector, asks the Romanian Government not to destroy this important area, by adopting populist measures, such as the obligation to start technical unemployment for the budgetary employees. 

The FAIR-MediaSind Federation points out to the rulers that the lack of social dialogue with the representatives of the representative trade union organizations in the sector, has generated the disastrous situation in which the more than 100,000 cultural and media workers are now. The leaders of the Ministry of Culture, most often people without vision, called politically, have adopted harmful policies, which have shown that, especially in times of crisis such as this one we are going through, can produce real human dramas in the system, both in central as well as local institutions.

As far as the media field is concerned, the situation is just as serious, because the lack of measures to protect the health of the employees, as well as their jobs, is detrimental to the public interest. Let us not forget that media institutions are vitally important for informing citizens in such difficult times. And a press with vulnerabilities cannot guarantee the correctness of the information. The most illustrative example in this regard is that of National Television, where, because of more than reprehensible political complicities, the abuse, illegality and uncertainty regarding the future of the institution are perpetuated. Thus, the largest state institution in the Mass-Media, the Romanian Television Corporation, is still managed by an incompetent management and accused of corruption by the inspectors of the Court of Auditors (details here: In the attention of the Presidency, the Parliament, the Government and the DNA: The decision of the Court of Auditors confirms the robbery of the National Television!), and the employees of this institution are obliged daily to work in conditions that put their lives at risk every day due to the lack of protection measures and sanitary materials, which exist only in the news releases of the management.

In the European Union, the international organizations to which FAIR-MediaSind is fully affiliated -  International Federation of Journalists,  International Federation of Musicians, International Federation of Actors, UNI Global Media,  European Federation of Journalists (EFJ) have called on the European Commission and the European Parliament to take swift, targeted and coordinated actions in support of all workers - staff, freelancers and self-employed - and companies, in response to the devastating social and economic impact of the global COVID-19 crisis on the media sector.

COVID-19 creates a global crackdown on press freedom. Confronted with this pandemic, European citizens need professional journalists, economically secured, more than ever. The EU should support and encourage Member States to take action in this regard.

Urgent compensation sets of measures promoted by the EU and the Member States must be adopted without delay, in order to protect the jobs and incomes of the media workers, to support the companies, properly funding the public service media in this period of crisis. Thousands of media workers have already lost or are at risk of losing their jobs, either temporarily or permanently.

 “We met with the Vice-President of the European Commission, Věra Jourová and asked her to consider the media sector as a vital one. The press can save lives. The media, however, needs the support of governments, international and regional intergovernmental organizations, the support of media funding bodies for the implementation of the exceptional measures that are required now, "said the President of the European Federation of Journalists, Mogens Blicher Bjerregård.

"Instead of corporate tax cuts or social security cuts and share buybacks, EFJ is calling for specific measures to put more reporters on the ground," added Renate Schroeder, director of the European Federation of Journalists.

Plans to support the media in the EU and in the member countries should include the following measures:
Increasing national funding for public media and culture;

Direct financial assistance for newsrooms (direct, emergency subsidies for financing jobs in central and local newsrooms; deferral of repayment of media companies’ loans, without interest collection; granting loans to support the salaries of the media staff; increasing the share of public or government in the local press ...). Subsidies will be distributed by an independent body, taking into account objective criteria (protecting the jobs of journalists, the demonstrated decrease of the advertising revenues, endangered independent local media company ...); 

Providing EU and National funds to support new approaches to news publishing, especially at local or Community level. Grants, through a new independent body, to support community-based, independent journalism, adopting innovative solutions journalistic endeavors. These funds could be supported by a tax (2%) on advertising on online platforms.

Also, the requirements of the International Federation of Actors (IFA) and the media, entertainment and arts sector within the UNI Global Union (UNI-MEI) to support the economic sustainability of the creative sector are:

Economic aid and incentive packages targeted and adapted to the specific needs and practices of the sector.

Temporary and non-restrictive rules to target State aid must be rapidly implemented. Relaxing tax measures during the crisis, to ease the pressure on companies and workers.

The payment of employers' social security contributions should be deferred where necessary.

Funding bodies need to adapt their rules to provide best possible support for discontinued projects and to provide flexibility in project applications.
Direct subsidies must be granted to help cover immediate fixed costs, including labor. Subsidies should be preferred to loans.

Together with the FIA and UNI-MEI, EFJ, FAIR-MediaSind also calls on the European Union and national governments to support employees and self-employed persons. Many of them may not have enough resources to survive this crisis and may face a critical situation. That's why we make the following recommendations:

All workers in our sector, including freelancers and self-employed persons, should also be included in the economic and social assistance packages, directed to the culture and media sector, in order to preserve the potential of the workforce and the skills of the employees.
Protecting employees by isolation at home should not be done at the expense of their accrued leave rights.
Access to social assistance and paid medical leave is guaranteed without restrictions during waiting periods for all workers.
Access to unemployment benefits should be extended to withstand any prolonged effects of the crisis.

If the governments continue to show the same disrespect for the workers of the Culture and Media, the FAIR-MediaSind Federation will organize specific protest actions, especially during the future election campaigns, when the politicians' appetite for publicity and votes is growing to a highest!

Federation of Culture and Media FAIR-MediaSind
The Permanent Executive Office

Bucharest, April 9, 2020

MediaSind TVR Cluj a intrat în acțiune!

postat 31 mar. 2020, 01:46 de Office Mediasind   [ actualizat la 2 apr. 2020, 04:41 ]

Biroul Executiv Național al Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind a validat înființarea Filialei MediaSind TVR Cluj și a conducerii alese în Adunarea Generală din data de 20 martie 2020. Astfel, pentru un mandat de un an, conducerea  MediaSind TVR Cluj va fi asigurată de Cristian Balaș, în calitate de președinte filială, Luminița Georgeta Cotuțiu, în calitate de vicepreședinte și de Alina Raluca Șomlea, în calitate de secretar și Loredana Corchiș, reprezentanta Departamentului Juridic al filialei MediaSind TVR Cluj.

Noua structură se alătură filialelor MediaSind TVR din țară - MediaSind TVR Craiova, MediaSind TVR Timișoara, MediaSind TVR Tg. Mureș și MediaSind TVR Iași,  precum și structurilor la nivel național - MediaSind Radio România, MediaSind AGERPRES, MediaSind ONLINE și MediaSind Freelanceri, pentru respectarea drepturilor lucrătorilor din mass-media și pentru garantarea locurilor de muncă, mai ales în aceste vremuri dramatice. (amănunte aici: SRJ MediaSind solicită instituțiilor statului să se implice de urgență pentru protejarea sănătății lucrătorilor din mass-media!

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind este cea mai mare organizație națională a lucrătorilor din mass-media, membru fondator al singurei federații reprezentative la nivel de sector Cultură și Mass-Media -  Federația FAIR-MediaSind, organizație afiliată cu drepturi depline (full member) la Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Europeană a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Muzicienilor, Federația Internațională a Actorilor, UNI Global, UNI Media, Entertainment & Arts și, pe plan național, la cea mai mare confederație sindicală CNSLR-Frăția. 

Pentru înscrieri în organizație colegii din TVR Cluj pot contacta MediaSind TVR Cluj la adresa de mail tvr.cluj@mediasind.ro, iar colegii din instituțiile de media din Cluj - la adresa office@mediasind.ro.

Împreună suntem mai puternici!

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind
Biroul Executiv Național

București, 31 martie 2020

#COVID-19:Mesajul Președintelui Federației Internaționale a Jurnaliștilor către toate organizațiile membre

postat 25 mar. 2020, 07:42 de Office Mediasind   [ actualizat la 25 mar. 2020, 08:45 ]

Dragi prieteni și camarazi,

 Vă scriu astăzi pentru că știu că toți sunteți afectați de criza sanitară provocată de Coronavirus / Covid-19, cu consecințele ei  grave asupra sănătății, desigur, de decesele care sunt contabilizate la mii de persoane acum, dar și  cu consecințe în toate sectoarele economiei globale.

Multe frontiere sunt închise, mii de companii și-au încetat activitatea, multe dintre sindicatele noastre și-au închis porțile, cum s-a întâmplat la  sediul IFJ de la Bruxelles cu cele trei birouri regionale ale  noastre din Dakar, Sydney și Buenos Aires.

În calitate de sindicaliști, avem datoria de a proteja angajații organizațiilor noastre și avem, de asemenea, datoria de a sfătui jurnaliștii despre cele mai bune modalități de a se proteja de această pandemie.

Din această cauză, din păcate, această criză sanitară  va avea consecințe asupra presei, asupra condițiilor de muncă ale colegilor noștri din redacții și a locurilor de muncă a jurnaliștilor. Și cum se întâmplă prea des, este din ce în ce mai grav  pentru cei care plătesc deja factura și pentru cei care își vor pierde locurile de muncă în zilele următoare, fără garantarea securității sociale și fără nicio compensație salarială.

Știu că, în calitate de  sindicaliști, îi sprijiniți pe cei mai slabi cu toată puterea dvs. și vă felicit pentru că trebuie să protejăm jurnaliștii și să salvăm mass-media cu sprijinul  tuturor organizațiilor internaționale ale lucrătorilor.

Și în aceste momente dificile și excepționale, puteți conta și pe noi, aleși din comitetele executive și administrative, dacă aveți cea mai mică nevoie, cea mai mică întrebare, puteți conta pe echipele noastre din Bruxelles, Sydney, Buenos Aires și Dakar, care lucrează de la distanță.

În momentul de față, este foarte dificil să știm exact cum va fi viitorul - am amânat deja Adunarea noastră anuală și Comitetul executiv al Omanului în iunie -, dar vă rugăm să credeți că vom face tot posibilul pentru a ne menține misiunile la un nivel foarte înalt de calitate.

Aveți  grijă de voi și de cei dragi.

Să nu uităm niciodată că împreună suntem mai puternici!

Cu toată prietenia și toată solidaritatea mea,

Younes MJAHED
Președintele IFJ

Federația Internațională a Jurnaliștilor reprezintă interesele a peste 600 000 de jurnaliști din 146 de țări. Singura organizație afiliată din România este Federația Cultură și Mass- Media FAIR- MediaSind, în calitate de membru cu drepturi depline (full member).

25 March 2020

Federația Europeană a Jurnaliștilor condamnă atitudinea "iresponsabilă" a angajatorilor care forțează jurnaliștii să lucreze din redacții!

postat 16 mar. 2020, 10:30 de Office Mediasind   [ actualizat la 16 mar. 2020, 10:47 ]


https://europeanjournalists.org/blog/2020/03/16/covid-19-journalists-must-be-allowed-to-telework/?fbclid=IwAR0oyZ40JOo1h574mPz0Zf9j0j4ZGfKlvkiQTXlVpbSgkWo8K2tTMTbiMSE
Federația Europeană a Jurnaliștilor (EFJ)
salută măsurile luate pentru a asigura siguranța jurnaliștilor în timpul pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, condamnăm atitudinea unor angajatori din sector care își forțează jurnaliștii să lucreze din sala de știri - redacții. În situația actuală, sănătatea și siguranța jurnaliștilor este prima noastră prioritate. Solicităm tuturor angajatorilor mass-media să aplice principiile prevenirii, punând în aplicare toate măsurile adecvate pentru protejarea sănătății jurnaliștilor la locul de muncă.

EFJ a aflat de la filialele sale că unii angajatori din acest sector refuză să le permită jurnaliștilor să lucreze în regim de telemuncă. EFJ condamnă cu tărie această atitudine iresponsabilă.

„Este inacceptabil faptul că unii editori refuză să permită jurnaliștilor să lucreze în telemuncă. Instrumentele telematice de astăzi permit executarea perfectă de la distanță a sarcinilor jurnalistice ", a declarat secretarul general al EFJ, Ricardo Gutiérrez. „Obligarea jurnaliștilor să se adune zilnic în sala de știri crește riscul de contagiune pentru întreaga populație. Acest lucru este complet iresponsabil! ”

Fiecare angajator trebuie să se simtă preocupat de epidemie și să ia măsuri pentru a o contracara. EFJ și-a anulat toate ședințele până la 6 aprilie și a instruit personalul său să lucreze de acasă, ca parte a unui pachet de măsuri pentru a face față infectării cu COVID-19.

FEJ se alătură Confederației Europene a Sindicatelor (CES) pentru a solicita Comisiei Europene și statelor membre ale UE să pună în aplicare măsuri de urgență, cum ar fi relaxarea normelor fiscale în conformitate cu Pactul de stabilitate și creștere și normele privind ajutoarele de stat, în timp ce adoptă legislația subsecventă pentru a pune la dispoziţie finanțare imediată pentru cei afectaţi. 

Aceasta trebuie să includă sprijin financiar pentru lucrătorii care sunt carantinați, suspendați de la locul de muncă sau concediați din cauza COVID-19. O atenție deosebită trebuie acordată jurnaliştilor defavorizaţi (inclusiv jurnaliștilor independenți), care sunt adesea excluşi de la aceleași drepturi ca și ceilalți lucrători.

 

Federația Europeană a Jurnaliștilor: Jurnaliștii trebuie să poată furniza informații factuale și recomandări clare cetățenilor care sunt din ce în ce mai iritați de inflația informațiilor din jurul COVID-19

postat 11 mar. 2020, 05:41 de Office Mediasind   [ actualizat la 11 mar. 2020, 05:41 ]

Federația Europeană a Jurnaliștilor (EFJ) regretă lipsa unui răspuns coordonat în materie de sănătate european la pandemia COVID-19, arată un comunicat de presă: “EFJ invită factorii de decizie europeni, la nivel european și național, să facă recomandări clare în coordonare cu toate părțile interesate relevante.

Jurnaliștii trebuie să poată furniza informații factuale și recomandări clare cetățenilor care sunt din ce în ce mai iritați de inflația informațiilor din jurul COVID-19. Acestia au datoria de a combate dezinformarea cu privire la coronavirus. Aceștia au responsabilitatea de a da cuvântul experților, calificați să comenteze astfel de probleme sensibile.

EFJ se alătură IFJ pentru a solicita mass-media să raporteze în mod responsabil și să evite crearea de panică nejustificată sau să împărtășească comentarii discriminatorii și rasiste.

Credem că rolul mass-media și al jurnaliștilor este de a oferi cetățenilor raportări verificate, precise și de a evita senzaționalismul care ar putea duce la panică și frică.

Carta globală de etică a jurnaliștilor IFJ este o excelentă referință în astfel de momente de incertitudine. Jurnaliștii și mass-media trebuie să raporteze despre fapte și surse științifice fiabile, evitând speculațiile. Ar trebui evitat un vocabular care să inducă teamă care ar putea crea o stare de alarmă care nu corespunde realității. Jurnaliștii ar trebui să fie, de asemenea, deosebit de sensibili la confidențialitatea persoanelor afectate.

În consecință, EFJ solicită autorităților publice și instituțiilor medicale să furnizeze informații în timp util și transparente, astfel încât jurnaliștii și publicul să aibă acces la toate informațiile relevante. EFJ solicită, de asemenea, angajatorilor media să evalueze zi de zi riscurile jurnaliștilor care raportează atât din exterior, cât și din interiorul sălii de știri.”Notificare MediaSind pentru respectarea sănătății angajaților!

postat 10 mar. 2020, 10:35 de Office Mediasind   [ actualizat la 10 mar. 2020, 10:37 ]

Către Societatea Română de Televiziune,
În atenția dnei. Doina Gradea, președinte-director general
Societatea Română de Radiodifuziune
În atenția dlui. Georgică Severin, președinte-director general


NOTIFICARE

Având în vedere prevederile Hotărârii nr 6 din 9.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronovirus, emisă de Guvernul României – Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, vă solicităm să dispuneți toate măsurile necesare pentru a preveni îmbolnăvirea salariaților instituției. În acest sens vă solicităm să aprobați imediat orice cerere venită din partea angajaților instituției pe care o conduceți, în conformitate cu recomandările Ministerului Muncii, după cum urmează:

1.Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

2. Modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, în conformitate cu prevederile art. 108-110 din Codul Muncii, unilateral, în conformitate cu prevederile art. 48 din același act normativ, sau prin acordul părților, cu precizarea în mod expres în decizia sau, după caz, în actul adițional de modificare a locului de muncă, a următoarelor elemente:
• faptul că salariatul lucrează de la domiciliu;
• perioada în care se aplică această măsură;
• obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.
În această situație, angajatorul are obligația de a asigura instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

3. Desfășurarea activității prin telemuncă, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 81/ 2018 privind reglementarea activității de telemuncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

Vă aducem la cunoștință faptul că mai multe instituții de media unde organizația noastră are membri afiliați, printre care se află Agenția Națională de Presă AGERPRES, ziarul Libertatea, Digi 24 etc. au luat deja decizia activității în regim de telemuncă.

Vă informăm că în cazul în care nu veți ține cont de prezenta NOTIFICARE, o să fiți direct răspunzători, din punct de vedere civil dar și penal, de consecințele îmbolnăvirii salariaților.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind
Biroul Executiv Național
                                                                                                                      București, 10 martie 2020

Informare privind începerea negocierii CCM la TVR

postat 10 mar. 2020, 02:12 de Office Mediasind   [ actualizat la 10 mar. 2020, 02:39 ]

După tentativa nereușită a administrației Gradea din săptămâna trecută de a trece la „crearea” CCM fără partenerii sociali, respectiv reprezentanții Federației FAIR MediaSind, MediaSind TVR și Sindicatul TVR Craiova, ieri, 9 martie, au început, cu o întârziere de peste două luni, negocierile clauzelor CCM din TVR.

În echipa administrației Gradea au mai apărut două nume noi: Demeter Andraș, noul consilier de etică din TVR și director al Casei de producție și Florentina Stan, șef serviciu Resurse Umane.


Discuțiile au început cu reproșuri ale dlui.Demeter legate de comunicatul de presă al SRJ MediaSind privind adoptarea, în mod abuziv și ilegal, a unui set de norme de etică sub forma mascată a unei proceduri. (amănunte la acest link: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/invocandconsiderenteeticeconducereatvrimpuneoprocedurailegalasiimoralapentruaconcediaangajatiiincomozi )

Acesta a susținut că Societatea Română de Televiziune a fost obligată printr-o Adresă din partea Secretariatului General al Guvernului să adopte un Cod de conduită și să înființeze funcția de consilier de etică! Deși i s-a solicitat de mai multe ori acest document, nu a fost pus la dispoziție, făcându-ne promisiunea că va fi prezentat ulterior, la o data neprecizată. Astăzi, 10.03.2020, prin mail, ne-a fost transmis de către secretariatul comisiei de negociere, Ordinul SGG nr.600/2018 privind Codul controlului intern managerial pentru instituțiile din administrația publică centrală și Manualul de implementare a sistemului de control managerial în administrația centrală. Lipsește, evident, adresa SGG invocată de dl.Demeter prin care SRTV ar fi fost "obligată" să adopte un Cod etic cu încălcarea prevederilor constituționale, ale Legii SRR și SRTV, Legii avertizorului public, Legii Dialogului social, Statutului Jurnalistului din SRTV și a prevederilor CCM din SRTV!

Liderii Federației  FAIR- MediaSind  în numele afiliaților săi – MediaSind TVR și Sindicatul TVR Craiova -au solicitat expres părții patronale să retragă de urgență această așa- zisă procedură care maschează, de fapt, modificarea CCM și a Regulamentului Intern, solicitând negocierea prevederilor respective cu partenerii sociali. Atât avocatul MediaSind, cât și liderii FAIR MediaSind, SRJ MediaSind și MediaSind TVR, au reiterat faptul  că definirea abaterilor disciplinare cuprinse în documentul aprobat și introdus în mod fraudulos, este făcută cu scopul de a putea concedia, „cu temei legal” angajații incomozi.

La această întâlnire reprezentanții administrației au recunoscut că este în lucru o nouă procedură, de fapt un regulament pentru organizarea concursurilor managerilor, acțiune făcută tot fără consultarea partenerilor sociali, a membrilor CD și CA. I-am anunțat oficial pe reprezentanții administrației că și această procedură va fi atacată în justiție, întrucât maschează un nou regulament. Deși i s-a explicat de mai multe ori că procedurile se referă doar la activități și nu la regulamente, dl. Demeter se făcea că nu înțelege, repetând că totul este legal. Întrebat de mai multe ori de ce Codul etic din TVR nu a fost adoptat în aceleași condiții ca cel din SRR, de unde a copiat anumite prevederi, acesta a recunoscut, într-un final, că respectivul document a fost negociat în Radio cu partenerii sociali și a fost adoptat prin votul CA!

De asemenea, dl. Andraș Demeter a confirmat faptul că procedura va avea efecte juridice după 30 de zile de la publicarea pe intranet iar în caz de încălcare se poate ajunge în fața  comisiei de cercetare disciplinară.

 Întrebat cine sau ce serviciu secret sau care a fost rațiunea de a include în grupul de elaborare a documentului, alături de șefa serviciului juridic, dna. Roxana Ionescu, a dlui. Col (r) Adrian Fulea, dl. Demeter a afirmat că nu își amintește cine anume l-a propus. Acesta a ținut să mai facă precizarea că, în opinia sa, consilierul de etică nu se substituie Comisiei de Etică și Arbitraj și că nu va bloca activitatea acestei comisii, cel puțin până în luna mai când îi expiră mandatul.

În aceste condiții, reprezentanții MediaSind TVR au anunțat că vor ataca în instanță aceste prevederi și că vor sesiza Agenția Națională de Integritate și instituțiile abilitate despre modul fraudulos în care s-a adoptat acest document în dauna tuturor salariaților și colaboratorilor TVR, fără negocierea cu partenerii sociali și fără aprobarea membrilor CD si CA.

Au fost întrebați și reprezentanții salariaților prezenți la negocieri care este poziția lor față de acest document considerat de noi ilegal și care poate justifica abuzurile de orice fel față de angajați, oferind posibilitatea administrației de a recurge la concedieri  pentru orice critică, comportament sau acțiuni care nu sunt pe placul conducerii. Cu excepția a două persone care au susținut argumentele noastre dar au precizat că vorbesc în nume propriu, restul liderilor sindicali au tăcut mâlc.

Trebuie precizat că dna. Iordănescu, lider SPUSTv și dl. Balcan (a cărui organizație mai are doar 7 membri, deci sub numărul legal) s-au arătat foarte supărați de acea parte a comunicatului SRJ MediaSind referitoare la complicitatea unor lideri sindicali care au făcut posibilă adoptarea regulamentului, coordonat de șefa TVR împreună cu apropiații săi. Aceștia doreau să precizăm faptul dacă ei sunt vizați sau nu în acel comunicat, motiv pentru care au fost întrebați dacă doar acest aspect îi interesează dintre toate argumentele privind pericolul adoptării acestui document, care va face posibilă  concedierea colegilor lor din cauze subiective.

După aproximativ două ore de discuții aprinse pe acest subiect care s-au transformat, practic, într-un dialog al surzilor, s-a trecut la “negocierea efectivă” a CCM. Același dl. Demeter împreună cu șefa juridicului, dna. Roxana Ionescu, au susținut că propunerile înaintate FAIR MediaSind reprezintă un CCM nou! Li s-a explicat cu răbdare că prin Actul aditional nr 3 s-a convenit, din cauza timpului limitat, să se negocieze în termen de 60 de zile celelalte clauze din CCM. Din acest motiv am arătat că noi dorim negocierea celorlalte clauze pentru a obține un contract la standarde europene și că avem o anumită viziune și logică în conținutul și distribuirea articolelor contractului.

Însă, în sprijinul administrației a intervenit și dl Balcan care a susținut agresiv că nu se poate negocia întregul CCM! Susținând aceleași argumente, dna. Iordănescu, ca și cum ar fi fost demult în barca conducerii, a cerut să se negocieze doar clauzele care nu implică un efort financiar, lucru salutat de dl. Demeter care a afirmat că bugetul primit de TVR este "considerabil mai mic" decât cel de anul trecut. Imediat am reacționat susținând că este o afirmație falsă, întrucât bugetul este "considerabil egal" cu cel de anul trecut.

În aceste condiții reprezentanții părții patronale au afirmat că se vor adresa ITM pentru a afla cât anume dintr-un contract au voie să negocieze prin ACT adițional!!! Tot la ITM vor verifica și legalitatea mandatului primit de reprezentanții salariaților, având în vedere că la negocierile trecute aceștia au anunțat că mandatul primit din partea salariaților TVR este de a se prelungi contractul actual cu 12 luni.

Următoarea întâlnire a fost programată pentru data de 16 martie 2020, la ora 11,00.

În concluzie, la fel cum am arătat și în informarea trecută (amănunte aici http://www.mediasind.ro/news/precizarimediasindprivindintoxicarilereprezentantilorspustvlegatedenegociereaccmdintvr) avem certitudinea că administrația nu dorește negocieri serioase și că se mimează, de fapt, dialogul social, pentru a temporiza procesul și SPUStv să obțină, între timp, o eventuală reprezentativitate în instanță, ca apoi să se negocieze un contract colectiv în favoarea conducerii, renunțându-se și la drepturile obținute cu greu la sfârșitul anului trecut, fapt care a început deja să deranjeze pe sforarii din TVR. 

Dragi colegi, fiți foarte atenți, din acest moment vă puteți pierde locul de muncă dacă acceptați regulile ilegale adoptate de către administrația Gradea și acoliții săi! Acum au și baza legală de a vă concedia cu mare ușurință. Organizația noastră vă va susține în cazul în care vă considerați abuzați pe nedrept de conducere!

Facem un apel către toți salariații, indiferent dacă sunt sau nu membri de sindicat, să susțină demersurile și acțiunile noastre pentru a anula orice abuzuri împotriva angajaților TVR.

Departament Comunicare MediaSind TVR

București 10 martie 2020

 

 


1-10 of 465