News‎ > ‎

Confederatiile sindicale protesteaza fata de atacul politic impotriva angajatilor din invatamant

postat 4 nov. 2011, 00:27 de Office Mediasind   [ actualizat la 4 nov. 2011, 00:36 ]
Intr-o scrisoare adresata reprezentantilor Guvernului, principalele confederatii sindicale la nivel national protesteaza fata de Ordinul comun al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 4576/11.07.2011 / 230/18.10.2011 2445/15.09.2011 prin care se dispune neretinerea cotizatiei sindicale pe statele de plata ale angajatilor din invatamantul preuniversitar de stat.

Foto: Iacob Baciu, presedintele CSDR


Către,
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Domnului Ministru Dan FUNERIU
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Domnului Ministru Gheorghe IALOMITIANU
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Domnului Ministru Traian IGAS


    În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772/01.XI. 2011, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 4576/11.07.2011 / 230/18.10.2011 2445/15.09.2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat.
    Actul administrativ cu caracter normativ mai sus menţionat, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 coroborate cu cele ale art. 12 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României- Partea I, respectiv din 01.11.2011.
În cuprinsul acestuia sau în anexele parte integrantă, nu există nicio prevedere expresă prin care să se interzică reţinerea cotizaţiei membrilor de sindicat, a ratelor C.A.R., a ratelor bancare și alte asemenea pe statele de plată, contrar celor afirmate în videoconferința organizată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în data de 01.11.2011.
MAI MULT, ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ART. 57  DIN Codul FISCAL:
„ Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.
   (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
   a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:
   - deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
   - cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
   - contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro;  ...”.
Totodată, art. 24 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social prevede în mod expres următoarele: „Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Este evident faptul că rubrica “Venit bază de calcul impozit (16%)” din anexa nr. 2 la ordin va preciza venitul supus impozitării, după reținerea cotizației de sindicat. În caz contrar, ar fi imposibilă aplicarea lunară a deducerii de care beneficiază salariații la stabilirea bazei de impozitare, această bază ar fi mai mare, iar salariaților li se va reține un impozit în cuantum mai mare decât cel legal.
  
 Potrivit principiului neretroactivitatii  legii consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei  si art. 6 din Codul Civil, ordinul in cauza nu se poate aplica nici salariilor aferente lunii octombrie.
În acest sens, subliniem și faptul că recomandările privind completarea programului EduSAL sunt eronate, întrucât tind atât la nerespectarea dispozițiilor Codului fiscal, cât și la aplicarea retroactivă a prevederilor Ordinul comun al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 4576/11.07.2011 / 230/18.10.2011 2445/15.09.2011.
Ordinul comun nr. 4576/11.07.2011/ 230/18.2011/ 2445/15.09.2011 este nelegal si prin prisma prevederilor Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura – Invatamant.
Potrivit art. 4 alin. (2) sin Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura- Invatamant: „Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului se obliga sa nu initieze NICIUN act normativ si/sau act administrativ cu caracter normativ care priveste relatiile de munca si sistemul national de invatamant, fara consultarea federatiior semnatare ale prezentului contract colectiv de munca.

Va rugam sa observati ca textul citat nu reglementeaza nicio exceptie de la regula consultarii; potrivit lui, anterior initierii TUTUROR actelor normative si/sau administrative cu caracter normativ referitoare la relatiile de munca in sistemul national de invatamant, este obligatorie consultarea federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv.
In conditiile in care ordinul respectiv vizeaza probleme privind salarizarea personalului din invatamant, este evident ca este un ACT ADMINISTRATIV CU CARACTER NORMATIV,  care priveste relatiile de munca si sistemul national de invatamant.

Si, totusi, federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura, semnatare ale contractului colectiv de munca, nu au fost consultate cu privire la continutul sau, pe cale de consecinta fiind incalcate si prevederile art. 133 si art. 148 din Legea Dialogului Social, Legea nr. 62/2011 si art. 41 alin. (5) din Constitutia Romaniei.
In acest sens este si practica Curtii de Apel Bucuresti – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal.
In egala masura, Ordinul comun nr. 4576/11.07.2011/ 230/18.2011/ 2445/15.09.2011 este emis cu incalcarea prevederilor art. 95 alin. (1) din Legea Educatiei nationale nr. 1/2011. Aceasta deoarece in cuprinsul sau este reglementata, ca atributie a inspectoratelor scolare, avizarea statelor de plata elaborate de unitatile de invatamant, operatiune care nu se regaseste intre atributiile prevazute de textul de lege invocat.

Totodata, datorita intarzierilor foarte mari a rambursarilor in proiectele cu finantare europeana, organizatiile  sindicale sustin deficitul de cash flow. Ori, in situatia in care nu se mai retine cotizatia pe statul de plata organizatiile sindicale se vor afla in imposibilitatea de a mai continua derularea acestor proiecte.
În aceste condiţii,  CONSIDERAM CĂ NU EXISTĂ NICIUN TEMEI LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA SĂ NU SE MAI REŢINĂ COTIZAŢIA DE SINDICAT, RATA C.A.R.,  SAU RATELE BANCARE PE STATELE DE PLATĂ.CNSLR-Fratia                          CSDR
    Presedinte,                          Presedinte
 Ion SAMOILA                                        Iacob BACIU     BNS                                             CNS Cartel ALFA
 Presedinte                                                   Presedinte
Dumitru COSTIN                                           Bogdan HOSSU


CSN Meridian
Presedinte,
Ion POPESCU

Comments