News

Șefa interimară a TVR refuză de 3 luni să pună la dispoziția MediaSind sediul închiriat!

postat 26 oct. 2021, 02:29 de Office Mediasind   [ actualizat la 26 oct. 2021, 03:11 ]

În opinia Directorului general interimar, Ramona Săseanu, fostă lideră de sindicat (foto), reprezentanții SRJ MediaSind ar trebui să intre în sediu doar o zi, între orele 10,00 și 14,00, și doar însoțiți permanent de un reprezentant al Serviciului Logistic din TVR!

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind a transmis astăzi, 26 octombrie 2021, o Somație Directorului general interimar al Societății Române de Televiziune, Ramona Săseanu, pentru  încălcarea  prevederilor din Contractul de închiriere încheiat de organizație cu Societatea Română de Televiziune- SRTV pentru închirierea spațiului situat la camera R 1205.

În opinia Directorului general interimar, fostă lideră de sindicat, reprezentanții SRJ MediaSind ar trebui să intre în sediu doar o zi, între orele 10,00 și 14,00, și doar însoțiți de un reprezentant al Serviciului Logistic din TVR!

În concluzie, SRJ MediaSind a  somat conducerea interimară  ca până la data de 1 noiembrie 2021, să pună la dispoziție toate documentele necesare pentru ca organizația noastră să  intre în sediul contractat cu 150,37 euro/lunar, precum și utilitățile aferente în cuantum de aproximativ 800 lei lunar: "Totodată, vă solicităm ca până la aceeași dată să ne comunicați numele persoanelor care se fac responsabile de încălcarea flagrantă a prevederilor contractuale, pentru a le putea acționa în instanță, în solidar cu dvs. și cu instituția pe care o conduceți, pentru daunele produse organizației noastre și membrilor noștri de sindicat. Nu în ultimul rând, vă informăm că în cazul în care veți refuza, în continuare, să respectați prevederile legale și pe cele contractuale, vom fi nevoiți să ne adresăm și instituțiilor abilitate să cerceteze acest nou abuz în serviciu."- se arată în Notificare.

Vă prezentăm în continuare adresa transmisă Directorului General Interimar Ramona Săseanu.

Departament Comunicare MediaSind TVR
București, 26 octombrie 2021

                                                                                                                                 Nr.344/26.10.2021

Către Societatea Română de Televiziune,

Doamnei Ramona Săseanu, Director General Interimar

Referitor adresă C/949/25.10.2021

 

Subscrisa, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, prin reprezentant legal Cristinel Godinac, în calitate de Președinte, vă notifică să respectați prevederile Contractului de închiriere încheiat cu Societatea Română de Televiziune- SRTV pentru închirierea spațiului situat la camera R 1205. Așa cum v-am notificat de mai multe ori, nici după aproximativ 3 luni de la încheierea contractului, nu am intrat în posesia spațiului, întrucât nu s-a încheiat Procesul-verbal de predare – primire și nici Procesul verbal pentru stabilirea utilităților. La solicitarea noastră, abia în data de 20 octombrie 2021 am primit un draft de PV pe care nu putem să-l semnăm întrucât nu ni se asigură accesul legal în instituție.

 

Ieri, 25 10 2021, la ora 17,15, în urma transmiterii listei cu personalul SRJ MediaSind căruia SRTV trebuie să-i asigure acces permanent în cadrul instituției, am primit adresa nr C/949/25.10.2021, semnată de dna. Ramona Săseanu, director general interimar, în care eram anunțați că ni se permite accesul în instituție doar pentru astăzi, 26.10.2021, între orele 10 și 14,00!!! Mai mult, prezența noastră în instituție este condiționată de însoțirea permanentă din partea unui reprezentant al Serviciului Logistică, ceea ce considerăm că este inacceptabil și nelegal.

 

Stimată dnă. Director general interimar,

 

Așa cum ar trebui să cunoașteți în calitate de angajator, dar și de fost (actual) lider de sindicat, o organizație sindicală își desfășoară activitatea în permanență, nu doar într-o zi și în orele pe care le stabiliți dvs. Mai mult, în calitate de partener social în cadrul Societății Române de Televiziune potrivit Hotărârii nr.3598/17.06.2021 a Curții de Apel București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2021, aveți obligația de a permite accesul SRJ MediaSind în instituția în care are membri de sindicat. Cu toate acestea, SRJ MediaSind a acceptat să vă achite lunar o chirie în cuantum de 150,37 euro, precum și utilitățile aferente în cuantum de aproximativ 800 lei lunar, pentru a putea zilnic să reprezinte și să ia contact cu membrii săi din Televiziunea Română!

Mai mult, conform art. 6.1 -Obligațiile Locatorului din Contractul de închiriere aprobat de Comitetul Director și semnat de către dvs., Societatea Română de Televiziune s-a obligat “să asigure accesul personalului LOCATARULUI”, adică tocmai al Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind. Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, prin termenul de Personal  (cu sens colectiv) se înțelege și “totalitatea lucrătorilor din cadrul unei instituții, organizații etc.).” Cu alte cuvinte, prezența conducerii Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, inclusiv a subsemnatului în calitate de reprezentant legal al instituției sindicale, este necesară pentru funcționarea, în condiții de legalitate, a organizației sindicale.

Este surprinzător faptul că organizația noastră este singura căreia i se impun astfel de restricții. Nu am constatat aceleași condiții de acces pentru personalul cabinetelor medicale sau a altor societăți care au încheiate contracte de închiriere cu instituția. Dar mai ales, în raport cu celelalte sindicate din Televiziunea Română, care nici măcar nu achită vreo chirie, cum este cazul sindicatului în care dvs. dețineți, sau ați deținut, funcția de vicepreședinte.

 

În concluzie, vă solicităm ca până la data de 1 noiembrie 2021, să puneți la dispoziția Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind toate documentele necesare pentru a intra în sediul contractat și pentru asigurarea accesului personalului nostru în instituție. Totodată, vă solicităm ca până la aceeași dată să ne comunicați numele persoanelor care se fac responsabile de încălcarea flagrantă a prevederilor contractuale, pentru a le putea acționa în instanță, în solidar cu dvs. și cu instituția pe care o conduceți, pentru daunele produse organizației noastre și membrilor noștri de sindicat. Nu în ultimul rând, vă informăm că în cazul în care veți refuza, în continuare, să respectați prevederile legale și pe cele contractuale, vom fi nevoiți să ne adresăm și instituțiilor abilitate să cerceteze acest nou abuz în serviciu.

 

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind

Prin reprezentant legal,

Cristinel Godinac, Președinte

MediaSind cere sancționarea conducerii Departamentului Economic al TVR pentru încălcarea legislației

postat 13 iul. 2021, 05:43 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 iul. 2021, 05:44 ]

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind și MediaSind TVR au reiterat astăzi, 13 iulie 2021, conducerii Societății Române de Televiziune - SRTV, solicitarea  de a dispune efectuarea unei cercetări disciplinare împotriva persoanelor implicate în comiterea unor abuzuri față de membrii de sindicat și de organizația sindicală, precum și sesizarea instituțiilor abilitate pentru cercetarea faptelor care pot constitui infracțiuni.

SRJ MediaSind și MediaSind TVR consideră că explicațiile conducerii Departamentului Economic transmise de către directorul general interimar al SRTV,  Ramona Săseanu, organizației noastre prin adresa nr. C/611/09.07.2021, nu justifică încălcarea flagrantă, de către conducerea acestui compartiment,  a prevederilor Legii nr. 41/1994:  "Este ca și cum conducerea Departamentul Economic ar trimite un document purtând antetul instituției către conducerea EBU pentru a clarifica diverse aspecte privind plata cotizației TVR, sau conducerea unei redacții s-ar adresa CNA pentru a cere explicații privind acordarea unei sancțiuni TVR, toate aceste persoane substituindu-se atribuțiilor directorului general. Tocmai din acest motiv legiuitorul a acordat mandat pentru astfel de situații doar directorului general și nu fiecărei persoane din conducerea compartimentelor instituției. Iar dovada că nu este prima dată când aceste persoane încalcă flagrant legea, o aveți atașată și recunoscută în adresa Departamentului Economic prin documentul semnat și transmis organizației noastre încă din data de 11.02.2019, ceea ce înseamnă că fapta este în formă continuată! Chiar dacă SRJ MediaSind nu a reacționat din primul moment, acest fapt  nu constituie un argument juridic privind încălcarea repetată a prevederilor legale de către conducerea Departamentului Economic." -  se arată în răspunsul MediaSind.

De asemenea, referitor la  afirmațiile șefelor compartimentului Economic  potrivit cărora considerațiile MediaSind din Notificare privind abuzurile săvârsite de conducerea Departamentului Economic sunt nefondate și că au fost inserate cu scopul de a intimidaprecizăm că acestea se înscriu în aceeași politică arogantă promovată de către fosta administrație împotriva angajaților instituției, dar și  față de organizația noastră. Precizăm că scopul MediaSind TVR nu este de a intimida diverși directori aflați vremelnic în funcții de conducere, ci pentru a-i determina pe aceștia să respecte legea și pe angajații instituției pe care îi reprezentăm în calitate de membri afiliați.

Prezentăm în continuare adresa SRJ MediaSind și MediaSind TVR transmisă conducerii SRTV. După cum se poate observa în fotografie, răspunsul SRTV nu precizează dacă se vor lua măsuri în cazul  abaterilor și abuzurilor sesizate de către organizația noastră în data de 7 iulie 2021 (amănunte aici:  În Televiziunea Română continuă abuzurile împotriva membrilor MediaSind! )

Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 13 iulie 2021

Nr.316/13.07.2021

 

Către Societatea Română de Televiziune,

În atenția dnei. Ramona Săseanu, Director General Interimar

Ref adresa nr. C/611/09.07.2021

Referitor la adresa dvs. nr C/611/09.07.2021 transmisă prin email la data de 11.07.2021, conținând răspunsul Departamentului Economic la Notificarea  Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind și al Filialei MediaSInd TVR înregistrată cu nr. C/6879/07.07.2021, facem următoarele precizări:

  1. Răspunsul conducerii Departamentului Economic confirmă, încă o dată, necunoașterea, sau aplicarea cu iresponsabilitate a prevederilor art. 29 din Legea nr.41/1994 privind organizarea  și funcționarea SRR  și SRTV, care precizează cine este persoana care poate să reprezinte instituția în relațiile cu alte organizații naționale sau internaționale:  “Directorul general reprezintă Societatea Romana de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Romana de Televiziune în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale şi participa, cu aprobarea şi mandatul date de consiliul de administraţie, la reuniunile internaţionale.

În acest sens, susținerile dnei. Liliana Potecă, coordonator departament Economic și a dnei. Ioana Silei, coordonator Serviciu Financiar potrivit cărora  solicitarea se referă strict la o operațiune economică...” motiv pentru care este de competența conducerii Departamentului Economic să o semneze”, nu constituie argumente juridice necesare pentru a justifica nerespectarea prevederilor legale. Chiar dacă solicitarea respectivă  era în sarcina Departamentului Economic, aceasta trebuia să fie adusă la cunoștința directorului general iar acesta să informeze organizația noastră sau să mandateze Departamentul Economic pentru a formula o astfel de solicitare. Este ca și cum conducerea Departamentul Economic ar trimite un document purtând antetul instituției către conducerea EBU pentru a clarifica diverse aspecte privind plata cotizației TVR, sau conducerea unei redacții s-ar adresa CNA pentru a cere explicații privind acordarea unei sancțiuni TVR, toate aceste persoane substituindu-se atribuțiilor directorului general. Tocmai din acest motiv legiuitorul a acordat mandat pentru astfel de situații doar directorului general și nu fiecărei persoane din conducerea compartimentelor instituției. Iar dovada că nu este prima dată când aceste persoane încalcă flagrant legea, o aveți atașată și recunoscută în adresa Departamentului Economic prin documentul semnat și transmis organizației noastre încă din data de 11.02.2019, ceea ce înseamnă că fapta este în formă continuată! Chiar dacă SRJ MediaSind nu a reacționat din primul moment, acest fapt  nu constituie un argument juridic privind încălcarea repetată a prevederilor legale de către conducerea Departamentului Economic. 

  1. Contrar celor afirmate de către conducerea Departamentului Economic, precizăm că imediat după fuziunea cu  Sindicatul TVR Sind din data de 15 martie 2017, confirmată prin Sentința Civilă nr.3486/2017, organizația noastră a transmis la SRTV toate documentele necesare pentru reținerea cotizației, inclusiv copii după cererile de adeziune care conțineau acordul membrilor pentru reținerea cotizației sindicale pe statul de plată, inclusiv tabele cu semnături. Precizăm că  de fiecare dată când un angajat se înscrie în sindicat, organizația noastră informează instituția și depune copie certificată după cererea de adeziune care conține acordul membrului de reținere a cotizației pe statul de plată.
  1. Având în vedere  prevederile art. I din Legea nr.1/2016 de modificare a Legii nr.62/2011, ”Art. 24. - (1) La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată.(2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal"  orice alte solicitări în plus față de cerințele legale, nu reprezintă decât un abuz împotriva membrilor noștri de sindicat și ai organizației noastre. Cu alte cuvinte, este necesar acordul certificat cu originalul și nu documentul solicitat în original de șefele Departamentului Economic!
  1. Potrivit art. 33 alin (1) din Legea nr.62/2011, republicată,  „Membrii unei organizații sindicale au dreptul de a se retrage din organizația sindicală fără a avea obligația de a arăta motivele.”  În acest sens, prevederile naționale, dar și internaționale în domeniul dreptului muncii interzic angajatorului orice fel condiționare privind organizarea și funcționarea unei  organizații sindicale. Or, introducerea unor condiționări pentru  a obliga un membru de sindicat să obțină un număr de înregistrare în momentul când se înscrie în alt sindicat reprezintă o imixtiune în activitatea sindicală pedepsită ca infracțiune de lege.
  1. Afirmațiile dnei. Iuliana Potecă și a dnei. Ioana Silei potrivit cărora considerațiile MediaSind din Notificare privind abuzurile săvârsite de conducerea Departamentului Economic sunt nefondate și că au fost inserate cu scopul de a intimida, precizăm că acestea se înscriu în aceeași politică arogantă promovată de către fosta administrație împotriva angajaților instituției, dar și  față de organizația noastră. Precizăm că scopul MediaSind TVR nu este de a intimida diverși directori aflați vremelnic în funcții de conducere, ci pentru a-i determina pe aceștia să respecte legea și pe angajații instituției pe care îi reprezentăm în calitate de membri afiliați.

Având în vedere aceste argumente, precum și prevederile Hotărârii nr.  3598/2021  din 17.06.2021 a Curții de Apel București, (Curtea de Apel București a confirmat, prin hotărâre definitivă, legalitatea funcționării MediaSind în TVR!), prin care organizației noastre i s-a  recunoscut oficial legitimitatea organizării și funcționării în Societatea Română de Televiziune,

 reiterăm

solicitarea de a dispune efectuarea unei cercetări disciplinare împotriva persoanelor implicate în comiterea acestor abuzuri față de  membrii de sindicat și de organizația noastră, precum și sesizarea instituțiilor abilitate pentru cercetarea faptelor care pot constitui infracțiuni.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor                                       MediaSind Filiala TVR


În Televiziunea Română continuă abuzurile împotriva membrilor MediaSind!

postat 7 iul. 2021, 03:49 de Office Mediasind   [ actualizat la 7 iul. 2021, 03:54 ]

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu filiala MediaSind TVR au notificat astăzi, 7 iulie 2021, conducerea Societății Române de Televiziune pentru a dispune efectuarea unei cercetări disciplinare și sesizarea instituțiilor abilitate împotriva unor persoane cu funcții de conducere din instituția publică de presă acuzate de  săvârșirea mai multor abuzuri împotriva membrilor organizației noastre.

SRJ MediaSind și MediaSind TVR cer noii  conduceri interimare a SRTV să nu continue practicile abuzive împotriva membrilor MediaSind promovate de unele persoane numite în funcție de fosta administrație. De asemenea, SRJ MediaSind și MediaSind TVR cer noului director general interimar al SRTV, Ramona Săseanu,  să  respecte legea și pe angajații instituției, indiferent de apartenența lor sindicală.

Vă prezentăm în continuare Notificarea transmisă conducerii SRTV.

Departament Comunicare MediaSind TVR
București, 7 iulie 2021


Nr.314/07.07.2021

Către Societatea Română de Televiziune,
În atenția dnei. Ramona Săseanu, Director General Interimar

NOTIFICARE abuzuri Departament Economic TVR

Subscrisa, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, cu sediul în București, strada Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, intrarea B,etaj 1, sector 1, CIF 14196803, cont nr. RO43RNCB0812119263750001 deschis la BCR, reprezentată de Cristinel Godinac, în calitate de Președinte împreună cu filiala MediaSind TVR, reprezentată de Sorin Torică, în calitate de președinte filială, vă aducem la cunoștință spre analiză și decizie unele abuzuri săvârșite de către conducerea Departamentului Economic împotriva organizației noastre.

În dimineața zilei de 07.07.2021, pe adresa personală de mail al președintelui filialei MediaSind TVR a fost trimisă o adresă purtând antetul instituției semnată de coordonatorul Departamentului Economic, dna. Liliana Potecă și de coordonatoare cu atribuții de șef Serviciu Financiar, dna. Ioana Silea,  având  nr. de înregistrare 4809/06.07.2021 (atașată).

În acest document, conducerea Departamentului Economic  se substituie reprezentantului legal al instituției și ne solicită unele informații care nu sunt prevăzute în dispozițiile Legii nr. 62/2011.  Conducerea acestui compartiment  încalcă și prevederile  art. 29 din Legea nr.41/1994 privind organizarea  și funcționarea SRR  și SRTV, care precizează  cine este persoana care poate să reprezinte instituția în relațiile cu alte organizații naționale sau international:  “Directorul general reprezintă Societatea Romana de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Romana de Televiziune în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale şi participa, cu aprobarea şi mandatul date de consiliul de administraţie, la reuniunile internaţionale.” Trecând peste faptul că dna. Potecă nu cunoaște denumirea completă a organizației  căreia îi solicită, în numele Televiziunii Naționale,  informații cu caracter personal, aceasta comite și un posibil abuz în serviciu, având în vedere următoarele argumente juridice:

Imediat după fuziunea cu  Sindicatul TVR Sind din data de 15 martie 2017, confirmată prin Sentința Civilă nr.3486/2017, organizația noastră a transmis la SRTV toate documentele necesare pentru reținerea cotizației, inclusiv copii după cererile de adeziune care conțineau acordul membrilor pentru reținerea cotizației sindicale pe statul de plată, inclusiv tabele cu semnături. Precizăm că  de fiecare dată când un angajat se înscrie în sindicat, organizația noastră informează instituția și depune copie certificată după cererea de adeziune care conține acordul membrului de reținere a cotizației pe statul de plată.

Având în vedere  prevederile art. I din Legea nr.1/2016 de modificare a Legii nr.62/2011, ”Art. 24. - (1) La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată.(2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal"  orice alte solicitări în plus față de cerințele legale, nu reprezintă decât un abuz împotriva membrilor noștri de sindicat și ai organizației noastre. 

De asemenea, potrivit art. 33 alin (1) din Legea nr.62/2011, republicată,  „Membrii unei organizații sindicale au dreptul de a se retrage din organizația sindicală fără a avea obligația de a arăta motivele.”  În acest sens, prevederile naționale, dar și internaționale în domeniul dreptului muncii interzic angajatorului orice fel condiționare privind organizarea și funcționarea unei  organizații sindicale. Or, introducerea unor condiționări pentru  a obliga un membru de sindicat să obțină un număr de înregistrare în momentul când se înscrie în alt sindicat reprezintă o imixtiune în activitatea sindicală pedepsită ca infracțiune de lege.

În consecință vă solicităm să dispuneți de urgență anularea oricăror decizii care diminuează dreptul angajaților de a se înscrie într-o organizație sindicală, precum și dreptul  MediaSind TVR de a-și organiza activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011, a convențiilor internaționale în domeniul relațiilor de muncă.

Nu în ultimul rând, atragem atenția că astfel de practici abuzive asupra organizației noastre nu sunt singulare. În diferite cazuri, persoane cu funcții de conducere în SRTV au comis mai multe fapte care pot avea un caracter penal, blocând organizația noastră în exercitarea dreptului de a-și  reprezenta membrii în fața comisiei de cercetare disciplinară, sau chiar în cadrul unor negocieri de drepturi individuale sau colective.

Așa cum v-am informat și oficial,  potrivit Hotărârii nr.  3598/2021  din 17.06.2021 a Curții de Apel București, (Curtea de Apel București a confirmat, prin hotărâre definitivă, legalitatea funcționării MediaSind în TVR!), organizației noastre i s-a recunoscut oficial legitimitatea organizării și funcționării în Societatea Română de Televiziune. În aceste condiții, vă solicităm să ne comunicați de ce doar organizației noastre i se solicită tot felul de obligații nelegale?

 Având în vedere prevederile Legii nr.62/2011, ale Regulamentului Intern din SRTV, dar și cu observarea   art. 297 din Codul Penal   - „(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA”,

vă solicităm că în termen de 5 (cinci ) zile de la primirea prezentei Notificări să dispuneți efectuarea unei cercetări disciplinare împotriva persoanelor implicate în comiterea acestor abuzuri față de  membrii de sindicat și de organizația noastră, precum și sesizarea instituțiilor abilitate pentru cercetarea faptelor care pot constitui infracțiuni.

 Din informațiile pe care le vom aduce și la cunoștința comisiei de cercetare disciplinară, miza acestor acțiuni  nelegale ar constitui-o decizia mai multor membri din cadrul unui sindicat concurent de a se afilia la organizația noastră. Din acest motiv, unele  persoane cu funcții de decizie în acest sindicat încearcă, prin presiuni și acțiuni nelegale, să blocheze înregistrarea noilor membri la MediaSind TVR.

Prezenta Notificare reprezintă  și o Plângere prealabilă, precum și o Avertizare în interes public. 
Așteptăm răspunsul dvs. în termenul solicitat.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor                                       MediaSind Filiala TVR
Cristinel Godinac                                                                        Sorin Torică,
Președinte                                                                                   Președinte

 

MediaSind asks EBU to ignore the whining of the former head of TVR who is struggling to be reinstated

postat 30 iun. 2021, 05:18 de Office Mediasind   [ actualizat la 30 iun. 2021, 06:41 ]

https://www.ebu.ch/news/2020/12/elects-new-executive-board
Doina Gradea forgets that the Parliament dismissed her, due to mismanagement and due to numerous allegations of abuse and corruption reported by institutions of control.

The National Executive Office of the Romanian Trade Union of Journalists MediaSind Journalists found about the letter of the former President Director General of Romanian Television, Doina Gradea, addressed to the management of the European Broadcasting Union – EBU (foto), in order to secure the support and a public reaction from the alliance of the public media institutions against the dismissal of the Administrative Council of TVR by the Romanian Parliament. Therefore, the former head of TVR asks the EBU management to express its concern and react to the political attacks on Romanian Television, attacks considered similar to the ones made by liberal parties and politicians from other European countries on media institutions.

In her letter, Doina Gradea, while identifying herself with with Romanian Television, even is reminding  the management of the European Broadcasting Union about its obligations, stipulated in the EBU statute, of supporting the independence of affiliated members and informs that she will personally go to court to protect TVR's independence in Romania!

Regarding these embarrassing actions, the National Executive Bureau of the Romanian Trade Union of Journalists MediaSind states that the former head of TVR is in a serious state of confusion. She forgets that she was dismissed by the Parliament, following the rejection of the activity reports from 2017, 2018 and 2019 precisely because of mismanagement and due to the multiple acts of corruption, reported by the inspectors of the Court of Accounts and those of the Ministry of Public Finance. For this reason, she can no longer be reinstated!

The desperate attempts of Doina Gradea and of a group from the political party that appointed and supported her in TVR, the Social Democratic Party - PSD, to return as manager of the institution that she has compromised, is a strong blow, given not only to all employees of the institution, but also to citizens paying taxes. It is unbelievable how the former head of TVR and the politicians who support her, try, by any means, to impose as managers of TVR people who destroyed the largest media institution in Romania through bad decisions and activity.

Taking these arguments into account, SRJ MediaSind asks the EBU management not to compromise itself by supporting a person who was dismissed by the Romanian Parliament due to abuses and mismanagement, as well as due to acts of corruption discovered by the institution of controls. The return of the former manager and her accomplices to TVR would, in fact, mean an attack on the democracy and independence of the institution.

Abuses and illegalities against TVR employees, but also against our organization, were frequently brought to the attention of the European institutions by MediaSind representatives, including during the meetings of the European Commission's Social Audiovisual Dialogue Commission, which was also attended by EBU representatives. These were also sanctioned by the organizations in which we are full members through the Federation of Culture and Media FAIR-MediaSind - European Federation of Journalists, International Federation of Journalists and UNI Global Union (details here: Federația Internațională a Jurnaliștilor și UNI Global Union susțin toate protestele pentru demiterea șefei TVR!).

For these precise reasons, the former head of TVR is the last person who should talk about the independence of the public media institution, since she was politically appointed and turned the institution into an instrument of political propaganda. (details here: Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind solicită coaliției de guvernare să nu desemneze politruci în Consiliile de administrație din TVR și Radio România!)

SRJ Mediasind considers that TVR, but also the Public Radio need a professional management by modifying the Law on the organization and functioning of Romanian Radio and of the Romanian Television, in order to depoliticize these public media institutions. This requires a consultation between media professionals, with the support of EBU, IFJ, FEJ, UNI Global Union, as well as other media organizations.

SRJ MediaSind National Executive Office

 Bucharest, June 30, 2021

The Bucharest Court of Appeal confirmed, by final decision, the legality of MediaSind’s operation in TVR!

postat 23 iun. 2021, 01:41 de Office Mediasind   [ actualizat la 23 iun. 2021, 01:42 ]

Because it could not stop MediaSind TVR's revelations of serious corruption, the former management decided to drive this union out of the institution at any cost. Public challenges, defamations and even court actions were used, which cost the institution 17,317.36 lei. Added to this are the court costs!

MediaSind TVR publicly requests the Court of Auditors to order the recovery of these amounts from the persons responsible!

 The Bucharest Court of Appeal rejected as inadmissible the action filed by the Romanian Television Corporation through the former President-Director General, Doina Gradea, calling for the non-recognition of the right of the Romanian Union of Journalists Mediasind, as a national organization of journalists, to represent its affiliated members of the National Television Company!  The decision is final and confirms the right of the organization to operate in SRTV, but also in other institutions where it has affiliated members! (see photo)

Through this court action, the law firm Zamfirescu, Racoti, Vasile & Partners, employed with the sum of 17,317.36 lei to go to war with MediaSind, asked the court to find that the Romanian Union of Journalists Mediasind is not a trade union formed at the level of SRTv and, consequently, has no place in the National Television Company. According to press reports, Zamfirescu, Racoti, Vasile & Partners is one of the most expensive law firms in the country (details here). Moreover, this is not the only lawsuit in which this firm has received public money from the management of TVR to harass our organization in court. The other day, TVR lost another court case for good in which it sought damages of 1 euro for which it paid the law firm Zamfirescu, Racoti, Vasile & Partners the amount of 18,546.86 lei! (details here:TVR management paid over 18 000 lei to lawyers to claim 1 euro compensation as a result of Mediasind’s press releases)

As the court has held, the Romanian Union of Journalists Mediasind has legal personality, confirmed by Sentence No. 2782 dated 12.04.2001, having members in Romanian Television Company, Radio Romania Company, AGERPRES and several public or private media institutions. On 13.04.2017, by sentence No. 3486/2017, which remained final, the Romanian Union of Journalists Mediasind merged by absorption with the Union of National Television Company, TVR SIND, taking over the capacity of a unit union at the level of SRTv. On 31 July 2019 the former legal adviser to the head of TVR, Alexandru Dumitrescu, posted on FB (pictured) a briefing to TVR employees announcing that MediaSind is not operating legally in TVR, with the aim of destabilizing our organization and subsequently MediaSind members to join the management's home union! (details here: SRTV sued for suspicious contracts concluded by the head of TVR with a former business partner and personal adviser!)

The communist secret police type diversions of the TVR management were dismantled by Bucharest Territorial Labour Inspectorate, by the recognition and registration of the additional act to the collective labour agreement of SRTV, concluded on the basis of the mandate granted to the Federation of Culture and Media FAIR-MediaSind by the Romanian Union of Journalists Mediasind and by the TVR Craiova Union, signed by Doina Gradea! (The new rights won in collective bargaining in TVR have entered into force!) These facts are recognised by court sentences in several lawsuits lost by TVR, but also by the Ministry of Labour, which, in address No.105/IM/07.08.2019, confirmed MediaSind's right to represent its members of the National Television Company. (details here: : The Ministry of Labour dismantles the diversions of the management of the Romanian Television Corporation!)

It should be noted that due to this diversion set up by the acolytes of the former head of TVR, MediaSind observers were not allowed to be part of the disciplinary committee that investigated the management of TVR Cluj Station. Also, MediaSind observers in Board of Directors did not receive any invitations to attend these meetings, on the grounds that the union is not legal in TVR!

In view of the final decision of the Bucharest Court of Appeal, SRJ MediaSind will file several actions in tortious liability for sanctioning those guilty of these abuses of office. At the same time, MediaSind publicly requests the Court of Auditors to order the recovery of all amounts paid to Zamfirescu, Racoti Vasile & Partners, as well as to lawyer Alexandru Dumitrescu through PLLC Dumitrescu and Dinu and through Law Firm Dinu Catalin Ionut, as well as the court costs, from the persons responsible for committing these abuses!

Last but not least, SRJ MediaSind calls on TVR employees not to endorse anymore all sorts of trade unions that have proved to be pathetic instruments of the former TVR management, to disaffiliate themselves from these enslaved organisations and to join MediaSind TVR. With a larger number of members, our organization will be stronger and thus will get all the justification to negotiate a Collective Labour Agreement capable of defending the rights of employees in the largest public media institution. (HOW TO BECOME A MEDIASIND MEMBER!)

In this trial, SRJ MediaSind was represented by the organization's lawyer, Dan Iordache.

SRJ MediaSind Communication Department                                 

Bucharest, 22 June 2021

TOGETHER WE ARE STRONGER!

 

The Bucharest Court of Appeal definitively annulled the Code of Ethics that was going to establish the dictatorship in the Romanian Television!

postat 20 iun. 2021, 23:57 de Office Mediasind   [ actualizat la 21 iun. 2021, 00:11 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/news/_draft_post-53/foto%20CAB.jpg
The court admitted the appeal of SRJ MediaSind and ordered the annulment of the Procedure regarding the ethical conduct in the Romanian Television!

The Bucharest Court of Appeal admitted the appeal of the Romanian Union of Journalists Mediasind regarding the annulment of the Procedure on ethical conduct in the Romanian Television Corporation, approved by the Order of the former president – director general of SRTV, Doina Gradea. The court decision is final (see photo).

On April 22, 2020, the Romanian Union of Journalists Mediasind sued the management of the Romanian Television Corporation - SRTV requesting the cancellation of this illegal document through which the TVR management, using immoral tricks, intended, in fact, to establish an evironment of dictatorship in the largest media institution in the state.

The procedure was drawn up by the former director of the TVR Production House, Andras Istvan Demeter (currently Secretary of State at the Ministry of Culture on behalf of UDMR – The Democratic Union of the Hungarians from Romania, who, by a final decision of conflict of interest of the HCCJ, was banned from occupying a public office for three years), together with the head of the Legal Department, Roxana Ionescu and the head of the Classified Information Department, Colonel (r) Adrian Fulea, but also with the complicity of some union leaders enslaved to the management. The document blatantly violates the Romanian Constitution, the ILO Conventions and the European Directives in the field of labor relations, the Labor Code, the Public Whisteblower Law, the Social Dialogue Law, Law 41/1994, the Statute of the SRTV journalist and the provisions of the SRTV Collective Labor Agreement. 

Superficially drafted - ignoring and contradicting already existing norms, adopted arbitrarily, without consulting the social partner signatory of the Additional Act of SRTV Collective Labor Agreement - FAIR-MediaSind Federation, but also without consulting the Board of Directors, the so-called Ethical Conduct Procedure allows the employer to dismiss at any time an employee or to unilaterally terminate the contract with a collaborator for any criticism or for any other action inconvenient to the management, interpreted by it as damaging the image of TVR.

Thus, in the institution in which, due to the multiple illegal decisions of the management, the lawsuits with its own employees are lost in series, the employees were forbidden “to make assessments in connection with the litigations in progress and in which SRTV has the quality of party, if they are not empowered in this respect ”(art. 12 2), in the conditions in which, in the cases referring to the labor relations, the sentences from the first instance are executory. Moreover, employees were not allowed "to provide assistance and advice to individuals or legal entities in order to promote legal or other actions against the state (!) or the public service in which they operate" (art. 12.5), which violates the constitutional right of trade unions to defend their trade union members!

According to the rules of the Gradea - Demeter - Fulea team, the use of computers or mobile phones in personal interest also without the approval of the management could lead to dismissal, as these facts were also considered as particularly serious violations. In other words, receiving/making a private call on the work phone or receiving/sending a private message on the work email are considered to be particularly serious violations!

The so-called Procedure violated both the provisions of the SRTV Law and of the Statute of the TVR Journalist, as it introduced an intermediary appointed by the President-Director General, between employees and the TVR Ethics and Arbitration Commission. Thus, the powers of the commission in matters of professional ethics - "guarantor of compliance with the Journalist's Statute" and a body independent of the management of TVR - were subordinated to the approval of an "ethics adviser" appointed by the President-Director General, appointed as censor of views of the commission in relation to the TVR management. In fact, the institution of the ethics adviser is specific, according to the law, to civil servants and not to media institutions. In addition, he also had the duties of designer - clothing censor, as TVR employees could be fired even if they did not come to work or various events, in "appropriate clothing." (art. 19 par. 1 point. c). At the height of his audacity, the ethics adviser from TVR was the same Andras Demeter, the main author of the Procedure.

Last but not least, the document introduced new obligations for the members of the Steering Committee and the Board of Directors, although these obligations are established by the law on the organization and operation of SRTV and by its own operating regulations.

It should be mentioned that on July 2, 2020, SRJ MediaSind together with the MediaSind TVR branch submitted to the Romanian Parliament a Public Warning by which the employees of the institution, members of the organization, requested the intervention of the members of the Specialized Parliamentary Commissions to cancel this anti-democracy approach. So far, they didn’t bother to send a reply, which shows that the interest of the political class is not in support of TVR employees but to use the institution only as a propaganda tool (details here: Public warning to stop the adoption of the Abusive Procedure on Ethical Conduct in TVR was registered at the Parliament!).

We would like to thank the national and international organizations to which SRJ MediaSind is affiliated, namely the Culture and Media Federation FAIR-MediaSind, the CNSLR-Brotherhood Confederation, the European Federation of Journalists, the International Federation of Journalists and UNI Global, which supported our approach and reported the abuses of the Gradea administration to the Council of Europe, the European Parliament and the European Commission (details here: the International Federation of Journalists and the European Federation of Journalists have reported to the Council of Europe the abuses in the Romanian Television Corporation! ).

Last but not least, we thank all the employees of the Romanian Television Corporation, union members or not, who trusted MediaSind TVR and supported, regardless of the consequences, our approach!

In this law suit, SRJ MediaSind was represented by the organization's lawyer, Dan Iordache.

SRJ MediaSind Communication Department

Bucharest, June 18, 2021

TOGETHER WE ARE STRONGER!

MediaSind TVR    

Communication Department                                             

Bucharest, 21. 06. 2021

To report irregularities, use the Fairmediasind platform for cultural and media warnings at this link: GlobaLeaks platform used to defend cultural and media workers: FAIR-MediaSind!

Dreptate pentru Aron Antal Tovessi!

postat 3 mai 2021, 02:54 de Office Mediasind   [ actualizat la 3 mai 2021, 02:56 ]

De Ziua Mondială a Libertății Presei, 3 mai 2021, la ora 13,00, membrii Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind și ai MediaSind TVR țin un moment de reculegere în memoria regretatului ARON ANTAL TOVESSI, jurnalist la TVR Cluj, decedat în data de 28 aprilie 2021. Cauza decesului: Covid.  A fost redactor șef al Redacției Emisiunilor pentru Minorități, revocat din funcție întrucât anul trecut a aprobat difuzarea slujbei de Sfintele Paști. Și-a riscat viața lucrând recent continuu 7 zile la rând, în redacția TVR Cluj, în timp ce avea simptome ale bolii Covid. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Dreptate pentru Aron Antal Tovessi!

 Mai multe amănunte despre cazul colegului nostru, Aron Antal Tovessi, puteți găsi la acest link: Comisie de anchetă pentru cercetarea nerespectării normelor sanitare în cazul decesului jurnalistului Aron Antal Tovessi de la TVR Cluj! 

 Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind 

MediaSind TVR

Cluj, 3 mai 2021

Federația FAIR-MediaSind vă urează Paște Fericit!

postat 29 apr. 2021, 22:56 de Office Mediasind   [ actualizat la 29 apr. 2021, 22:59 ]

Cu ocazia Sfintei Sărbători a Învierii Domnului, Biroul Executiv Permanent al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind vă transmite alese urări de sănătate, fericire şi deosebite împliniri alături de cei dragi !

Fie ca sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă pace în suflet și bucurie pentru a trece cu bine de aceste momente grele care ne afectează pe toți!

Hristos a Înviat!


Biroul Executiv Permanent FAIR-MediaSind 

București, 30 aprilie 2021

MediaSind - 20 years in the service of journalists and freedom of expression!

postat 12 apr. 2021, 06:00 de Office Mediasind   [ actualizat la 12 apr. 2021, 06:00 ]

mediasind.ro
The motto "Together we are stronger" – has total coverage in reality, defining the force of action and cohesion of the most powerful trade union organization in the media.

The Romanian  Union of Journalists MediaSind is celebrating today, 12 April 2021, 20 years of existence, 20 years of fighting against abuses in mass-media industry, in support of workers from the most hard tried guild, always in the first row of defending democracy.

Courage, dedication, ambition and determination have been and are just some of the qualities that every union member, every journalist, every press man must possess in order to carry out the target he has set for himself. The risk that we took 20 years ago, to build the means by which the voice of journalists can be heard and respected, seemed to some a courage close to madness, a boldness that had to be punished at all costs, an attempt obviously doomed to failure. This risk turned into a heavy slap on the cheek of the media owners who were hanging around and making the rules at their own discretion on an estate where journalists worked without any rights, but with many obligations. There were times when words as a trade unionist, a trade union movement in the media, were taboos that were hard to overcome. Times when the unions in the press were anathematized, and the union members became pariahs, nullities that had to be avoided at all costs. We were all subversives working against so-called justice and common law. 

We then started a war with corruption, with abuses, with illegalities in media institutions, a war that we have not yet finished. The fight continues on several fronts. We are still fighting with politicians who are against the freedom of expression, with employers in the public and private press who do not comply with labour laws, but also with those who do not follow the rules of professional ethics.

Of course, if at first we were fighting mindsets that were ankylosed in bailiff-like stereotypes, with soiled consciences and hooked on archaic rules coming from a form of savage capitalism, over time, MediaSind created the tools by which we gained rights for employees that no one would ever dream of or hoped for. The Single Collective Labor Agreement at the Media Branch Level, the milestone in the long journey we have chosen to take, has meant for all of us the symbol and strength that has helped us win lawsuits, to prove that we have a word to say, to receive what we deserve. 

Unfortunately, following the amendment of the labor legislation in 2011 against collective bargaining rights, this Collective Agreement was impossible to negotiate, due to the lack of a representative employers' organization at the level of the culture and media sector. (www.mediasind.ro/drepturi-jurnalisti)

And yet, the unification of trade union organizations in the media into a single independent organization, the Romanian Federation of Journalists MediaSind, with its own legal personality, with over 9,000 employees in the written press, radio, television, publishing houses, printing houses and distribution represented the establishment of a pole of power of the Romanian trade union movement in the media, always ready to come to the aid of every toiler in this guild so often attacked. This reality was also recognized by the most important organization of journalists in the world IFJ - International Federation of Journalists, when we joined as a full member.

All this time we have been fighting, we have lost sometimes, but we have also earned redoubts considered impregnable. MediaSind's achievements can be confirmed by all those who have won court cases against their own employers, by those who have taken to the streets with us, have trembled in the cold and rain to picket the Government, the Parliament, the Presidency, the partners in negotiating collective agreements, representatives of employers in the press, representatives of trade unions and professional organisations, colleagues in the international press, representatives of the Romanian political class. With us it was always God who gave us the power to overcome any obstacles, giving us the wisdom to learn from our mistakes.

Year after year we have made improvements and we have won new rights into collective agreements negotiated in institutions where we have members, we have given the journalist's conscience clause the power of law. Year after year we have strived to create better conditions for journalists, for everyone who works in the media. Together with the most important universities in the country, we have began the ReStart Project for Quality Journalism in support of future journalists. We didn't stand still even when representatives of the political class tried to muzzle freedom of expression. We have not left unpunished any reaction that could have affected the image and dignity of the journalistic condition.
And from 1 December 2013 we are no longer alone but much stronger. Together with the representative colleagues in the field of Culture, gathered in the Federation of Performers of Romania - FAIR, we created the strongest and most representative organization in the Culture and Media sector, under the name Federation of Culture and Media FAIR - MediaSind. And the results of this unification are seen every day: on the basis of the Union of Professional Journalists, we created the new Romanian Union of Journalists MediaSind, by merging by absorption with the Audiovisual Workers Union - TVR Sind and the Radio Professional Association Union. 

Currently, we have 4 strong branches - MediaSind AGERPRES, MediaSind TVR, MediaSind Radio Romania and MediaSind Freelancers, in public media institutions and in those with private capital. And we won't stop here!

They say history is written by the victors, but it's lived by the losers. The significance of this claim is partly true. We have written history, lived it, and made it from the position of the victors. The steps we have taken in these years give us the certainty that any confrontation can have winners on both sides, for our efforts bring and will bring benefits not only for union members, but also for employers in the media. Removing any obstacles to freedom of expression, job security, the dignity of the journalistic profession, decent working conditions etc., will inevitably lead to efficiency and yield, professionalism and dedication, and finally to good ratings and profit for all. This is the mentality we want to promote. This is the way we must go. This is the history we have to write in unison. Then there will be no more winners and losers, we will all be just winners.
We expect you to join the big family of MediaSind through our branches MediaSind AGERPRES, MediaSind TVR, MediaSind Radio Romania or MediaSind Freelanceri (www.mediasind.ro/despre-noi), because

TOGETHER WE ARE STRONGER!

National Executive Bureau of the Romanian Union of Journalists MediaSind

Bucharest, 12 April 2021

Federația FAIR-MediaSind protestează împotriva intenției Primăriei Arad de a concedia artiștii din Filarmonica de Stat

postat 8 apr. 2021, 05:15 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 apr. 2021, 05:16 ]

Federația FAIR-MediaSind, organizația națională reprezentativă pentru sectorul Cultură și Mass-Media se solidarizează cu revendicările Sindicatului Artiştilor Interpreţi din Filarmonica Arad care protestează împotriva intenției primarului Municipiului Arad, Călin Bibarț, de a concedia angajați ai acestei prestigioase instituții de cultură.

Federația FAIR-MediaSind va sesiza organizatiile naționale internaționale la care este afiliată cu drepturi depline - Confederația CNSLR-Frăția, Federația Internațională a Muzicienilor, Federația Internațională a Actorilor și UNI GLOBAL UNION despre abuzurile asupra membrilor organizatiei din Filarmonica de Stat Arad.

Vă prezentăm în continuare Protestul membrului nostru afiliat, Sindicatul Artiștilor Interpreti din Filarmonica Arad.

 

Departament Comunicare Federația FAIR-MediaSind

București, 8 aprilie 2021


Subscrisa

          Sindicatul Artiştilor Interpreţi din Filarmonica Arad

          luând act cu indignare despre intenţia Primarului Municipiului Arad de a concedia o bună parte a personalului artistic al Filarmonicii Arad, măsura pe care o apreciem ca fiind abuzivă, nelegală şi în mod evident, contrară interesului public în ceea ce priveşte  asigurarea serviciilor publice de cultură, înaintăm prezentul :

PROTEST

 solicitând ca, în regim de urgenţă, reprezentantul autorităţii publice Consiliul Local al Municipiului Arad – dl. Primar Călin Bibarţ să îşi reconsidere poziţia faţă de instituţiile publice pe care le coordonează şi cel mai important, fără ca actul de cultură oferit cetăţenilor Municipiului Arad de către Filarmonică să aibă de suferit.

            În acest sens, apreciem că instituţia publică Filarmonica Arad nu poate face obiectul unor răzbunări personale , după cum nici voinţa unei singure persoane, chiar dacă se află în poziţia de conducător al unei autorităţi publice, nu poate servi ca temei în ceea ce priveşte desfiinţarea, chiar şi parţială, a unei instituţii de cultură.

            Argumente de genul “artiştii sunt gălăgioşi” ori “artiştii au salarii prea mari” nu pot fi primite ca justificări în ceea ce priveşte masacrarea actului de cultură oferit de artiştii Filarmonicii Arad, indiferent de pretinsele dificultăţi financiare în care se află autoritatea publică.

            Considerăm că, pretinsele economii aduse la bugetul local al Municipiului Arad prin concedieri de personal artistic sunt în fapt iluzorii, lipsite de orice eficienţă în plan financiar şi nu pot avea ca efect decât distrugerea unei instituţii de tradiţie în cultura românească.

            Acceptând ideea că, dificultăţile financiare impun anumite măsuri din partea autorităţii publice, NU putem fi de acord cu mimarea măsurilor de redresare economică, constând în concedierea pianiştilor ori violoniştilor Filarmonicii Arad.

            În această logică, se impune observaţia faptului că, artiştii Filarmonicii Arad nu pot fi consideraţi ca fiind vinovaţi de lipsa performanţei în ceea ce priveşte managementul cultural asigurat la vârful acestei instituţii, după cum nu pot fi nici pedepsiţi pentru modalitatea defectuoasă/frauduloasă în care conducerea acestei instituţii publice a înţeles să cheltuiască fondurile alocate pentru asigurarea actului de cultură specific.

            În aceeaşi ordine de idei, se impune a fi corectată eroarea evidentă în care se află Primarul Municipiului Arad, care a susţinut într-o declaraţie de presă faptul că, “salariile plătite artiştilor Filarmonicii Arad se situează în jurul valorilor de 8-9000 de lei lunar”, ori că, “sunt salariaţi care au şi un alt loc de muncă, la alte instituţii de cultură”.

            Chiar dacă sub aspectul salarizării, afirmaţiile domnului Primar sunt parţial adevărate (directorul acestei instituţii realizând venituri lunare peste pragul de 10.000 lei, în condiţii de ineficienţă managerială) trebuie avut în vedere faptul că în mod real artiştii Filarmonicii Arad încasează lunar salarii  aflate în pragul valoric de 3-4000 lei net.

            Considerăm că, după o viaţa pusă în slujba culturii şi al studiului aprofundat al muzicii, artiştii Filarmonicii Arad merită mai mult decât salariul minim pe economie sau după caz, salariul încasat de personalul necalificat, angajat în cadrul instituţiilor publice.

De asemenea, considerăm că angajarea unor artişti ai Filarmonicii Arad în cadrul instituţiilor de învăţământ liceal sau universitar, nu este altceva decât o recunoaştere a meritelor şi performanţelor profesionale şi nu poate servi în niciun caz ca justificare de concediere, astfel după cum în mod eronat apreciază conducătorul autorităţii publice.

Faţă de cele expuse, sperăm că decidenţii administrativi vor găsi soluţii reale eficiente în plan financiar, dar fără masacrarea actului cultural realizat de artiştii Filarmonicii Arad.

Sindicatul Artiştilor Interpreţi din Filarmonica Arad

1-10 of 81