News‎ > ‎

Agerpres: Legea profesiei de jurnalist, respinsă de Senat

postat 4 mai 2011, 07:34 de Office Mediasind

Senatorii au respins în şedinţa de plen de miercuri legea profesiei de jurnalist, propunere legislativă iniţiată de senatorul liberal Ioan Ghişe.Senatorii au aprobat raportul de respingere a propunerii legislative, întocmit de Comisia pentru cultură din Senat, cu 70 de voturi pentru şi şase voturi împotrivă. 
''Legea jurnalistului'', propusă Parlamentului de Ioan Ghişe, doreşte să reglementeze cadrul juridic privind desfăşurarea activităţii de jurnalist realizată de persoane fizice care ''îşi asumă voluntar responsabilitatea publică morală şi legală de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor, prin produse jurnalistice, informaţii de interes public local, zonal, naţional sau internaţional'' şi care posedă o aşa-numită ''Carte de jurnalist''. 

Potrivit lui Ghişe, jurnalistul poate fi orice cetăţean român care are capacitatea de exercitare a drepturilor civile şi politice, care nu a fost condamnat penal, care a îndeplinit criteriile de atestare a calităţii de jurnalist (o dată la trei ani) şi care are aptitudini jurnalistice confirmate de practica jurnalistică de cel puţin doi ani. Calitatea de jurnalist se dovedeşte pe baza Cărţii de Presă, eliberată de Colegiul Naţional al Jurnaliştilor, care este un parteneriat profesional fără scop patrimonial şi asigură aplicarea unitară a normelor privind activitatea jurnalistică. 

În proiectul de lege profesia de jurnalist este definită ca ''activitatea cu caracter public a unei persoane, denumită jurnalist, ce se concretizează în conceperea, elaborarea şi redactarea de produse jurnalistice transmise printr-un mijloc de informare în masă''. De asemenea, produsul jurnalistic este o creaţie intelectuală cu regim juridic prevăzut de Legea 8/1996 privind dreptul de autor, jurnalistul beneficiind de drepturile prevăzute de legea amintită. 

''Mijloacele de informare în masă au obligaţia de a asigura o totală transparenţă cu privire la proprietatea şi gestiunea produselor jurnalistice, în scopul cunoaşterii exacte de către jurnalişti şi orice persoană interesată a proprietarilor, respectiv a acţionarilor şi a intereselor economice ale acestora'', se arată în proiectul de lege. 

Totodată, se precizează că între jurnalişti şi mijloacele de informare în masă se încheie contracte scrise conforme cu dispoziţiile Legii 8/1996. 

Potrivit proiectului senatorului liberal, profesia de jurnalist este ''liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome'', jurnaliştii putându-se afilia unor organizaţii profesionale ale jurnaliştilor, care să reprezinte interesele acestei profesii. 

De asemenea, jurnaliştii pot alege dacă îşi exercită profesia în cabinete jurnalistice individuale sau în cabinete jurnalistice asociate. 

Un alt aspect prevăzut de iniţiativa legislativă se referă la faptul că impozitul pe venit al titularului cabinetului de jurnalist nu va depăşi 16%. Cabinetele vor beneficia de reducere a impozitului pe venit dacă sunt angajaţi cel puţin cinci absolvenţi cu studii superioare sau personal cu dizabilităţi. 

O prevedere importantă a legii se referă la faptul că ''niciun delict de presă nu poate intra sub incidenţa reglementărilor Codului penal'', jurnalistul fiind monitorizat de un organism numit ''Ombusman mass-media'', care analizează toate sesizările privind săvârşirea delictelor de presă. ''Prin delict de presă se înţelege delictul civil săvârşit prin inserarea de informaţii, reflecţii sau comentarii în mass-media, despre fapte care nu au implicaţii asupra societăţii, şi a cauzat o daună materială sau morală unei persoane'', se menţionează în documentul citat. 

Jurnalistul răspunde, însă, disciplinar pentru nerespectarea legii care îi reglementează profesia sau a statutelor organizaţiilor profesionale ale jurnaliştilor, el putând fi sancţionat cu mustrare, avertisment, amendă de la două la zece salarii medii pe economie sau chiar cu excluderea din profesie. 

Legea este organică, iar Senatul este prima Cameră sesizată în acest caz. AGERPRES

Comments