News‎ > ‎

CONFEDERAŢIA SINDICALĂ INTERNAŢIONALĂ SI CONFEDERAŢIA EUROPENĂ A SINDICATELOR DENUNȚĂ MĂSURILE DE AUSTERITATE DIN ROMÂNIA, REFUZUL DIALOGULUI SOCIAL ȘI AMENINȚĂRILE DE DISCRIMINARE SINDICALĂ

postat 22 mar. 2021, 06:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 22 mar. 2021, 06:18 ]
Urmare a lipsei de dialog social din ţara noastră, precum şi intenţia guvernului de a se amesteca în organizarea internă a organizatiilor sindicale (alegerea si mandatul liderilor, colectarea cotizatiei sindicale, etc) , cele patru confederaţii sindicale din România, afiliate la Confederaţia Sindicală Internatională şi la Confederaţia Europeană a Sindicatelor, au solicitat sprijin internațional pentru susținerea democrației și a drepturilor lucrătorilor în România.

În apelul făcut , s-a menţionat că prin refuzul dialogului social, delegitimizarea cererilor juste ale lucrătorilor și atacarea sindicatelor, guvernul român încalcă mai multe dintre obligațiile pe care și le-a asumat, printre altele, în temeiul Convențiilor OIM, ale Cartei sociale europene revizuite și ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Ca răspuns la apelul de sprijin menţionat , cele două organizaţii la care suntem afiliaţi au transmis o scrisoare prim-ministrului României, domnul Florin- Vasile Cîţu,  prin care i se solicită să oprească imixtiunea  în administrația sindicală, inclusiv alegerea liderilor, mandatul acestora, colectarea cotizațiilor sindicale și drepturile lor de a se angaja în acțiuni de protest.  Se accentuează faptul că guvernul trebuie să îmbrățișeze principiile dialogului social și să se angajeze cu partenerii  sociali pentru a aborda problemele ridicate de reprezentanții acestora. Atacul asupra mișcării sindicale este contraproductiv și nu va rezolva problemele socio-economice ale țării.

In cele ce urmează găsiti, în traducere,  textul integral al scrisorii.

Sursa: CNSLR-FRATIA.ro

Confederaţia Sindicală Internaţională

 Consiliul Regional Pan- European ( CRPE)

Confederaţia Europenă a Sindicatelor

 Domnului Florin-Vasile CÎŢU

 Prim-Ministru

 România

 Confederaţia Sindicală Internaţională ( CSI ) si Confederaţia Europenă a Sindicatelor ( CES) denunță

măsurile de austeritate din România, refuzul dialogului social și amenințările de discriminare

sindicală.

 

Stimate Domnule Prim-Ministru,

 

Scriem în numele CSI și al CES pentru a denunța adoptarea măsurilor de austeritate de către guvernul

dvs. în bugetul pe anul 2021, fără a va angaja în dialog social, precum și manifestările de discriminare

sindicală pe care le-aţi avut pe 26 februarie și 3 martie 2021.

Suntem informați cu acurateţe de către cei patru afiliați ai noștri din țara dumneavoastră, că guvernul pe

care-l conduceti, prin ordonanţă de urgență, fără consultarea Comitetului National Tripartit pentru

Dialog Social- a adoptat Bugetul de Stat pentru anul 2021 care presupune tăieri din finanţarea

sectoarelor de sănătate si educaţie, în plină pandemie Covid 19.

Mai mult, menționăm declarațiile antisindicale emise de dumneavoastră cu scopul de a interfera cu

democrația sindicală internă și amenințarea de a schimba prin decret încasarea cotizațiilor sindicale prin

modificarea articolului 20 (1), Legea 62 / 2011 și de a impune în plus, resticţii de la dreptul la grevă si

protest.

Remarcăm, de asemenea, recentele acțiuni justificate de protest întreprinse de lucrătorii din ţara dvs.

împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului dvs. care urmăresc menținerea salariului minim printre

cele mai mici din UE. Acum, după mai mult de un deceniu, negocierea colectivă la nivel național şi

sectorial este în continuare sistată, iar negocierea la nivel de companie este sever obstructionată.

Absenţa negocierii colective la nivel sectorial în toți acești ani a împins toate salariile sectoriale către

minimul legal, un nivel care nu permite lucrătorilor un salariu de trai decent. Măsurile antisociale

adoptate de guvernul dvs. fac să mărească sărăcia și inegalitatea socială și sunt concepute să mențină

România ca o sursă de forță de muncă ieftină pentru UE, ceea ce duce la dumping social în Europa și

salarii de sărăcie și un exod de creiere din România.

Domnule prim-ministru, România este membru al UE și membru al Organizației Internaționale a Muncii

(ILO), deci este obligată să respecte dreptul intern, legislația UE și dreptul internațional al muncii,

asigurând respectarea deplină a drepturilor lucrătorilor si libertăților, în special, Carta socială europeană

revizuită și Carta Uniunii Europene a drepturilor fundamentale .

Mai mult, România trebuie să respecte articolul 3 din Convenția OIM privind libertatea de asociere și

protecția dreptului de organizare, 1948 (nr. 87), care prevede că „Organizațiile lucrătorilor și cele

patronale vor avea dreptul să își întocmească statutele și normele , să își aleagă reprezentanții în deplină

libertate, să își organizeze administrația și activitățile și să își formuleze programele. Autoritățile publice

se vor abține de la orice ingerință care ar restricționa acest drept sau ar împiedica exercitarea legală a

acestuia. ”

În urma declinului continuu al dialogului social și al drepturilor lucrătorilor în țară, CSI și-a exprimat

anterior deplina susținere a sindicatelor din România prin aderarea la o plângere formală către OIM ,

pe 16 iulie 2018, pentru încălcări repetate de către România, ale Convenției privind dreptul de

organizare și negociere colectivă, 1949 (nr. 98).

 

Rugăm insistent guvernul să oprească imixtiunea în administrația sindicală, inclusiv alegerea liderilor,

mandatul acestora, colectarea cotizațiilor sindicale și drepturile lor de a se angaja în acțiuni de protest.

Guvernul dvs. trebuie să îmbrățișeze principiile dialogului social și să se angajeze cu partenerii sociali

pentru a aborda problemele ridicate de protestatari și reprezentanții acestora. Actele de atac plănuite

de guvernul dvs. împotriva mișcării sindicale vor fi contraproductive și nu vor rezolva problemele socioeconomice ale țării.

CSI și CES vor continua să monitorizeze orice evoluție referitoare la această problemă și nu vor ezita să ia

măsuri suplimentare, după cum este necesar.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră.

 

Sharan Burrow                               Luca Visentini

Secretar general                       Secretar general

CSI CES                      și               CRPE

Scrisoarea a fost transmisa în cc:

 Dlui Klaus IOHANNIS, Președintele României

Domnului Ludovic ORBAN Președintele Camerei Deputaților

Doamnei Anca Dana Dragu, Președintele Senatului, Doamnei Raluca TURCAN, Ministrul Muncii și Protecției Sociale