News‎ > ‎

Procese în instanţă între membrii MediaSind şi conducerea SRTV!

postat 25 oct. 2018, 02:21 de Office Mediasind   [ actualizat la 25 oct. 2018, 07:21 ]
 
Mai multe acțiuni privind recuperarea diferențelor salariale dintre salariul cuvenit (majorat cu indicii de creștere a prețurilor de consum aferenți anilor 2008-2011 și primului trimestru al anului 2012, conform hotărârilor judecătorești definitive) si salariul efectiv achitat de SRTV începând cu data rămânerii definitive a hotărârilor judecatoreşti şi până la data depunerii acţiunii, au fost deja depuse în instanţă.

Potrivit reprezentantului casei de avocatură care ne reprezintă în justiţie, av. Dan Iordache, posibilitarea introducerii acestor acțiuni revine salariaților cărora SRTv nu le-a majorat salariul cu indicii de creștere a prețurilor de consum, conform hotărârii judecătorești defintinive, invocând anumite creșteri salariale acordate acestora ulterior datei de 07.04.2012 și în baza altor obligații decât aceea de a majora salariul cu indicii de creștere a prețurilor de consum (spre exemplu: creșterea salariului minim brut pe economie care determina și majorarea salariului minim brut în SRTv).

Prin aceste acțiuni, salariații își pot obține diferențele salariale dintre salariul majorat și salariul efectiv achitat de SRTv pentru perioada cuprinsă între data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care SRTv a fost obligată la majorarea salariului și până în prezent.

În acest sens, vă aducem la cunoștință faptul că, până în prezent, există mai multe soluții pronunțate de Tribunalul București prin care salariații SRTv au obținut aceste diferențele salariale începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care SRTv a fost obligată la majorarea salariului și până în prezent.

Pentru a evita împlinirea termenului de prescripție, aceste acțiuni ar trebui depuse până la data de 15 noiembrie 2018!

Fiecare salariat poate opta pentru introducerea acestor acţiuni, prin completarea următoarelor rubrici în tabelele aflate la sediul SRJ MediaSind-filiala SRTv (persoană de contact: Paul Cişmigiu, secretar general MediaSind filiala TVR, tel. nr. 0746197517, mail tvr@mediasind.ro):  Nume şi prenume, CNP, Domiciliu şi Semnătura şi prin depunerea următoarelor documente: copie CI, copie contract individual de muncă, copie acte adiţionale din aprilie 2012 și până în prezent, Decizie SRTv din anul 2016 de punere în executare a hotărârii judecătorești, precum şi adeverinţă membru de sindicat.

Cheltuielile procesuale sunt următoarele:

un onorariu de succes pentru avocat în cuantum de 10% din sumele obţinute, care va fi achitat de fiecare membru de sindicat doar în situaţia în care soluţia va fi favorabilă și după obținerea definitivă a sumelor de către salariați;
Onorariul fix pentru avocat este achitat de SRJ MediaSind, în numele membrilor de sindicat.

Departament Comnunicare                                                   Bucureşti, 25 octombrie 2018