News‎ > ‎

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, membră în Comitetul Naţional al proiectului european Live Skills

postat 12 iul. 2018, 00:32 de Office Mediasind   [ actualizat la 12 iul. 2018, 00:35 ]
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/news/agerpres-membraincomitetulnationalalproiectuluieuropeanliveskills/foto%20semnare%20proiect%20Live%20Skills.jpeg?attredirects=0
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES 
a devenit miercuri, 11 iulie 2018, membră în Comitetul Naţional al proiectului european Live Skills, iniţiat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, alături de Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, British Council şi alţi parteneri din Bulgaria, Grecia şi Marea Britanie.

Proiectul Live Skills va iniţia şi dezvolta trei programe inovatoare pentru educaţia şi formarea profesională a angajaţilor din sectoarele audiovizual şi artele spectacolului. Obiectivele principale ale proiectului sunt legate de creşterea competenţelor în aceste sectoare, de la aptitudinile antreprenoriale şi manageriale, la utilizarea tehnologiilor digitale de ultimă generaţie.

Aceste programe de învăţare vor fi concepute, iniţial, pentru două profesii din domeniul audiovizual: sound manager şi editor video/film. Ele vor acoperi următoarele domenii: managementul artelor, noi tehnologii digitale şi antreprenoriat cultural.

Ulterior, programele de învăţare vor fi adaptate în vederea utilizării pentru o gamă mai largă de profesii şi de alte subsectoare ale sectorului creativ şi cultural, urmărindu-se ca materialul produs de proiectul Live Skills să fie transferabil şi sustenabil.

Live Skills va încerca să soluţioneze lipsa de competenţe identificate şi va răspunde cererii de noi competenţe în subsectoarele audiovizual şi spectacolele live din domeniile creativ şi cultural.

Proiectul va contribui la sporirea capacităţii de angajare şi a mobilităţii profesioniştilor şi studenţilor din domeniul cultural, va spori competitivitatea sectorului şi va construi un viitor sector cultural vibrant, robust şi sustenabil.

Pentru ca proiectul să aibă o strânsă legătură cu piaţa muncii, s-a hotărât să se înfiinţeze un Comitet Naţional al Stakeholderilor (National Stakeholders Committees), care să participe la interviuri, focus-grupuri şi întâlniri, cu scopul de a identifica şi analiza nevoile de competenţe, lacunele şi lipsurile care afectează domeniul şi să identifice tendinţele forţei de muncă în acest sector. 

Sursa: AGERPRES
Foto: Mihai Poziumschi, AGERPRES FOTO

AGERPRES National News Agency member of the National Committee of the Live Skills European project

AGERPRES National News Agency on Wednesday became a member of the National Committee of the Live Skills European project, initiated by the European Commission under the Erasmus+ programme, alongside the Culture & Mass Media Federation FAIR - MediaSind, the British Council and other partners from Bulgaria, Greece and the UK.

Live Skills will initiate and develop three innovating programmes for the education and vocational training of employees in the audiovisual and live performance sectors. The project's key objectives are to enhance skills in these sectors, from entrepreneurial and management skills to the use of cutting-edge digital technologies.

These learning programmes will initially be designed for 2 audiovisual professions: Sound Managers & Video/Film Editors, and will cover the following areas: Arts Management, Digital and New Technologies, Cultural Entrepreneurship.

These learning programmes will eventually be adapted to be used by a broader range of professions and other subsectors of the wider creative and cultural sector, to ensure that the material produced by the Live Skills project is both transferable and sustainable.

Live Skills will try to solve the lack of skills identified and will respond to the demand of new skill in the audiovisual and live performance subsectors in the creative and cultural areas.

The project will contribute to enhancing the employment capacity and mobility of professionals and students in the culture area, will increase the competitiveness of the sector and will build a vibrant, robust and sustainable future sector.

For the project to have a close connection with the labour market, National Stakeholders Committees are established, to participate in interviews, focus-groups and meetings, aimed at identifying and analysing the need and lack of skills, affecting the area, as well as tracing the labour market trends in this sector. 

Credit foto: Mihai Poziumschi, AGERPRES FOTO