News‎ > ‎

Administrația Gradea blochează accesul sindicatelor la ședințele Consiliului de Administrație din TVR!

postat 27 aug. 2020, 02:34 de Office Mediasind   [ actualizat la 27 aug. 2020, 03:06 ]
Nr.241/27.08.2020

Către Societatea Română de Televiziune

Dnei. Președinte Director General Doina Gradea

În atenția membrilor Consiliului de Administrație

CC. Comisiile de specialitate ale Parlamentului

Direcția Națională Anticorupție

Inspectia Muncii

 

Notificare: - a 12 - a încălcare a HC nr. 88/2019 și art 297 Cod Penal de către conducerea Societății Române de Televiziune!

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, în calitate de partener social în Societatea Română de Televiziune, a luat act de refuzul președintelui - director general al SRTV, Doina Gradea, de a permite accesul tuturor reprezentanților sindicatelor care au membri în instituție, cu excepția reprezentanților Sindicatului SPUStv, la ședința Consiliului de Administrație programată în data de 25 august 2020. Printr-un mail semnat de secretara CA, transmis în data de 26 august 2020 Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind și organizației noastre, conducerea TVR ne-a anunțat, că “potrivit punctului de vedere al Dept Juridic, HCA nr. 69/24.06.2019 şi HCA nr. 88/12.07.2019 încetează să producă efecte în temeiul legii şi ca urmare a dobândirii reprezentativităţii de către SPUS TV.”

Cu alte cuvinte, în accepțiunea șefei TVR, opinia unui compartiment al SRTv anulează, de facto, două hotărâri ale Consiliului de Administrație! Fapta conducerii TVR este cu atât mai gravă întrucât, pe lângă faptul că nu a transmis invitațiile în conformitate cu  hotărârile CA, din informațiile care ne-au fost puse la dispoziție, a dat ordin jandarmilor instituției să nu permită intrarea reprezentanților MediaSind la ședința CA.

Ceea ce nu au specificat însă reprezentanții compartimentului juridic  este faptul că hotărârea SPUStv a fost obținută în baza unor documente emise cu multe luni în urmă, atunci când întruneau numărul de membri. Este cunoscută situația că administratia Gradea a dat ordin pe unitate si toti apropiatii săi s-au înregimentat imediat în sindicatul pe care aceasta îl controlează, întrucât avea mare nevoie să negocieze CCM cu oameni pe care putea să-i manevreze. După cum se poate lesne constata, majoritatea șefilor din TVR și-au depus cererile de aderare la SPUStv în luna octombrie a anului trecut, cu puțin înainte de depunerea acțiunii în instanță. În acest moment, conform documentelor solicitate de noi în baza Legii nr. 544 (adresa semnată de Președinte-Director general, Doina Gradea, având nr. C/507/24.07.2020), Sindicatul SPUSTv nu deține numărul de membri ca să întrunească această reprezentativitate.

În consecință, procesul suspendat anul trecut în care contestam reprezentativitatea acestei organizații a fost repus pe rol, urmând ca instanța să hotărască în consecință, dacă vor rămâne sau nu reprezentativi în Televiziuna Română:

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000785181&id_inst=299

Chiar dacă SPUStv deține temporar o hotărâre de reprezentativitate obținută în astfel de condiții imorale și abuzive, nu înseamnă că membrii CA nu mai au dreptul, conform Legii nr.41/2014, să decidă pe cine să invite sau nu să participe la ședințele CA. Totodată, după cum lesne se poate observa, prevederile legale la care face referire șefa compartimentului juridic, nu instituie o obligație din partea angajatorului de a invita la ședințele CA doar pe reprezentanții SPUStv!

Atragem atenția că este pentru a 12-a oară consecutiv când Secretariatul Comisiei CA, în urma deciziei ilegale primite din partea președintelui-director general al SRTV, Doina Gradea, ignoră organizația noastră și refuză să trimită invitația la ședință, fapt care încalcă prevederile HCA  nr.88/2018și art 297 Cod Penal.

Totodată, având în vedere faptele de corupție prezentate în ședința din data de 26 august 2020 dar și în Rapoartele și Deciziile  Curții de Conturi, solicităm membrilor CA să sesizeze instituțiile abilitate în conformitate cu prevederile art. 267 din Cod Penal (Funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă). Precizăm că în accepțiunea art. 175 alin 2 din   Codul Penal, “este considerat funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.”

Sindicatul Român al Jurnaliștilor  MediaSind

Biroul Executiv Național