News‎ > ‎

Agerpres: Efectele modificării Codului Muncii asupra angajaţilor

postat 24 feb. 2011, 05:50 de Office Mediasind
Bucureşti, 23 feb/Agerpres/ - Modificările pe care Executivul le aduce la Codul muncii afectează foarte grav angajaţii, susţine Cartel ALFA, într-un comunicat de presă.

Prin modificarea Codului muncii în varianta propusă de Guvern se instituie dreptul angajatorului de a stabili unilateral obiective de performanţă individuală pentru salariaţi şi criterii de evaluare a acestora (Art.40).

Sindicaliştii apreciază că, instituirea acestui drept, fără a se preciza un sistem de limitare rezonabilă a obiectivelor de performanţă ce pot fi stabilite, deschide calea către abuzuri. Angajatorii vor putea stabili obiectivele în aşa fel încât salariaţii nu vor putea realiza niciodată salariul negociat şi vor putea fi concediaţi cu uşurinţă pentru necorespundere profesională, dacă nu îndeplinesc obiectivele de performanţă.

Prin noul Cod al Muncii se elimină limitarea posibilităţii de prelungire a delegării salariatului doar o singură dată pentru 60 de zile. Delegarea se va putea prelungi oricât, din două în două luni, cu acordul salariatului (Art.44).

Astfel, salariaţii vor putea fi constrânşi să accepte delegări multiple sau permanente, fără ca angajatorul să mai fie obligat la introducerea clauzei de mobilitate în contractul individual de muncă, şi la plata unor drepturi suplimentare pentru salariatul care munceşte într-un astfel de regim.

Angajatorul va avea dreptul ca, sub pretextul reducerii temporare a activităţii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, să reducă unilateral programul de lucru al salariaţilor de la 5 la 4 zile/săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, precum şi să trimită salariaţii în concediu fără plată pe o perioadă de 15 zile lucrătoare consecutive/an. (Art.52 - alineate noi, 3 şi 4, şi art. 53).

În baza acestei prevederii, angajatorul va putea invoca motivul că şi-a redus temporar activitatea, pentru a-şi micşora costurile cu salariile, fără a mai fi obligat să plătească salariaţilor 75% din salariul de bază. În acest fel, costurile sau o parte substanţială din costurile oricărei conjuncturi economice nefavorabile sunt transferate exclusiv pe seama salariaţilor. Până acum, statul era derobat de orice obligaţie de securitate socială faţă de salariaţii care plătesc contribuţiile la asigurările sociale de şomaj, indemnizaţiile fiind suportate de angajatori. După modificarea Codului muncii, atât statul cât şi angajatorii, transferă sarcina lor numai angajaţilor.

În cazul concedierilor colective, criteriile sociale convenite prin contractele colective de muncă pentru departajarea salariaţilor, urmează a se aplica după 'evaluarea realizării obiectivelor de performanţă'. (Art.69 - alineat nou). Această modificare exclude cu desăvârşire posibilitatea stabilirii prin negocieri colective a unui mix de criterii sau ignorarea obiectivelor de performanţă în cazul unor categorii protejate sau vulnerabile de salariaţi.

În cazul concedierilor, primii concediaţi vor fi salariaţii incomozi, sub pretextul că nu au realizat 'obiectivele de performanţă individuală'. Deoarece criteriile de evaluare a acestor performanţe sunt stabilite unilateral de către angajator, în fapt, angajatorul va concedia pe oricine va dori, fără ca salariaţii să mai poata fi aparaţi. După concediere, chiar de a doua zi, patronul poate angaja alte persoane pe locurile de muncă ale celor concediaţi, fără a mai suporta vreo consecinţă.

Se elimina din Codul muncii dreptul de preferinţă la angajare recunoscut salariaţilor concediaţi, în situaţia în care angajatorul îşi reia activitatea mai înainte de trecerea unei perioade de 9 luni dupa concedierea colectivă. (prin modificarea Art. 72), Astfel, eliminarea oricărei obligaţii a angajatorilor faţă de salariaţii concediaţi pune în evidenţă încă o dată că modificările propuse servesc acelor angajatori care nu doresc să aibă nici o responsabilitate socială.

Potrivit sindicatului, Noul Cod majorează la 3 ani perioada pentru care se poate încheia un contract pe durată determinată, se introduce posibilitatea prelungirii contractului fără limită de număr al prelungirilor şi fără limită ca durată a perioadei de prelungire, se elimină şi limita de 3 contracte succesive pe durata determinată pe care le poate încheie un salariat cu acelaşi angajator, se elimină obligativitatea patronului de a-l angaja pe salariat cu contract pe durata nedeterminată după 3 contracte pe durata determinata (prin modificarea Art.80, 81, 82 şi abrogarea art. 84).

Consecinţa va fi precarizarea muncii salariaţilor, datorită generalizării sistemului de angajări pe perioadă determinată. Contractul de munca pe perioadă nedeterminată va dispărea, iar majoritatea salariaţilor vor fi angajaţi cu contract pe perioadă determinată. În acest fel va dispare complet siguranţa şi protecţia locului de muncă. Salariaţii nu vor mai primi plăţi compensatorii, nu vor mai putea face credite.

Se modifică prevederile referitoare la Agenţiile de muncă temporară. Astfel, salariatul temporar nu mai beneficiază de salariu între doua misiuni de muncă, dar este obligat de lege să se afle la dispoziţia agentului de muncă temporară. (art.94).

Salariul salariatului temporar urmează a fi negociat la fiecare misiune, iar ca salariu de referinţă este stabilit salariul minim pe economie, (art. 92, alin. 2), deoarece se elimină prevederea potrivit căreia salariatul temporar avea stabilit dreptul la un salariu egal cu salariul primit de un salariat al utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară temporar (art. 95, alin. 2). Astfel, eliminându-se limitarea situaţiilor în care un angajator putea recurge la muncă temporară, angajatorii vor recurge din ce în ce mai mult la angajări prin intermediul agenţiilor de muncă temporară, având în vedere că salariul unui lucrător angajat în acest fel este protejat de lege doar la nivelul salariului minim garantat în plată. Chiar dacă agentul de muncă temporară va negocia cu utilizatorul un salariu mai mare pentru salariatul pe care îl pune la dispoziţie, legea nu-l obligă să-i plătească acel salariu, ci salariul minim pe economie.

,,Aceasta în condiţiile în care Comitetul pentru drepturile sociale, în concluziile pe anul 2010 privind România afirmă că situaţia din România nu este confomă cu articolul 4 - 1 al Cartei revizuite, pe motiv că salariul minim este în mod manifest inechitabil. (Comitetul a avut în vedere că salariul minim brut se ridica la 146,73 euro la finele anului 2008 şi că reprezenta numai 31% din salariul mediu brut şi numai 42% din salariul mediu net', spune, în comunicat, Bogdan Iuliu Hossu, preşedinte al CNS Cartel ALFA.

Termenul de compensare a muncii suplimentare cu timp liber corespunzator este majorat de la 30 de zile la 60 de zile. Este prevăzută posibilitatea angajatorului de a solicita salariaţilor efectuarea de ore suplimentare pentru a compensa eventualele zile libere plătite acordate în situaţia reducerii activităţii angajatorului. (art.119).

Referindu-se la această prevedere Comitetul pentru drepturile sociale al OIM, în Concluziile pe anul 2010 privind România concluzionează că situaţia din România (art. 137 din Codul muncii) nu este conform articolului 2§2 din Carta Socială Europeana Revizuită deoarece repausul compensator acordat în următoarele 30 de zile pentru munca efectuată într-o zi de sărbătoare este echivalentă, dar nu majorată la dublul remuneraţiei obişnuite, astfel că dreptul lucrătorilor la un concediu majorat în compensarea muncii efectuare într-o zi de sărbătoare nu este garantată.

O altă modificare care afectează angajaţii se referă la Normele de muncă care se fac şi se modifică doar de către angajator, fără acordul salariatului sau al sindicatului. (art. 129) . Astfel, patronul poate oricând să modifice norma de muncă, ceea ce înseamnă că poate să modifice unilateral şi după bunul plac salariul. Salariaţii vor deveni în acest fel sclavii propriului Contract de muncă, susţin sindicaliştii.

Se elimină prevederea potrivit căreia durata concediului de odihnă se stabileşte prin contractele colective de muncă (art. 140, alin. 2) şi se instituie regula stabilirii duratei CO prin contractul individual de muncă. Această modificare deschide poarta pentru liberul arbitru în stabilirea concediilor de odihnă prin negocieri individuale (în cadrul cărora poziţia salariatului este mai slabă) şi va fi posibil ca salariaţi aflaţi în situaţii identice să beneficieze de durate diferite ale concediilor de odihnă, în funcţie de bunăvoinţa angajatorului.

Prin noul Cod, este eliminată posibilitatea stabilirii salariilor prin negocieri colective. Prin contractele colective se vor putea stabili numai nivelurile salariale minimale, iar salariile individuale se vor stabili numai prin negocieri individuale. (art. 157)

Această modificare elimină posibilitatea negocierii colective a grilelor de salarii şi a fixării de limite superioare ale salariilor diferitelor categorii de salariaţi.

Prin noul Cod al Muncii se propune modificarea articolului 141din Constituţie care stabileşte rolul social al Consiliului Economic şi Social. (art. 215). Prin modificarea propusă se urmăreşte diminuarea rolului Consiliului Economic şi Social, de la cel de organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului la un rol nederminat şi nedefinit. De asemenea, de doreşte schimbarea rangului legii prin care se organizează CES, din lege organică în lege simplă.

CNS Cartel ALFA susţine că Noul Cod al Muncii elimină măsurile de protecţie pe care legislaţia naţională trebuie să le garanteze conducătorilor organizaţiilor sindicale (art. 223). Prin eliminarea măsurilor de protecţie a liderilor de sindicat contra concedierilor abuzive, Codul muncii va contraveni din nou prevederilor Convenţiilor OIM nr. 87 - libertatea sindicală şi 98 - dreptul la liberă organizare şi negociere colectivă, ca pe vremea lui Ceauşeşcu şi ca în primii ani după Revoluţie.

Hossu, precizează că sunt propuse modificări care diminuează rolul organizaţiilor sindicale, dar care, în schimb, promovează şi favorizează instituţia 'reprezentanţilor salariaţilor', care nu sunt organizaţi pe criteriul unor interese comune şi nu-i reprezintă pe salariaţi decât sporadic. În practică, aceşti reprezentanţi ai salariaţilor sunt oameni ai patronului care nu-i reprezintă în nicio un caz pe salariaţi, ci interesele patronului. (art. 224, 225,226)

,,Prin favorizarea instituţiei reprezentanţilor lucrătorilor, Guvernul României violează Convenţia OIM nr.135 privind reprezentanţii lucrătorilor, precum şi Recomandarea OIM nr. 143 cu acelaşi obiect. Atât cele două documente cât şi deciziile şi principiile Comitetului pentru Libertate Sindicală subliniază în mod constant că nu este legitimă utilizarea instituţiei reprezentaţilor lucrătorilor ca instrument pentru slăbirea poziţiei organizaţiilor sindicale', susţine liderul Cartelului ALFA.

Se abrogă articolele 238 - 247, respectiv toate principiile negocierilor colective.

Abrogarea acestor prevederi ale Codului muncii reprezintă primul pas spre abolirea întregului sistem actual de negocieri colective, sistem care şi-a demonstrat eficienţa în practică, prin stabilirea de reguli colective echitabile şi echilibrate care au condus la diminuarea până la eliminare a conflictelor colective de muncă şi a grevelor.

Se reintroduce angajamentul de plata (art. 270). Reintroducerea angajamentului de plată vulnerabilizează situaţia salariatului în raport cu angajatorul. În vreme ce angajatorul poate oricând să dispună o acţiune cu efecte directe asupra salariatului, salariatul nu poate, printr-o acţiune a sa, să producă vreun efect direct asupra angajatorului. Dacă salariatul are de recuperat o pagubă provocată de angajator - să zicem salariul neplătit pe o lună, pe două luni, etc. el nu o poate face decât dacă dobândeşte de la o instanţă un titlu executor.

Este eliminată din cuprinsul textului legii enumerarea funcţiilor definite ca fiind de conducere, după care noua reglementare prevede că definirea funcţiilor de conducere este dată în competenţa legii sau reglementărilor interne ale angajatorului (art. 294). Dacă un angajator decide că funcţia de director este de execuţie, aşa rămâne.

Se introduce un articol nou, potrivit căruia Contractele colective de muncă precum şi actele adiţionale negociate la orice nivel, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011 nu pot fi încheiate pentru termene ce depăşesc data de 31 decembrie 2011(art. 299).

Este abrogat art. 23, alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, respectiv prevederea potrivit căreia 'Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni, sau pe durata unei lucrări determinate'. Cele două modificări elimină, pe de o parte, perioada minimă pentru care poate fi încheiat un contract colectiv, dar limitează perioada maximă până la 31 decembrie 2011.

,, Acestea sunt principalele modificări la Codul Muncii pe care vrea Guvernul să-şi asume răspunderea. Ele ne scot în stradă. Guvernul doreşte haos, nu ordine.Guvernul doreşte tensiuni sociale, nu pace socială. Guvernul doreşte fraudă fiscală, nu concurenţă loială', a explicat liderul Cartelului ALFA Bogdan Iuliu Hossu.AGERPRES/(Maria Schifirneţ)
Comments