News‎ > ‎

În Televiziunea Română continuă abuzurile împotriva membrilor MediaSind!

postat 7 iul. 2021, 03:49 de Office Mediasind   [ actualizat la 7 iul. 2021, 03:54 ]
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu filiala MediaSind TVR au notificat astăzi, 7 iulie 2021, conducerea Societății Române de Televiziune pentru a dispune efectuarea unei cercetări disciplinare și sesizarea instituțiilor abilitate împotriva unor persoane cu funcții de conducere din instituția publică de presă acuzate de  săvârșirea mai multor abuzuri împotriva membrilor organizației noastre.

SRJ MediaSind și MediaSind TVR cer noii  conduceri interimare a SRTV să nu continue practicile abuzive împotriva membrilor MediaSind promovate de unele persoane numite în funcție de fosta administrație. De asemenea, SRJ MediaSind și MediaSind TVR cer noului director general interimar al SRTV, Ramona Săseanu,  să  respecte legea și pe angajații instituției, indiferent de apartenența lor sindicală.

Vă prezentăm în continuare Notificarea transmisă conducerii SRTV.

Departament Comunicare MediaSind TVR
București, 7 iulie 2021


Nr.314/07.07.2021

Către Societatea Română de Televiziune,
În atenția dnei. Ramona Săseanu, Director General Interimar

NOTIFICARE abuzuri Departament Economic TVR

Subscrisa, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, cu sediul în București, strada Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, intrarea B,etaj 1, sector 1, CIF 14196803, cont nr. RO43RNCB0812119263750001 deschis la BCR, reprezentată de Cristinel Godinac, în calitate de Președinte împreună cu filiala MediaSind TVR, reprezentată de Sorin Torică, în calitate de președinte filială, vă aducem la cunoștință spre analiză și decizie unele abuzuri săvârșite de către conducerea Departamentului Economic împotriva organizației noastre.

În dimineața zilei de 07.07.2021, pe adresa personală de mail al președintelui filialei MediaSind TVR a fost trimisă o adresă purtând antetul instituției semnată de coordonatorul Departamentului Economic, dna. Liliana Potecă și de coordonatoare cu atribuții de șef Serviciu Financiar, dna. Ioana Silea,  având  nr. de înregistrare 4809/06.07.2021 (atașată).

În acest document, conducerea Departamentului Economic  se substituie reprezentantului legal al instituției și ne solicită unele informații care nu sunt prevăzute în dispozițiile Legii nr. 62/2011.  Conducerea acestui compartiment  încalcă și prevederile  art. 29 din Legea nr.41/1994 privind organizarea  și funcționarea SRR  și SRTV, care precizează  cine este persoana care poate să reprezinte instituția în relațiile cu alte organizații naționale sau international:  “Directorul general reprezintă Societatea Romana de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Romana de Televiziune în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale şi participa, cu aprobarea şi mandatul date de consiliul de administraţie, la reuniunile internaţionale.” Trecând peste faptul că dna. Potecă nu cunoaște denumirea completă a organizației  căreia îi solicită, în numele Televiziunii Naționale,  informații cu caracter personal, aceasta comite și un posibil abuz în serviciu, având în vedere următoarele argumente juridice:

Imediat după fuziunea cu  Sindicatul TVR Sind din data de 15 martie 2017, confirmată prin Sentința Civilă nr.3486/2017, organizația noastră a transmis la SRTV toate documentele necesare pentru reținerea cotizației, inclusiv copii după cererile de adeziune care conțineau acordul membrilor pentru reținerea cotizației sindicale pe statul de plată, inclusiv tabele cu semnături. Precizăm că  de fiecare dată când un angajat se înscrie în sindicat, organizația noastră informează instituția și depune copie certificată după cererea de adeziune care conține acordul membrului de reținere a cotizației pe statul de plată.

Având în vedere  prevederile art. I din Legea nr.1/2016 de modificare a Legii nr.62/2011, ”Art. 24. - (1) La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată.(2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal"  orice alte solicitări în plus față de cerințele legale, nu reprezintă decât un abuz împotriva membrilor noștri de sindicat și ai organizației noastre. 

De asemenea, potrivit art. 33 alin (1) din Legea nr.62/2011, republicată,  „Membrii unei organizații sindicale au dreptul de a se retrage din organizația sindicală fără a avea obligația de a arăta motivele.”  În acest sens, prevederile naționale, dar și internaționale în domeniul dreptului muncii interzic angajatorului orice fel condiționare privind organizarea și funcționarea unei  organizații sindicale. Or, introducerea unor condiționări pentru  a obliga un membru de sindicat să obțină un număr de înregistrare în momentul când se înscrie în alt sindicat reprezintă o imixtiune în activitatea sindicală pedepsită ca infracțiune de lege.

În consecință vă solicităm să dispuneți de urgență anularea oricăror decizii care diminuează dreptul angajaților de a se înscrie într-o organizație sindicală, precum și dreptul  MediaSind TVR de a-și organiza activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011, a convențiilor internaționale în domeniul relațiilor de muncă.

Nu în ultimul rând, atragem atenția că astfel de practici abuzive asupra organizației noastre nu sunt singulare. În diferite cazuri, persoane cu funcții de conducere în SRTV au comis mai multe fapte care pot avea un caracter penal, blocând organizația noastră în exercitarea dreptului de a-și  reprezenta membrii în fața comisiei de cercetare disciplinară, sau chiar în cadrul unor negocieri de drepturi individuale sau colective.

Așa cum v-am informat și oficial,  potrivit Hotărârii nr.  3598/2021  din 17.06.2021 a Curții de Apel București, (Curtea de Apel București a confirmat, prin hotărâre definitivă, legalitatea funcționării MediaSind în TVR!), organizației noastre i s-a recunoscut oficial legitimitatea organizării și funcționării în Societatea Română de Televiziune. În aceste condiții, vă solicităm să ne comunicați de ce doar organizației noastre i se solicită tot felul de obligații nelegale?

 Având în vedere prevederile Legii nr.62/2011, ale Regulamentului Intern din SRTV, dar și cu observarea   art. 297 din Codul Penal   - „(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA”,

vă solicităm că în termen de 5 (cinci ) zile de la primirea prezentei Notificări să dispuneți efectuarea unei cercetări disciplinare împotriva persoanelor implicate în comiterea acestor abuzuri față de  membrii de sindicat și de organizația noastră, precum și sesizarea instituțiilor abilitate pentru cercetarea faptelor care pot constitui infracțiuni.

 Din informațiile pe care le vom aduce și la cunoștința comisiei de cercetare disciplinară, miza acestor acțiuni  nelegale ar constitui-o decizia mai multor membri din cadrul unui sindicat concurent de a se afilia la organizația noastră. Din acest motiv, unele  persoane cu funcții de decizie în acest sindicat încearcă, prin presiuni și acțiuni nelegale, să blocheze înregistrarea noilor membri la MediaSind TVR.

Prezenta Notificare reprezintă  și o Plângere prealabilă, precum și o Avertizare în interes public. 
Așteptăm răspunsul dvs. în termenul solicitat.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor                                       MediaSind Filiala TVR
Cristinel Godinac                                                                        Sorin Torică,
Președinte                                                                                   Președinte