News‎ > ‎

Administratia Gradea blochează participarea MediaSind TVR la ședința CA în care se discută despre reacțiile internaționale față de abuzurile șefei TVR!

postat 17 iun. 2020, 01:05 de Office Mediasind   [ actualizat la 17 iun. 2020, 02:01 ]
Către Societatea Română de Televiziune

În atenția membrilor Consiliului de Administrație

 
CC. :

Federatia Internationala a Jurnalistilor

Federatia Europeana a Jurnalistilor

Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind

Confederatia CNSLR FRATIA

Comisiile de specialitate ale Parlamentului

Direcția Națională Anticorupție

Inspectia Muncii

Notificare: - a 10- a încălcare  a HC nr. 88/2019 și art 297 Cod Penal de către conducerea Societății Române de Televiziune!


Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind în calitate de partener social în Societatea Română de Televiziune a luat act de refuzul presedintelui - director general al SRTV, Doina Gradea, de a permite accesul reprezentantului organizației noastre la ședința Consiliului de Administrație programată în data de joi, 18 iunie  2020, ora 12,00. Atragem atenția că este pentru a  10-a oară consecutiv când secretariatul  CA, în urma deciziei ilegale primite din partea presedintelui-director general al SRTV, Doina Gradea,  ignoră organizația noastră și refuză să  trimită invitația la ședință, fapt care încalcă prevederile HC nr. 88/2019  și art 297 Cod Penal.

Este grav faptul că la această ședință în care se discută despre reacțiile internaționale - sesizarea Consiliului Europei de către cele mai mari organizații ale jurnaliștilor din lume, Federația Internațională a Jurnaliștilor și Federația Europeană a Jurnaliștilor privind  abuzurile  șefei TVR asupra angajaților instituției - (amănunte aici),  precum și despre refuzul conducerii SRTV de a prezenta, în baza Legii nr. 544/2001  cheltuielile discreționare efectuate din bani publici în timpul stării de urgență - presedintele-director general Doina Gradea, continuă abuzurile împotriva MediaSind TVR și a membrilor organizației noastre.

Facem un apel către toți membrii CA ca în al 12  - lea ceas să respingă și să sancționeze această atitudine ilegală a președintelui-director general al SRTV pentru a nu deveni complici la aceste fapte ilegale!  
Solicităm membrilor CA să ceară, prin vot, revizuirea Procedurii de conduită etică din SRTV prin retragerea tuturor articolelor care încalcă Constituția României, Legea SRR și SRTV, Codul Muncii și Contractul Colectiv de Muncă din SRTV.

Totodată, având în vedere faptele de corupție prezentate și în Raportul Curții de Conturi, solicităm membrilor CA să sesizeze instituțiile abilitate în conformitate cu prevederile art. 267 din Cod Penal (Funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.). Precizăm că în accepțiunea art. 175 alin 2 din   Codul Penal,“este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.”

Aducem la cunoștința membrilor CA că aceste abuzuri ale conducerii SRTV la adresa instituției publice trebuie să înceteze deîndată, iar persoanele vinovate trebuie trase la răspundere, întrucât calitatea de partener social a SRJ MediaSind în cadrul SRTV a fost confirmată de mai multe sentințe judecătorești, inclusiv de către ITM București în data de 30 decembrie 2019, când  a verificat legalitatea înregistrării Actului adițional nr 3 la CCM din SRTV, în urma mandatului acordat Federației FAIR-MediaSind de către SRJ MediaSind și Sindicatul Televiziunea Craiova. Atragem atenția că nerespectarea unei hotărâri judecătorești reprezintă infracțiune, conform art. 287 Cod Penal!

În concluzie, în conformitate cu prevederile HC nr. 88/2019, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind mandatează pe dl. Cristian Balas, presedinte al Filialei MediaSind TVR Cluj, să participe în calitate de observator la ședința Consiliului de Administrație programată în data de joi, 18 iunie  2020, ora 12,00, conform invitației trimisă în data de 16 iunie 2020 doar unor organizații sindicale. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 167 alin 2 din CCM SRTV, vă solicităm punerea la dispoziție cu minim 24 de ore înaintea ședinței, a  materialelor care vizează problemele de interes profesional, economic si social.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor  MediaSind

Biroul Executiv Național                                                        

 Bucuresti, 17 iunie 2020