News‎ > ‎

ANI: Comunicat - incompatibilitate - MICULESCU OVIDIU

postat 17 oct. 2013, 08:05 de Office Mediasind   [ actualizat la 17 oct. 2013, 08:05 ]
Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că MICULESCU OVIDIU, Președinte - Director General al Societății Române de Radiodifuziune, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 iunie 2010 – 04 iulie 2012, întrucât a deţinut,  simultan, funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune și pe cea de Manager în cadrul Societății Române de Radiocomunicații.

Astfel, MICULESCU OVIDIU a încălcat dispozițiile art. 84, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu […] funcția de manager sau membru al consiliilor de administrație ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale”.

Conform art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, ”Persoanelor care exercită următoarele demnități publice și funcții publice de autoritate […] membrii consiliilor de administrație […] ale Societății Române de Radiodifuziune […] li se aplică  […] regimul incompatibilităților prevăzut  […] pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat, precum și incompatibilitățile prevăzute în legi speciale”.

MICULESCU OVIDIU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.