News

Informare întâlnire sindicate - producătorul general TVR

postat 19 mar. 2019, 06:43 de Office Mediasind   [ actualizat la 19 mar. 2019, 06:44 ]

Azi, 19 martie 2019, ora 12,00, a avut loc întâlnirea conducerii TVR cu sindicatele, solicitată de președintele MediaSind TVR, Sorin Torică, în vederea analizării noii structuri funcționale a SRTv și a viziunii strategice a instituției. 

Au participat:

-         Producătorul general Alexandru Sassu (Președintele – Director General Doina Gradea se afla în Parlament la acea oră)

-         Reprezentanții MediaSind Filiala TVR: Sorin Torică, Loara Ștefănescu, Horia Grușcă, Vitalie Lupașcu și Tudor Chirilă.

-         Reprezentanți ai SpusTv și ai Sindicatului Operatorilor.

Producătorul general, Alexandru Sassu a expus în linii generale felul în care ar urma să aibă loc ”reorganizarea” în SRTv pe baza unei noi structuri funcționale, cu precizarea expresă că nu vizează disponibilizări de personal, deși bugetul din acest an este mai mic decât în 2018,  55% din bani se duc pe salarii, iar pentru producție ”au rămas puțin bani”.

Vicepreședintele MediaSind TVR, Loara Ștefănescu i-a cerut Producătorului General precizări legate de corelarea viitoarei strategii editoriale a SRTv cu structura funcțională aflată în lucru. La acest capitol, întrebările s-au referit la situația contractelor externe  care folosesc resursa tehnică și umană internă, modul în care sunt plătiți colaboratorii externi raportat la volumul de muncă și calificarea personalului TVR pentru aceleași activități. S-a făcut referire la emisiuni din cadrul Direcției Știri și la alte programe care, potrivit opiniei publice, sunt mult prea scumpe pentru performanța dovedită.

Producătorul General, Alexandru Sassu a enunțat și posibilitatea plafonării contractelor externe, fără a da detalii, iar liderii MediaSind TVR au cerut să fie corelate cu performanța.

Vicepreședintele MediaSind TVR, Horia Grușcă a semnalat riscul ca din viitorul CD să lipsească profesioniștii de televiziune (personal de specialitate). Menționăm intenția ca viitorul CD să fie alcătuit din 5 membri, directorii principalelor structuri: Președinte-Director General, Producătorul General, Directorul Economic, Directorul de MK și Comunicare, Directorul Studiouri Centrale. Loara Ștefănescu a propus ca și Directorul Știrilor să facă parte din CD. Producătorul General a precizat de ce au fost excluși directorii de canale din schema propusă și a declarat că o discuție merită făcută privind prezența unui responsabil editorial și a directorului Știrilor în viitorul CD.  

Producătorul general s-a referit la ”aberația” transformării canalului TVR1 în canal de știri, dar nu a clarificat situația tronsonului orar zilnic 7-15 care în prezent este asigurat în cea mai mare parte de Direcția Știri. S-a mai discutat și despre exprimarea opțiunii fiecărui jurnalist pentru o anumită redacție, reiterată de Producătorul General, într-un anumit termen ce urmează a fi stabilit. În acest context, Loara Ștefănescu a întrebat ce se întâmplă cu mandatele celor circa 87 de coordonatori din TVR care expiră la sfârșitul lunii, iar Producătorul General a precizat că nu are un răspuns în acest moment.

Președintele MediaSind TVR, Sorin Torică a intervenit cu problemele pe care le au colectivele de angajați din zona tehnică și artistică: factorul uman subdimensionat și lipsurile de investiții în tehnică. Alexandru Sassu a confirmat existența acestor probleme și a promis o analiză detaliată.

Reprezentanții SPUSTv au semnalat că peste 73% din salariații TVR se află la nivelul minim de salarizare pe funcție și că trebuie luate măsuri pentru depășirea acestei situații, ceea ce a cerut și MediaSind TVR, dar cu adăugirea că trebuie corelat nivelul de salarizare cu performanța profesională.

Discuțiile au mai vizat și solicitări punctuale ale sindicatelor.

Liderii SPUSTv au insistat pe vizibilitatea emisiunilor TVR în mediul online și au criticat colectivul de comunicare și promovare din TVR (ca ”inexsitent”) și s-au arătat îngrijorați de limitarea/eliminarea deplasărilor în teritoriu ale angajaților de la Studioul din București.

Președintele Sindicatului Operatorilor, Traian Popescu a cerut lămurirea situației operatorilor de teren în viitoarea structură organizațională și a modului în care vor colabora cu colegii din studiourile teritoriale pentru proiecte de autor.

La finalul discuției, colega de la SPUSTv, Luminița Iordănescu, l-a rugat pe Producătorul general să îi comunice data convocării Comisiei Paritare pentru a negocia și încheia un act adițional, cităm: ”referitor la cele trei mese ale angajaților aflați în delegație”. Alexandru Sassu și-a declinat responsabilitatea pentru această problemă.

 Menționăm că nu ni s-au pus la dispoziție documentele solicitate de MediaSind TVR privind reorganizarea din SRTV, potrivit răspunsului primit din partea cabinetului PDG, aceste documente sunt secrete!

Departament Comunicare MediaSind TVR 

 București, 19 martie 2019


SRJ MediaSind cere ministrului muncii clarificări privind diminuările drepturilor angajaților din TVR!

postat 18 mar. 2019, 06:58 de Office Mediasind   [ actualizat la 18 mar. 2019, 07:38 ]

Printr-o adresă transmisă astăzi, 18 martie 2019, ministrului Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu filiala sa MediaSind  TVR au solicitat explicații în legătura cu adresa trimisă sindicatului controlat de conducerea Societății Române de Televiziune, SPUSTv. 

Documentul respectiv, purtând antetul Ministerului Muncii și asumat de secretarul de stat Nicea Mergeani, prevede explicații care susțin diminuarea drepturilor prevăzute de lege salariaților TVR pe perioada  deplasării în interes de serviciu, în contradicție cu HG nr. 714/2018.

Vă prezentăm în continuare conținutul adresei.


Departament Comunicare SRJ MediaSind - 

filiala MediaSind TVR

                                                                                                               București, 18 martie 2019


Nr.25/18.03.2019

Către Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Domnului Ministru Marius Budăi

CC: Dna. Viorica Dăncilă, Prim Ministru

        Dl. Leonard Pădureț, Președinte Federația Cultură și Mass-Media  FAIR-MediaSind

        Dl. Leonard Bărăscu, Președinte  Confederația CNSLR-Frăția


Stimate Domnule Ministru,

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, organizaţia naţională a lucrătorilor din mass-media, membru fondator al Federației Cultură și Mass-media FAIR-MediaSind, federație reprezentativă pentru sectorul Cultură și Mass-Media, afiliată pe plan național la Confederația CNSLR-Frăția și pe plan internațional la Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Europeană a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Muzicienilor, Federația Internațională a Actorilor, UNI Global și la UNI Media Entertainment & Arts, reprezentat de Cristinel Godinac, Preşedinte, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, reprezentată de Sorin Torică, preşedinte, vă aducem la cunoştină spre analiză şi decizie, următoarele:

Zilele trecute, lideri ai unei organizaţii din Societatea Română de Televiziune- SRTV, Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV - SPUSTv, au făcut publică o adresă, nr. 1053/NM/14.03.2019, semnată de dl. Nicea Mergeani, secretar de stat, care pare a fi emisă de către instituţia pe care o conduceţi. Aceştia susțin că ministerul, în calitate de putere legiuitoare” (!!!), în loc de executivă (vezi foto), ar fi susţinut faptul că, în pofida prevederilor articolului 4 alin. 1 si 2, din  HG 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, angajatorii ar avea posibilitatea să refuze plata alocaţiei de cazare/masă personalului care pleacă în delegaţie şi în alte cazuri decât cele prevăzute la articolul menţionat. Adresa la care facem referire şi pe care o ataşăm, prezintă în mod corect  prevederile art. 4 din HG 714/2018 dar, în final,  conţine o apreciere care excede cadrului legal: “Față de dispozițiile legale menționate, apreciem că, în măsura în care salariații, pe perioada delegării, le sunt asigurate cazarea și masa, aceștia nu pot beneficia și de indemnizația de delegare și alocația de cazare.

Vă informăm că în acest moment, din cauza introducerii în Contractul Colectiv de Muncă  SRTV de către angajator şi  sindicatul mai sus menţionat a unei prevederi care dă posibilitatea angajatorului, în cazul în care asigură 3 mese pe zi/cazarea salariaților aflați în delegare, să nu mai achite nici diurna şi nici alocaţia de cazare în cuantum de 230 lei /zi, pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti se află în stare de judecată procesul intentat de către SRJ MediaSind împotriva conducerii SRTV şi  a liderilor SPUSTv pentru anularea  clauzei menţionate. (amănunte aici: http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000865839&id_inst=3)

Or, aprecierea secretarului dvs. de stat, dacă e reală, pare să fie acordată pro causa, întrucât domnia sa uită să menționeze că face referire la art 4.1, și anume, la deplasările făcute în cazul instructajelor și nu la deplasările efectuate de salariați în caz de delegare.

Astfel, potrivit art. 4 alin. (1) si (2) din HG nr. 714/2018:

”(1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati in legatura cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat.

(2) În situatia în care organizatorul instructajelor sau al altor activitati în legatură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa si/sau cazarea participantilor, acestia nu beneficiază de indemnizatia de delegare si/sau alocatia de cazare, dupa caz”.

Prevederile legale citate mai sus reglementeaza în mod distinct situația persoanelor trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati în legătură cu sarcinilor lor de serviciu, de situația persoanelor aflate în delegare.

În acest sens, trebuie subliniat faptul ca textul de lege mentionează în mod expres că persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati în legatură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate pentru personalul delegat, sens în care rezultă ca cele două categorii de persoane nu trebuie confundate.

De altfel, din modalitatea în care este redactat textul legal, rezultă că, din perspectiva drepturilor prevăzute de HG nr. 714/2018, între cele două categorii de persoane există o relație întreg-parte, în sensul în care, în categoria personalului delegat este inclusă și categoria persoanelor trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activități  în legătură cu sarcinile lor de serviciu, legiuitorul menționând în mod expres că și această din urmă categorie beneficiază de drepturile prevazute de HG nr. 714/2018 pentru personalul delegat.

Faptul ca dispozitiile art. 4 alin. (2) din HG nr. 714/2018 nu este aplicabil și în ceea ce priveste personalul delegat rezultă si din faptul că, în cuprinsul textului legal, legiuitorul denumeste persoanele care nu beneficiază de indemnizatia si/sau alocatia de cazare, în situația în care acestea se asigură de organizatorul instructajelor sau al altor activitati în legatură cu sarcinile de serviciu, ca fiind participanți.

Or, dincolo de faptul ca nu există nicio situație în care legiuitorul să se refere la salariații delegați ca fiind ”participanti”, în întregul conținut al HG nr. 714/2018, atunci când se face trimitere la personalul delegat, legiuitorul foloseste sintagme precum ”persoana delegată” sau ”personalul autoritatilor si institutiilor publice delegat”. În HG nr. 714/2018 nu există nicio situație în care legiuitorul să se refere la salariații aflați în delegare ca fiind  ”participanti”.

În concluzie, susținem că dispozițiile  art. 4 alin. (2) din HG nr. 714/2018 se referă la situația particulară a persoanelor trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati în legatură cu sarcinile lor de serviciu, neputând fi extinse și pentru situația persoanelor aflate in delegare. Pe cale de consecință, rezultă că personalul aflat în delegare urmează să beneficieze de drepturile prevăzute de art. 1 din Anexa la HG nr. 714/2018, fără a exista posibilitatea refuzului acordarii acestor drepturi în situația în care angajatorul asigură cazarea și masa salariaților sai.

Vă aducem la cunoștință că inclusiv art. 38 si 39 din Contractul Colectiv de Muncă 2018 – 2019 din SRTv, înregistrat la ITM București cu nr.204/23.05.2018, mentionează faptul că aceste prevederi se referă la personalul delegat.

Art. 38 din CCM mentionează  că ”(1) Activitatea prestată de salariați în afara localității în care îsi are sediul Societatea Română de Televiziune sau structurile sale teritoriale, în interesul Angajatorului și la ordinul acestuia, inclusiv durata transportului și a staționărilor, este considerată muncă prestată în regim de delegatie […](2) Salariatii aflați în delegație beneficiază de sporurile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Munca. (3) Persoana aflata in delegare […] (4) Persoana aflata în delegare […]”.

De asemenea, art. 39 din CCM mentioneaza urmatoarele: ”(1) Salariatilor trimisi în delegatie li se asigură următoarele […] c) Salariatii trimisi in delegatie beneficiaza de prevederile HG nr. 714/2018 pentru delegare internă […] (4) Nerespectarea de catre Angajator a standardului de cazare prin invocarea nejustificata a prevederilor alin. 4 da dreptul salariatului delegat să obțină alocatia de cazare în cuantum de 230 lei/zi”.

Avand în vedere că art. 38 și art. 39 din CCM 2018 – 2019 se referă la situația salariaților delegati și nu la situația persoanelor trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activități  în legătură cu sarcinile lor de serviciu, susținem că salariații delegați trebuie să beneficieze de drepturile prevăzute de HG nr. 714/2018, neexistând posibilitatea ca SRTv să refuze acordarea acestora în situația asigurării integral a meselor și/sau a cazarii.

Pe cale de consecință, ținând cont de faptul că, prin art. 39 alin. (2) – (4) din CCM 2018 – 2019 s-a reglementat posibilitatea ca SRTv să refuze acordarea drepturilor prevazute de HG nr. 714/2018 pentru salariații delegati, în situația în care se asigură 3 mese/zi si cazare, rezultă că aceste prevederi sunt lovite de nulitate întrucât diminuează drepturile prevazute de lege pentru salariații delegati.

Având în vedere aceste argumente legale, vă rugăm să ne răspundeţi, la următoarele întrebări:

1. Adresa nr. 1053/NM/14.03. 2019 este emisă de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale?

2. Dacă da, instituția pe care o conduceți  îşi asumă în totalitate conținutul acestei adrese, sau consideră că ea conţine  şi o apreciere personală a secretarului de stat?

3. În condiţiile în care prevederile art. 1 alin 2. din Anexa nr. 1 la HG 714/2018 stabilesc în mod imperativ în sarcina angajatorului obligația de a achita salariaților delegați indemnizația de delegare și alocația de cazare în cuantumul minim, neexistând nicio altă prevedere care să restrângă această obligație,  vă solicităm să ne precizaţi pe ce prevederi legale s-a bazat dl. Secretar de stat, altele în afara celor de la  la art. 4 alin 2, din HG 714/2018 care dau posibilitatea angajatorilor să nu acorde în totalitate drepturile prevăzute în HG 714/2018 pentru personalul delegat?                                                                                               

Așteptăm răspunsul dvs. în termenul legal.

 Cu deosebită considerație,

Cristinel Godinac,

Președinte SRJ MediaSind,

Sorin Torică,

Președinte Filiala MediaSind TVR

MediaSind TVR va cere instanţei anularea prevederilor abuzive din Actul adiţional semnat de conducerea SRTV cu SPUSTv!

postat 1 mar. 2019, 02:47 de Office Mediasind   [ actualizat la 1 mar. 2019, 03:57 ]

În atenţia angajaţilor din SRTV:

MediaSind TVR va cere instanţei anularea prevederilor abuzive din Actul adiţional semnat de conducerea SRTV cu SPUSTv!

Stimati colegi,

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind împreună cu Filiala MediaSind TVR au luat la cunoştinţă despre conținutul Actului adiţional nr 2 la Contractul Colectiv de Muncă semnat de către preşedintele - director general al SRTV, dna. Doina Gradea şi de  prim vicepreşedintele SPUSTv, dna. Mihaela Woytovict,  document  înregistrat la ITM Bucureşti sub nr.03/21.02,2019.

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/news/mediasindtvrvacereinstanteianulareaprevederilorabuzivedinactuladitionalsemnatdeconducereasrtvcuspustv/act%20adit%20pg%202.jpg?attredirects=0
Având în vedere că acest document a fost negociat prin  încălcarea prevederilor legale şi  conţine clauze care diminuează în mod flagrant drepturile tuturor angajaţilor din TVR prevăzute în HG nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciuluiSRJ MediaSind şi filiala MediaSind TVR au solicitat casei de avocatură cu care au contract de asistenţă juridică să pregătească acţiunile în justiţie în vedere anulării clauzelor respective.

Până la finalizarea acestui proces,  SRJ MediaSind şi MediaSind TVR solicită conducerii SRTv să nu aplice  clauzele abuzive din  Actul aditional nr. 2 şi să acorde tuturor angajaţilor Televiziunii naţionale drepturile prevăzute în HG 714/2018, şi anume alocatia de cazare în cuantum de 230 lei pe zi fără prezentarea documentelor justificative, în conformitate cu prevederile art.1 alin. 4.

Atragem atenţia că, în conformitate cu
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/news/mediasindtvrvacereinstanteianulareaprevederilorabuzivedinactuladitionalsemnatdeconducereasrtvcuspustv/act%20adit%20pg%203.jpg?attredirects=0
prevederile art. 5 din HG 714/2018 ,

 "Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați."
Departament Comunicare SRJ MediaSind,  Fliliala MediaSind TVR

Bucureşti, 1 martie 2019

AGERPRES: Proiect - Jurnaliştii scutiţi de plata impozitului pentru veniturile din salarii şi din drepturile de autor

postat 25 ian. 2019, 01:28 de Office Mediasind


Mai mulţi parlamentari PSD, ALDE şi PMP au depus la Parlament o propunere legislativă pentru completarea Codului fiscal, potrivit căreia jurnaliştii şi tehnicienii în radiodifuziune şi televiziune să fie scutiţi de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor şi din drepturile de proprietate intelectuală.

Proiectul prevede ca la articolul 7 să fie introdusă definiţia activităţii de jurnalism ca fiind "cercetarea, investigarea, interpretarea şi comunicarea ştirilor şi informaţiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului şi a altor mijloace de informare în masă, respectiv controlul funcţionării tehnice a echipamentelor pentru a înregistra şi edita imaginile şi sunetul şi pentru transmiterea pentru emisiunile radio şi de televiziune a imaginilor şi sunetelor, precum şi a altor tipuri de semnale de telecomunicaţii terestre, marine sau aeriene, care se desfăşoară în baza unui contract de muncă şi a unui contract de drepturi de autor".

Potrivit proiectului, la articolul 60 referitor la scutirile impozitului pe venit sunt introduse "persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin (1) - (3) şi pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, ca urmare a desfăşurării activităţii de jurnalism, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al ministrului Finanţelor".

Propunerea legislativă a fost iniţiată de deputatul PSD Valeriu Steriu şi semnată de 27 de parlamentari, printre care Florin Buicu, Tudor Ciuhodaru, Oana Florea, Ioan Dîrzu, Carmen Mihălcescu, Doina Pană, Beatrice Tudor, Ioan-Iustin Talpoş - PSD, Marian Cucşa, Alexandru Băişanu, Ion Tabugan - ALDE, Constantin Codreanu, Petru Movilă, Marius Paşcan - PMP.

"Mass-media reprezintă un fenomen valoros şi eficient în transmiterea informaţiilor, având, în acest context, receptivitate şi influenţe modelatoare (educaţionale) şi educaţionale deosebite asupra publicului larg de toate vârstele, de toate profesiile, de toate convingerile. Jurnaliştii se ocupă atât cu informarea cetăţenilor cu privire la lucrurile relevante din societate, dar şi cu obţinerea de informaţii concrete şi corecte, deoarece nu orice informaţie are puterea de a stârni curiozitatea publicului. Fiecare jurnalist intră în contact cu diferite informaţii şi le alege numai pe acelea pe care le consideră demne de interes, demne de a fi făcute publice, demne de a justifica efortul necesar verificării şi prelucrării lor pentru a deveni material de presă. Principala valoare la care ţin jurnaliştii şi la care trebuie să ţină toată societatea este libertatea presei, aceasta presupune recunoaşterea dreptului jurnalistului de a căuta informaţii şi de a exprima opinii, fără a fi îngrădit de vreo autoritate", a precizat, în expunerea de motive a proiectului, deputatul PSD Valeriu Steriu.

El a susţinut că mass-media liberă reprezintă pilonul unei societăţi democratice şi, în acest moment, se află într-o situaţie economică foarte dificilă.

"Importanţa jurnalismului în viaţa omului este inegalabilă, deoarece este conceput pentru a susţine o cauză nobilă, o cauză socială. Oamenii doresc să aibă acces la informaţie. Pentru a oferi informaţia, jurnalistul nu trebuie să servească pe cineva anume, ci trebuie să servească adevărul, libertatea de gândire şi de alegere, să-şi dedice întreaga activitate intereselor sociale ale oamenilor. (...) Este nevoie de pluralism. Piaţa media trebuie să fie un proces continuu de oferte noi pentru populaţie. Mass-media liberă este pilonul unei societăţi democratice. Cu toate acestea, mass-media din România se află într-o situaţie economică foarte dificilă. Piaţa mass-media se restrânge atât în privinţa operatorilor, cât şi a forţei de muncă. Având în vedere necesitatea sprijinirii activităţii jurnalistice, se propune stabilirea unui tratament fiscal favorabil aplicabil veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, precum şi veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală, ca urmare a desfăşurării activităţii de jurnalism, obţinute de persoanele fizice care activează în domeniu, în sensul neimpozitării lor", a explicat Steriu, în expunerea de motive.

Acesta a menţionat că "iniţiativa susţine direct activitatea de jurnalism şi promovează libertatea mass-media".

Propunerea legislativă a fost depusă în 20 decembrie 2018 şi urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaţilor, Senatul fiind for decizional. 

SURSA: AGERPRES

Ziarul Bursa:Ministrul finanţelor cere să ne verificăm informaţiile

postat 3 ian. 2019, 23:22 de Office Mediasind   [ actualizat la 3 ian. 2019, 23:22 ]


MAKE
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 04 ianuarie

Eugen Teodorovici vrea să modifice o lege care nu există: "Nu ştiu dacă presa este obligată prin lege să verifice înainte informaţiile şi pe urmă să le publice - dar o să verific personal acest lucru - şi dacă nu există în lege o să propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amendă."

Deja, ar cam trebui să plătesc amenda despre care pomeneşte Teodorovici, pentru că am preluat citatul de mai sus de pe fluxul de ştiri de ieri al Agerpres, fără să verific înainte informaţiile.

Întreaga presă - ziare, gazete, revis­te, posturi de televiziune şi radio sunt, zilnic, pasibile de această amendă a lui Teodorovici, pentru că preiau ştiri de la agenţiile de presă şi le dau publicităţii, fără să le verifice în prealabil.

Dar, desigur, dacă ne-am concentra, am putea elimina agenţiile de presă din presă, rezumându-ne la a publica numai şi numai acele ştiri culese de noi prin proprii reporteri, la faţa locului.

Întrebarea este dacă ştirile colectate de proprii reporteri nu ar trebui şi ele verificate înainte de publicare.

În acest scop, dispunem de variante de verificare:

1) Trimitem pe teren, pentru unul şi acelaşi subiect, doi reporteri care să se verifice între ei (dar am putea să trimitem 3, 4...n...n+1... reporteri, pentru că unul în plus nu strică niciodată pentru verificări, iar, în cazul că numărul lor ar atinge masa statistică, am putea organiza sondaje printre reporteri, ca să aflăm care este ştirea corectă, cu o probabilitate de +/-3%);

2) Dăm telefon la sursa ştirii şi întrebăm dacă este corect colectată, (ceea ce, desigur, ar fi posibil în cazul că ştirea este de la o conferinţă de presă, dar nu ar mai fi posibilă în cazul unui accident soldat cu morţi, decât dacă am folosi acel ser inventat de americani, care, injectat unui decedat recent, permite să mai vorbeşti cu el timp de 24 de ore dar, mă rog, el nu răs­punde);

3) Folosim maşina timpului în cazul cifrei de 2,92% deficit bugetar formulat de Darius Vâlcov pe pagina sa de Facebook (apropo, nu am verificat pagina lui de Facebook, ci m-am luat după alţii) care cifră, după cum afirmă Florin Cîţu, urmează să fie publicată oficial abia după 25 ianuarie (habar n-am de unde ştie el chestia asta, că n-am avut timp s-o verific) şi deci, nu putem publica cifra de 2,92%, decât dacă îl angajăm pe H.G. Wells, care, însă, pare să fie mort, conform zvonurilor circulând stăruitor în ultimii 73 de ani.

Există, însă, unele situaţii din presă, în care nu ştiu să aplic exigenţele lui Eugen Teodorovici, aşa cum se prezintă situaţia cu Gigi Becali, citat ieri de "Click":

"Eu dacă îi dădeam un pumn lui Syda îl adormeam direct, nu mai era nevoie ca să se mai scoale. Ăsta a fost norocul lui, că nu s-a sculat de pe scaun. Dacă se scula îl loveam, nu poţi lovi un om care stă pe scaun. Îl bat cu o mână, nu-mi trebuie două mâini. Dacă vreau, îl bat chiar cu mâna lui. După acest incident, a şi plecat şi i-am dat interzis să mai stea în Poiană", a declarat Gigi Becali pentru România TV."

Lăsând la o parte faptul că nu cred că cucernicul Gigi Becali se poate exprima ca un golan, mă întreb cum ar putea verifica "Click" că Gigi Becali poate să-l bată pe Syda cu o singură mână; desigur, România TV este mai aproape de sursa afacerii.

Singurul aspect liniştitor în problema verificării informaţiilor înainte de publicare este că legea pe care Teodorovici vrea să o modifice, nu există de fel.

Nu-i lege.

Ioc.

Dacă nu-i, atunci n-ai cum să o modifici şi cu atât mai puţin să-i mai adaugi şi o amendă.

Aşa să şi rămână!

CRISTI GODINAC, MEDIASIND:

"Libertatea de exprimare este pusă în pericol de tot felul de proiecte de lege"

În fiecare an libertatea de exprimare este pusă în pericol de tot felul de proiecte de lege, este de părere Cristi Godinac, Preşedintele Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind. Domnia sa ne-a transmis: "Din nefericire, nu este prima dată şi nici ultima când politicienii noştri spun şi fac lucuri trăsnite. În fiecare an libertatea de exprimare este pusă în pericol de tot felul de proiecte de lege. Să ne reamintim proiectul legii ştirilor pozitive şi negative prin care jurnaliştii ar fi fost obligaţi să scrie în proporţie de 50% ştiri pozitive şi 50% ştiri negative, proiectul legii jurnalistului, prin care angajaţii din zona editorială ar fi fost obligaţi să-şi facă anual test psihiatric, politizarea excesivă a conducerilor radioului şi televiziunii publice, desfiinţarea taxei radio-tv şi numirea în consiliile de administraţie a unor politruci, desfiinţarea taxei radio-tv şi transformarea instituţiilor publice de presă în instrumente de propagandă politică, introducerea în strategia naţională de apărare a sintagmei vulnerabilitatea presei la adresa siguranţei naţionale, ceea ce determină instituţiile de forţă să-i trateze pe jurnalişti la fel ca pe terorişti, precum şi multe alte exemple.

În ceea ce priveşte MediaSind, suntem pregătiţi în orice moment să reacţionăm şi să oprim, cu sprijinul membrilor noştri şi a organizaţiilor naţionale şi internaţionale la care suntem afiliaţi, orice demers prin care se încalcă libertatea de exprimare, precum şi drepturile jurnaliştilor. Iar 2019 abia începe..."

Freedom of expression must be properly understood in the context of personal data protection, too!

postat 13 nov. 2018, 06:50 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 nov. 2018, 06:50 ]

To the attention of the National Supervisory Authority for Personal Data Processing

B-dul Gh. Magheru, nr. 28-31, sector 1, Bucharest

E-mail address: anspdcp@dataprotection.ro

November 13, 2018

 
Freedom of expression must be properly understood in the context of personal data protection, too


We are addressing you this open letter in the context of the public controversy created by the request you have asked to the journalists from RISE Project to provide you with information about posting on the Facebook page of a journalistic material.

As human rights organizations, supporting both the rights to freedom of expression
and freedom of the press, as well as the right to privacy, we would like to make some clarifications that we hope that will be useful to you in addressing situations similar to this one, particularly with regard to freedom of expression (because we know that the area of personal data and private life is your object of activity), clarifications which could help you to understand the unambiguous reaction of the European authorities (1).We are also implying that the Authority urgently needs to implement a working system regarding the requests that concern data processing for journalistic purposes.

1. Not only private life is a fundamental right, but also freedom of expression

Both the right to privacy and the right to freedom of expression enjoy equal treatment, none
being above the other. An authority can not arbitrarily invoke restrictions on the right to
freedom of expression, much less when it comes to a subject of public interest, as in
this case. In order to decide which of these two rights is a priority, they must be weighed, being necessary to make a fair balance, taking into account the particularities of each case. 

To reduce the discussion only to the 3 derogations in art. 7 of Law 190/2018 is a simplistic approach, as long as it is clear that the purpose of the General Data Protection Directive (GDPR) is not to limit the freedom of speech. At the same time, there are many normative acts on human rights signed by Romania (we nominate here only two - the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights) to be taken into account when it comes to a conflict between two or more rights. The European Court of Human Rights (ECHR) has a wide range jurisprudence on balancing the right to freedom of expression and the right to private life, and this balancing test considers at least 6 extremely important factors for each case (2). So it would have been necessary for ANSPDCP to consider - both in  internal discussions, but also in subsequent public clarifications - these aspects of proportionality and  the fair weighing of the two fundamental rights (3).

2. Protecting sources is crucial for journalists in order that the right to freedom of expression to be guaranteed


Protection of journalistic sources is one of the basic conditions in guaranteeing press freedom. Jurisprudence of the ECHR consistently emphasizes that attempting to compel a journalist to disclose his sources infringes his right to the freedom of receiving and distributing information, so it violates his right to freedom of expression. The Court has held that urging journalists to disclose their sources affects free movement of information, to the detriment of democracy, therefore it can be justified only in exceptional cases. (4)

That is why the reaction of journalists and European institutions is absolutely normal since they learned that the Authority would have asked for the "source" of the information protected by RISE Project. Here we consider the Authority's role to take into account the sensitivities of the conflict of rights, first of all to state why in that case exceptions to data collection for journalistic purposes do not apply. Secondly, if the Authority decides to go further, not being derogations, the Authority should state that the request for these cases do not relate to journalistic sources, that it rather seeks to identify whether the data are collected directly from the data subject or from other sources (or public sources) for the possible application of Articles 13 and 14 of the GDPR.

We can only hope that, in fact, we are dealing with an inadequate communication and not with a desire to have access to the sources of journalists.

3. Threats are not to be found in an address from a public authority
 
Your request to RISE Project indicates that they are subject to a fine of 3000 lei per day for
every day of delaying the answer to your request, which has a deadline of 10 days. In addition you also announced that they are subject to a fine of up to € 20,000,000 for violating art. 83 of the General Data Protection Regulation, highlighting the reference to "Not granting access" in the text you have written. 
 
This sounds like a threat (although the text is in line with the provisions of the Regulation), and the part related to "Access" to documents raises the same issues as the above. All the more so as no one in Europe has not yet granted a fine of 20 million euros. In fact, not even 1 million. We believe not even 100,000.
 
In conclusion, with respect to the above mentioned three points, we note that the request made to RISE Project has left the impression of a hasty action without a thorough analysis of the situation, which fueled public belief that there had been a political motivation generated by the subject of the journalistic material, and not a mere objective and impartial investigation made by the Authority of overseeing the field of personal data processing.

We make these remarks because both fundamental rights are equally important and we do not want that the role of the Authority to look like being reduced to a tool of political control and blocking the necessary debates in a democratic society.

We believe that the Authority urgently needs to implement a working system regarding the requests that involve the press. This working system has to be conceived only on the basis of public consultations with media and bodies with expertise in the field of freedom of expression and press freedom from Romania and the European Union. We look forward to your proposals in this regard.
 

 Association for Technology and the Internet - ApTI

Active Watch

Center for Public Innovation

APADOR-CH

Center for Independent Journalism

Spiritual Militia

The Romanian Union of Journalists MediaSind

The Romanian Center for Investigative Journalism

The Journalists' Society of Galati

Funky Citizens

Foundation for the Development of Civil Society

CeRe: Center for Resources for Public Participation

 

2. O analiză detaliată a acestor factori și a cazurilor CEDO relevante poate fi găsită la
3. Ne referim la documentul publicat pe 9.11.2018 pe site-ul Autorității
_Project&lang=ro
4. Goodwin v. United Kingdom, Cerere nr. 17488/90, Hotărâre 27 martie 1996,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57974 ; Curtea Europeană a Drepturilor Omului - “Protecția Surselor
Jurnalistice” - Document publicat în septembrie 2018
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Journalistic_sources_ENG.pdf ; “International standards:
Regulation of media workers” Capitolul “Protection of sources”, Article 19,


FAIR-MediaSind la reuniunea Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor!

postat 12 nov. 2018, 05:41 de Office Mediasind   [ actualizat la 12 nov. 2018, 05:42 ]

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind
a participat  la a  13-a reuniune europeană  a Federatiei Internationale a Muzicienilor - FIM, ce a avut loc în data de  9 Noiembrie 2018, la Amsterdam, Olanda. Principalele subiecte în discuţie au fost cele referitoare la respectarea drepturilor muzicienilor şi artiştilor interpreţi, la sănătatea şi securitatea în muncă a personalului artistic, la munca atipică si noile forme de angajare, la drepturile de proprietate intelectuală ale artiştilor; la reglementări europene, precum şi  Rapoartele naţionale.

În cadrul şedinţei, preşedintele Federaţiei  FAIR-MediaSind, Leonard Pădureţ, a prezentat Raportul privind situaţia respectării drepturilor angajaţilor din sectorul Cultură şi Mass-Media din România, punându-se accent pe încheierea de către organizaţie a mai multor contracte colective de muncă în cadrul instituţiilor din domeniu, pe carenţele din legislaţia naţională privind funcţionarea dialogului social şi, nu în ultimul rând, pe evoluţia conflictului de muncă declanşat la Filarmonica Banatul din Timişoara de către membrii afiliaţi.

În imagine, de la dreapta la stânga: Leonard Paduret - Preşedinte FAIR-MediaSind, Benoit Machuel , Secretar Genaral FIM, John Smith,  Presedinte FIM  şi Nicolae Garaz - Presedinte Federaţia Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova.

Departament Comunicare FAIR-MediaSind

Bucureşti, 12 noiembrie 2018

Procese în instanţă între membrii MediaSind şi conducerea SRTV!

postat 25 oct. 2018, 02:21 de Office Mediasind   [ actualizat la 25 oct. 2018, 07:21 ]

 
Mai multe acțiuni privind recuperarea diferențelor salariale dintre salariul cuvenit (majorat cu indicii de creștere a prețurilor de consum aferenți anilor 2008-2011 și primului trimestru al anului 2012, conform hotărârilor judecătorești definitive) si salariul efectiv achitat de SRTV începând cu data rămânerii definitive a hotărârilor judecatoreşti şi până la data depunerii acţiunii, au fost deja depuse în instanţă.

Potrivit reprezentantului casei de avocatură care ne reprezintă în justiţie, av. Dan Iordache, posibilitarea introducerii acestor acțiuni revine salariaților cărora SRTv nu le-a majorat salariul cu indicii de creștere a prețurilor de consum, conform hotărârii judecătorești defintinive, invocând anumite creșteri salariale acordate acestora ulterior datei de 07.04.2012 și în baza altor obligații decât aceea de a majora salariul cu indicii de creștere a prețurilor de consum (spre exemplu: creșterea salariului minim brut pe economie care determina și majorarea salariului minim brut în SRTv).

Prin aceste acțiuni, salariații își pot obține diferențele salariale dintre salariul majorat și salariul efectiv achitat de SRTv pentru perioada cuprinsă între data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care SRTv a fost obligată la majorarea salariului și până în prezent.

În acest sens, vă aducem la cunoștință faptul că, până în prezent, există mai multe soluții pronunțate de Tribunalul București prin care salariații SRTv au obținut aceste diferențele salariale începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care SRTv a fost obligată la majorarea salariului și până în prezent.

Pentru a evita împlinirea termenului de prescripție, aceste acțiuni ar trebui depuse până la data de 15 noiembrie 2018!

Fiecare salariat poate opta pentru introducerea acestor acţiuni, prin completarea următoarelor rubrici în tabelele aflate la sediul SRJ MediaSind-filiala SRTv (persoană de contact: Paul Cişmigiu, secretar general MediaSind filiala TVR, tel. nr. 0746197517, mail tvr@mediasind.ro):  Nume şi prenume, CNP, Domiciliu şi Semnătura şi prin depunerea următoarelor documente: copie CI, copie contract individual de muncă, copie acte adiţionale din aprilie 2012 și până în prezent, Decizie SRTv din anul 2016 de punere în executare a hotărârii judecătorești, precum şi adeverinţă membru de sindicat.

Cheltuielile procesuale sunt următoarele:

un onorariu de succes pentru avocat în cuantum de 10% din sumele obţinute, care va fi achitat de fiecare membru de sindicat doar în situaţia în care soluţia va fi favorabilă și după obținerea definitivă a sumelor de către salariați;
Onorariul fix pentru avocat este achitat de SRJ MediaSind, în numele membrilor de sindicat.

Departament Comnunicare                                                   Bucureşti, 25 octombrie 2018

Greva anagajaţilor de la Filarmonica Banatul în atenţia Comisiei Europene!

postat 9 oct. 2018, 06:39 de Office Mediasind   [ actualizat la 9 oct. 2018, 07:14 ]

Problemele
angajaţilor de la Filarmonica Banatul din Timişoara, aflaţi din data de 5 octombrie 2018 în grevă generală, au fost prezentate astăzi, 9 octombrie 2018, Comisiei Europene, în cadrul Plenarei Comitetului de Dialog Social Artele Spectacolului

Reprezentanţii CE, ai organizaţiilor patronale şi sindicale din Uniunea Europeană au fost informaţi de preşedintele FAIR-MediaSind, Leonard Pădureţ (foto), despre modul în care administraţia Filarmonicii Banatul din Timişoara, precum şi autorităţile locale, au "înţeles" să soluţioneze un conflict de muncă care durează de aproximativ doi ani de zile, din cauza refuzului conducerii instituţiei de a negocia şi semna Contractul Colectiv de Muncă.

La dezbateri au participat, alături de oficiali ai Comisiei Europene, reprezentanţi ai Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor, ai Federaţiei Internaţionale a Actorilor, UNI Global Union, Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind,  precum şi ai altor organizaţii sindicale şi patronale din domeniu. În urma analizei pe care urmează să o facă organizaţiile prezente, vor fi transmise autorităţilor române reacţiile de protest faţă de conflictul de la Filarmonica Banatul, mai ales că  oraşul Timişoara urmează  să deţină calitatea de capitală europeană culturală.

În cadrul şedinţei, reprezentanţii organizaţiilor patronale şi sindicale din Uniunea Europeană au dezbătut noua agendă europeană pentru Cultură, probleme privind  formarea profesională a lucrătorilor din domeniul artelor spectacolului, mobilitatea fortei de muncă. dubla taxare, problematica vizelor de calatorie și a transportului pentru artiști si tehnicieni, dialogul social si rolul partenerilor sociali,  sănatate si securitate în muncă, precum și finanțarea publică în domeniul artelor spectacolului.

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR- MediaSind va oferi tot spriinul colegilor de la Filarmonica Banatul Timişoara pentru normalizarea relaţiilor de muncă din instituţie. Totodată, FAIR-MediaSind, cu sprijinul organizaţiilor  la care federaţia este afiliată, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi UNI Global Union, va face toate diligenţele necesare pe plan internaţional pentru  ca drepturile tuturor angajaţilor să fie respectate în acord  cu Directivele UE şi Convenţiile internaţionale.

Departament Comunicare FAIR-MediaSind

                                                                                                 Bruxelles, 9 octombrie 2018Sindicatul Național din Cultură – FAIR susține greva colegilor din Filarmonica Banatul Timișoara !

postat 8 oct. 2018, 03:10 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 oct. 2018, 03:10 ]

Cunoscând situația dificilă, de conflict deschis, cu care se confruntă salariații din Filarmonica Banatul, Sindicatul Național din Cultură – FAIR se solidarizează cu greva angajaților din Filarmonica timișoreană, declanșată în data de 5 Octombrie 2018.

SNC-FAIR, este alături de Sindicatul Filarmonicii Banatul în eforturile sale de a negocia un Contract colectiv care să readucă legalitatea și normalitatea în relațiile de muncă din această instituție de prestigiu.

Artiști interpreți, personal tehnic și administrativ de specialitate, liber profesioniști sau salariați din instituții de Cultură din România, membri ai Sindicatului Național din Cultură FAIR, transmit și pe această cale colegilor din Filarmonica Timișoara aflați în grevă generală, întreaga susținere și solidaritate în vederea soluționării urgente a revendicărilor sindicale.   

Alaturi de Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MEDIASIND, federația reprezentativă pentru sectorul Cultură și Mass-Media, unde SNC – FAIR este membru fondator, precum și împreună cu alte organizații sindicale din țară și din străinătate, Sindicatul Național din Cultură – FAIR solicită ordonatorului principal de credite, Consiliul Local al Municipiului Timișoaraintervină în regim de urgență pentru dezamorsarea situației conflictuale, semnarea Contractului colectiv și reluarea activității artistice dedicată publicului spectator, principalul beneficiar al concertelor Filarmonicii. 

Sindicatul Național din Cultură – FAIR se va alătura tuturor demersurilor Federatiei Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind și se va implica activ în acțiunile menite să ajute colegii din Filarmonica Banatul Timișoara.


Sindicatul Național din Cultură – FAIR

Biroul Executiv                                                                                        București  8 Octombrie 2018

1-10 of 439