News‎ > ‎

ReporterVirtual.ro: Cum a fost favorizat Claudiu Lucaci sa castige sefia stirilor TVR

postat 6 aug. 2013, 09:06 de Office Mediasind   [ actualizat la 6 aug. 2013, 09:09 ]
Jurnalista Monica Ghiurco a contestat concursul pentru ocuparea functiei de sef al Directiei Stiri din TVR, iar motivele invocate pornesc cu lipsa conditiilor egale pentru candidati si favorizarea lui Claudiu Lucaci. Datele din aceasta contestatie sunt clare, iar citirea lor te duce cu gandul la un concurs regizat, cu castigatorul stiut dinainte. Asteptam si reactia conducerii TVR.

CONTESTAŢIE
 
 
Subsemnata Monica Simona Ghiurco, jurnalist senior în cadrul Direcţiei Ştiri din TVR, înscrisă la concursul de selecţie al managerilor din cadrul SRTV în temeiul Regulamentului privind selecţia managerilor şi evaluarea managementului executiv în cadrul Societăţii Române de Televiziune, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al SRTv nr. 55/2013, pentru funcţia de “Coordonator cu atribuţii de Director Ştiri”, formulez următoarele:

1. Contest modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, conform prevederilor Regulamentului privind selecţia managerilor şi evaluarea managementului executiv în cadrul Societăţii Române de Televiziune, Secţiunea 5, Art.21 (1).

2. Contest rezultatul concursului pentru Director Ştiri, Selecţia I şi invoc lipsa condiţiilor egale de concurs pentru candidaţi, acest lucru reprezentând o încălcare a Art. 5 alin. 1 şi a Art. 39 alin.1 lit. d) din Codul Muncii.  

Precizez faptul că la data de 18 iulie 2013, ora 12.05, am făcut o solicitare la adresa selectie.manageri@tvr.ro, în baza dispoziţiilor Art. 13 din Regulamentul aprobat prin HCA nr. 55/2013, pentru a mi se comunica oficial „informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management.” Menţionez că până la data oficială de închidere a perioadei de înscriere la concurs (19 iulie 2013, ora 14.00) prin depunerea Proiectului de management şi al Memoriului de activitate, nu mi s-a comunicat oficial niciun fel de informaţie suplimentară legată de acest concurs/selecţie internă şi nu mi s-au adus la cunoştinţă datele economico-financiare solicitate, absolut necesare pentru completarea Proiectului de management (am specificat de altfel acest lucru şi în cadrul Proiectului depus).

În contrast evident cu situaţia mea, aceea de a nu avea acces la informaţii esenţiale pentru întocmirea Proiectului, s-a aflat contracandidatul meu care a îndeplinit în ultimele 12 luni interimatul pentru funcţia scoasă la concurs, cea de director al Direcţiei Ştiri, respectiv director DEIS. În toată această perioadă, chiar şi în calitatea de interimar pe care a deţinut-o, dl. Claudiu Lukacsi a fost unica persoană care a fundamentat toate propunerile şi deciziile în privinţa bugetului şi a altor indicatori economici ai Direcţiei. Mai mult, el este şeful direct al resurselor umane specializate, depozitare ale acestor informaţii, de la care, ca o consecinţă firească, nu am reuşit să le obţin. Este un alt element de natură să creeze discriminare între candidaţii pentru a această funcţie, la condiţii de concurs egale fiind necesare oportunităţi egale.

3.  Contest prezenţa dnei conf. univ. dr. Diana Cismaru (SNSPA) în Comisia de Concurs de la Ştiri din motive de incompatibilitatea cu calitatea de membru al unei comisii de concurs menite să judece obiectiv şi să nu-l favorizeze pe niciunul dintre candidaţi, dată fiind relaţia de colaborare strînsă (profesor-asistent în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA) pe care o are de ani buni cu contracandidatul meu, acesta fiind co-autor al unora dintre  lucrările  ştiinţifice publicate de dna Cismaru:


“Comunicări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor naţionale şi internaţionale[1]:

(…) 5. Cismaru, Diana-Maria; Lucaci, Claudiu (2010).„Dezbaterile finale în campania electorală din toamna 2009: receptarea în mediul real şi în mediul online”, în Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare (pp. 20-32), Bucureşti: Universitatea Naţională de Apărare Carol I (ISBN 978-973-663-815-2).6. Cismaru, Diana-Maria; Lucaci, Claudiu (2009).„The Institution of the Spokesperson – Status and Configuration in the last Ten Years in Romania” în Ionescu Mihaela & Pricopie Remus (coord.) R&D Perspectives. Promoting innovation through Education, culture and Communication (pp. 479-487), Bucureşti: Comunicare.ro, (ISBN 978-973-711-220-0). 487), Bucureşti: Comunicare.ro (ISBN 978-973-711-220-0).”

4. Solicit să mi se comunice notele primite de cei doi candidaţi (Claudiu Lukacsi şi subsemnata) de la fiecare membru al Comisiei, pe criterii şi subcriterii ale Proiectelor de management, precum şi motivele depunctării proiectului meu în raport cu cel al d-lui Claudiu Lukacsi în raport cu aspectele descrise mai sus.

5. Solicit anularea celei de-a doua probe de concurs care s-a desfăşurat cu participarea unui singur candidat, dl. Claudiu Lukacsi şi contest continuarea concursului după retragerea dnei Lucia Hossu Longin în cursul zilei de 30 iulie 2013, cu o zi înainte de proba a II-a, conform unei scrisori adresate Secretariatului Comisiilor de concurs, scrisoare preluată de presă din care citez: “Nu pot să girez un concurs care este atacabil lesne în justiţie, fie şi pe baza documentelor de comunicare internă din concurs, care probează conflictul de interese în cazul multor persoane”, Regulamentul nespecificând cine suplineşte lipsa din Comisie a unui membru.

6. Solicit anularea concursului din motive de încălcare a prevederilor Regulamentului privind selecţia managerilor şi evaluarea managementului executiv în cadrul Societăţii Române de Televiziune de către contracandidatul meu, dl. Claudiu Lukacsi, afirmaţie pe care o susţin cu următoarele argumente şi documente:
 
Hotărârea Guvernului României nr. 345 din 2013 -06-12, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 354 din 2013-06-14, prin care dl. Claudiu Lukacsi este numit “consul general, şef al Consulatului General al României la New York, Statele Unite ale Americii”. 
Regulamentul privind selecţia managerilor şi evaluarea managementului executiv în cadrul Societăţii Române de Televiziune, Art.4. – (1) “Pentru a putea participa la concursul de proiecte de management în conditile prezentului Regulament, persoana fizică trebuie să indeplinească următoarele condiţii: (…) e) nu are incompatibilităţi cu funcţia pentru care candidează.”

Statutul ziaristului din Societatea Română de Televiziune, Anexa:  “membrii Comitetului Director al Societăţii Române de Televiziune; celelalte functii de conducere din cadrul directiilor TVR 1, TVR 2, Productie Editorială, Ştiri, TVR International” fac parte din categoria ziaristilor de televiziune.

Statutul ziaristului din Societatea Română de Televiziune, Capitolul I: Definiţii EFINIŢII, INCOMPATIBILITĂŢI, Art.3 (b): (…) nu pot face parte din rândul ziariştilor din televiziunea publică “persoanele care sunt salariate sau fac parte din organismele de decizie ale statului sau din alte instituţii direct dependente de puterile publice.”
 
În particular, situaţia d-lui Claudiu Lukacsi este una atipică, motiv pentru care vă solicit şi o analiză specifică a situaţiei de la Ştiri, el fiind numit consul general la New York, o poziţie de autoritate publică a cărei exercitare în paralel cu funcţia de director la Ştiri nu este posibilă. Mai mult, vă solicit să clarificaţi, în aceste condiţii, cine a participat la concurs: un jurnalist din Televiziunea Publică sau consulul general al României la New York?  Întrucât suspiciunilor de incompatibilitate li se adaugă astfel suspiciuni de politizare a funcţiei de Director Ştiri în Televiziunea Publică, consider că situaţia este fără precedent şi necesită o examinare riguroasă.
 
În concluzie, vă solicit analizarea obiectivă şi transparentă a modului şi contextului în care s-a desfăşurat concursul pentru “Coordonator cu atribuţii de Director Ştiri”, având în vedere că e vorba de o poziţie publică şi orice viciere a procesului de selecţie ar afecta major prestigiul instituţiei noastre, atât în plan intern, cât şi internaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de Director de Ştiri al Televiziunii Publice trebuie să fie în afara oricăror suspiciuni de incompatibilitate şi în condiţii de maximă transparenţă.
 
Cu deosebită consideraţie,
Monica Simona Ghiurco
02.08.2013″.

SursaPublicat de Tiberiu Lovin pentru ReporterVirtual.ro

Citeste si: 

FRJ MediaSind solicită administraţiei TVR să anuleze concursurile pentru conducere şi să adopte proceduri de selecţie transpartente şi democratice