News‎ > ‎

Precizările Președintelui CSDR, Iacob Baciu, față de comunicatul de presă al Agenției Naționale de Integritate

postat 26 mar. 2012, 07:10 de Office Mediasind   [ actualizat la 26 mar. 2012, 07:11 ]

 

Pentru informarea corectă a opiniei publice, a asiguraţilor CNAS și a reprezentanților mass-media, președintele Confederației Sindicatelor Democratice din România, Iacob Baciu, face următoarele precizări la Comunicatul transmis presei de către Agenția Națională de Intergritate (ANI) în data de 26 martie 2012:

 

„În opinia mea, așa-zisele acuzații de conflict de interese și  incompatibilitate făcute de  Agenția Națională de Integritate nu sunt justificate, sunt lipsite de temei juridic și îmi provoacă  prejudicii de imagine. Nicio faptă reclamată de inspectorii ANI nu este susținută de probe concludente.

Totodată, nu poate să fie identificată şi reţinută nicio împrejurare sau element care să justifice existenţa unei stări de incompatibilitate sau conflict de interese în sarcina mea, în perioada 2008 – 2011. Atât calitatea de membru al Plenului Consiliului Economic  şi Social, cât şi cea de preşedinte al CSDR nu implică exercitiul unei funcţii sau demnităţi publice pe timpul exercitării mandatului de vicepreşedinte al CNAS, astfel încât să poată fi aplicabile prevederile art. 35 alin. (1), pct. 1şi alin.(3) pct. 3 din HG nr. 972/2006 privind Statutul CNAS.

 

Astfel,

-      conform art. 277 alin (2) din Legea 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, în vigoare la data alegerii mele în funcția de vicepreședinte al C.N.A.S.,  Consiliul de administrație avea  2 vicepreședinți aleși prin vot secret, unul din partea confederațiilor patronale reprezentative la nivel național şi  unul din partea confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național;

 

-      în conformitate cu prevederile art.  282, alin(1) din Legea 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii: “Pe timpul executării mandatului preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani. Aceştia nu pot exercita pe durata mandatului nici o altă funcţie sau demnitate publică, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior”.

 

După cum se poate observa, am fost ales prin vot secret în funcția de vicepreședinte al C.N.A.S. în calitate de reprezentant al confederațiilor sindicale reprezentative la nivel naţional. Textul de lege face referire la incompatibilitatea funcției de vicepreședinte al C.N.A.S. cu funcțiile sau demnitățile publice,  în niciun caz nu se poate  reţine o incompatibilitate a calităţii de președinte CSDR cu  cea de vicepreședinte al C.N.A.S, atat timp cat aceasta nu este o funcție sau o demnitate publică.

Referitor la nerespectarea  regimului juridic privind conflictul de interese în materie penală, menţionez că în contractele încheiate de sucursalele teritoriale ale S.C. SIND ROMANIA SRL cu casele județene de asigurări de sănătate, Consiliul de Administraţie al C.N.A.S nu are atribuții în ceea ce privește încheierea acestor acte, iar în calitate de vicepresedinte al CNAS nu am luat parte la nicio decizie în acest sens. Mai mult, S.C. SIND ROMANIA SRL a avut contracte încheiate cu casele judeţene anterior  deţinerii calitaţii  mele de vicepreşedinte al CNAS, casele judeţene aprobând doar continuarea acestor contracte.  Conform art. 2531 din Codul Penal, conflictul de interese este definit ca fiind   “Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale”.

 

Din respect față de membrii de sindicat, față de asiguraţii CNAS și de reprezentanții mass-media, am luat decizia să prezint opiniei publice dovezile depuse în apărarea mea la Agenția Națională de Integritate, documente care, după cum se poate observa, nu au fost luate în considerare de către această instituție, nici măcar în cadrul informării publice transmise instituțiilor de presă.

 

Menționez că aceste precizări sunt ultimele pe care le fac pe această temă și voi ataca în justiție Raportul final al ANI, după ce această instituție mi-l va transmite. Ca orice cetățean înțeleg să-mi apăr nevinovăția în justiție și să respect sentințele acesteia. Am încredere în justiție și îmi voi apăra cauza cu toate dovezile necesare.

Anexez Punctul de vedere”  transmis  către Agenţia Naţionala de Integritate, înregistrat în data de 23.02.2012 sub nr. 10594/G/ii.”

 

 

Iacob Baciu, Președinte CSDR

26 martie 2012

 

ĉ
Office Mediasind,
26 mar. 2012, 07:10
ĉ
Office Mediasind,
26 mar. 2012, 07:10
Comments