News‎ > ‎

MediaSind cere sancționarea conducerii Departamentului Economic al TVR pentru încălcarea legislației

postat 13 iul. 2021, 05:43 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 iul. 2021, 05:44 ]
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind și MediaSind TVR au reiterat astăzi, 13 iulie 2021, conducerii Societății Române de Televiziune - SRTV, solicitarea  de a dispune efectuarea unei cercetări disciplinare împotriva persoanelor implicate în comiterea unor abuzuri față de membrii de sindicat și de organizația sindicală, precum și sesizarea instituțiilor abilitate pentru cercetarea faptelor care pot constitui infracțiuni.

SRJ MediaSind și MediaSind TVR consideră că explicațiile conducerii Departamentului Economic transmise de către directorul general interimar al SRTV,  Ramona Săseanu, organizației noastre prin adresa nr. C/611/09.07.2021, nu justifică încălcarea flagrantă, de către conducerea acestui compartiment,  a prevederilor Legii nr. 41/1994:  "Este ca și cum conducerea Departamentul Economic ar trimite un document purtând antetul instituției către conducerea EBU pentru a clarifica diverse aspecte privind plata cotizației TVR, sau conducerea unei redacții s-ar adresa CNA pentru a cere explicații privind acordarea unei sancțiuni TVR, toate aceste persoane substituindu-se atribuțiilor directorului general. Tocmai din acest motiv legiuitorul a acordat mandat pentru astfel de situații doar directorului general și nu fiecărei persoane din conducerea compartimentelor instituției. Iar dovada că nu este prima dată când aceste persoane încalcă flagrant legea, o aveți atașată și recunoscută în adresa Departamentului Economic prin documentul semnat și transmis organizației noastre încă din data de 11.02.2019, ceea ce înseamnă că fapta este în formă continuată! Chiar dacă SRJ MediaSind nu a reacționat din primul moment, acest fapt  nu constituie un argument juridic privind încălcarea repetată a prevederilor legale de către conducerea Departamentului Economic." -  se arată în răspunsul MediaSind.

De asemenea, referitor la  afirmațiile șefelor compartimentului Economic  potrivit cărora considerațiile MediaSind din Notificare privind abuzurile săvârsite de conducerea Departamentului Economic sunt nefondate și că au fost inserate cu scopul de a intimidaprecizăm că acestea se înscriu în aceeași politică arogantă promovată de către fosta administrație împotriva angajaților instituției, dar și  față de organizația noastră. Precizăm că scopul MediaSind TVR nu este de a intimida diverși directori aflați vremelnic în funcții de conducere, ci pentru a-i determina pe aceștia să respecte legea și pe angajații instituției pe care îi reprezentăm în calitate de membri afiliați.

Prezentăm în continuare adresa SRJ MediaSind și MediaSind TVR transmisă conducerii SRTV. După cum se poate observa în fotografie, răspunsul SRTV nu precizează dacă se vor lua măsuri în cazul  abaterilor și abuzurilor sesizate de către organizația noastră în data de 7 iulie 2021 (amănunte aici:  În Televiziunea Română continuă abuzurile împotriva membrilor MediaSind! )

Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 13 iulie 2021

Nr.316/13.07.2021

 

Către Societatea Română de Televiziune,

În atenția dnei. Ramona Săseanu, Director General Interimar

Ref adresa nr. C/611/09.07.2021

Referitor la adresa dvs. nr C/611/09.07.2021 transmisă prin email la data de 11.07.2021, conținând răspunsul Departamentului Economic la Notificarea  Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind și al Filialei MediaSInd TVR înregistrată cu nr. C/6879/07.07.2021, facem următoarele precizări:

  1. Răspunsul conducerii Departamentului Economic confirmă, încă o dată, necunoașterea, sau aplicarea cu iresponsabilitate a prevederilor art. 29 din Legea nr.41/1994 privind organizarea  și funcționarea SRR  și SRTV, care precizează cine este persoana care poate să reprezinte instituția în relațiile cu alte organizații naționale sau internaționale:  “Directorul general reprezintă Societatea Romana de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Romana de Televiziune în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale şi participa, cu aprobarea şi mandatul date de consiliul de administraţie, la reuniunile internaţionale.

În acest sens, susținerile dnei. Liliana Potecă, coordonator departament Economic și a dnei. Ioana Silei, coordonator Serviciu Financiar potrivit cărora  solicitarea se referă strict la o operațiune economică...” motiv pentru care este de competența conducerii Departamentului Economic să o semneze”, nu constituie argumente juridice necesare pentru a justifica nerespectarea prevederilor legale. Chiar dacă solicitarea respectivă  era în sarcina Departamentului Economic, aceasta trebuia să fie adusă la cunoștința directorului general iar acesta să informeze organizația noastră sau să mandateze Departamentul Economic pentru a formula o astfel de solicitare. Este ca și cum conducerea Departamentul Economic ar trimite un document purtând antetul instituției către conducerea EBU pentru a clarifica diverse aspecte privind plata cotizației TVR, sau conducerea unei redacții s-ar adresa CNA pentru a cere explicații privind acordarea unei sancțiuni TVR, toate aceste persoane substituindu-se atribuțiilor directorului general. Tocmai din acest motiv legiuitorul a acordat mandat pentru astfel de situații doar directorului general și nu fiecărei persoane din conducerea compartimentelor instituției. Iar dovada că nu este prima dată când aceste persoane încalcă flagrant legea, o aveți atașată și recunoscută în adresa Departamentului Economic prin documentul semnat și transmis organizației noastre încă din data de 11.02.2019, ceea ce înseamnă că fapta este în formă continuată! Chiar dacă SRJ MediaSind nu a reacționat din primul moment, acest fapt  nu constituie un argument juridic privind încălcarea repetată a prevederilor legale de către conducerea Departamentului Economic. 

  1. Contrar celor afirmate de către conducerea Departamentului Economic, precizăm că imediat după fuziunea cu  Sindicatul TVR Sind din data de 15 martie 2017, confirmată prin Sentința Civilă nr.3486/2017, organizația noastră a transmis la SRTV toate documentele necesare pentru reținerea cotizației, inclusiv copii după cererile de adeziune care conțineau acordul membrilor pentru reținerea cotizației sindicale pe statul de plată, inclusiv tabele cu semnături. Precizăm că  de fiecare dată când un angajat se înscrie în sindicat, organizația noastră informează instituția și depune copie certificată după cererea de adeziune care conține acordul membrului de reținere a cotizației pe statul de plată.
  1. Având în vedere  prevederile art. I din Legea nr.1/2016 de modificare a Legii nr.62/2011, ”Art. 24. - (1) La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată.(2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal"  orice alte solicitări în plus față de cerințele legale, nu reprezintă decât un abuz împotriva membrilor noștri de sindicat și ai organizației noastre. Cu alte cuvinte, este necesar acordul certificat cu originalul și nu documentul solicitat în original de șefele Departamentului Economic!
  1. Potrivit art. 33 alin (1) din Legea nr.62/2011, republicată,  „Membrii unei organizații sindicale au dreptul de a se retrage din organizația sindicală fără a avea obligația de a arăta motivele.”  În acest sens, prevederile naționale, dar și internaționale în domeniul dreptului muncii interzic angajatorului orice fel condiționare privind organizarea și funcționarea unei  organizații sindicale. Or, introducerea unor condiționări pentru  a obliga un membru de sindicat să obțină un număr de înregistrare în momentul când se înscrie în alt sindicat reprezintă o imixtiune în activitatea sindicală pedepsită ca infracțiune de lege.
  1. Afirmațiile dnei. Iuliana Potecă și a dnei. Ioana Silei potrivit cărora considerațiile MediaSind din Notificare privind abuzurile săvârsite de conducerea Departamentului Economic sunt nefondate și că au fost inserate cu scopul de a intimida, precizăm că acestea se înscriu în aceeași politică arogantă promovată de către fosta administrație împotriva angajaților instituției, dar și  față de organizația noastră. Precizăm că scopul MediaSind TVR nu este de a intimida diverși directori aflați vremelnic în funcții de conducere, ci pentru a-i determina pe aceștia să respecte legea și pe angajații instituției pe care îi reprezentăm în calitate de membri afiliați.

Având în vedere aceste argumente, precum și prevederile Hotărârii nr.  3598/2021  din 17.06.2021 a Curții de Apel București, (Curtea de Apel București a confirmat, prin hotărâre definitivă, legalitatea funcționării MediaSind în TVR!), prin care organizației noastre i s-a  recunoscut oficial legitimitatea organizării și funcționării în Societatea Română de Televiziune,

 reiterăm

solicitarea de a dispune efectuarea unei cercetări disciplinare împotriva persoanelor implicate în comiterea acestor abuzuri față de  membrii de sindicat și de organizația noastră, precum și sesizarea instituțiilor abilitate pentru cercetarea faptelor care pot constitui infracțiuni.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor                                       MediaSind Filiala TVR