News‎ > ‎

MediaSind TVR va cere instanţei anularea prevederilor abuzive din Actul adiţional semnat de conducerea SRTV cu SPUSTv!

postat 1 mar. 2019, 02:47 de Office Mediasind   [ actualizat la 1 mar. 2019, 03:57 ]
În atenţia angajaţilor din SRTV:

MediaSind TVR va cere instanţei anularea prevederilor abuzive din Actul adiţional semnat de conducerea SRTV cu SPUSTv!

Stimati colegi,

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind împreună cu Filiala MediaSind TVR au luat la cunoştinţă despre conținutul Actului adiţional nr 2 la Contractul Colectiv de Muncă semnat de către preşedintele - director general al SRTV, dna. Doina Gradea şi de  prim vicepreşedintele SPUSTv, dna. Mihaela Woytovict,  document  înregistrat la ITM Bucureşti sub nr.03/21.02,2019.

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/news/mediasindtvrvacereinstanteianulareaprevederilorabuzivedinactuladitionalsemnatdeconducereasrtvcuspustv/act%20adit%20pg%202.jpg?attredirects=0
Având în vedere că acest document a fost negociat prin  încălcarea prevederilor legale şi  conţine clauze care diminuează în mod flagrant drepturile tuturor angajaţilor din TVR prevăzute în HG nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciuluiSRJ MediaSind şi filiala MediaSind TVR au solicitat casei de avocatură cu care au contract de asistenţă juridică să pregătească acţiunile în justiţie în vedere anulării clauzelor respective.

Până la finalizarea acestui proces,  SRJ MediaSind şi MediaSind TVR solicită conducerii SRTv să nu aplice  clauzele abuzive din  Actul aditional nr. 2 şi să acorde tuturor angajaţilor Televiziunii naţionale drepturile prevăzute în HG 714/2018, şi anume alocatia de cazare în cuantum de 230 lei pe zi fără prezentarea documentelor justificative, în conformitate cu prevederile art.1 alin. 4.

Atragem atenţia că, în conformitate cu
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/news/mediasindtvrvacereinstanteianulareaprevederilorabuzivedinactuladitionalsemnatdeconducereasrtvcuspustv/act%20adit%20pg%203.jpg?attredirects=0
prevederile art. 5 din HG 714/2018 ,

 "Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați."
Departament Comunicare SRJ MediaSind,  Fliliala MediaSind TVR

Bucureşti, 1 martie 2019