News‎ > ‎

CSDR solicită modificarea legislației muncii în regim de urgență

postat 31 aug. 2012, 04:39 de Office Mediasind

Consiliul Național al Confederației Sindicatelor Democratice din România întrunit astăzi, 31 august a.c. , la Eforie Nord, solicită decidenților politici modificarea, în regim de urgență, a legislației muncii, în conformitate cu  Convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), cu directivele Uniunii Europene și cu nevoile societății românești.

Din cauza întârzierii amendării Codului Muncii și a Legii nr. 62/2011, angajații sunt menținuți în continuare într-o stare de sclavie, iar dialogul social lipsește cu desăvârșire.

 Modificările aduse  Codului Muncii în 2011, prin asumarea răspunderii de către Guvernul Boc, nu au adus beneficii nici angajatului, nici angajatorului, au prejudiciat economia națională, punând în pericol pacea socială. Din acest motiv se impune amendarea legislației care reglementează raporturile de muncă, într-un echilibru din care vor avea de câștigat nu numai actorii sociali ci întreaga populație a țării. În același timp, este necesară înființarea ca instituție independentă a Tribunalelor Muncii,deoarece actualele complete de judecată specializate în acest domeniu  sunt copleșite de mulțimea proceselor aflate pe rol.

 Consiliul Național susține înființarea și funcționarea unui Minister al Dialogului Social care să aibă în competență parteneriatul social, Inspecția Muncii, riscurile profesionale, normarea muncii, toate atât de necesare unui stat democratic de drept.

 Din cauza actualei situații,  există suficiente premise de declanșare a unor revolte spontane în multe dintre unitățile economice, fapt ce ar afecta grav condiţiile de viaţă şi de muncă ale tuturor cetăţenilor, economia națională. Pentru a se evita declanșarea unor ample proteste sociale, CSDR, susținător consecvent al Modelului Social European, solicită Guvernului să promoveze în cel mai scurt timp proiectul Ordonanței de Urgență pentru modificarea Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, așa cum a fost negociat de principalele confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național.

 Potrivit președintelui CSDR, Iacob Baciu, în niciun stat european nu există o asemenea dereglementare a relațiilor de muncă precum în România: Angajatul nu mai are nicio șansă să-și apere drepturile, inclusiv în instanța de judecată. Trebuie să existe un echilibru real între capital și salariat, iar acest echilibru nu se poate realiza decât printr-o legislație  a muncii echitabilă.

 Rezoluţia Consiliului Naţional al CSDR, votată în unanimitate, a fost comunicată oficial ministrului pentru dialog social, Liviu Marian Pop, invitat la lucrările acestui eveniment.

 Consiliul Național CSDR, 31 august 2012, Eforie Nord

Comments