News‎ > ‎

Administratia Gradea blochează accesul MediaSind TVR la ședința CA în care se discută despre posibile afaceri imobiliare cu patrimoniul Televiziunii Naționale!

postat 28 iul. 2020, 01:19 de Office Mediasind   [ actualizat la 28 iul. 2020, 03:01 ]
Nr.232/28.07.2020

Către Societatea Română de Televiziune

În atenția membrilor Consiliului de Administrație

CC. Comisiile de specialitate ale Parlamentului

Direcția Națională Anticorupție

Inspectia Muncii

Notificare: - a 11 - a încălcare  a HC nr. 88/2019 și art 297 Cod Penal de către conducerea Societății Române de Televiziune!


Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind
, în calitate de partener social în Societatea Română de Televiziune, a luat act de refuzul președintelui - director general al SRTV, Doina Gradea, de a permite accesul reprezentantului organizației noastre la ședința Consiliului de administrație programată în data de 29 iulie 2020, ora 11,00. Atragem atenția că este pentru a  11-a oară consecutiv când Secretariatul Comisiei CA, în urma deciziei ilegale primite din partea președintelui-director general al SRTV, Doina Gradea,  ignoră organizația noastră și refuză să  trimită invitația la ședință, fapt care încalcă prevederile HC nr. 88/2019  și art 297 Cod Penal.

Este grav faptul că la această ședință în care se discută despre posibila prejudiciere a patrimoniului SRTv printr-o afacere imobiliară pusă la cale de unele persoane din managementul SRTv prin intenția  de înstrăinare a unui teren aflat în  proprietatea SRTv  și destinat sediului Studioului teritorial TVR Cluj, accesul reprezentantului MediaSind  nu este permis!  MediaSind TVR atrage atenția membrilor  CA să  intervină de urgență și  să nu permită transformarea TVR în agenție imobiliară, în caz contrar vor fi produse prejudicii grave asupra patrimoniului SRTV, dar și a strategiei de dezvoltare a Studioului TVR Cluj!

Totodată, reiterăm  solicitarea transmisă  membrilor CA să ceară, prin vot, Parlamentului României, demiterea actualului presedinte director general Doina Gradea, în conformitate cu prevederile art 20. alin 3 din Legea nr.41/1994, pentru activitate necorespunzătoare. 

În acest sens, atasăm argumentele SRJ MediaSind și a MediaSind TVR privind demiterea, în regim de urgență, a președintelui-director general, Doina Gradea, din funcția de președinte-director general al SRTv.
 
Totodată, având în vedere  faptele de corupție prezentate și în Rapoartele și Deciziile  Curții de Conturi, solicităm membrilor CA să sesizeze instituțiile abilitate în conformitate cu prevederile art. 267 din Cod Penal (Funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.). Precizăm că în accepțiunea art. 175 alin 2 din   Codul Penal, “este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.”

Aducem la cunoștința membrilor CA că aceste abuzuri ale conducerii SRTV la adresa instituției publice trebuie să înceteze deîndată, iar persoanele vinovate trebuie trase la răspundere, întrucât calitatea de partener social a SRJ MediaSind în cadrul SRTV a fost confirmată de mai multe sentințe judecătorești, inclusiv de către ITM București în data de 30 decembrie 2019, când  a verificat legalitatea înregistrării Actului adițional nr 3 la CCM din SRTV, în urma mandatului acordat Federației FAIR-MediaSind de către SRJ MediaSind și Sindicatul Televiziunea Craiova. Atragem atenția că nerespectarea unei hotărâri judecătorești reprezintă infracțiune, conform art. 287 Cod Penal!

În concluzie, în conformitate cu prevederile HCA nr. 88/2019 și a Legii nr.62/2011, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind mandatează pe dl. Cristian Balaș,  președinte  MediaSind TVR Cluj , să participe în calitate de observator la ședința Consiliului de Administrație programată în data de 29 iulie 2020, ora 11,00. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 167 alin 2 din CCM SRTV, vă solicităm punerea la dispoziție cu minim 24 de ore înaintea ședinței, a  materialelor care vizează problemele de interes profesional, economic si social.

 
Sindicatul Român al Jurnaliștilor  MediaSind

Biroul Executiv Național                                                        

Bucuresti, 28 iulie 2020