News‎ > ‎

UPDATE: Ministerul Muncii confirmă ilegalitatea diminuării drepturilor angajaților TVR!

postat 18 mar. 2019, 06:58 de Office Mediasind   [ actualizat la 19 apr. 2019, 04:18 ]
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/news/srjmediasindcereministruluimunciiclarificariprivinddiminuariledrepturilorangajatilordintvr/raspuns%20Ministerul%20Muncii.jpg
UPDATE: Ministerul Muncii confirmă ilegalitatea diminuării drepturilor angajaților TVR!

Așa cum ne-am așteptat, răspunsul primit din partea Ministerului Muncii la solicitarea Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind  ne confirmă faptul că diminuările drepturilor angajaților din TVR sunt ilegale, iar acțiunea depusă în instanță de SRJ MediaSind împotriva înțelegerilor abuzive dintre conducerea TVR și cea a sindicatului SPUSTv , îndreptățită.
(vezi aici acțiunea)

De această dată, Ministerul Muncii a prezentat  în  răspunsul din adresa nr. 1866/NM/18.04.2019 (vezi foto) prevederile legale din HG/714/2018 privind depalsările în interes de serviciu, considerând, în mod corect, că interpretarea acestora ar putea să fie făcută de inițiator, Ministerul Finanțelor Publice.

Din acest motiv,  secretarul de stat Nicea Mergeani a renunţat la interpretarea personală din  răspunsul trimis în martie 2019
 sindicatului SPUSTv , și anume, “Față de dispozițiile legale menționate, apreciem că, în măsura în care salariații, pe perioada delegării, le sunt asigurate cazarea și masa, aceștia nu pot beneficia și de indemnizația de delegare și alocația de cazare.
  recunoscând 
în adresa trimisă către SRJ MediaSind că "...interpretarea prevederilor acestui act normativ revine iniţiatorului",  şi anume Ministerului Finanţelor Publice. 

Departament Comunicare SRJ MediaSind - Filiala MediaSind TVR
București, 19 aprilie 2019SRJ MediaSind solicită explicații Ministerului Muncii privind diminuarea drepturilor angajaților din TVR!

Printr-o adresă transmisă astăzi, 18 martie 2019, ministrului Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu filiala sa MediaSind  TVR au solicitat explicații în legătura cu adresa trimisă sindicatului controlat de conducerea Societății Române de Televiziune, SPUSTv. 

Documentul respectiv, purtând antetul Ministerului Muncii și asumat de secretarul de stat Nicea Mergeani, prevede explicații care susțin diminuarea drepturilor prevăzute de lege salariaților TVR pe perioada  deplasării în interes de serviciu, în contradicție cu HG nr. 714/2018.

Vă prezentăm în continuare conținutul adresei.


Departament Comunicare SRJ MediaSind - 

Filiala MediaSind TVR

                                                                                                               București, 18 martie 2019


Nr.25/18.03.2019

Către Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Domnului Ministru Marius Budăi

CC: Dna. Viorica Dăncilă, Prim Ministru

        Dl. Leonard Pădureț, Președinte Federația Cultură și Mass-Media  FAIR-MediaSind

        Dl. Leonard Bărăscu, Președinte  Confederația CNSLR-Frăția


Stimate Domnule Ministru,

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, organizaţia naţională a lucrătorilor din mass-media, membru fondator al Federației Cultură și Mass-media FAIR-MediaSind, federație reprezentativă pentru sectorul Cultură și Mass-Media, afiliată pe plan național la Confederația CNSLR-Frăția și pe plan internațional la Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Europeană a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Muzicienilor, Federația Internațională a Actorilor, UNI Global și la UNI Media Entertainment & Arts, reprezentat de Cristinel Godinac, Preşedinte, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, reprezentată de Sorin Torică, preşedinte, vă aducem la cunoştină spre analiză şi decizie, următoarele:

Zilele trecute, lideri ai unei organizaţii din Societatea Română de Televiziune- SRTV, Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor TV - SPUSTv, au făcut publică o adresă, nr. 1053/NM/14.03.2019, semnată de dl. Nicea Mergeani, secretar de stat, care pare a fi emisă de către instituţia pe care o conduceţi. Aceştia susțin că ministerul, în calitate de putere legiuitoare” (!!!), în loc de executivă (vezi foto), ar fi susţinut faptul că, în pofida prevederilor articolului 4 alin. 1 si 2, din  HG 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, angajatorii ar avea posibilitatea să refuze plata alocaţiei de cazare/masă personalului care pleacă în delegaţie şi în alte cazuri decât cele prevăzute la articolul menţionat. Adresa la care facem referire şi pe care o ataşăm, prezintă în mod corect  prevederile art. 4 din HG 714/2018 dar, în final,  conţine o apreciere care excede cadrului legal: “Față de dispozițiile legale menționate, apreciem că, în măsura în care salariații, pe perioada delegării, le sunt asigurate cazarea și masa, aceștia nu pot beneficia și de indemnizația de delegare și alocația de cazare.

Vă informăm că în acest moment, din cauza introducerii în Contractul Colectiv de Muncă  SRTV de către angajator şi  sindicatul mai sus menţionat a unei prevederi care dă posibilitatea angajatorului, în cazul în care asigură 3 mese pe zi/cazarea salariaților aflați în delegare, să nu mai achite nici diurna şi nici alocaţia de cazare în cuantum de 230 lei /zi, pe rolul Tribunalului Municipiului Bucureşti se află în stare de judecată procesul intentat de către SRJ MediaSind împotriva conducerii SRTV şi  a liderilor SPUSTv pentru anularea  clauzei menţionate. (amănunte aici: http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000865839&id_inst=3)

Or, aprecierea secretarului dvs. de stat, dacă e reală, pare să fie acordată pro causa, întrucât domnia sa uită să menționeze că face referire la art 4.1, și anume, la deplasările făcute în cazul instructajelor și nu la deplasările efectuate de salariați în caz de delegare.

Astfel, potrivit art. 4 alin. (1) si (2) din HG nr. 714/2018:

”(1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati in legatura cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat.

(2) În situatia în care organizatorul instructajelor sau al altor activitati în legatură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa si/sau cazarea participantilor, acestia nu beneficiază de indemnizatia de delegare si/sau alocatia de cazare, dupa caz”.

Prevederile legale citate mai sus reglementeaza în mod distinct situația persoanelor trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati în legătură cu sarcinilor lor de serviciu, de situația persoanelor aflate în delegare.

În acest sens, trebuie subliniat faptul ca textul de lege mentionează în mod expres că persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati în legatură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate pentru personalul delegat, sens în care rezultă ca cele două categorii de persoane nu trebuie confundate.

De altfel, din modalitatea în care este redactat textul legal, rezultă că, din perspectiva drepturilor prevăzute de HG nr. 714/2018, între cele două categorii de persoane există o relație întreg-parte, în sensul în care, în categoria personalului delegat este inclusă și categoria persoanelor trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activități  în legătură cu sarcinile lor de serviciu, legiuitorul menționând în mod expres că și această din urmă categorie beneficiază de drepturile prevazute de HG nr. 714/2018 pentru personalul delegat.

Faptul ca dispozitiile art. 4 alin. (2) din HG nr. 714/2018 nu este aplicabil și în ceea ce priveste personalul delegat rezultă si din faptul că, în cuprinsul textului legal, legiuitorul denumeste persoanele care nu beneficiază de indemnizatia si/sau alocatia de cazare, în situația în care acestea se asigură de organizatorul instructajelor sau al altor activitati în legatură cu sarcinile de serviciu, ca fiind participanți.

Or, dincolo de faptul ca nu există nicio situație în care legiuitorul să se refere la salariații delegați ca fiind ”participanti”, în întregul conținut al HG nr. 714/2018, atunci când se face trimitere la personalul delegat, legiuitorul foloseste sintagme precum ”persoana delegată” sau ”personalul autoritatilor si institutiilor publice delegat”. În HG nr. 714/2018 nu există nicio situație în care legiuitorul să se refere la salariații aflați în delegare ca fiind  ”participanti”.

În concluzie, susținem că dispozițiile  art. 4 alin. (2) din HG nr. 714/2018 se referă la situația particulară a persoanelor trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati în legatură cu sarcinile lor de serviciu, neputând fi extinse și pentru situația persoanelor aflate in delegare. Pe cale de consecință, rezultă că personalul aflat în delegare urmează să beneficieze de drepturile prevăzute de art. 1 din Anexa la HG nr. 714/2018, fără a exista posibilitatea refuzului acordarii acestor drepturi în situația în care angajatorul asigură cazarea și masa salariaților sai.

Vă aducem la cunoștință că inclusiv art. 38 si 39 din Contractul Colectiv de Muncă 2018 – 2019 din SRTv, înregistrat la ITM București cu nr.204/23.05.2018, mentionează faptul că aceste prevederi se referă la personalul delegat.

Art. 38 din CCM mentionează  că ”(1) Activitatea prestată de salariați în afara localității în care îsi are sediul Societatea Română de Televiziune sau structurile sale teritoriale, în interesul Angajatorului și la ordinul acestuia, inclusiv durata transportului și a staționărilor, este considerată muncă prestată în regim de delegatie […](2) Salariatii aflați în delegație beneficiază de sporurile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Munca. (3) Persoana aflata in delegare […] (4) Persoana aflata în delegare […]”.

De asemenea, art. 39 din CCM mentioneaza urmatoarele: ”(1) Salariatilor trimisi în delegatie li se asigură următoarele […] c) Salariatii trimisi in delegatie beneficiaza de prevederile HG nr. 714/2018 pentru delegare internă […] (4) Nerespectarea de catre Angajator a standardului de cazare prin invocarea nejustificata a prevederilor alin. 4 da dreptul salariatului delegat să obțină alocatia de cazare în cuantum de 230 lei/zi”.

Avand în vedere că art. 38 și art. 39 din CCM 2018 – 2019 se referă la situația salariaților delegati și nu la situația persoanelor trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activități  în legătură cu sarcinile lor de serviciu, susținem că salariații delegați trebuie să beneficieze de drepturile prevăzute de HG nr. 714/2018, neexistând posibilitatea ca SRTv să refuze acordarea acestora în situația asigurării integral a meselor și/sau a cazarii.

Pe cale de consecință, ținând cont de faptul că, prin art. 39 alin. (2) – (4) din CCM 2018 – 2019 s-a reglementat posibilitatea ca SRTv să refuze acordarea drepturilor prevazute de HG nr. 714/2018 pentru salariații delegati, în situația în care se asigură 3 mese/zi si cazare, rezultă că aceste prevederi sunt lovite de nulitate întrucât diminuează drepturile prevazute de lege pentru salariații delegati.

Având în vedere aceste argumente legale, vă rugăm să ne răspundeţi, la următoarele întrebări:

1. Adresa nr. 1053/NM/14.03. 2019 este emisă de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale?

2. Dacă da, instituția pe care o conduceți  îşi asumă în totalitate conținutul acestei adrese, sau consideră că ea conţine  şi o apreciere personală a secretarului de stat?

3. În condiţiile în care prevederile art. 1 alin 2. din Anexa nr. 1 la HG 714/2018 stabilesc în mod imperativ în sarcina angajatorului obligația de a achita salariaților delegați indemnizația de delegare și alocația de cazare în cuantumul minim, neexistând nicio altă prevedere care să restrângă această obligație,  vă solicităm să ne precizaţi pe ce prevederi legale s-a bazat dl. Secretar de stat, altele în afara celor de la  la art. 4 alin 2, din HG 714/2018 care dau posibilitatea angajatorilor să nu acorde în totalitate drepturile prevăzute în HG 714/2018 pentru personalul delegat?                                                                                               

Așteptăm răspunsul dvs. în termenul legal.

 Cu deosebită considerație,

Cristinel Godinac,

Președinte SRJ MediaSind,

Sorin Torică,

Președinte Filiala MediaSind TVR