Comunicate

 • Conducerea TVR a cheltuit abuziv aproximativ 1,3 milioane de euro pentru contracte de asistenţă juridică! În atenţia instituţiilor abilitate ale Statului!Conducerea TVR a cheltuit abuziv aproximativ 1,3 milioane de euro pentru contracte de asistenţă juridică!În urma Hotărârii nr. 41 definitive a Curţii de Apel Bucureşti din data de 13 ianuarie 2020 (amănunte aici), conducerea Societăţii Române de Televiziune a fost obligată să pună la dispoziţia Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind și a filialei MediaSind TVR lista cu casele de avocatură cu care a încheiat contracte de asistenţă juridică în perioada 2012 – 2019. Administratia Gradea a fost obligată să ofere organizației noastre şi accesul la documentele prin care, în mod ilegal, un fost salariat al SRTV disponibilizat a fost reangajat,fără concurs, în baza unei Tranzacții declarată ilegală de către Tribunalul Municipiului București ...
  Postat la 24 feb. 2020, 01:12 de către Office Mediasind
 • Congresul FAIR-MediaSind a stabilit strategia de apărare a drepturilor lucrătorilor din cultură şi mass-media! Delegaţii prezenţi la Congresul Extraordinar al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR- MediaSind ce a avut loc în perioada 17-19 februarie 2020 cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţare, au adoptat direcţiile de acţiune pentru apărarea drepturilor lucrătorilor din domeniu în mandatul 2020-2024. Participanţii au adoptat următoarele obiective:Negocierea si semnarea  unui contract colectiv de muncă la nivel de Sector Cultură şi Mass-Media. Modificarea Legii salarizarii unice  în vederea unei ierarhizări corecte a funcţiilor de execuţie şi de conducere din sector.Respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială.FAIR-MediaSind va sprijini negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă ...
  Postat la 19 feb. 2020, 00:43 de către Office Mediasind
 • Adunarea Generală a SRJ MediaSind a stabilit strategia de apărare a drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media pentru anul 2020 Reprezentanții Sindicatului Român al Jurnaliştilor  MediaSind au hotărât astăzi, 14 februarie 2020, în cadrul Adunării Generale, strategia pe care organizaţia sindicală o va adopta în anul 2020 pentru apărarea drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media. În cadrul şedinţei au fost discutate toate problemele semnalate de către membrii filialelor organizaţiei: MediaSind TVR, MediaSind Radio România, MediaSind AGERPRES şi MediaSind – Freelanceri. În urma dezbaterilor, participanții au identificat și soluţiile necesare pentru rezolvarea acestora. Au fost semnalate, de asemnea, problemele privind condiţiile precare de lucru și dotarea tehnică insuficientă, precum și o serie de nereguli în respectarea libertăţii de exprimare, a independenţei editoriale, a legislaţiei muncii şi a securităţii locurilor de muncă. Problemele juridice privind recuperarea unor drepturi salariale neacordate, funcţionarea dialogului ...
  Postat la 14 feb. 2020, 04:25 de către Office Mediasind
 • Principalele organizaţii mondiale din Cultură şi Mass-Media au stabilit strategia pentru apărarea drepturilor lucrătorilor independenţi Principalele organizaţii din lume ale lucrătorilor din domeniul cultură şi mass-media – Federaţia Europeană a Jurnaliştilor-FEJ, Federaţia Internaţională a Actorilor - FIA, UNI Global UNION şi Federaţia Internaţională a Muzicienilor – FIM au organizat în perioada 11-12 februarie 2020, la Dublin, Irlanda,  conferinţa cu tema Sindicalizarea şi negocierea colectivă pentru lucrătorii atipici.  În cadrul conferinţei au fost dezbătute teme importante cum ar fi negocierea colectivă pentru lucrătorii independenţi, provocările unor reglementări juste pentru lucrătorii independenţi din sectorul cultură şi mass-media, Exemple de bune practici, Ateliere de lucru, implicarea şi importanţa sindicatelor în apărarea drepturilor lucrătorilor independenţi.Au împărtăşit din experienţa lor reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor europene şi mondiale din cultură şi mass-media, cum ar fi: Patricia King ...
  Postat la 12 feb. 2020, 01:58 de către Office Mediasind
 • MediaSind Radio România cere demiterea conducerii și anchetarea faptelor de corupție din SRR! Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala Radio România solicită Parlamentului României demiterea Consiliului de Administraţie al Societății Române de Radiodifuziune - SRR şi a Preşedintelui Director General, Georgică Severin, și cere instituțiilor abilitate de lege să cerceteze faptele descoperite de inspectorii Curții de Conturi.Potrivit Raportului pentru anul  2018 al Curţii de Conturi, prin decizii şi ordine emise de conducerea SRR, au fost aduse prejudicii atât bugetului de stat prin cheltuirea discreţionară a banului public, cât și angajaților societății prin exercitarea abuzivă a puterii în privința acordării drepturilor salariale. Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit încălcări ale legislației care pot atrage răspunderea disciplinară, civilă și penală a conducerii SRR. Între acestea amintim:Stabilirea de către CA și încasarea nelegală, din partea ...
  Postat la 3 feb. 2020, 02:31 de către Office Mediasind
 • În atenția Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului și a DNA: Decizia Curții de Conturi confirmă jaful din Televiziunea Națională! Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind - Filiala MediaSind TVR solicită Parlamentului României să demită, în regim de urgență, administrația Gradea din Societatea Română de Televiziune - SRTV și cere instituțiilor abilitate de lege să cerceteze faptele descoperite de inspectorii Curții de Conturi.Decizia nr. 11/2019 a Curții de Conturi prezintă o multitudine de ilegalități săvârșite de către conducerea SRTV în urma cărora au fost prejudiciate atât bugetul de stat, dar și veniturile angajaților societății. Inspectorii au descoperit încălcări flagrante ale legislației care pot atrage răspunderea disciplinară, civilă și penală a conducerii SRTV. Curtea de Conturi a impus o serie de măsuri reparatorii și obligatorii, care ar fi trebuit implementate până la data de 31 decembrie 2019, iar nerespectarea acestui termen constituie ...
  Postat la 31 ian. 2020, 03:31 de către Office Mediasind
 • MediaSind TVR cere Parlamentului demiterea de urgenţă a groparilor Televiziunii Naţionale! Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind  -  Filiala MediaSind TVR a luat act de votul membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune – SRTV din data de 28 ianuarie 2020 privind adoptarea bugetului pentru anul 2020. Membrii CA apropiaţi preşedintelui-director general al SRTV, Doina Gradea (foto) au propus şi votat, în total dispreţ faţă de misiunea publică a instituţiei, faţă de angajaţii SRTV şi  partenerii sociali, faţă de solicitările şefilor compartimentelor din TVR şi a conducerilor studiourilor teritoriale, un buget care poate provoca  blocarea activităţii în cea mai mare instituţie de presă a statului. Deşi Parlamentul a acordat  aproximativ aceleaşi sume ca şi în bugetul anului precedent, banii primiti de SRTV au fost împărţiţi pe capitole de către şefa TVR ...
  Postat la 29 ian. 2020, 02:50 de către Office Mediasind
 • Noile drepturi câștigate la negocierile colective din TVR au intrat în vigoare! ITM București a înregistrat  Actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune ce a fost  semnat  în data de 24 decembrie 2019 de conducerea  SRTV, de conducerea Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în baza mandatelor acordate de membrii afiliați din instituție – Sindicatul MediaSind TVR și Sindicatul Televiziunea Craiova, precum și de către reprezentanți ai angajaților.Documentul cuprinde clauza de conștiință a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecință, „să refuze un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv al/a cărui/cărei conținut este contrar legislației actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conștiință, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are ...
  Postat la 13 ian. 2020, 02:54 de către Office Mediasind
 • Clauza de conştiinţă şi noi drepturi pentru angajaţii din Televiziunea Publică! Actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune a fost semnat astăzi, 24 decembrie 2019, de către echipa de negociere a administraţiei SRTV, de conducerea Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în baza manadatelor acordate de membrii afiliați din instituție – Sindicatul MediaSind TVR și Sindicatul Televiziunea Craiova, precum și de către reprezentanți ai angajaților. Documentul cuprinde clauza de conștiință a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecință, „să refuze un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv al/a cărui/cărei conținut este contrar legislației actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conștiință, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are dreptul să ...
  Postat la 24 dec. 2019, 06:20 de către Office Mediasind
 • Apel către salariați: nu acceptați vicierea procesului de negociere a CCM din SRTV! Angajații Televiziunii Naționale nu trebuie să rămână fără Contract Colectiv de Muncă de la 1 ianuarie 2020! Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR a luat act de tentativele de  viciere a procesului de alegeri a reprezentanților salariaților pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă în Societatea Română de Televiziune, din partea unor lideri ai sindicatului de casă al conducerii.   Atragem atenția că orice încălcare a normelor legale privind alegerea reprezentanților salariaților poate conduce la neînregistrarea Contractului Colectiv de Muncă la ITM București!Așa cum legislația nu dă dreptul delegării/mandatării votului în cazul alegerilor locale, generale sau prezidențiale, nici Legea nr. 62/2011, a Dialogului social, nu prevede această posibilitate. În aceste condiții, așa-zisul Regulament propus de liderii SPUSTv privind alegerea reprezentanților salariaților, este în total dezacord cu legislația,nefiind posibilă delegarea/mandatarea de către ...
  Postat la 9 dec. 2019, 03:42 de către Office Mediasind
 • Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării - partener RESTART alături de AGERPRES și MediaSind Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) a devenit partener oficial în cadrul Proiectului ReStart - pentru un jurnalism de calitate, prin semnarea Acordului de parteneriat cu Agenția Națională de Presă AGERPRES și Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind.  Documentul, semnat de cele trei părți, se adresează studenţilor din cadrul FJSC, ce vor să se implice în promovarea unui jurnalism de calitate. Proiectul ReStart – pentru un jurnalism de calitate  a fost lansat  în data 3 mai 2016, de către SRJ MediaSind, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, fiind inspirat de conceptul The Ethical Journalism Initiative promovat de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor. În acest timp, studenţii au fost familiarizaţi de către specialişti AGERPRES şi MediaSind cu principiile profesiei de jurnalism ...
  Postat la 6 dec. 2019, 04:43 de către Office Mediasind
 • MediaSind TVR a început strângerea de semnături pentru organizarea grevei generale în Televiziunea Națională! Având în vedere refuzul administrației Societății Române de Televiziune - SRTV de a continua  negocierile pentru  semnarea Contractului Colectiv de Muncă, facem următoarele precizări:În conformitate cu prevederile art.129 alin. 3 din  Legea nr. 62/2011, conducerea Societății Române de Televiziune  era obligată să inițieze negocierile colective cu maxim 45 de zile înainte de expirarea actualului CCM, adică data de 15 noiembrie 2019. În acest sens, administrația SRTV trebuia să trimită invitația la negociere către toate părțile interesate, inclusiv către salariați, pentru ca aceștia să-și poată alege reprezentanții.Conform adresei nr.36/IM/17.07.2019 a Ministerului Muncii (amănunte aici), în cazul în care, din diferite motive, angajații nu-și aleg reprezentanții cu jumătate plus unul din totalul ...
  Postat la 5 dec. 2019, 03:27 de către Office Mediasind
 • Procesul de unificare a sindicatelor din Radio România continuă: MediaSind se unește cu SINDSAL SRR! Procesul de unificare a sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune continuă! Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, Filiala Sindicatul Liber MediaSind Radio România și SINDSAL SRR - Sindicatul Salariaților din SRR au semnat astăzi, 29 noiembrie 2019, la sediul SRR, Protocolul de unificare  (foto). Potrivit documentului semnat, SINDSAL SRR se afiliază la Federația  FAIR-MediaSind, singura organizație reprezentativă  pentru sectorul Cultură și Mass-Media, iar în termen de 6 luni de la semnarea Protocolului, urmează procedurile de fuziune cu SRJ MediaSind. Acest document pune bazele unui proces de unificare a organizaţiilor sindicale din SRR într-o organizaţie puternică, reprezentativă care să apere drepturile tuturor angajaţilor prin negocierea unui contract colectiv de muncă la standarde europene.Procesul de unificare a sindicatelor din SRR ...
  Postat la 29 nov. 2019, 04:06 de către Office Mediasind
 • Adunarea Generală a MediaSind a decis declanșarea conflictului de muncă și strângerea de semnături pentru organizarea grevei generale în Televiziunea Națională! Delegații prezenți la Adunarea Generală a MediaSind TVR au decis astăzi, 28 noiembrie 2019, cu unanimitate de voturi, declanșarea conflictului de muncă în Societatea Română de Televiziune și strângerea de semnături pentru organizarea grevei generale. De asemenea, participanții au decis sesizarea ITM pentru concilierea conflictului de muncă și notificarea Consiliului de Administrație al TVR și a președintelui-director general, Doina Gradea, pentru desemnarea unei noi echipe de negociere a CCM care să respecte legislația muncii.În ceea ce privește jaful privind chetuirea banilor publici, constatat de către inspectorii Curții de Conturi în ultimul Raport, delegații MediaSind au decis să sesizeze Direcția Națională Anticorupție în legătură cu fiecare faptă susceptibilă de încălcare a Codului Penal și a Legii de organizare și ...
  Postat la 28 nov. 2019, 05:45 de către Office Mediasind
 • Administrația Gradea refuză să negocieze Contractul Colectiv de Muncă pentru angajați: A fost convocată Adunarea Generală pentru declanșarea conflictului de muncă în Televiziunea Națională! Negocierile  pentru încheierea unui nou Contrat Colectiv de Muncă în Societatea Română de Televiziune începute astăzi, 27 noiembrie 2019, între administrația TVR și reprezentanții Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, au eșuat.După prezentarea tuturor documentelor legale de reprezentativitate necesare încheierii CCM  în baza mandatelor acordate de către membrii afiliați din instituție - Sindicatul Roman al Jurnaliștilor MediaSind și Sindicatul Televiziunea Craiova  -  procedura de negociere a  fost blocată de către delegația numită de președintele-director general Doina Gradea. Motivele invocate de către membrii delegației administrației, formate din directorul Direcției Resurse Umane, Directorul Serviciului Juridic, Directorul Economic, Producătorul general și Directorul administrativ, au fost dintre cele mai puerile și unice în negocierea unor contracte colective de muncă din Uniunea Europeană, și ...
  Postat la 27 nov. 2019, 10:13 de către Office Mediasind
Se afișează postările 1 - 15 din 447. Vizualizați mai multe »
News

 • MediaSind - partener media în proiectul Spring IT! Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind susține și este partener media în cadrul proiectul Spring IT organizat în perioada 2-6 martie de Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și ...
  Postat la 25 feb. 2020, 08:33 de către Office Mediasind
 • Proiectul european Live Skills a ajuns la Muzeul Satului din Bucureşti Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind a organizat  astăzi, 30 ianuarie 2020, la Muzeul Naţional al  Satului Dimitrie Gusti din Bucureşti,  două conferinte  în cadrul proiectului susţinut de Comisia ...
  Postat la 30 ian. 2020, 05:31 de către Office Mediasind
 • Solicităm ARACIS să își asume public protejarea valorilor democrației, pieței libere și ale statului de drept! Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind susţine demersul  reprezentanților mediului academic, al principalelor organizaţii profesionale din media şi al societăţii civile privind menţinerea a două materii fundamentale pentru jurnalism -  Deontologia şi ...
  Postat la 7 ian. 2020, 10:24 de către Office Mediasind
 • Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind vă urează Sărbători fericite! Federația Cultură și Mass-Media  MediaSindvă urează Crăciun fericit! şi Sărbători liniştite!La mulţi ani!2020
  Postat la 24 dec. 2019, 21:25 de către Office Mediasind
 • Live Skills - Dezvoltarea sistemului de formare profesională în sectorul Cultură si Mass-Media! Live Skills Project   11 Noiembrie 2019 Sediul British Council România. Calea Dorobanţilor nr. 14, 010572, Bucureşti    Organizator: Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind   INVITAȚIE   Stimați membri FAIR-MediaSind ...
  Postat la 6 nov. 2019, 01:25 de către Office Mediasind
 • Federația Internațională a Muzicienilor a stabilit strategia pentru protecția locurilor de muncă în perioada 2019-2022 Comitetul Executiv al Federației Internaționale a Muzicienilor-FIM ce a avut loc în perioada 1-3 octombrie 2019 la Zurich, Elveția, a stabilit proritățile pe care cea mai mare organizație ...
  Postat la 4 oct. 2019, 03:16 de către Office Mediasind
 • Federaţa europeană a sindicatelor din industrie lansează campania "Together at Work" IndustriAll Europe, Federaţia europeană a sindicatelor din industrie, lansează "Together at Work", o campanie pentru a demonstra impactul pozitiv al negocierilor colective în asigurarea unei vieţi mai bune pentru salariaţi ...
  Postat la 24 sept. 2019, 22:40 de către Office Mediasind
 • Informare întâlnire modificare organigramă SRTV O delegaţie a Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind - Filiala TVR formată din Loara Ştefănescu, vicepreşedinte, Horia Gruşcă, vicepreşedinte, Vitalie Lupaşcu, vicepreşedinte, a participat luni, 8 iulie 2019, ora 12.00 ...
  Postat la 10 iul. 2019, 08:12 de către Office Mediasind
Se afișează postările 1 - 8 din 453. Vizualizați mai multe »

Abuzuri în presă

Se afișează postările 1 - 8 din 41. Vizualizați mai multe »