News‎ > ‎

Sindicatul Național din Cultură - FAIR a sesizat Parchetul Galați ca să cerceteze abuzurile managerului-afacerist de la Centrul Cultural Dunărea de Jos!

postat 17 oct. 2022, 06:19 de Office Mediasind   [ actualizat la 17 oct. 2022, 06:20 ]
Conducerea Centrului Cultural  este acuzată de abuz în serviciu prin  presiunile exercitate asupra membrilor filialei FAIR-Galați!

 SINDICATUL NAȚIONAL DIN CULTURĂ – FAIR a depus astăzi, 17 octombrie 2022, la Parchetul Galați, o plângere penală împotriva  managerului interimar al Centrului Cultural Dunărea de Jos Galați, Vali Viorel Sandu  și a șefei Serviciului Financiar, Adriana Mădălina Căpățână, pentru mai multe fapte  săvârșite împotriva membrilor organizației sindicale.

Sindicatul Național din Cultură – FAIR este o organizație sindicală reprezentativă la nivelul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați, conform Sentinței civile nr. 1788/2020 a Judecătoriei Sectorului 1 București, ceea ce înseamnă că, la momentul constatării reprezentativității deținea un număr de membri  - salariați ai Centrului de cel puțin jumătate plus unul din numărul de angajați, având dreptul legal  să negocieze Contractul Colectiv de Muncă la nivelul instituției.

Deși inițial Managerul interimar al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați – Vali Viorel Sandu a fost de acord cu o serie de clauze propuse de organizația sindicală și a invitat partea sindicală în vederea semnării formei finale a Contractului Colectiv de Muncă, ulterior acesta s-a răzgândit și nu a mai fost de acord cu forma documentului  agreată inițial. După ce a adresat reprezentanților organizației sindicale o serie de expresii suburbane, acesta a părăsit sala de ședință, fapt care a condus la blocarea negocierii, încheierii și semnării unui contract colectiv de muncă la nivel de unitate.

Față de situația creată de Managerul interimar al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați – Vali Viorel Sandu, organizația sindicală a inițiat procedura prealabilă declanșării conflictului colectiv de muncă la nivel de unitate, transmițând Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați o serie de adrese prin care s-a solicitat punctul de vedere cu privire la revendicările organizației sindicale. Ca urmare a corespondenței purtate între cele două părți, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați a precizat faptul că nu este de acord cu toate revendicările organizației sindicale, condiții în care Sindicatul Național din Cultură – FAIR a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați în vederea concilierii conflictului colectiv de muncă. (amănunte aici: Concilierea ITM Galați a conflictului de muncă de la Centrul „Dunărea de Jos” a eșuat din vina conducerii instituției de cultură! )

Fiind, probabil, deranjați de acțiunile organizației sindicale expuse mai sus, reprezentanții Centrului Cultural „Dunărea de Jos” au întreprins o serie de măsuri având drept scop înlăturarea organizației sindicale din cadrul dialogului social de la nivelul instituției.

O primă măsură în acest sens a constat în amenințarea membrilor de sindicat cu scopul de a-i determina să se retragă din organizația sindicală. În acest sens, menționăm faptul că, urmare a unor acțiuni de amenințare și intimidare, mai mulți membri de sindicat au formulat cereri de retragere din organizația sindicală, care au fost înregistrate inclusiv la registratura Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați.

Cea de-a doua măsură a constat în refuzul reprezentanților Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați în a mai reține și vira cotizația aferentă membrilor de sindicat salariați ai instituției, începând cu drepturile salariale aferente lunii septembrie 2022, încălcându-se, astfel, prevederile Legii nr.62/2011 a Dialogului Social!

Așadar, în condițiile în care Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați avea cunoștință de situația actuală a membrilor de sindicat, refuzul de a mai reține și vira cotizația de sindicat pentru salariații  care dețineau calitatea de membru sindicat, este o măsură abuzivă și care a condus la crearea unui prejudiciu material organizației sindicale.

Din aceste motive, considerăm că în cauză au fost săvârșită infracţiunea de abuz în serviciu:

„Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică."

În concluzie, Sindicatul Național din Cultură FAIR va continua toate demersurile legale, inclusiv prin acțiuni de protest, pentru ca drepturile membrilor săi din Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galați să fie respectate și aplicate, indiferent de presiunile politice abuzive făcute împotriva membrilor noștri de sindicat. Cu sprijinul Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, organizația noastră va sesiza instituțiile europene, dar și OIM, față de nerespectarea de către autoritățile române a normelor internaționale privind relațiile de muncă și dialogul social.


Departament Comunicare Sindicatul Național din Cultură FAIR

București, 17 octombrie 2022