Comunicate

 • Noile drepturi câștigate la negocierile colective din TVR au intrat în vigoare! ITM București a înregistrat  Actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune ce a fost  semnat  în data de 24 decembrie 2019 de conducerea  SRTV, de conducerea Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în baza mandatelor acordate de membrii afiliați din instituție – Sindicatul MediaSind TVR și Sindicatul Televiziunea Craiova, precum și de către reprezentanți ai angajaților.Documentul cuprinde clauza de conștiință a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecință, „să refuze un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv al/a cărui/cărei conținut este contrar legislației actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conștiință, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are ...
  Postat la 13 ian. 2020, 02:54 de către Office Mediasind
 • Clauza de conştiinţă şi noi drepturi pentru angajaţii din Televiziunea Publică! Actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune a fost semnat astăzi, 24 decembrie 2019, de către echipa de negociere a administraţiei SRTV, de conducerea Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în baza manadatelor acordate de membrii afiliați din instituție – Sindicatul MediaSind TVR și Sindicatul Televiziunea Craiova, precum și de către reprezentanți ai angajaților. Documentul cuprinde clauza de conștiință a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecință, „să refuze un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv al/a cărui/cărei conținut este contrar legislației actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conștiință, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are dreptul să ...
  Postat la 24 dec. 2019, 06:20 de către Office Mediasind
 • Apel către salariați: nu acceptați vicierea procesului de negociere a CCM din SRTV! Angajații Televiziunii Naționale nu trebuie să rămână fără Contract Colectiv de Muncă de la 1 ianuarie 2020! Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR a luat act de tentativele de  viciere a procesului de alegeri a reprezentanților salariaților pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă în Societatea Română de Televiziune, din partea unor lideri ai sindicatului de casă al conducerii.   Atragem atenția că orice încălcare a normelor legale privind alegerea reprezentanților salariaților poate conduce la neînregistrarea Contractului Colectiv de Muncă la ITM București!Așa cum legislația nu dă dreptul delegării/mandatării votului în cazul alegerilor locale, generale sau prezidențiale, nici Legea nr. 62/2011, a Dialogului social, nu prevede această posibilitate. În aceste condiții, așa-zisul Regulament propus de liderii SPUSTv privind alegerea reprezentanților salariaților, este în total dezacord cu legislația,nefiind posibilă delegarea/mandatarea de către ...
  Postat la 9 dec. 2019, 03:42 de către Office Mediasind
 • Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării - partener RESTART alături de AGERPRES și MediaSind Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) a devenit partener oficial în cadrul Proiectului ReStart - pentru un jurnalism de calitate, prin semnarea Acordului de parteneriat cu Agenția Națională de Presă AGERPRES și Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind.  Documentul, semnat de cele trei părți, se adresează studenţilor din cadrul FJSC, ce vor să se implice în promovarea unui jurnalism de calitate. Proiectul ReStart – pentru un jurnalism de calitate  a fost lansat  în data 3 mai 2016, de către SRJ MediaSind, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, fiind inspirat de conceptul The Ethical Journalism Initiative promovat de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor. În acest timp, studenţii au fost familiarizaţi de către specialişti AGERPRES şi MediaSind cu principiile profesiei de jurnalism ...
  Postat la 6 dec. 2019, 04:43 de către Office Mediasind
 • MediaSind TVR a început strângerea de semnături pentru organizarea grevei generale în Televiziunea Națională! Având în vedere refuzul administrației Societății Române de Televiziune - SRTV de a continua  negocierile pentru  semnarea Contractului Colectiv de Muncă, facem următoarele precizări:În conformitate cu prevederile art.129 alin. 3 din  Legea nr. 62/2011, conducerea Societății Române de Televiziune  era obligată să inițieze negocierile colective cu maxim 45 de zile înainte de expirarea actualului CCM, adică data de 15 noiembrie 2019. În acest sens, administrația SRTV trebuia să trimită invitația la negociere către toate părțile interesate, inclusiv către salariați, pentru ca aceștia să-și poată alege reprezentanții.Conform adresei nr.36/IM/17.07.2019 a Ministerului Muncii (amănunte aici), în cazul în care, din diferite motive, angajații nu-și aleg reprezentanții cu jumătate plus unul din totalul ...
  Postat la 5 dec. 2019, 03:27 de către Office Mediasind
 • Procesul de unificare a sindicatelor din Radio România continuă: MediaSind se unește cu SINDSAL SRR! Procesul de unificare a sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune continuă! Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, Filiala Sindicatul Liber MediaSind Radio România și SINDSAL SRR - Sindicatul Salariaților din SRR au semnat astăzi, 29 noiembrie 2019, la sediul SRR, Protocolul de unificare  (foto). Potrivit documentului semnat, SINDSAL SRR se afiliază la Federația  FAIR-MediaSind, singura organizație reprezentativă  pentru sectorul Cultură și Mass-Media, iar în termen de 6 luni de la semnarea Protocolului, urmează procedurile de fuziune cu SRJ MediaSind. Acest document pune bazele unui proces de unificare a organizaţiilor sindicale din SRR într-o organizaţie puternică, reprezentativă care să apere drepturile tuturor angajaţilor prin negocierea unui contract colectiv de muncă la standarde europene.Procesul de unificare a sindicatelor din SRR ...
  Postat la 29 nov. 2019, 04:06 de către Office Mediasind
 • Adunarea Generală a MediaSind a decis declanșarea conflictului de muncă și strângerea de semnături pentru organizarea grevei generale în Televiziunea Națională! Delegații prezenți la Adunarea Generală a MediaSind TVR au decis astăzi, 28 noiembrie 2019, cu unanimitate de voturi, declanșarea conflictului de muncă în Societatea Română de Televiziune și strângerea de semnături pentru organizarea grevei generale. De asemenea, participanții au decis sesizarea ITM pentru concilierea conflictului de muncă și notificarea Consiliului de Administrație al TVR și a președintelui-director general, Doina Gradea, pentru desemnarea unei noi echipe de negociere a CCM care să respecte legislația muncii.În ceea ce privește jaful privind chetuirea banilor publici, constatat de către inspectorii Curții de Conturi în ultimul Raport, delegații MediaSind au decis să sesizeze Direcția Națională Anticorupție în legătură cu fiecare faptă susceptibilă de încălcare a Codului Penal și a Legii de organizare și ...
  Postat la 28 nov. 2019, 05:45 de către Office Mediasind
 • Administrația Gradea refuză să negocieze Contractul Colectiv de Muncă pentru angajați: A fost convocată Adunarea Generală pentru declanșarea conflictului de muncă în Televiziunea Națională! Negocierile  pentru încheierea unui nou Contrat Colectiv de Muncă în Societatea Română de Televiziune începute astăzi, 27 noiembrie 2019, între administrația TVR și reprezentanții Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, au eșuat.După prezentarea tuturor documentelor legale de reprezentativitate necesare încheierii CCM  în baza mandatelor acordate de către membrii afiliați din instituție - Sindicatul Roman al Jurnaliștilor MediaSind și Sindicatul Televiziunea Craiova  -  procedura de negociere a  fost blocată de către delegația numită de președintele-director general Doina Gradea. Motivele invocate de către membrii delegației administrației, formate din directorul Direcției Resurse Umane, Directorul Serviciului Juridic, Directorul Economic, Producătorul general și Directorul administrativ, au fost dintre cele mai puerile și unice în negocierea unor contracte colective de muncă din Uniunea Europeană, și ...
  Postat la 27 nov. 2019, 10:13 de către Office Mediasind
 • Tribunalul Bucureşti a anulat diminuările de drepturi negociate de conducerea TVR cu sindicatul de casă împotriva angajaţilor! Tribunalul Municipiului Bucureşti a admis acţiunea depusă de  Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împotriva  Societatăţii Română de Televiziune și sindicatul de casă al administrației, Sindicatul pentru Unitatea Salariaților Tv - SPUSTv, pentru anularea prevederilor Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă din instituție, document care diminuează drepturile legale pentru salariații care efectuează deplasări în interes de serviciu.În cererea de chemare în judecată, SRJ MediaSind a demonstrat faptul că această tranzacție semnată de președintele-director general, Doina Gradea și de un vicepreședinte cu atribuții de președinte interimar al SPUSTv, conţine clauze care diminuează în mod flagrant drepturile minimale prevăzute pentru  toți angajaţii din TVR în HG nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe ...
  Postat la 20 nov. 2019, 03:17 de către Office Mediasind
 • A început procesul de unificare a sindicatelor din Radioul Naţional! Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind şi organizaţia reprezentativă din Societatea Română de Radiodifuziune - Sindicatul Liber din SRR (SLSRR) au semnat astăzi, 13 noiembrie 2019, Protocolul de unificare dintre aceste organizaţii! Acest document pune bazele unui proces de unificare a organizaţiilor sindicale din SRR într-o organizaţie puternică, reprezentativă care să apere drepturile tuturor angajaţilor prin negocierea unui contract colectiv de muncă la standarde europene.Evenimentul este unul fără precedent în întreaga istorie a relaţiilor de muncă din S.R.R. şi demonstrează, fără echivoc, faptul că unirea forţelor constructive este posibilă dacă există bunăvoinţa şi buna credinţă necesare unui astfel de demers. Deşi unii resping ideea de unire a forţelor sindicale, şi îi împiedică pe salariaţii din Radio să urmeze ...
  Postat la 13 nov. 2019, 11:00 de către Office Mediasind
 • Proiectul Live Skills a început să formeze profesionişti în cultură şi mass-media! Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind a organizat, luni, 11 noiembrie 2019, la sediul British Council România,  două conferinte  în cadrul proiectului susţinut de Comisia Europeană - Live Skills, Dezvoltarea sistemului de formare profesională în sectorul Cultură şi Mass-Media".Cele două conferinţe au  abordat tematicile Antreprenoriat Cultural, respectiv Noi Tehnologii, Tehnici de marketing digital şi metode adecvate, având ca formatori  conferenţiar-doctor Alexandra Zbuchea, expertul Ministerului Culturii Constantin Popoiu, şi preşedintele Comitetului Sectorial Cultură - Leonard - Octavian Padureţ. Au participat reprezentanţi ai principalelor organizaţii şi instituţii din domeniu,  British Council, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Opera Natională Bucuresti. Autoritatea Natională pentru Calificari,Comitetul Sectorial din Ramura Cultură, Sindicatul  Naţional  din Cultura-FAIR, Sindicatul Român al Jurnaliştilor  MediaSind, MediaSind AGERPRES, MediaSind ...
  Postat la 12 nov. 2019, 00:43 de către Office Mediasind
 • Sprijin pentru negocierea contractui colectiv de muncă din TVR la standarde europene În perioada 28-30 octombrie 2019, la solicitarea Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor - FEJ a trimis în România un expert în negocierea contractelor de muncă, în cadrul Proiectului  Managing Change in the Media, finanţat de Comisia Europeană. Avocatul si jurnalistul Dennis Amour, directorul Departamentului Negocieri Colective a Uniunii Jurnalistilor din Bavaria, a participat la Bucureşti, alături de liderii FAIR MediaSind şi reprezentanţi ai MediaSind TVR la o dezbatere privind strategia care va fi adoptată de organizaţie pentru negocierea şi încheierea la Societatea Română de Televiziune a unui contract colectiv la standarde europene şi care să garanteze angajaţilor acestei instituţii independenţa editorială, siguranţa locurilor de muncă, condiţii de muncă decente şi drepturile profesionale.   În cadrul ...
  Postat la 31 oct. 2019, 07:45 de către Office Mediasind
 • Conducerea SRTV acţionată în judecată pentru că ascunde rezultatul controalelor financiare din Televiziunea Naţională! Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind a depus ieri, 28 octombrie 2019, o cerere de chemare în judecată a conducerii Societăţii Române de Televiziune - SRTV, în urma refuzului acesteia de a prezenta rezultatul controalelor efectuate de către inspectorii Curţii de Conturi asupra activităţii financiare în mandatul preşedintelui-director general Doina Gradea.  Având în vedere informațiile apărute în spaţiul public privind dezmăţul financiar în care este condusă cea mai mare instituţie de presă a statutului, având în vedere desele acuzaţii de corupţie în urma cărora au fost depuse mai multe sesizări penale, SRJ MediaSind a solicitat explicaţii conducerii SRTV. Din păcate, dând dovadă de aceeaşi lipsă de transparenţă în activitatea managerială, preşedintele-director general al TVR a refuzat să răspundă acestor solicitări ...
  Postat la 28 oct. 2019, 23:04 de către Office Mediasind
 • Conducerea SRTV acţionată în judecată pentru că ascunde rezultatul măsurătorilor de radiaţii din Televiziunea Naţională! Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind a depus astăzi, 28 octombrie 2019, o cerere de chemare în judecată a conducerii Societăţii Române de Televiziune - SRTV, în urma refuzului acesteia de a prezenta rezultatul măsurătorilor de câmp electromagnetic din instituţie. De câteva luni aceste rezultate sunt ascunse de către conducerea TVR, pe motiv că se aşteaptă interpretarea lor de către Institutul Naţional de Sănătate Publică!În repetate rânduri filiala SRJ MediaSind din SRTV, MediaSind TVR, a atras atenţia că sănătatea angajaţilor din cea mai mare instituţie de media a statului este pusă în pericol din cauza inconştienţei conducerii ei, care refuză aplicarea măsurilor necesare pentru eliminarea-diminuarea factorilor de risc asupra sănătăţii angajaţilor TVR.La sesizările MediaSind TVR conducerea instituției a  recunoscut ...
  Postat la 28 oct. 2019, 02:28 de către Office Mediasind
 • Proiectul FEJ Managing change in mass-media – în sprijinul jurnaliștilor europeni După doi ani și multă muncă, proiectul Managing change in media, organizat de către Federația Europeană a Jurnaliștilor – FEJ cu finanțarea Comisiei Europene, a ajuns la final. Săptămâna trecută, la Salonic, Grecia, a avut loc ultima conferință a proiectului, la care au participat 55 de reprezentanți din 23 de țări ai organizațiilor de media afiliate la FEJ.Au fost prezenți președintele Federației Europene a Jurnaliștilor,  Mogens Blicher Bjerregard, Renate Schroeder, directorul FEJ, Ricardo Gutierrez, secretarul general FEJ, precum și reprezentata Comisiei Europene,  Suzanne Vanderzande, Policy officer CE media pentru domeniul audiovizual și politica media, precum și invitați din mass-media europeană. Delegația din partea României a fost formată din președintele Federației Cultură și Mass-Media, FAIR-MediaSind, Leonard Pădureț, președintele ...
  Postat la 14 oct. 2019, 02:19 de către Office Mediasind
Se afișează postările 1 - 15 din 440. Vizualizați mai multe »
News

 • Solicităm ARACIS să își asume public protejarea valorilor democrației, pieței libere și ale statului de drept! Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind susţine demersul  reprezentanților mediului academic, al principalelor organizaţii profesionale din media şi al societăţii civile privind menţinerea a două materii fundamentale pentru jurnalism -  Deontologia şi ...
  Postat la 7 ian. 2020, 10:24 de către Office Mediasind
 • Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind vă urează Sărbători fericite! Federația Cultură și Mass-Media  MediaSindvă urează Crăciun fericit! şi Sărbători liniştite!La mulţi ani!2020
  Postat la 24 dec. 2019, 21:25 de către Office Mediasind
 • Live Skills - Dezvoltarea sistemului de formare profesională în sectorul Cultură si Mass-Media! Live Skills Project   11 Noiembrie 2019 Sediul British Council România. Calea Dorobanţilor nr. 14, 010572, Bucureşti    Organizator: Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind   INVITAȚIE   Stimați membri FAIR-MediaSind ...
  Postat la 6 nov. 2019, 01:25 de către Office Mediasind
 • Federația Internațională a Muzicienilor a stabilit strategia pentru protecția locurilor de muncă în perioada 2019-2022 Comitetul Executiv al Federației Internaționale a Muzicienilor-FIM ce a avut loc în perioada 1-3 octombrie 2019 la Zurich, Elveția, a stabilit proritățile pe care cea mai mare organizație ...
  Postat la 4 oct. 2019, 03:16 de către Office Mediasind
 • Federaţa europeană a sindicatelor din industrie lansează campania "Together at Work" IndustriAll Europe, Federaţia europeană a sindicatelor din industrie, lansează "Together at Work", o campanie pentru a demonstra impactul pozitiv al negocierilor colective în asigurarea unei vieţi mai bune pentru salariaţi ...
  Postat la 24 sept. 2019, 22:40 de către Office Mediasind
 • Informare întâlnire modificare organigramă SRTV O delegaţie a Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind - Filiala TVR formată din Loara Ştefănescu, vicepreşedinte, Horia Gruşcă, vicepreşedinte, Vitalie Lupaşcu, vicepreşedinte, a participat luni, 8 iulie 2019, ora 12.00 ...
  Postat la 10 iul. 2019, 08:12 de către Office Mediasind
 • Contract Colectiv de Muncă pentru angajaţii europeni! A început Conferinta "A New Start for Colllective Bargaining in Europa" organizata la Palatul Victoria de  Confederatia Europeana a Sindicatelor CES si de Ministerul Muncii sub patronajul Președintiei României în ...
  Postat la 26 iun. 2019, 02:02 de către Office Mediasind
 • Sindicatul din Filarmonica Botoşani s-a afiliat la FAIR-MediaSind! Familia celei mai mari organizaţii  din Cultură şi Mass-Media, Federaţia FAIR-MediaSind, s-a mărit cu încă un membru: Sindicatul Independent al Artiştilor Instrumentişti din Orchestra Simfonică Botoşani, Filarmonica ...
  Postat la 11 iun. 2019, 03:12 de către Office Mediasind
Se afișează postările 1 - 8 din 451. Vizualizați mai multe »

Abuzuri în presă

Se afișează postările 1 - 8 din 41. Vizualizați mai multe »