News‎ > ‎

Galați: AGERPRES a prezentat expoziția de fotografie "România: Evoluţie", la conferinţa EMAN de la Universitatea Danubius

postat 21 iun. 2018, 22:12 de Office Mediasind   [ actualizat la 21 iun. 2018, 22:13 ]
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a prezentat, joi, expoziţia de fotografie "România: Evoluţie", în cadrul conferinţei internaţionale EMAN, ce are loc în perioada 21-22 iunie la Universitatea Danubius din Galaţi.

Directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a vorbit publicului despre importanţa proiectului AGERPRES dedicat sărbătoririi Centenarului, proiect care cuprinde filmul documentar "Marea Unire - România, la 100 de ani", expoziţia de fotografie România: Evoluţie şi albumul România: Evoluţie, Ediţie specială pentru Centenarul Marii Uniri, pe care participanţii la eveniment l-au primit şi apreciat. De asemenea, acesta a explicat cum ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES este o mărturie a evoluţiei României încă din anii '20, de când datează primele imagini ale agenţiei.

În cadrul evenimentului, preşedintele Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind, Cristi Godinac, a discutat despre relansarea Proiectului ReStart - pentru un jurnalism de calitate, proiect realizat, în parteneriat, de către Universitatea Danubius, SRJ MediaSind şi AGERPRES, care urmăreşte ca studenţii să intre în contact nemijlocit cu exigenţele meseriei de jurnalist, prin participarea efectivă la activităţi redacţionale.

Rectorul Universităţii Danubius, conf. univ. dr. Andy Puşcă, a menţionat importanţa parteneriatului ReStart şi şi-a arătat deschiderea pentru noi colaborări între cei trei parteneri.

La eveniment au fost prezenţi rectori şi alţi reprezentanţi ai universităţilor din mai multe ţări, precum: Stefan Schaltegger - Universitatea Leuphana din Luneburg, Adriana Tiron Tudor - Universitatea Babes Bolyai, Adrian Henriques - Universitatea Middlesex, Francesca Manes Rossi - Universitatea din Salerno.

Expoziţia de fotografie România: Evoluţie cuprinde imagini din arhiva istorică a agenţiei AGERPRES, cele mai bune imagini care ilustrează evoluţia României, realizate în ultimii ani de către fotoreporterii Agenţiei Naţionale de Presă, dar şi imagini din arhiva agenţiei de presă Associated Press, care înfăţişează personalităţi precum Regele Ferdinand I şi Regina Maria, Regele Mihai I, Eugen Ionesco, Nadia Comăneci. Fotografiile din arhiva AGERPRES reflectă viaţa cultural-artistică, politică şi sportivă a ţării, înfăţişând personalităţi precum Maria Tănase şi George Enescu. Totodată, AGERPRES a realizat şi un album cu acelaşi nume, o ediţie specială pentru Centenarul Marii Uniri, care conţine 100 de fotografii din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluţie, Evoluţie. Parteneri în cadrul proiectului sunt: Associated Press, Centenarul Filmului Românesc, Institutul Cultural Român, Radio Guerrilla, Antena 3, Europa FM, Radio România şi TVR. AGERPRES / (AS - autor: Loredana Ciobanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)

Sursa: AGERPRES

Credit foto: Universitatea Danubius

AGERPRES mounts 'Romania: Evolution' photo exhibition within EMAN conference at Danubius University of Galati

The AGERPRES National News Agency presented on Thursday the 'Romania: Evolution' photo exhibition, within the EMAN international conference, which takes place between 21-22 June at the Danubius University of Galati.

AGERPRES National News Agency Director General Alexandru Giboi told the audience about the importance of the AGERPRES project dedicated to the Centennial celebration, a project that includes the "Greater Union - Romania at 100" documentary, the 'Romania: Evolution' photo exhibition and the 'Romania: Evolution' album, a Special Edition for the Greater Union Centennial, that was appreciated by the attendees to the event. Moreover, he explained how the AGERPRES PHOTOGRAPHIC ARCHIVE is a testimony of Romania's evolution from the '20s, since the first images of the agency are dated.

Within the event, President of the Romanian Journalists Union MediaSind Cristi Godinac talked about re-launching the ReStart Project - for a quality journalism, a project implemented in partnership by the Danubius University, the SRJ MediaSind and the AGERPRES National News Agency, which aims to bring students into direct contact with the requirements of the journalist profession through actually participating in editorial activities.

Rector of the Danubius University PhD Associate Professor Andy Pusca mentioned the importance of the ReStart partnership and showed openness for new collaborations among the three partners.

The event was also attended by rectors and other representatives of universities around the world, such as: Stefan Schaltegger - the Leuphana University of Luneburg, Adriana Tiron Tudor - the Babes Bolyai University, Adrian Henriques - the Middlesex University, Francesca Manes Rossi - the University of Salerno.

The 'Romania: Evolution' photo exhibition includes images from AGERPRES National News Agency's historic archive, the best images illustrating Romania's evolution, taken over the past few years by the National News Agency's photojournalists, as well as images from the Associated Press agency, depicting great figures such as King Ferdinand I and Queen Maria, King Mihai I, Eugen Ionesco, Nadia Comaneci. The photos of AGERPRES' archive reflect the cultural - artistic, political and sports life of Romania, illustrating personalities such as Maria Tanase and George Enescu. At the same time, AGERPRES also made an album with the same title, a special edition for the Great Union Centennial, including 100 photos of Romania, grouped in three chapters: Archive, Revolution, and Evolution. The partners of the event were: the Associated Press, the Romanian Film Centennial, the Romanian Cultural Institute, Radio Guerrilla radio, Antena 3 private television station, Europa FM radio, Radio Romania and TVR national television station. AGERPRES (RO - author: R, editor: M; EN - author: Rodica State, editor: Adina Panaitescu)

Source: AGERPRES

Credit foto: Universitatea Danubius