News

Solicităm ARACIS să își asume public protejarea valorilor democrației, pieței libere și ale statului de drept!

postat 7 ian. 2020, 09:34 de Office Mediasind   [ actualizat la 7 ian. 2020, 10:24 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind susţine demersul  reprezentanților mediului academic, al principalelor organizaţii profesionale din media şi al societăţii civile privind menţinerea a două materii fundamentale pentru jurnalism -  Deontologia şi Dreptul comunicării/Legislaţia media în examenele de finalizare a studiilor.


"Nu există act profesional în jurnalism, în relații publice sau în publicitate dacă sunt depășite limitele legii sau limitele impuse de către deontologia profesiei. Nu există act profesional responsabil fără înțelegerea acestor limite. Iar existența și apărarea democrației, a pieței libere și a statului de drept depind de un corp profesional în jurnalism, relații publice și publicitate.
Deprofesionalizarea în relații publice și publicitate este primul pas în instaurarea unui regim autoritar, cu interese reduse în menținerea transparenței decizionale în instituțiile publice, a transparenței afacerilor, a pieței libere. Din păcate, istoria recentă a României a demonstrat că un regim totalitar, cum a fost regimul comunist, nu permite nici măcar existența profesiilor de specialist în relații publice și specialist în publicitate, iar jurnaliștii sunt instrumentalizați în propagandă și legitimarea puterii abuzive." -sustin profesionistii din domeniu.  

Vă prezentăm în continuare scrisoarea deschisă adresată ARACIS:

Departament Comunicare SRJ MediaSind
Bucuresti, 7 ianuarie 2019


Scrisoare deschisă către ARACIS

Solicităm ARACIS să își asume public protejarea valorilor democrației, pieței libere și ale statului de drept, 

Prin reintroducerea explicită a disciplinei Deontologie în rândul disciplinelor obligatorii și a disciplinei Legislație media/ Dreptul comunicării în rândul disciplinelor recomandate, pentru toate programele de comunicare publică din România.


Noi, reprezentanți ai mediului academic, ai mediului de afaceri și ai societății civile din România, cerem Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) îndreptarea unei erori materiale din documentul care stabilește standardele domeniului Științele Comunicării pentru universitățile publice și private din România. Necorectarea cu celeritate a acestei erori materiale poate avea consecințe foarte grave, pe termen lung, atât pentru mediul universitar românesc, cât și pentru statul de drept, democrația și piața liberă din țara noastră.

Mai precis, cerem reintroducerea explicită a disciplinei Deontologie în rândul disciplinelor obligatorii și a disciplinei Legislație media/ Dreptul comunicării în rândul disciplinelor recomandate, pentru toate programele de comunicare publică din România.

Cele două materii fundamentale pentru orice profesionist în comunicare publică dintr-o țară cu democrație și piață liberă funcționale apăreau în Standardele de calitate în 2017, sub numele Deontologie profesională și Legislație în domeniul comunicării (ARACIS, 2017, pp. 13 și 15). După revizuirile succesive din ultimii doi ani, Deontologia și Dreptul comunicării au dispărut din lista de materii obligatorii, respectiv complementare, pentru Științele Comunicării, dar apar în continuare în Standardele de calitate ARACIS din 2019, la toate celelalte domenii coordonate de către Comisia 4 a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, de la domeniul Asistență socială la cel de Științe militare.

La 30 de ani de la momentul în care România a ales un drum democratic, alături de celelalte țări cu un stat de drept, o piață liberă și o democrație funcționale, considerăm că instituțiile statului, care asigură păstrarea calității actului de predare în învățământul superior și/ sau care au atribuții de reglementare a învățământului românesc trebuie să-și asume public aceste valori. ARACIS este într-o poziție privilegiată din acest punct de vedere, putând cere în mod explicit universităților publice și private din România să pregătească specialiști în publicitate, în relații publice și în jurnalism care vor proteja, în continuare, statul de drept, democrația și piața liberă, și în viitor.


Efectele erorii materiale din documentele ARACIS au apărut deja

Vineri, 13 decembrie 2019, Consiliul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, din Universitatea din București, a votat excluderea disciplinelor Deontologie și Drept din programa de licență pentru specializările Publicitate și Comunicare și Relații Publice. Pozițiile exprimate de cei care au votat în acest fel, la propunerea decanului interimar, conf. univ. dr. Silvia Branea, și a Directorului Departamentului de Antropologie Culturală și Comunicare, conf. univ. dr. Antonio Momoc, au vizat următoarele aspecte:

  • disciplinele Deontologie și Drept nu sunt considerate fundamentale în Standardele ARACIS pentru domeniul Științelor comunicării,

  • eliminarea celor două discipline a fost cerută de studenți,

  • examenul de licență trebuie să fie în acord cu piața muncii (care, în consecință, nu are cerințe legate de cunoștințe de legislație și deontologie).

Practic, o eroare materială a dus la formarea percepției, fundamental greșite, că respectarea deontologiei și a legislației în vigoare nu este relevantă în publicitate și relații publice – o percepție falsă, fără legătură nici cu ceea ce se întâmplă în mediul profesional sau academic din România, nici cu ceea ce se întâmplă în mediul profesional sau academic din restul țărilor cu democrație și piață liberă funcționale.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) este prima facultate de acest fel înființată după 1989. La FJSC au fost lansate primele cursuri de jurnalism, de relații publice și de publicitate și a fost înființată prima Școală Doctorală în Științele Comunicării din România. FJSC este principalul furnizor de specialiști de comunicare în România, de aproape trei decenii. Este foarte posibil ca fără programele de studii de jurnalism, relații publice și publicitate de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București, democrația și piața liberă din România să se fi dezvoltat mai greu, iar traseul european al țării noastre ar fi fost diferit. 

O poziție publică, din interiorul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării și al Universității din București, în sensul deprofesionalizării în publicitate și relații publice, poate avea consecințe la nivelul întregului mediu universitar.

Deprofesionalizarea în relații publice și publicitate este primul pas în instaurarea unui regim autoritar, cu interese reduse în menținerea transparenței decizionale în instituțiile publice, a transparenței afacerilor, a pieței libere. Din păcate, istoria recentă a României a demonstrat că un regim totalitar, cum a fost regimul comunist, nu permite nici măcar existența profesiilor de specialist în relații publice și specialist în publicitate, iar jurnaliștii sunt instrumentalizați în propagandă și legitimarea puterii abuzive.


Industriile de comunicare au nevoie de specialiști cu o bază solidă de deontologie și dreptul comunicării


În România, comunicarea publică nu este reglementată numai prin intermediul Constituției și al Codului Penal, ci și prin intermediul unei legislații specifice ( de exemplu, Codul Audiovizual, legislația privind publicitatea sau legislația privind accesul la informațiile de interes public). În plus, toate cele trei corpuri profesionale din jurnalism, relații publice și publicitate au elaborat un set clar de valori și norme profesionale, grupate în coduri deontologice asumate explicit.

În publicitate, Consiliul Român pentru Publicitate este partenerul instituțiilor de reglementare publice în aplicarea unor standarde înalte în comunicarea comercială, reunite în Codul RAC. Consiliul Român pentru Publicitate sau Romanian Advertising Council (RAC) se autodefinește drept „o organizație profesională, non-guvernamentală, non profit și independenta. Activitatea de bază a Consiliului este autoreglementarea în publicitate.” Cu ajutorul RAC, marea majoritate a campaniilor de comunicare comercială se desfășoară, în România, în condițiile legii și ale codului deontologic, autoasumat de agențiile de publicitate.

În relații publice, Asociația Română de Relații Publice (ARRP) și-a asumat în mod public susținerea integrității procesionale și a valorilor etice și recomandă adoptarea declarației de la Helsinki drept „set de standarde profesionale menite să ne definească industria.” Asociația Registrul Român de Lobby are, de asemenea, un cod de etică clar definit.

În jurnalism, încălcarea normelor din legislația audiovizuală poate duce la amenzi și chiar la retragerea licenței postului de radio sau de televiziune. Ani de zile, Codul deontologic unificat pentru jurnaliști a fost anexă la Contractul Colectiv de Muncă, la nivel de ramură.

Prin urmare, industriile comunicării recunosc și susțin pregătirea universitară în domeniul deontologiei și al legislației de media. Fără aceste cunoștințe de bază, oricărui specialist îi va fi imposibil să se integreze pe piața muncii.


Deontologia și Dreptul Comunicării în mediul academic românesc

Potrivit documentelor adoptate de către Facultățile care pregătesc specialiști în comunicare publică, și avizate de către Senatele universităților publice și particulare din România, marea majoritate își asumă în mod explicit pregătirea unor specialiști cu competențe de deontologie. 

Din 23 de programe de jurnalism care apar în Hotărârea de Guvern 326 din 2019, numai două (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ovidius” din Constanța) nu pun, în lista competențelor absolvenților programelor de jurnalism, competențe de abordare etică și deontologică a situațiilor profesionale. Toate facultățile au, însă, un curs de Etică și Deontologie profesională obligatoriu. Două universități, „Andrei Șaguna” din Constanța și Universitatea din Pitești, nu au încă un supliment la diplomă pe site-ul Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), și nu au putut fi analizate.

Pentru specializarea publicitate, există numai cinci programe acreditate sau autorizate în țară. Toate documentele publice indică obligativitatea cursurilor de Deontologie și Drept, și competențe de abordare etică și deontologică a situațiilor profesionale. O singură universitate, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, nu are un document public în acest sens și nu a putut fi analizată.

Cele mai multe programe universitare în științele comunicării sunt pentru specializarea Comunicare și relații publice (principalul furnizor de profesioniști de comunicare pentru instituțiile publice din România). Din 32 de programe acreditate sau autorizate, patru nu prezintă explicit competențe de deontologie, dar au cursuri obligatorii de drept și de deontologie. Este vorba despre două programe la Facultatea de Litere a Universității din București, un program la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și un program la Universitatea „Titu Maiorescu” din București. O universitate, Universitatea „Transilvania” din Brașov are un program fără nici un curs explicit de deontologie sau drept. Patru universități nu au un supliment la diplomă public: Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Universitatea Ecologică din București și Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca. 

Deontologia și cunoașterea legislației sunt esențiale pentru orice profesie pentru care sunt pregătiți studenții, în orice universitate publică sau privată. Este imposibil să cerem performanțe academice din partea studenților, performanțe profesionale din partea licențiaților, dacă nu dorim ca aceștia să cunoască reguli, norme, regulamente stabilite și respectate de asociații naționale și internaționale din jurnalism, relații publice și publicitate. 

Drept urmare, cerem Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) îndreptarea unei erori materiale din Standardele de calitate pentru domeniul Științele comunicării, prin reintroducerea explicită a disciplinei Deontologie în rândul disciplinelor obligatorii și a disciplinei Legislație media/ Dreptul comunicării în rândul disciplinelor recomandate, pentru toate programele de comunicare publică din România.

Necorectarea cu celeritate a acestei erori materiale poate avea consecințe foarte grave, pe termen lung, atât pentru mediul universitar românesc, cât și pentru statul de drept, democrația și piața liberă din țara noastră.


Lista semnatarilor rămâne deschisă, pentru toți cei care vor să se alăture demersului nostru.


Lector univ. dr. Melinda Izabela ACHIM, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Lector univ. dr. Andrei Alexandru ACHIM, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Dragoș Paul ALIGICĂ, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București

Asist univ. dr. Gheorghe ANGHEL, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Lector univ. dr. Anca ANTON, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Brîndușa ARMANCA, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Lector univ. dr. Anabella BEJU, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Lector univ. dr. Vasile Cătălin BOBB, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Lector univ. dr. Irene BUHĂNIȚĂ, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Elena CALISTRU, Președinte, Funky Citizens

Monica CERCELESCU, avocat, specialist în dreptul comunicării

Prof. univ. dr. emerit Cristina COMAN, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Prof. univ. dr. emerit Mihai COMAN, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Victor DOBRE, Membru în Consiliul Director al Consiliului Român pentru Publicitate / reprezentant IAA România

Lector univ. dr. Iovan DREHE, Facultatea de Litere, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Delia DUMINICĂ, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie, Universitatea din Pitești

Conf. univ. dr. Daniela DUNCA, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Petru DUNCA, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Lector univ. dr. Ioan Claudiu FARCAȘ, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Lector univ. dr. Otilia GĂINAR, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Prof. asoc. dr. Ioan GHERGHEL, Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Cristi GODINAC, Președinte, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind

Cristina GUSETH, Director, Freedom House România

IAA - România (International Advertising Association - România)

Alexandra ILINCA, cadru didactic asociat - publicitate, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Lector univ. dr. Florica IUHAȘ, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Lector univ. dr. Alexandru LĂZESCU, Facultatea de Litere, Universitatea „A. I. Cuza” din Iași

Lector univ. dr. Antonia MATEI, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Mihaela MIROIU, Facultatea de Ştiinţe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Conf. univ. dr. Raluca MUREȘAN, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Lector univ. dr. Mihaela PĂUN, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Raluca PETRE, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Lector univ. dr. Daniela POPA, Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea „Danubius” din Galați

Drd. Marian POPOVICI, cadru didactic asociat - jurnalism, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Lector univ. dr. Manuela PREOTEASA, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Sorin PSATTA, cadru didactic asociat - publicitate, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Raluca-Nicoleta RADU, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Lector univ. dr. Minodora SĂLCUDEAN, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Lector univ. dr. Emilia ȘERCAN, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Cătălin TENIȚĂ, co-fondator, Geeks 4 Democracy

Lector univ. dr. Ioan Ştefan TOHĂTAN, Facultatea de Litere, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Lector univ. dr. Valentin VÎLCU, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București

Prof. univ. dr. Marian ZULEAN, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din BucureștiFederația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind vă urează Sărbători fericite!

postat 24 dec. 2019, 21:22 de Office Mediasind   [ actualizat la 24 dec. 2019, 21:25 ]


Federația Cultură și Mass-Media  MediaSind

vă urează Crăciun fericit! 

şi 

Sărbători liniştite!
La mulţi ani!
2020

Live Skills - Dezvoltarea sistemului de formare profesională în sectorul Cultură si Mass-Media!

postat 6 nov. 2019, 01:19 de Office Mediasind   [ actualizat la 6 nov. 2019, 01:25 ]

Live Skills Project

 

11 Noiembrie 2019

Sediul British Council România.

Calea Dorobanţilor nr. 14, 010572, Bucureşti 

 

Organizator: Federația Cultură și Mass-Media 

FAIR-MediaSind

 

INVITAȚIE

 

Stimați membri FAIR-MediaSind

Vă invităm să participați la Seminariile cu tema “Proiectul Live Skills, Dezvoltarea sistemului de formare profesională în sectorul Cultură si Mass-Media":

  • Antreprenoriat Cultural;
  • Noi Tehnologii, Tehnici de marketing digital și metode adecvate;

 

Formatori:

Dna. Conferențiar Doctor Alexandra Zbuchea

Dl. Constantin Popoiu – Expert al Ministerului Culturii și Indentității Naționale

Dl. Leonard – Octavian Pădureț - Președinte al Comitetului Sectorial Cultură

 

Seminariile vor avea loc în București,  Sala de Conferințe a British Council România, Calea Dorobanţilor nr. 14, 010572, în ziua de 11 Noiembrie 2019, în intervalul orar 11.30 – 15.30.

Vă rugăm să vă înscrieți la mail: fair@faircultura.ro

Federația Internațională a Muzicienilor a stabilit strategia pentru protecția locurilor de muncă în perioada 2019-2022

postat 4 oct. 2019, 03:15 de Office Mediasind   [ actualizat la 4 oct. 2019, 03:16 ]

Comitetul Executiv al Federației Internaționale a Muzicienilor-FIM ce a avut loc în perioada 1-3 octombrie 2019 la Zurich, Elveția, a stabilit proritățile pe care cea mai mare organizație din lume a muzicienilor le vor avea în perioada 2019-2022.

Principalele subiecte discutate au fost protecția socială a salariaților și lucrătorilor independenți, Directiva UE 2019/1152 privind predictibilitatea și transparența condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, cooperarea dintre federațiile sindicale, problema drepturilor de proprietate intelectuală ale artiștilor muzicieni, situaţia artiştilor muzicieni independenţi, mobilitatea artiştilor muzicieni, dubla taxare a veniturilor, situaţia obţinerii vizelor, comitetele de dialog social, analiza proiectelor de directive europene care privesc activitatea din domeniul artistic etc.

La acest eveniment, România a fost reprezentată de către Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, prin președintele organizației, Leonard Octavian Pădureț, care deține și funcția de membru în Comitetul Executiv al FIM. Acesta a prezentat problemele cu care lucrătorii din domeniu se confruntă în România, a subliniat deosebita implicare a FIM in problematica artistilor din Romania, amintind în mod deosebit sprijinul FIM acordat FAIR-MediaSind pentru ca angajații din sectorul cultură și mass-media să beneficieze de sporul de 15 %, pentru condiții de muncă, precum și în alte conflicte pe care federația le-a declanșat pentru apărarea și respectarea drepturilor membrilor afiliați.

Fondată în anul 1948, Federația Internațională a Muzicienilor, este organizația internațională a sindicatelor muzicienilor și a organizațiilor reprezentative echivalente, având în componență 70 de organizații  în 60 de țări din întreaga lume. https://www.fim-musicians.org/

Foto, de la stanga la dreapta:

Benoit Machuel - Secretar General FIM

Leonard Octavian Paduret - presedinte FAIR-MEDIASIND

Deborah Cheyne - vicepresedinte FIM

John Smith - presedinte FIM

Beat Santschi - vicepresedinte FIM

Departament Comunicare FAIR-MediaSind

Zurich, 4 octombrie 2019

Federaţa europeană a sindicatelor din industrie lansează campania "Together at Work"

postat 24 sept. 2019, 22:39 de Office Mediasind   [ actualizat la 24 sept. 2019, 22:40 ]

IndustriAll Europe, Federaţia europeană a sindicatelor din industrie, lansează "Together at Work", o campanie pentru a demonstra impactul pozitiv al negocierilor colective în asigurarea unei vieţi mai bune pentru salariaţi, potrivit unui comunicat remis, marţi, AGERPRES.

Campania, care este un pas major pentru această federaţie europeană a sindicatelor, se va derula sub sloganul "Together at Work / Împreună la locul de muncă". Campania se va desfăşura din septembrie 2019 până în martie 2020 şi se adresează tuturor salariaţilor, concentrându-se în special asupra femeilor, tinerilor şi celor aflaţi în locuri de muncă precare. De asemenea, va căuta să influenţeze angajatorii şi politicienii.

La evenimentul de lansare din 26 septembrie, care va avea loc la Bruxelles, vor participa mai mulţi eurodeputaţi, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai preşedinţiei finlandeze şi ai asociaţiilor patronale europene.

Printre motivele pentru care IndustriAll Europe lansează această campanie, se numără întărirea negocierilor colective pentru creşterea salariilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

"În ultimele decenii, structurile negocierilor colective au fost erodate în toată Europa. În urma crizei economice începute în 2008, negocierile colective au fost atacate în mod intenţionat, atât de către guvernele naţionale, cât şi de către instituţiile europene, cu scopul de a reduce salariile şi a restabili profitabilitatea. Creşterea numărului contractelor individuale a lăsat mulţi salariaţi în imposibilitatea de a se apăra şi a dus la creşterea muncii precare şi a sărăciei în muncă", a declarat Luc Triangle, secretarul general al IndustriAll Europe, citat în comunicat.

El a arătat că, astfel, s-a produs un cerc vicios în care acoperirea redusă a contractelor colective subminează puterea salariaţilor de a acţiona împreună prin intermediul sindicatelor, pentru a îmbunătăţi condiţiile tuturor salariaţilor din societate. De asemenea, coeziunea socială este erodată şi viitorul sistemelor noastre de securitate socială este ameninţat, deoarece salariaţii nu îşi mai pot permite, iar angajatorii nu mai trebuie, să contribuie suficient pentru a asigura o protecţie adecvată.

"Campania noastră va demonstra în mod clar avantajele pentru salariaţi, pentru angajatori şi pentru întreaga societate ale unui model de relaţii la locul de muncă bazat pe negocieri colective. Acest model presupune sindicate puternice şi angajatori dispuşi să stea la masa de negocieri. Campania Together at Work va arăta direcţia şi va identifica măsurile necesare pentru susţinerea negocierilor colective", a mai spus Triangle.

La rândul său, Manfred Anderle, preşedintele Comitetului pentru negocieri colective şi politici sociale al industriAll Europe, a adăugat că obiectivul principal al campaniei este de a demonstra impactul pozitiv al negocierii colective asupra calităţii vieţii, a stabilităţii economice şi a coeziunii sociale.

"În fiecare lună, ne vom concentra pe un set diferit de mesaje adresate salariaţilor, angajatorilor, tinerilor şi altora. Spunând poveşti reale despre salariaţi, luptele lor şi meseriile lor, sperăm să evidenţiem beneficiile concrete pe care sindicatele le aduc prin negocieri cu angajatorii", a precizat el.

Aceste mesaje vor fi difuzate de toate cele 181 de sindicate afiliate la industriAll Europe din 38 de ţări europene - reprezentând 7 milioane de bărbaţi şi femei care lucrează pentru lanţurile de aprovizionare din sectoarele de producţie, minerit şi energie din Europa - printr-o combinaţie de materiale video şi scrise pentru a fi utilizate în acţiuni la locul de muncă şi în reţelele social media.

IndustriAll European Trade Union reprezintă vocea a 7 milioane de bărbaţi şi femei care lucrează pe lanţurile de aprovizionare din sectoarele de producţie, minerit şi energie din Europa. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Cernat, editor: Mariana Nica, editor online: Anda Badea)

Sursa foto: IndustriAll Europe / Facebook

Sursa: AGERPRES

Informare întâlnire modificare organigramă SRTV

postat 10 iul. 2019, 08:12 de Office Mediasind   [ actualizat la 10 iul. 2019, 08:12 ]

O delegaţie a Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind - Filiala TVR formată din Loara Ştefănescu, vicepreşedinte, Horia Gruşcă, vicepreşedinte, Vitalie Lupaşcu, vicepreşedinte, a participat luni, 8 iulie 2019, ora 12.00,  la o discuţie de lucru (şedinţa informală) pe tema modificării organigramei SRTV, convocată de conducerea instituţiei prin intermediul coordonatorului Direcţiei Resurse Umane. Au fost invitate toate structurile sindicale din cadrul SRTv – instituţia centrală şi din unele studiouri teritoriale.

Subiectul concret al reuniunii, anunţat la începutul şedinţei de lucru, a fost discutarea unui document invocat ca fiind ”Noua Organigrama a TVR” elaborat de un Grup de lucru condus de Alexandru Sassu şi asumat de conducerea TVR – document grafic distribuit participanţilor la începutul activităţii.

Punctul de vedere al MediaSind TVfR, exprimat în cadrul şedinţei, a vizat atât aspecte de formă cât şi de fond.

Din perspectiva metodologică, noi am considerat că nu se poate vorbi despre o discuţie eficientă în condiţiile în care, pe de o parte, documentul a fost primit doar la începutul şedinţei şi, pe de alta parte, aveam în faţa doar o simplă hârtie cu un desen reprezentând o posibilă imagine grafică a ceea ce ar urma să fie TVR după adoptarea acestei ”Organigrame”.

Fără ideile şi obiectivele care conduc la această formulă, fără explicaţii şi argumente, fără a se cunoaşte motivele pentru care unele structuri se desfiinţează, se transformă sau se înfiinţează – discuţia este lipsită de sens.

Pe fond am considerat ca nu se poate discuta eficient acest ”document” deoarece graful nu furnizează nicio informaţie cu privire la modul de alocare a resurselor umane (personal de productie media, personal de sprijin tehnic şi personal de suport logistic-administrativ) în contul ”pătrăţelelor” desenate pe foaie. Unele denumiri de structuri sunt la fel ca până acum, altele au  sintagme diferite. Acest lucru este esenţial atât din perspectiva capacităţii de atingere a obiectivelor avute în vedere cât şi din cea a utilizarii resurselor umane, tehnice, materiale  şi financiare.

Asigurarea dată de autorii schiţei, potrivit căreia reorganizarea (reforma) nu va afecta numărul total de posturi in TVR (deci nu vor fi concedieri si nici angajări) nu este convingătoare cât timp  ea ar urma să determine schimbarea profilului instituţiei, dinspre o televiziune considerată a fi preponderent ”de stiri” la o televiziune ”generalistă” (aşa cum a fost înainte de actuala formulă).

Reprofilarea instituţiei presupune pentru o parte a personalului recalificarea sau cel puţin o perioadă de adaptare la noi cerinţe de lucru, la noi sarcini. Acest proces nu se poate desfasura în absenţa unui studiu clar cu privire la resursa umană existentă, la calităţile actuale ale angajaţilor, la detaliile reformei vizate. Situaţia actuală a managementului resurselor umane în TVR este departe de acest deziderat.

În acelaşi timp, nu este clar în ce masură reforma pe care organigrama o sugerează răspunde exigenţelor actuale din media europeană cu privire la obligaţiile ce revin statelor şi instituţiilor de informare publică în problema protecţiei publicului, a instituţiei şi a salariaţilor faţă de pericolele pe care le reprezintă agresiunile informaţionale, campaniile de dezinformare şi proliferarea fenomenologiei de tip fake-news.

În aceste condiţii, în măsura în care conducerea TVR doreste într-adevăr să valorifice o posibilă contribuţie a structurilor sindicale la transformarea institutională şi modernizarea TVR, la o mai eficientă utilizare a resursei umane şi a banului public, la europenizarea reală a serviciului de informare publică, MediaSind TVR ca acest aport poate fi eficient numai în condiţiile unui dialog real, transparent, raţional şi onest.  

 

Departament Comunicare MediaSind TVR

 

Bucureşti, 10 iulie 2019


Contract Colectiv de Muncă pentru angajaţii europeni!

postat 25 iun. 2019, 00:59 de Office Mediasind   [ actualizat la 26 iun. 2019, 02:02 ]

A început Conferinta "A New Start for Colllective Bargaining in Europa" organizata la Palatul Victoria de  Confederatia Europeana a Sindicatelor CES si de Ministerul Muncii sub patronajul Președintiei României în cadrul Consiliului Europei. 

La acest important eveniment pentru toti angajaţii europeni,  Federatia Europeana a Jurnaliștilor, membră cu drepturi depline a CES, este reprezentată de Cristi Godinac, preşedintele Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind si presedinte executiv al Federatiei Cultură si Mass Media FAIR- MediSind.

Deschiderea lucrărilor a fost făcută de ministrul Muncii, Marius Constantin Budăi, care a urat bun venit participantilor din aproximativ 20 de ţări membre UE.

Secretarul general al ETUC, Luca Visentini, a pledat pentru eliminarea discrepanţelor salariale dintre Est si Vest prin încheierea unui Contract Colectiv de Muncă la nivel european care să stabilească un salariu minim echitabil pentru toti salariaţii europeni.

"Rolul negocierilor colective devine mijlocul prin care putem să îmbunătăţim salariile angajatilor europeni. Capacitatea de negociere trebuie consolidată la nivel sectorial, de ramură, iar aceste contracte trebuie să fie aplicate tuturor angajaţilor" a sustinut secretarul general CES.

La rândul său, Jorg Tagger, seful Departamentului  de Dialog Social al Comisiei Europene, a vorbit despre implementarea Pilonului social si despre prioritatile CE privind sustinerea consolidării negocierilor colective în statele UE
.
Directorul regional al  Organizatiei Internationale a Muncii - Europa, Heinz Koller,  a pledat pentru tratarea dialogului docial in statele UE ca pe un bun public, evidențiind importanţa acestuia pe piaţa muncii și beneficiile pentru partenerii sociali. Acesta a atras atentia ca partenerii sociali, patronatele şi sindicatele, trebuie să se adapteze noilor oportunitati.

Din partea confederatiilor sindicale din România a vorbit presedintele CNSLR- Fratia, Leonard Bărăscu. Acesta a susţinut consolidarea tripartitismului si a dialogului social ca pe o prioritate în România , în condiţiile în care  negocierea la nivel national a pierdut teren. Liderul sindical a arătat că în în România  la nivel de bază există o tendinţă de a încheia acorduri cu angajații în detrimentul sindicatelor, ceea ce a dus la salarii reduse şi pensii reduse. Piaţa  muncii din România suferă de resursă de muncă întrucât 4 milioane de romani lucrează în străinăte. - a afirmat preşedintele CNSLR-Frăţia.

În finalul discuţiilor, ministrul Muncii şi-a exprimat speranţa ca această conferinţă să contribuie la întărirea dialogului dintre partenerii sociali, sperând că dialogul dintre angajați și angajatori să devină mai transparent şi eficient: " Doar un dialog onest ar putea să aducă o evoluţie atât angajatorului, cât şi angajatului. Când angajatul se simte respectat, atunci şi randamentul acestuia creşte semnificativ" -  a încheiat acesta.

Departament Comunicare SRJ MediaSind 

Bucureşti, 25 iunie 2019

Sindicatul din Filarmonica Botoşani s-a afiliat la FAIR-MediaSind!

postat 11 iun. 2019, 03:11 de Office Mediasind   [ actualizat la 11 iun. 2019, 03:12 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/news/_draft_post-33/orchestra-filarmonica.jpg
Familia celei mai mari organizaţii  din Cultură şi Mass-Media, Federaţia FAIR-MediaSind, s-a mărit cu încă un membru: Sindicatul Independent al Artiştilor Instrumentişti din Orchestra Simfonică Botoşani, Filarmonica de Stat Botoşani.

Biroul Executiv Permanent al FAIR-MediaSind a validat cu unanimitate de voturi, afilierea Sindicatului din  Filarmonica Botoşani la federaţie, ca membru cu drepturi depline.

Primii pasi importanti în organizarea vietii muzicale botosãnene au fost facuti dupã cel de-al doilea rãzboi mondial. În anul 1945 ia fiintã o Asociatie artistico-culturalã, în cadrul cãreia se încheagã si o orchestrã semi-simfonicã.
Din anul 1950, aceasta orchestrã-intitulatã deja Filarmonica Botosani – primeste o micã subventie din partea fostului Comitet pentru Culturã si Artã si sustine o activitate concertisticã quasi-permanentã. Ca institutie publica de sine statatoare si cu decizie oficiala de infiintare, Filarmonica de Stat Botosani isi incepe existenta la data de 1 septembrie 1953, primul ei director si dirijor fiind MAX WEBER , cel care s-a ocupat , de fapt, de coagularea si organizarea activitatii orchestrei înca din anul 1945.

Înfiinţată în data de 3 aprilie 1990,  Federaţia FAIR-MediaSind este singura organizaţie reprezentativă, conform Legii nr. 62/2011 pentru sectorul Cultură şi Mass-Media. În această calitate a semnat sau se află în proces de negociere  a contractelor colective de muncă în principalele instituţii din domeniu  unde are membri afiliaţi, Federaţia FAIR-MediaSind este membră cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor, Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, Federaţiei Internaţionale a Actorilor, UNI Global UNION,  UNI-MEI, Federaţiei Europene a Jurnaliştilor şi, pe plan naţional, al Confederaţiei CNSLR-Frăţia.

Departament Comunicare FAIR-MediaSind ,
                                                                                      Bucureşti, 11 iunie 2019

Proiectul Live Skills pentru angajaţii din cultură şi mass-media, evaluat la Bruxelles

postat 10 mai 2019, 05:07 de Office Mediasind   [ actualizat la 10 mai 2019, 05:07 ]

 Stadiul proiectului european Live Skills finantat de Uniunea Europeană şi lansat  în România de  Federația Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind, a fost evaluat  la Bruxelles  în cadrul şedinţei Comitetului Executiv, ce a avut loc în data de 9 şi 10 mai 2019. 

Au participat reprezentanţi ai principalelor organizaţii şi instituţii implicate in proiect, British Council, FAIR-MediaSind, BAROK, Belfast Metropolitan College, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Plovdiv School of Stage and Screen Arts, Opera Natională Bucuresti, AKMI, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, IME GSEVEE, INCFC, EOPPEP şi alţii. S-au evaluat etapele parcurse până acum, şi anume stadiul pilotarii curriculelor, asigurarea calitatii in cadrul desfasurarii proiectului, elemente de comunicare si diseminare. De asemenea,    s-au stabilit si urmatoarele etape in desfasurarea proiectului, procedurile de raportare si de evaluare a activitatilor din proiect.

Proiectul este coordonat de British Council si  implică nouă parteneri din patru țări Bulgaria, Grecia, România și Marea Britanie. Din România alături de FAIR MediaSind, participă Institutul Național de Cercetare si Formare Culturală.

 Live Skills  va soluționa lipsa de competențe identificate și va răspunde cererii de noi competențe în Audiovizual și Artele soectacolului, din domeniul creativ și cultural. Proiectul va contribui la sporirea capacității de angajare și a mobilității profesioniștilor și a studenților din domeniul cultural, va spori competitivitatea sectorului și va construi un viitor sector cultural vibrant, robust și sustenabil.

 Live Skills va dezvolta 3 programe inovatoare pentru educaţia şi formarea profesională a angajaţilor din sectoarele audiovizual şi artele spectacolului. Obiectivele principale ale proiectului sunt legate de creşterea competenţelor în aceste sectoare, de la aptitudinile antreprenoriale şi manageriale, la utilizarea tehnologiilor digitale de ultimă generaţie.Aceste programe de învăţare vor fi concepute, iniţial, pentru două profesii din domeniul audiovizual: sound manager şi editor video/film. Ele vor acoperi următoarele domenii: managementul artelor, noi tehnologii digitale şi antreprenoriat cultural.


Ulterior, programele de învăţare vor fi adaptate în vederea utilizării pentru o gamă mai largă de profesii şi de alte subsectoare ale sectorului creativ şi cultural, urmărindu-se ca materialul produs de proiectul Live Skills să fie transferabil şi sustenabil.

Pentru ca proiectul să aibă o strânsă legătură cu piaţa muncii, s-a hotărât intensificarea activitatii Comitetelor Naţionale al Stakeholderilor (National Stakeholders Committees), cu scopul de a analiza nevoile de competenţe, lacunele şi lipsurile care afectează domeniul şi să identifice tendinţele forţei de muncă în acest sector. 

Departament Comunicare FAIR-MediaSind

Bruxelles, 10 mai 2019

Noi acuzații de cenzură în Televiziunea națională!

postat 7 mai 2019, 02:45 de Office Mediasind   [ actualizat la 7 mai 2019, 02:45 ]

Nici nu s-au stins bine  ecourile declanșate de lansarea ultimului Raport FreeEx al libertății de exprimare din România în care președintele-general al Societății Române de Televiziune - SRTV, Doina Gradea, are alocat un întreg capitol, că un nou conflict a izbucnit  în această instituție publică de presă.

În data de 26 martie 2019, președintele-director general  al SRTV, Doina Gradea, a primit din partea Filialei MediaSind TVR o petiție privind  realizatoarea TV, Marina Almășan, prin care aceasta  sesiza un act de cenzură cu consecințe grave privind imaginea instituției publice de presă. Potrivit sesizării membrului nostru de sindicat, este vorba despre un documentar despre China refuzat de la difuzare de către Direcția Programe,  în urma unei decizii directe a președintelui-director general Doina Gradea:

“Ca de obicei, la întoarcere, am propus filmul realizat, Direcției Programe, așa cum făcusem și în anii precedenți. De această dată însă, am primit  o veste proastă : <<Doamna Președinte Director General se opune  difuzării acestui film>>. I-am solicitat doamnei Doina Gradea o audiență  pentru a afla motivele pentru care un material care nici măcar nu a fost vizionat,  este respins . Am fost primită în audiență, însă motivele care mi s-au oferit au fost de-a dreptul halucinante. Citez: <<Pe mine nu mă interesează China, nu eu te-am trimis acolo>>, respectiv  <<Ce-ar fi dacă orice salariat o să se  plimbe prin lume și mă va obliga apoi pe mine să-i difuzez filmarile?>>    

 Profund jignită de atitudinea doamnei Presedinte-Director general și fiind sigură  că demersul meu este unul corect si că propun TVR un produs de calitate, binevenit pentru o televiziune care greu mai performează pe piață,  m-am adresat , în consecință, Comitetului Director, printr-o cerere scrisă adresată, regulamentar,  Direcției Programe. Direcția Programe  a supus atenției Comitetului Director solicitarea mea, nu știu însă cum a fost prezentată concret cererea mea în CD, căci rezoluția a fost următoarea: 

“Nu se aprobă REALIZAREA și difuzarea filmului..”. Deduc că membrii CD au fost dezinformați, înțelegând că solicit REALIZAREA unui astfel de documentar și, considerând, probabil,  ca TVR nu are bani pentru a acoperi realizarea unui astfel de proiect. Astfel încât a dat acest verdict,  care nu are nicio legătură cu realitatea.  De altfel, a existat un singur vot negativ ( nu este greu de bănuit cui a aparținut el), restul membrilor CD abținându-se de la vot.

  ...Am intrat în noul an. Anul acesta diplomația românească marchează împlinirea a 70 de ani de relații bilaterale româno-chineze. Ca niciodată, acest proiect devine deosebit de nimerit pentru postul public de televiziune, cel mai în măsură să reflecte astfel de evenimente.  De altfel, în mod repetat Ambasada Chinei la București m-a întrebat asupra datei de difuzare a documentarului, eu reușind până acum să evit, cu delicatețe, relatarea acestui “conflict intern”, care ar avea toate motivele să fie suspectat ca o atitudine ostilă Chinei.

După Anul Nou, am adresat o nouă solicitare de difuzare, de data aceasta Directorului TVR 1. Am invocat inclusiv argumentul potrivit căruia , timp de 3 luni, grila TVR urma să fie plină de reluări, ceea ce însemna că o producție nouă și de calitate, nu ar  putut fi decât benefică instituției. Scrisoarea mea a rămas fără elementarul răspuns, datorat oricărui angajat al TVR, care se adresează oficial instituției sale.

Nevrând să las lucrurile așa,  m-am adresat, într-un final,  Producătorului General al TVR, domnului Alexandru Sassu, care, siderat la auzul acestor detalii, mi-a mărturisit că auzise de film, dar că unii si alții mă acuzau că, de fapt, prin el,  profitam spre a face publicitate firmelor care mi-au sponsorizat deplasarea. Am negat cu vehemență această scorneală ordinară, obținând, în final,  de la domnul Producător general,  promisiunea că mă va sprijini în rezolvarea situației.

Ceea ce s-a și întâmplat : în luna martie 2019, la jumătate de an de la prima mea adresare către Conducerea TVR, mi-a fost solicitat, în sfârșit,  filmul, spre vizionare. Aceasta a avut loc și Direcția Programe mi-a adus la cunoștință că filmul este interesant, bine făcut, lipsit de orice conotații publicitare și, ca atare, întrunește toate condițiile  pentru difuzare. Însă am fost înștiințată, în același timp că, existand deja o decizie a Comitetului Director,  nefavorabilă filmului meu, acesta nu poate fi totuși difuzat, fără a mă adresa din nou Comitetului Director.

Ceea ce am și făcut, înregistrând o nouă cerere la Directia Programe,  cu rugămintea de a susține , la prima sedință a Comitetului Director, difuzarea filmului meu. Direcția Programe a făcut o solicitare , în acest sens, către Comitetul Director, problema fiind înscrisă, într-un final,  pe ordinea de zi a ședinței din 13 martie.

La două zile după ședința CD am fost sunata de o angajată a Direcției Programe și informată că problema mea a fost ....retrasă de pe ordinea de zi de către doamna Presedinta-Director General!!!  Motivul? -  “Comitetul Director și-a spus deja, încă de anul trecut,  opinia, în aceasta problemă”.

Zilele trecute am adresat, ca o ultimă cale de atac “în interior” un memoriu tuturor membrilor Consiliului de administrație al TVR. Am aflat că problema a fost discutată într-o ședință de CA dar nu am primit niciun răspuns – se arată în petiția Marinei Almășan transmisă MediaSind TVR.

Menționăm că acest abuz încalcă în mod flagrant prevederile Legii de organizare și funcționare a SRTV deoarece președintele-director general  nu are atribuții editoriale și, în consecință, nu are dreptul să intervină în vreun fel în activitatea editorială. Nu în ultimul rând, șefa TVR încalcă și  prevederile art. 8 din Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, întrucât era obligată să răspundă în maxim 30 de zile de la primirea  sesizării  Filialei MediaSind TVR a Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind referitoare la acest caz.

În consecință, MediaSind TVR solicită Comisiilor de specialitate ale  Parlamentului să ancheteze și acest nou abuz al conducerii SRTV. Precizăm că până în prezent, din cauza atitudinii dictatoriale prin care Doina Gradea  înțelege să conducă cea mai mare instituție de media din țară, SRTV, pe rolul instanțelor judecătorești se află mai multe cauze privind abuzurile acestei conduceri împotriva salariaților TVR, iar principalele organizații naționale și internaționale din mass-media au solicitat demiterea acesteia în regim de urgență.

Departament Comunicare

MediaSind TVR

 București, 7 mai 2019

 

1-10 of 451