News‎ > ‎

Notificare MediaSind pentru respectarea sănătății angajaților!

postat 10 mar. 2020, 10:35 de Office Mediasind   [ actualizat la 10 mar. 2020, 10:37 ]
Către Societatea Română de Televiziune,
În atenția dnei. Doina Gradea, președinte-director general
Societatea Română de Radiodifuziune
În atenția dlui. Georgică Severin, președinte-director general


NOTIFICARE

Având în vedere prevederile Hotărârii nr 6 din 9.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronovirus, emisă de Guvernul României – Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, vă solicităm să dispuneți toate măsurile necesare pentru a preveni îmbolnăvirea salariaților instituției. În acest sens vă solicităm să aprobați imediat orice cerere venită din partea angajaților instituției pe care o conduceți, în conformitate cu recomandările Ministerului Muncii, după cum urmează:

1.Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea duratei maxime legale a timpului de muncă.

2. Modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului, în conformitate cu prevederile art. 108-110 din Codul Muncii, unilateral, în conformitate cu prevederile art. 48 din același act normativ, sau prin acordul părților, cu precizarea în mod expres în decizia sau, după caz, în actul adițional de modificare a locului de muncă, a următoarelor elemente:
• faptul că salariatul lucrează de la domiciliu;
• perioada în care se aplică această măsură;
• obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.
În această situație, angajatorul are obligația de a asigura instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

3. Desfășurarea activității prin telemuncă, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 81/ 2018 privind reglementarea activității de telemuncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

Vă aducem la cunoștință faptul că mai multe instituții de media unde organizația noastră are membri afiliați, printre care se află Agenția Națională de Presă AGERPRES, ziarul Libertatea, Digi 24 etc. au luat deja decizia activității în regim de telemuncă.

Vă informăm că în cazul în care nu veți ține cont de prezenta NOTIFICARE, o să fiți direct răspunzători, din punct de vedere civil dar și penal, de consecințele îmbolnăvirii salariaților.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind
Biroul Executiv Național
                                                                                                                      București, 10 martie 2020