News

Federația FAIR-MediaSind protestează împotriva intenției Primăriei Arad de a concedia artiștii din Filarmonica de Stat

postat 8 apr. 2021, 05:15 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 apr. 2021, 05:16 ]

Federația FAIR-MediaSind, organizația națională reprezentativă pentru sectorul Cultură și Mass-Media se solidarizează cu revendicările Sindicatului Artiştilor Interpreţi din Filarmonica Arad care protestează împotriva intenției primarului Municipiului Arad, Călin Bibarț, de a concedia angajați ai acestei prestigioase instituții de cultură.

Federația FAIR-MediaSind va sesiza organizatiile naționale internaționale la care este afiliată cu drepturi depline - Confederația CNSLR-Frăția, Federația Internațională a Muzicienilor, Federația Internațională a Actorilor și UNI GLOBAL UNION despre abuzurile asupra membrilor organizatiei din Filarmonica de Stat Arad.

Vă prezentăm în continuare Protestul membrului nostru afiliat, Sindicatul Artiștilor Interpreti din Filarmonica Arad.

 

Departament Comunicare Federația FAIR-MediaSind

București, 8 aprilie 2021


Subscrisa

          Sindicatul Artiştilor Interpreţi din Filarmonica Arad

          luând act cu indignare despre intenţia Primarului Municipiului Arad de a concedia o bună parte a personalului artistic al Filarmonicii Arad, măsura pe care o apreciem ca fiind abuzivă, nelegală şi în mod evident, contrară interesului public în ceea ce priveşte  asigurarea serviciilor publice de cultură, înaintăm prezentul :

PROTEST

 solicitând ca, în regim de urgenţă, reprezentantul autorităţii publice Consiliul Local al Municipiului Arad – dl. Primar Călin Bibarţ să îşi reconsidere poziţia faţă de instituţiile publice pe care le coordonează şi cel mai important, fără ca actul de cultură oferit cetăţenilor Municipiului Arad de către Filarmonică să aibă de suferit.

            În acest sens, apreciem că instituţia publică Filarmonica Arad nu poate face obiectul unor răzbunări personale , după cum nici voinţa unei singure persoane, chiar dacă se află în poziţia de conducător al unei autorităţi publice, nu poate servi ca temei în ceea ce priveşte desfiinţarea, chiar şi parţială, a unei instituţii de cultură.

            Argumente de genul “artiştii sunt gălăgioşi” ori “artiştii au salarii prea mari” nu pot fi primite ca justificări în ceea ce priveşte masacrarea actului de cultură oferit de artiştii Filarmonicii Arad, indiferent de pretinsele dificultăţi financiare în care se află autoritatea publică.

            Considerăm că, pretinsele economii aduse la bugetul local al Municipiului Arad prin concedieri de personal artistic sunt în fapt iluzorii, lipsite de orice eficienţă în plan financiar şi nu pot avea ca efect decât distrugerea unei instituţii de tradiţie în cultura românească.

            Acceptând ideea că, dificultăţile financiare impun anumite măsuri din partea autorităţii publice, NU putem fi de acord cu mimarea măsurilor de redresare economică, constând în concedierea pianiştilor ori violoniştilor Filarmonicii Arad.

            În această logică, se impune observaţia faptului că, artiştii Filarmonicii Arad nu pot fi consideraţi ca fiind vinovaţi de lipsa performanţei în ceea ce priveşte managementul cultural asigurat la vârful acestei instituţii, după cum nu pot fi nici pedepsiţi pentru modalitatea defectuoasă/frauduloasă în care conducerea acestei instituţii publice a înţeles să cheltuiască fondurile alocate pentru asigurarea actului de cultură specific.

            În aceeaşi ordine de idei, se impune a fi corectată eroarea evidentă în care se află Primarul Municipiului Arad, care a susţinut într-o declaraţie de presă faptul că, “salariile plătite artiştilor Filarmonicii Arad se situează în jurul valorilor de 8-9000 de lei lunar”, ori că, “sunt salariaţi care au şi un alt loc de muncă, la alte instituţii de cultură”.

            Chiar dacă sub aspectul salarizării, afirmaţiile domnului Primar sunt parţial adevărate (directorul acestei instituţii realizând venituri lunare peste pragul de 10.000 lei, în condiţii de ineficienţă managerială) trebuie avut în vedere faptul că în mod real artiştii Filarmonicii Arad încasează lunar salarii  aflate în pragul valoric de 3-4000 lei net.

            Considerăm că, după o viaţa pusă în slujba culturii şi al studiului aprofundat al muzicii, artiştii Filarmonicii Arad merită mai mult decât salariul minim pe economie sau după caz, salariul încasat de personalul necalificat, angajat în cadrul instituţiilor publice.

De asemenea, considerăm că angajarea unor artişti ai Filarmonicii Arad în cadrul instituţiilor de învăţământ liceal sau universitar, nu este altceva decât o recunoaştere a meritelor şi performanţelor profesionale şi nu poate servi în niciun caz ca justificare de concediere, astfel după cum în mod eronat apreciază conducătorul autorităţii publice.

Faţă de cele expuse, sperăm că decidenţii administrativi vor găsi soluţii reale eficiente în plan financiar, dar fără masacrarea actului cultural realizat de artiştii Filarmonicii Arad.

Sindicatul Artiştilor Interpreţi din Filarmonica Arad

CONFEDERAŢIA SINDICALĂ INTERNAŢIONALĂ SI CONFEDERAŢIA EUROPENĂ A SINDICATELOR DENUNȚĂ MĂSURILE DE AUSTERITATE DIN ROMÂNIA, REFUZUL DIALOGULUI SOCIAL ȘI AMENINȚĂRILE DE DISCRIMINARE SINDICALĂ

postat 22 mar. 2021, 06:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 22 mar. 2021, 06:18 ]

Urmare a lipsei de dialog social din ţara noastră, precum şi intenţia guvernului de a se amesteca în organizarea internă a organizatiilor sindicale (alegerea si mandatul liderilor, colectarea cotizatiei sindicale, etc) , cele patru confederaţii sindicale din România, afiliate la Confederaţia Sindicală Internatională şi la Confederaţia Europeană a Sindicatelor, au solicitat sprijin internațional pentru susținerea democrației și a drepturilor lucrătorilor în România.

În apelul făcut , s-a menţionat că prin refuzul dialogului social, delegitimizarea cererilor juste ale lucrătorilor și atacarea sindicatelor, guvernul român încalcă mai multe dintre obligațiile pe care și le-a asumat, printre altele, în temeiul Convențiilor OIM, ale Cartei sociale europene revizuite și ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Ca răspuns la apelul de sprijin menţionat , cele două organizaţii la care suntem afiliaţi au transmis o scrisoare prim-ministrului României, domnul Florin- Vasile Cîţu,  prin care i se solicită să oprească imixtiunea  în administrația sindicală, inclusiv alegerea liderilor, mandatul acestora, colectarea cotizațiilor sindicale și drepturile lor de a se angaja în acțiuni de protest.  Se accentuează faptul că guvernul trebuie să îmbrățișeze principiile dialogului social și să se angajeze cu partenerii  sociali pentru a aborda problemele ridicate de reprezentanții acestora. Atacul asupra mișcării sindicale este contraproductiv și nu va rezolva problemele socio-economice ale țării.

In cele ce urmează găsiti, în traducere,  textul integral al scrisorii.

Sursa: CNSLR-FRATIA.ro

Confederaţia Sindicală Internaţională

 Consiliul Regional Pan- European ( CRPE)

Confederaţia Europenă a Sindicatelor

 Domnului Florin-Vasile CÎŢU

 Prim-Ministru

 România

 Confederaţia Sindicală Internaţională ( CSI ) si Confederaţia Europenă a Sindicatelor ( CES) denunță

măsurile de austeritate din România, refuzul dialogului social și amenințările de discriminare

sindicală.

 

Stimate Domnule Prim-Ministru,

 

Scriem în numele CSI și al CES pentru a denunța adoptarea măsurilor de austeritate de către guvernul

dvs. în bugetul pe anul 2021, fără a va angaja în dialog social, precum și manifestările de discriminare

sindicală pe care le-aţi avut pe 26 februarie și 3 martie 2021.

Suntem informați cu acurateţe de către cei patru afiliați ai noștri din țara dumneavoastră, că guvernul pe

care-l conduceti, prin ordonanţă de urgență, fără consultarea Comitetului National Tripartit pentru

Dialog Social- a adoptat Bugetul de Stat pentru anul 2021 care presupune tăieri din finanţarea

sectoarelor de sănătate si educaţie, în plină pandemie Covid 19.

Mai mult, menționăm declarațiile antisindicale emise de dumneavoastră cu scopul de a interfera cu

democrația sindicală internă și amenințarea de a schimba prin decret încasarea cotizațiilor sindicale prin

modificarea articolului 20 (1), Legea 62 / 2011 și de a impune în plus, resticţii de la dreptul la grevă si

protest.

Remarcăm, de asemenea, recentele acțiuni justificate de protest întreprinse de lucrătorii din ţara dvs.

împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului dvs. care urmăresc menținerea salariului minim printre

cele mai mici din UE. Acum, după mai mult de un deceniu, negocierea colectivă la nivel național şi

sectorial este în continuare sistată, iar negocierea la nivel de companie este sever obstructionată.

Absenţa negocierii colective la nivel sectorial în toți acești ani a împins toate salariile sectoriale către

minimul legal, un nivel care nu permite lucrătorilor un salariu de trai decent. Măsurile antisociale

adoptate de guvernul dvs. fac să mărească sărăcia și inegalitatea socială și sunt concepute să mențină

România ca o sursă de forță de muncă ieftină pentru UE, ceea ce duce la dumping social în Europa și

salarii de sărăcie și un exod de creiere din România.

Domnule prim-ministru, România este membru al UE și membru al Organizației Internaționale a Muncii

(ILO), deci este obligată să respecte dreptul intern, legislația UE și dreptul internațional al muncii,

asigurând respectarea deplină a drepturilor lucrătorilor si libertăților, în special, Carta socială europeană

revizuită și Carta Uniunii Europene a drepturilor fundamentale .

Mai mult, România trebuie să respecte articolul 3 din Convenția OIM privind libertatea de asociere și

protecția dreptului de organizare, 1948 (nr. 87), care prevede că „Organizațiile lucrătorilor și cele

patronale vor avea dreptul să își întocmească statutele și normele , să își aleagă reprezentanții în deplină

libertate, să își organizeze administrația și activitățile și să își formuleze programele. Autoritățile publice

se vor abține de la orice ingerință care ar restricționa acest drept sau ar împiedica exercitarea legală a

acestuia. ”

În urma declinului continuu al dialogului social și al drepturilor lucrătorilor în țară, CSI și-a exprimat

anterior deplina susținere a sindicatelor din România prin aderarea la o plângere formală către OIM ,

pe 16 iulie 2018, pentru încălcări repetate de către România, ale Convenției privind dreptul de

organizare și negociere colectivă, 1949 (nr. 98).

 

Rugăm insistent guvernul să oprească imixtiunea în administrația sindicală, inclusiv alegerea liderilor,

mandatul acestora, colectarea cotizațiilor sindicale și drepturile lor de a se angaja în acțiuni de protest.

Guvernul dvs. trebuie să îmbrățișeze principiile dialogului social și să se angajeze cu partenerii sociali

pentru a aborda problemele ridicate de protestatari și reprezentanții acestora. Actele de atac plănuite

de guvernul dvs. împotriva mișcării sindicale vor fi contraproductive și nu vor rezolva problemele socioeconomice ale țării.

CSI și CES vor continua să monitorizeze orice evoluție referitoare la această problemă și nu vor ezita să ia

măsuri suplimentare, după cum este necesar.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră.

 

Sharan Burrow                               Luca Visentini

Secretar general                       Secretar general

CSI CES                      și               CRPE

Scrisoarea a fost transmisa în cc:

 Dlui Klaus IOHANNIS, Președintele României

Domnului Ludovic ORBAN Președintele Camerei Deputaților

Doamnei Anca Dana Dragu, Președintele Senatului, Doamnei Raluca TURCAN, Ministrul Muncii și Protecției Sociale

MediaSind ripostează la atacurile jenante venite din partea fanilor șefei TVR!

postat 18 feb. 2021, 04:45 de Office Mediasind   [ actualizat la 18 feb. 2021, 05:37 ]

Nr.283/18.02.2021

 

Proces Verbal

 

Încheiat astăzi, 18 februarie 2021, cu ocazia ședinței Biroului Executiv, întrunit  în sesiune extraordinară, având pe ordinea de zi analizarea denigrărilor și a acuzațiilor  aduse  organizației, de către dl.Vitalie Lupașcu, membru al SRJ MediaSind, vicepreședinte  filiala MediaSind TVR.

Dl. Sorin Torică, vicepreședinte SRJ MediaSind și președintele filialei MediaSind TVR informează asupra postării dl. Vitalie Lupașcu pe grupul FB coordonat de dna. Monica Ghiurco:

Acum trei ani am asistat la o manevră prin care angajatilor li s-a luat dreptul de a-și alege corect reprezentantul in CA. Printr-o 'combinatie' numita 'Unic300' intre conducere si spustv, s-a luat decizia de a sustine un singur candidat, despre care cei mai multi dintre noi, angajatii, nu stiam nimic, nici macar daca e femeie sau bărbat, pe numele sau Karen Sebesi. Nici măcar nu exista poză pe afisul lui electoral. Cu doua zile inainte de vot am atras atentia conducerii spustv ca este o chestiune mizerabila care ne va costa. Asa a fost, din pacate. S-a dovedit ca actuala conducere avea nevoie de inca un om in plus in masinaria de vot din CA si l-a obtinut. Totul a fost frumos pana in momentul in care i s-au luat jucariile.Tristetea mare este ca același om este sustinut acum de sindicatul din care fac parte. Dezavuez total acest lucru, practic suntem la fel ca spustv.

Acum cand toată lumea se ocupă de Ghiurco, prevad o noua manevra 300. De data asta cine-o fi femeia-bărbat care sa asigure continuitatea  cascavalului pentru cei care au fost in prim-plan până acum și a disprețului pentru salariat si umilul său vot?”

Contrar celor afirmate de membrul de sindicat, precizăm că în cadrul organizației nu a fost luată până în prezent nicio decizie privind susținerea unor persoane în calitate de candidați la viitoarele (preconizate) alegeri pentru CA din SRTV și SRR. Afirmațiile dlui. Lupașcu sunt false și denigratoare, menite să producă confuzie, dar și  prejudicii de imagine organizației, întrucât persoanele la care face referire, dl. Sebeși Karen și  dna. Monica Ghiurco, nu pot să fie susținute de MediaSind la astfel de alegeri, pentru simplul motiv că nu fac parte din organizație.

 Conform hotărârii Conferinței Naționale a SRJ MediaSind din data de 10.02.2021, organizația noastră va susține la alegerile pentru reprezentanții salariaților în Consiliile de Administrație din SRTV și SRR, doar pe proprii membri de sindicat, în conformitate cu deciziile colegilor din  MediaSind TVR și MediaSind Radio România.

Având în vedere faptul că, în ultimul timp, s-au înmulțit atacurile împotriva organizației și a liderilor săi venite  partea unor persoane deranjate de acțiunile MediaSind TVR împotriva conducerii SRTV și a corupției din Televiziunea Națională,

Având în vedere obligativitatea ca Statutul SRJ MediaSind să fie respectat de către fiecare membru afiliat,

În conformitate cu prevederile art. 11.2 și 11.3 alin b), dl. Vitalie Lupașcu este exclus din Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind începând cu data de 18.02.2021.

Compartimentul juridic va analiza posibilitatea recuperărilor prejudiciilor de imagine în instanța de judecată.

Hotărârea a fost votată cu unanimitate de voturi.

Biroul Executiv Național al Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind

The "Gradea administration" threatens journalists who have revealed the 66,500 euros cleaning deal from Romanian Television, asking them to reveal the sources!

postat 15 feb. 2021, 03:07 de Office Mediasind   [ actualizat la 15 feb. 2021, 03:08 ]

To: European Broadcasting Union - EBU   &  European Federation of  Journalists - EFJ

In a Notification sent to the online publication Paginademedia.ro signed by the acting director of the Legal Department, Roxana Ionescu, appointed with delegation in this position by the President-Director General of the Romanian Television Corporation, Doina Gradea, is requested that journalists "reveal the sources they used" and "retract, as untrue", the article concerning the fact that the head of TVR would not have approved a cleaning contract worth 318,920 lei (over 66,000 euros) for two months! (details here: TVR threatens Paginademedia.ro with a law suit: "Reveal used sources")

At the same time, journalists are threatened with "competent courts" if they do not comply with the requirements of TVR management!

The request is absurd because the management of a media institution should know that journalists' sources of information are not disclosed, not even in court! What Paginademedia has published is confirmed by several internal documents, which are not confidential, as TVR's management wrongly considers, since, according to the law of operation and organisation, SRTV is a public institution. Doina Gradea and Roxana Ionescu should know that SRTV is not their own limited liability company, but a public institution and, according to art. Article 2 para. b of Law No 544/2001, „information of public interest means any information which concerns the activities or results from the activities of a public authority or public institution, irrespective of the medium or form or manner in which the information is expressed”. 

Also, Paginademedia has no reason to apologize or retract the news as Doina Gradea has not only once approved the conclusion of the shameful for TVR contract, amounting to 318,920 lei with a private company, for only two months of cleaning at the head office in Bucharest, but even twice, the first time at the meeting of the Steering Committee on 3 February 2021 (details here: Gradea Administration pays 66,500euros to a private firm for two months of cleaning!), and the second time at the meeting of the Board of Directors, on February 5, 2021! (details here: TheBoard of Directors of the Romanian Television Corporation has approved thepayment of 66,500 euros for two months of cleaning at the head office in Bucharest!).

The false statements in the press release of the Public Relations, Communication and Protocol Service of SRTV, transformed, for a long time, into a propaganda service for the head of SRTV, mislead the public opinion when announcing that Doina Gradea was not among the people who endorsed the agreement with the cleaning company. We specify that the signature of Doina Gradea is also on the Minutes of Decision no. 73 of February 3, 2021, but also on the Board of Directors Decision of February 5, 2021!

Given this new flagrant violation of professional ethics by the SRTV management, the Romanian Union of Journalists MediaSind calls on EBU, the organization to which SRTV is affiliated, to drastically sanction this new slippage, and on the Parliament to urgently dismiss the entire Gradea administration. Any time that at the helm of TVR is the Gradea administration represents a real danger for the public television service, but also for democracy.

SRJ MediaSind will provide through the law firm with which it collaborates, free legal representation for any journalist who is harassed by the current management of the Romanian Television Corporation!

MediaSind TVR  

Communication Department                                             

Bucharest, 15 February 2021

Join #VremRespectînTVR

To report irregularities, use the Fairmediasind platform for cultural and media warnings at this link: GlobaLeaks platform used to defend cultural and media workers: FAIR-MediaSind!

Administrația Gradea blochează accesul MediaSind la ședința CA în care se analizează abandonarea misiunii publice a TVR prin difuzarea "Revelionului Garcea-Gradea"!

postat 27 ian. 2021, 04:30 de Office Mediasind   [ actualizat la 27 ian. 2021, 04:30 ]

Nr.275/27.01.2021

Către Societatea Română de Televiziune

În atenția membrilor Consiliului de Administrație

CC. Comisiile de specialitate ale Parlamentului, Direcția Națională Anticorupție, Inspectia Muncii

Notificare: - a 18 - a încălcare a HCA nr. 88/2019 și art. 297 Cod Penal de către conducerea Societății Române de Televiziune!

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, în calitate de partener social în Societatea Română de Televiziune, a luat act de refuzul președintelui - director general al SRTV, Doina Gradea, de a permite accesul reprezentanților organizației noastre la ședința Consiliului de Administrație programată în data de 28 ianuarie 2021, ora 11,00. 

Atragem atenția că este pentru a 18-a oară consecutiv când Secretariatul Comisiei CA, în urma deciziei ilegale primite din partea președintelui-director general al SRTV, Doina Gradea, ignoră organizația noastră și refuză să trimită invitația la ședință, fapt care încalcă prevederile HCA  nr.88/2019 și art 297 Cod Penal.

Este grav faptul că la această ședință în care se discută despre abandonarea misiunii publice de către  conducerea Televiziunii Naționale prin difuzarea în noaptea de Revelion, a unei emisiuni insalubre,  dar și despre faptele de corupție descoperite de inspectorii Minister,ului Finanțelor Publice în urma controlului efectuat în instituție (amănunte aici: Ministerul Finanțelor descoperă fapte de corupție în derularea unui contract în valoare de 18.849 600 euro, pentru transmiterea prin satelit a programelor Televiziunii Române! ), accesul reprezentanților Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind și a MediaSind TVR să fie restricționat!

Aducem la cunoștința membrilor CA că aceste abuzuri ale conducerii SRTV la adresa instituției publice trebuie să înceteze deîndată, iar persoanele vinovate trebuie trase la răspundere, întrucât calitatea de partener social a SRJ MediaSind în cadrul SRTV a fost confirmată de mai multe sentințe judecătorești, inclusiv de către ITM București în data de 30 decembrie 2019, când  a verificat legalitatea înregistrării Actului adițional nr 3 la CCM din SRTV, în urma mandatului acordat Federației FAIR-MediaSind de către SRJ MediaSind și Sindicatul Televiziunea Craiova.

Totodată, această calitate a fost confirmată și în ultima Hotărâre a Tribunalului București care certifică dreptul MediaSind de a-și reprezenta membrii din Televiziunea Română. (amănunte aici:  Tribunalul București a decis că Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind are dreptul legal să-și reprezinte membrii din Televiziunea Română! 

În consecință, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind mandatează pe dna. Loara Ștefănescu, viceprepreședinte a filialei MediaSind TVR, să participe la ședința Consiliului de Adminitrație din data de 28 ianuarie 2021, ora 11,00.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor  MediaSind

Biroul Executiv Național                                                         

București, 27 ianuarie 2021

NOTIFICARE pentru încetarea punerii în pericol a sănătății angajaților de la Departamentul Economic din Televiziunea Română!

postat 22 ian. 2021, 00:24 de Office Mediasind   [ actualizat la 22 ian. 2021, 01:12 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/news/_draft_post-53/Imagine1%20(1).png
 Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind a transmis astăzi, 22 ianuarie 2021, conducerii Societății Române de Televiziune - SRTV și membrilor Consiliului de Administrație, o NOTIFICARE pentru încetarea punerii în pericol a sănătății angajaților de la Departamentul Economic.

Informațiile privind practicile abuzive ale șefei acestui important compartiment al SRTV, au fost primite pe  Platforma GlobaLeaks folosită în apărarea lucrătorilor din cultură și mass-media FAIR-MediaSind. 

În cazul în care luni, 25 ianuarie 2021, conducerea Televiziunii Române va continua să pună în pericol sănătatea angajaților, MediaSind TVrR iși  rezervă dreptul de a sesiza  Inspecția Muncii, Direcția de Sănătatea Publică, dar și instituțiile abilitate să cerceteze din punct de vedere penal, aceste abuzuri.

Vă prezentăm în continuarea Notificarea transmisă conducerii SRTV.

Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 22 ianuarie 2021

                                                                                                              Nr.274/22.01.2021

Către Societatea Română de Televiziune

Dnei. Doina Gradea, Președinte-Director General

CC. Membrii Consiliului de Administrație,

Inspecția Muncii

Direcția de Sănătate Publică

 

NOTIFICARE

pentru încetarea punerii în pericol a sănătății angajaților de la Departamentul Economic

 

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR  notifică conducerea Societății Române de Televiziune  să înceteze de îndată orice acțiune de punere în pericol a sănătății angajaților de la Departamentul Economic din cadrul instituției.

Potrivit  sesizării trimise de unii angajați ai Departamentului Economic pe Platforma FAIR-MediaSind a avertizorilor din Cultură și Mass-Media, coordonatorul cu atribuții de Director al Departamentului Economic, Sermina Liliana Potecă este acuzată că pune constant în pericol sănătatea angajaților, întrucât aceștia sunt chemați zilnic la birou, între orele 8,00 și 16,00, fiind obligați să lucreze în condiții care le pun sănătatea în pericol. Nu sunt respectate nici măcar prevederile legale privind suprafața alocată unui angajat în condiții normale de lucru, mai ales acum, în condiții de pandemie!

Deși prevederile legale cer angajatorilor să ia toate măsurile ca angajații să lucreze de la domiciliu, sau alternativ, birou/telemuncă, coordonatorul cu atribuții de Director numit de președintele-director general, Doina Gradea, se comportă abuziv, obligând angajații să lucreze în condiții care le pun sănătatea în pericol. Angajații din subordinea Directorului Economic se expun zi de zi riscului de infectare, deși aceștia au acces de la domiciliu la calculatorul de la birou. De asemenea,  nu există niciun program decalat și nici plan de rotație, iar măsurile de protecție lipsesc cu desăvârșire!

Precizăm că aceste informații au fost verificate la fața locului și de reprezentantul MediaSind TVR.

Având în vedere faptul că aceste practici abuzive într-o instituție a statului pun în pericol viața tuturor angajaților, inclusiv a membrilor noștri de sindicat, MediaSind TVR vă notifică să luați de îndată măsurile care se impun pentru respectarea prevederilor legale și a normelor de securitate și sănătate în muncă. În cazul în care luni, 25 ianuarie 2021, vom constata că sănătatea angajaților este din nou pusă în pericol, vom fi obligați să sesizăm Inspecția Muncii, Direcția de Sănătate Publică, dar și instituțiile abilitate să cerceteze din punct de vedere penal aceste fapte.


MediaSind  TVR

Sorin Torică,

Președinte

Pentru a sesiza nereguli apelați la platforma  pentru avertizorii din cultură și mass-media fairmediasind la acest link: Platforma GlobaLeaks folosită în apărarea lucrătorilor din cultură și mass-media: FAIR-MediaSind

MediaSind TVR Cluj denunță eșecul vaccinării angajaților stației din cauza incompetenței conducerii!

postat 20 ian. 2021, 07:48 de Office Mediasind   [ actualizat la 20 ian. 2021, 07:48 ]

Către Conducerea Societății Române de Televiziune

În atenția d-nei DOINA GRADEA, Președinte-Director General

și

În atenția d-lui ALIN GELMĂREAN, Coordonator cu atribuții de director TVR Cluj

MediaSind TVR Cluj protestează față de modul în care conducerea TVR Cluj, susținută de președintele director general, Doina Gradea, încalcă prevederile legale care reglementează protecția prin vaccinare a personalului din subordine.

Angajații TVR Cluj, singurii angajați din cele 5 Studiouri Teritoriale care au păstrat emisia regională proprie  pe toată durata pandemiei, sunt lăsați de izbeliște când vine vorba de protecția sănătății și a vieții.

Anunțată cu mare fast pe site-ul intern al Televiziunii Române, campania de vaccinare a personalului esențial a eșuat la Cluj.

Deși printr-un email oficial serviciul de Comunicare al SRTV anunță că fiecare angajat va primi pe email data,ora și locul când a fost programat pentru vaccinarea anti COVID, la TVR Cluj angajații sunt anunțați apoi printr-un alt email să se descurce singuri. Astfel printr-o adresă oficială a conducerii TVR Cluj trimisă în data de 18.01.2021se anunță că: “Toti angajatii care apar pe listele de vaccinare (conform tabelelor atasate), sa incerce sa se programeze personal la vaccin”. Într-o altă adresă trimisă în data de 20.01.2021, conducerea sugerează angajaților că se pot programa singuri în orașe situate la 150 de km de Cluj-Napoca cum ar fi Aleșd și Târgu Lăpuș.

În toate celelate Sudiouri Teritoriale ale TVR, angajații au fost programați pentru vaccinarea anticovid de conducerile locale, iar cea mai mare parte a jurnaliștilor s-au vaccinat deja.

Președintele Director General, Doina Gradea, continuă tratamentul discriminatoriu al angajaților TVR Cluj prin intermediul echipei de conducere impusă ilegal, deoarece la videoconferința de luni a luat la cunoștință despre faptul că la Cluj angajații nu au fost programați pentru vaccinare și nu a dispus nicio măsură pentru remedierea acestei situații.


Președinte MediaSind-Filiala TVR Cluj                                                               Cluj-Napoca,

Cristian Balaș                                                                                                          20.01.2021

MediaSind TVR va anula în instanță orice decizie semnată de șefii numiți nelegal de președintele-director general al Televiziunii Române!

postat 29 dec. 2020, 00:36 de Office Mediasind   [ actualizat la 29 dec. 2020, 00:37 ]

Nr.265/29.12.2020

Către Societatea Română de Televiziune,

Membrilor Consiliului de Administrație

CC. Comisiile de cultură și mass-media ale Parlamentului României

Ref. adresa C/903/28.12.2020 

Stimați membri ai Consiliului de Administrație SRTV,

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind și filiala MediaSind TVR au luat act cu stupoare de răspunsul  (foto) transmis de dna. Doina Gradea, președinte-director general, la Notificarea membrilor Consiliului de Administrație care au cerut respectarea și aplicarea Legii nr.41/1994 în ceea ce privește numirile comitetelor directoare ale studiourilor teritoriale. Trebuie să remarcăm că în cei aproape 20 de activitate sindicală a MediaSind, este prima dată când suntem nevoiți să răspundem la un document semnat de șeful unei instituții publice, care conține atâtea erori grave ce demonstrează lipsa crasă de cunoștințe juridice elementare din partea autoarei/autorilor. Este halucinant ca un șef de instituție publică să încerce să inducă în eroare un întreg Consiliu de Administrație, folosind argumente juridice care demonstrează exact contrariul a ceea ce încearcă să transmită.

Președintele-director general al SRTV susține că dispozițiile art. 35 din Legea nr.41/1994 “trebuie coroborate cu dispozițiile art. 27/lit. i din același act normativ.”  Or, pentru oricine citește art. 27 alin.i - aprobă componența comitetelor directoare ale unităților din structură” - constată că și acest articol confirmă ceea ce și membrii CA au comunicat în Notificarea trimisă șefei TVR.  Și anume, că singura entitate care poate să numească (conform art 35 - (1) Conducerea studiourilor teritoriale și a celorlalte unități funcționale autonome este asigurată de comitete directoare proprii, numite de consiliul de administrație al societății respective, în limitele competențelor care le-au fost delegate.) dar să și aprobe componența comitetelor directoare (conform art. 27 alin I – aprobă componența comitetelor directoare ale unităților din structură), este Consiliul de Administrație și nu Președintele-director general!

Mai mult, Legea 41/1994 nu precizează de câte ori are dreptul CA să-și exercite aceste prerogative, cum în mod fals susține președintele-director general referitor la adoptarea HCA nr.4/ în anul 2013! Totodată, prerogativele directorului general la care face referire - art. 28 lit. d) aprobă angajarea și concedierea personalului societății și numește șefii departamentelor și conducătorii unităților direct subordonate, după concurs, în condițiile legii, nu se referă la numirea membrilor comitetelor directoare, ci la angajarea, după concurs, sau concedierea personalului!

Bineînțeles că obsesiile dnei. Gradea la adresa MediaSind nu puteau să lipsească și din acest document transmis membrilor CA. Însă, la fel ca în prima parte, șefa TVR dă dovadă de necunoașterea legislației și se aventurează pe un teren pe care nu-l percepe absolut deloc, cel al dialogului social. Contrar celor afirmate de dna. Gradea, legea la care face referire, cea a Dialogului social, menționează o altă definiție a partenerilor sociali, decât cea pe care o prezintă, în mod eronat, în adresa către dvs.:“partenerii sociali sunt angajatorul și organizațiile sindicale reprezentative“.

Însă, iată ce spune Articolul 1 din legea invocată, cu atâta patos, de dna. Gradea: “În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) parteneri sociali - sindicate sau organizații sindicale, angajatori ori organizații patronale, precum și reprezentanții autorităților administrației publice, care interacționează în procesul de dialog social.”

Cu alte cuvinte, potrivit Legii nr.62/2011, nu doar sindicatul său iubit, SPUS TV, are calitatea de partener social în Televiziunea Română, după cum în mod mincinos susține, ci toate sindicatele care au ca membri angajați în instituție. 

În consecință, amenințările șefei TVR asupra membrilor CA care sunt acuzați că ar încălca Legea nr.62/2011 în cazul folosirii terminologiei de partener social pentru  MediaSind TVR, în detrimentul sindicatului său de casă, demonstrează gradul jenant de manipulare de care dă dovadă dna. Gradea.

În concluzie, considerăm că este necesară introducerea de către membrii CA a unei acțiuni în contencios administrativ pentru anularea deciziilor semnate abuziv de dna. Doina Gradea, precum și depunerea unei sesizări penale împotriva acesteia pentru săvârșirea unor fapte care pot constitui elemente ale infracțiunii de abuz în serviciu.

În ceea ce privește Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind și filiala MediaSind TVR, în calitate de parteneri sociali în Societatea Română de Televiziune, vă asigurăm că până la soluționarea în justiție a acțiunii în contencios administrativ și a sesizării penale, vom ataca în instanță orice document semnat de persoanele numite nelegal de dna. Doina Gradea, în cazul în care deciziile acestora îi vor afecta pe membrii noștri de sindicat din studiourile teritoriale. Totodată, organizația noastră va depune sesizări penale împotriva oricărei persoane care va semna  documente fără a avea calitatea legală.

 Cu deosebită considerație,

Cristi Godinac, Președinte SRJ MediaSind

Sorin Torică,

Președinte MediaSind TVR

PS: După cum observați, adresa dnei Doina Gradea trimisă către dvs. nu este semnată de coordonatorul Departamentului Juridic ci de către o altă persoană. Ar fi fost penibil pentru un absolvent de științe juridice, indiferent de forma de absolvire a studiilor, la zi sau fără frecvență,  să semneze astfel de aberații juridice. De altfel, nici Serviciul de Comunicare al SRTV nu a mai simțit nevoia să reacționeze public la comunicatul de presă al MediaSind TVR în care prezentăm nelegalitatea deciziilor semnate de dna. Doina Gradea în numele Consiliului de Administrație: Șefa Televiziunii Române blochează activitatea studiourilor teritoriale prin numirea nelegală a comitetelor directoare! 

Federația FAIR-MediaSind vă urează Sărbători fericite!

postat 24 dec. 2020, 01:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 24 dec. 2020, 01:17 ]

Federația FAIR-MediaSind

vă urează Crăciun fericit cu sănătate, împliniri, pace și fericire alături de

cei dragi!

LA MULŢI ANI!

 

INFORMARE PUBLICĂ - membri ai CA Televiziunea Română

postat 18 dec. 2020, 05:04 de Office Mediasind   [ actualizat la 18 dec. 2020, 05:05 ]

La ședința Consiliului de Administrație al TVR de vineri, 18 decembrie 2020, reconvocată automat de către Președintele - Director general Doina Gradea după eșecul din ziua precedentă când a rămas fără cvorum de ședință, nu s-au întrunit voturile necesare pentru Ordinea de zi, astfel încât ședința nu a putut continua.

Este pentru a treia oară când Doina Gradea încalcă Regulamentul CA, care prevede că este obligată să supună la vot propunerile pentru ordinea de zi făcute de membrii CA.

Mai mult, ne-a invitat în mod repetat să părăsim ședința pentru a evita dezbaterea în cadrul Consiliului a propriei prestații manageriale.

Prin urmare, cei care am susținut necesitatea discuției pe subiectul atragerii răspunderii PDG Doinei Gradea în calitate de administrator al SRTv, am refuzat să votăm Ordinea de zi, dar nu am părăsit ședința. Mai mult, am cerut informări pe diferite subiecte de maxim interes public, cum ar fi:

- prezentarea în vederea analizării de către CA a conținutului ultimului Raport al Curții de Conturi (2019) pe care l-am solicitat încă din ședința de ieri și nu ne-a fost dat și despre care PDG pretinde că SRTv nu l-ar fi primit.

- informare cu privire la costurile emisiunilor de Revelion și justificarea acestor sume pentru refolosirea la Televiziunea Publică a unor formate și personaje de o calitate îndoielnică din palmaresul unei televiziuni comerciale, cel putin nepotrivite cu misiunea publică a TVR și chiar contrare acesteia.

- informare cu privire la prelungirea cu un an, de către PDG Doina Gradea, a contractului cu un colaborator extern, realizatorul emisiunii "Romania 9", în condiții extrem de dezavantajoase pentru SRTv,  în defavoarea realizatorilor din interiorul TVR care ar putea realiza emisiuni de dezbatere politică de nivel cel  puțin egal cu acesta.

Doina Gradea a blocat ședința la fel ca în ziua precedentă, refuzând cu ostentație să pună pe Ordinea de zi acțiunea în răspundere civilă, prin adoptarea căreia cu votul majorității CA (7 voturi) mandatul ei de Președinte - Director general ar fi fost suspendat, potrivit art. 220 din Codul Civil, până la lămurirea în instanță a vinovăției sau nevinovăției sale în legătură cu prejudiciile constatate de instituțiile statului cu atribuții de control financiar și de gestiune.

Neavând susținerea a cel puțin 7 voturi pentru această ordine de zi incompletă, pe care a menținut-o astfel în ciuda insistențelor noastre și încălcând în mod flagrant și repetat Regulamentul CA, PDG a preferat să încheie ședința, amenințându-ne că va raporta Parlamentului că subminăm interesele SRTv, când de fapt realitatea este exact pe dos.

Putem înțelege că supunerea la vot a atragerii răspunderii Presedintelui - Director General ar fi fost mult prea riscantă pentru Doina Gradea, care s-a temut chiar și de votul celor mai fideli membri din Consiliul de Administrație.

Dacă ar fi pus mai presus de interesul său personal de a rămâne în funcție nevoile instituției, atunci ar fi acceptat ca la finalul ședinței să ne exprimăm votul și pe acest subiect, așa cum am insistat, dar a refuzat cu obstinație chiar și această propunere. Este încă o dovadă că interesul ei personal primează, iar prețul îl plătește televiziunea publică, ceea ce este de nepermis.


Monica Ghiurco, Karen Sebesi (reprezentanții aleși ai salariaților în CA al SRTV)

 

Sorin Iliesiu (desemnat de PSD în CA al SRTv)

 

Cristian Petcu (desemnat de PNL în CA al SRTv)

 

Bogdan Ghiu (desemnat de USR în CA al SRTv)

1-10 of 489